Diskuze

InterSystems poskytuje moderní technologie pro aplikace s nápadem

Již devátý ročník Symposia InterSystems se uskutečnil ve dnech 7. a 8. června 2010 v hotelu Cristal Palace v Mariánských Lázních. Letošního setkání se zúčastnilo více než 80 účastníků z řad partnerů, potenciálních zákazníků a akademické sféry. Celé setkání se neslo v duchu představení inovativních technologií, diskuzí s vývojáři a výměny nápadů mezi partnery a uživateli produktů společnosti InterSystems.

InterSystems roste krizi navzdory

Konferenci zahájil Michal Tomek, obchodní ředitel společnosti InterSystems, se zhodnocením uplynulého roku a výhledem na roky další. Zhodnotil stav společnosti a novinky uvedené v loňském roce, naznačil podstatu a okolnosti budování průlomových aplikací a zdůraznil vlastnosti produktů InterSystems, které toto budování umožňují.

Nelehké období krize, ve které se nachází celý svět poslední dva roky, pochopila společnost InterSystems jako příležitost. Investovala nemalé prostředky do svého rozvoje, což se projevilo navýšením počtu zaměstnanců i růstem obratu za rok 2009. Celkem se společnost rozrostla na 33 poboček sídlících na šesti kontinentech. InterSystems se tak řadí mezi skutečné globální lídry mezi poskytovateli inovativních softwarových technologií.

Obr. 1: Michal Tomek při zahájení konference
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Hlavní nabízené produkty, do nichž směřují stěžejní investice společnosti, představují Caché, Ensemble a DeepSee, dále pak řešení pro zdravotnictví, k nimž patří Healthshare a TrakCare. Cílem společnosti pro následující roky je rozvíjet a poskytovat vyspělé technologie pro vývojáře datově intenzivních aplikací vytvářených na bázi produktové linie databázových technologií. V oblasti zdravotnických řešení je pak prioritou zaměřit nejen na trh jednotlivých poskytovatelů, ale i společenství a národů. V dnešní době již uživatelé nekupují pouhé technologie, pořizují především aplikace a služby, na což více upře svou pozornost i společnost InterSystems. Ta v minulém období zrealizovala více než 86 % obratu na dodávkách databázových a vývojových technologií a 14% na aplikacích pro zdravotnictví.

Databázové technologie se představují

Vlajkovou lodí společnosti jsou bezesporu databázové technologie Caché, Ensemble a DeepSee. První z uvedených je vysoce výkonná objektová databázová platforma, která je schopna zpracovávat SQL dotazy rychleji než je tomu u běžných produktů fungujících na principu relační databáze. Umožňuje rychlý vývoj webových aplikací a vysokou rychlost zpracování transakcí. Kvalitu Caché dokládá také to, že jej využívá námořnictvo Spojených států pro chod systému Navantia nasazeného na válečných lodích. Poskytuje možnost rozšíření operačních schopností a podstatné zmenšení posádky. Tento příklad uvedl ve své přednášce Robert Nagle, viceprezident společnosti InterSystems pro vývoj softwaru.

Obr. 2: Robert Nagle, viceprezident společnosti pro vývoj softwaru
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Další výzvou je spolupráce Intersystems s Evropskou kosmickou agenturou, která má za cíl pomocí databázové platformy Caché vytvořit co nejpřesnější třírozměrnou mapu naší Galaxie. Mise nazvaná Gaia, která má být zahájena v polovině roku 2012, má za úkol pozorovat všechna vesmírná tělesa od největších po nejmenší a během pětiletého období pořídit soupis miliard hvězd, včetně jejich polohy, vzdálenosti a změny jasu. Gaia by měla objevit stovky tisíc nových těles, jako jsou planetky v naší Sluneční soustavě a planety mimo ni. Evropská kosmická agentura si od Caché slibuje především výrazně vyšší výkon a škálovatelnost, než jakou by umožnily konkurenční databázové platformy.

Pozadu nezůstává ani integrační platforma Ensemble, která je určena pro vytváření kompozitních aplikací a budování podnikové sběrnice služeb. Analytická firma Gartner ji řadí do kvadrantu lídrů pro aplikační infrastrukturu v projektech kompozitních aplikací se servisně orientovanou architekturou. Přední světové organizace v různých odvětvích využívají Ensemble nejen pro integraci roztříštěné podnikové infrastruktury, ale také pro celkovou transformaci svého byznysu.

