Lidé
Vedení centra

Vedení centra

doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA
Předseda CVIS a člen Rady ČSSIpetr.sodomka@cvis.cz

Petr Sodomka je docentem Ústavu informatiky, Fakulty podnikatelské, Vysokého učení technického v Brně, lektorem UK-MBA, Brno Business School - Nottingham Trent University a jednatelem poradenské společnosti CVIS Consulting.
Je spolupracovníkem a členem programového výboru mezinárodních konferencí pořádaných IBIMA a řady dalších vědeckých a odborných konferencí, členem redakční rady časopisu Systémová integrace a členem Ediční rady vydavatelství Grada - Management v informační společnosti. Pravidelně přispívá do odborných periodik v České republice i v zahraničí. Dlouhodobě se zabývá výzkumem a poradenstvím v oblasti strategického a procesního řízení, řízení obchodního modelu dodávky informačních systémů, plánování podnikových zdrojů (ERP), řízení vztahů se zákazníky (CRM), pokročilého plánování a rozvrhování výroby (APS), řízení dodavatelských řetězců (SCM) a manažerských informačních systémů (BI). V letech 2006-2010 získal prestižní ocenění Microsoft Most Valuable Professional. Petr Sodomka je spoluautorem projektu CVIS a portálu CVIS.CZ.

Ing. Hana Klčová, Ph.D.
Místopředsedkyně CVIS a šéfredaktorka portálu CVIS.CZhana.klcova@cvis.cz

Hana Klčová je certifikovanou specialistkou na produkt Microsoft Dynamics NAV, manažerkou poradenských projektů, odbornou konzultantkou a analytičkou poradenské společnosti CVIS Consulting.
Je spolupracovnicí a členkou programového výboru mezinárodních konferencí pořádaných IBIMA a řady dalších vědeckých a odborných konferencí. Pravidelně přispívá do odborných periodik v České republice i v zahraničí. Dlouhodobě se zabývá výzkumem a poradenstvím v oblasti procesního řízení, plánování podnikových zdrojů (ERP), řízení vztahů se zákazníky (CRM), pokročilého plánování a rozvrhování výroby (APS), řízení servisních služeb (CSS), působení lidského faktoru v informačních systémech. V roce 2009 získala prestižní ocenění Microsoft Most Valuable Professional. Hana Klčová je spoluautorkou projektu CVIS a portálu CVIS.CZ.

Ing. Dagmar Šulová, Ph.D.
Manažerka poradenských projektůdagmar.sulova@cvis.cz

Dagmar Šulová je manažerkou poradenských projektů, odbornou konzultantkou a analytičkou CVIS Consulting.
Je spolupracovnicí a členkou programového i organizačního výboru odborných konferencí pořádaných CVIS. Pravidelně přispívá do odborných periodik v České republice i v zahraničí. Zabývá se výzkumem a poradenstvím v oblasti plánování a řízení výroby se zaměřením na metody pokročilého plánování a rozvrhování výroby (APS).

Ing. Petra Nesvadbová
Ekonomka CVISnesvadbova@fmk.utb.cz

Petra Nesvadbová pracuje v Komunikační agentuře Fakulty multimediálních komunikací, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.


Ediční a vědecká rada

Redakce

Ing. Hana Klčová, Ph.D. místopředsedkyně CVIS a šéfredaktorka CVIS.CZ

Ediční a vědecká rada

Ing. Dagmar Šulová, Ph.D. manažerka poradenských projektů CVIS
doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc. předsedkyně Moravskoslezské sekce ČSSI, VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Josef Basl, CSc. viceprezident ČSSI, VŠE Praha
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA rektor, VUT v Brně
Ing. Marek Kocan ředitel a vydavatel, AVRE Publishing
Ing. Jiří Majer místopředseda představenstva, Svaz českých a moravských výrobních družstev a Manažer roku 2001
Assoc. Prof. Khalid S. Soliman, Ph.D. prezident IBIMA, Hofstra University, USA
Prof. Stanislaw Wrycza, Ph.D. ředitel, Ústav podnikové informatiky, Fakulta managementu, Gdaňská univerzita, Polsko
doc. Ing. Josef Drábek, CSc. Technická univerzita ve Zvolenu
Prof. Wojciech Lis, Ph.D. Zemědělská univerzita v Poznani, Polsko
Ing. Jiří Rakušan ředitel a jednatel, IS Berghof
Ing. Vojtěch Ondryhal, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů, Univerzita obrany
Ing. Oldřich Příklenk jednatel, KPC-Group, Gartner Representative
prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze
Ing. Jiří Kříž, Ph.D. ředitel Ústavu informatiky, Fakulta podnikatelská, VUT v Brně
prof. Ing. Ladislav Buřita, CSc. Katedra komunikačních a informačních systémů, Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany
prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc. Katedra informačných systémov, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
doc. Ing. Vlastimil Malý, CSc. vedoucí Katedry komunikačních a informačních systémů, Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. Ústav informatiky, Fakulta podnikatelská, VUT v Brně
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: