CVIS
Centrum pro Výzkum Informačních Systémů
Center for inVestigations into Information Systems
 
 
reap the benefits of experience
  česky © 2003-13, Centrum pro výzkum informačních systémů