Třetí produkt doplňující řadu databázových technologií, DeepSee, umožňuje vytváření datových modelů pro podnikové zpravodajství (Business Intelligence). Byl vytvořen jako reakce na rostoucí poptávku po nástrojích BI, které jsou schopny pracovat s aktuálními provozními daty z klíčových transakčních aplikací (ERP, CRM, SCM) zajišťující chod podniku a jeho fungování v dodavatelských řetězcích. Obsahuje čtyři komponenty, přičemž dvě z nich, DeepSee Architect a DeepSee Connector, představil ve své prezentaci Josef Němeček, manažer prodeje společnosti InterSystems. Názorně předvedl, jak lze vytvářet datové modely pro analytické činnosti a jak pracovat s daty z externích zdrojů.

Produkty pro rozsáhlé projekty ve zdravotnictví

Na Symposiu byly také představeny novinky v produktu Healtshare, který představuje platformu pro rychlý vývoj regionálních a celostátních zdravotnických informačních systémů. Nachází uplatnění především ve větších skupinách nemocnic nebo celých krajích pro integraci všech zdravotnických zařízení. Umožňuje shromažďovat a sdílet zdravotnická data mezi více poskytovateli zdravotní péče na regionální či celostátní úrovni, a vytvářet tak kompletní zdravotní informační systém. Příkladem vytváření celostátní zdravotnické informační sítě na základě platformy Healtshare je projekt budování národního přehledu pacientů ve Švédsku. Systém je navržen tak, aby umožnil sdílení informací o pacientech mezi regionálními a místními poskytovateli zdravotní péče ve veřejném i soukromém sektoru.

Posledním produktem InterSystems, který nachází stále větší uplatnění ve zdravotnictví, je pokročilý webový informační systém TrakCare. Ten slouží k propojení a rychlému využívání elektronických záznamů o pacientech a funguje v předních nemocnicích ve 25 zemích světa. V australském státě Victoria byl TrakCare vybrán pro vedení zdravotnické agendy celkem v 22 organizacích. V Brazílii jsou v tomto systému vedeny záznamy o 6,5 mil. pacientech.

Praktické aplikace potvrdily vyspělost technologií InterSystems

Odpolední blok přednášek byl zaměřen na praktické využití technologií InterSystems. Zajímavou aplikaci, Archivos – Kancelář bez papírů, sloužící k zefektivnění práce s dokumenty představil Jacek Nowak ze společnosti CCA Europe. Archivos je vybudován na platformě Ensemble s podporou databázové platformy Caché.

S dalším unikátním řešením, nazvaným MyNetScope, seznámil účastníky Pavel Minařík ze společnosti AdvaICT. To je určeno pro sledování a analýzu provozu počítačových sítí a napomáhá nejen k poskytování permanentního přehledu a zvyšování bezpečnosti, ale také ke snižování provozních nákladů na ICT infrastrukturu a její obsluhu. MyNetScope, vybudovaný na platformě Caché, byl nasazen pro sledování sítě po celou dobu konání Symposia a ukázal účastníkům, jakých konkrétních výsledků umí dosáhnout.

Následující prezentace se ujal Jan Svoboda ze společnosti WS Trends, aby představil řešení pro automatizaci sběru dat ve společnosti Lumen Energy, která pro své zákazníky zajišťuje komplexní služby v dodávce elektřiny. V rámci rozvoje své podnikové informační strategie přistoupila k návrhu systému pro automatizaci sběru dat a dálkových odečtů elektroměrů. Po diskuzi s odborníky společnosti InterSystems bylo rozhodnuto o použití Ensemble a souběhu původního ručního zpracování dat a nového systému. Tento stav vydržel pouhé tři dny. Poté, co si odpovědný pracovník uvědomil, že výsledek jeho každodenní pětihodinové práce umí systém vygenerovat již v okamžiku jeho příchodu, bylo od ručního zpracování upuštěno. Dnes se již řeší další projekty v oblasti evidence zákazníků, odběrných míst a smluv.

Předposlední vystoupení prvního dne nabídlo představení interního informačního systému Radialis společnosti Radiálka Hradec Králové. Tento systém slouží k evidenci a sledování expresních zásilek v přepravním systému Radiálka. Původně používala společnost několik různých softwarů, nakonec však došla k rozhodnutí postupně přejít na databázovou platformu Caché. V roce 2008 začala vyvíjet vlastní aplikaci pro evidenci a sledování zásilek právě na platformě Caché a tak vznikl nový informační systém Radialis.

I právníci potřebují své speciální řešení

Je právní systém opravdu pro právníky? Tento provokativní název zvolil pro svou prezentaci Jan Kracík ze společnosti a posteriori.cz, která se zabývá konzultacemi a vývojem specializovaných řešení pro právní a finanční sektor. Společnost je autorem systému Fibeus, který je určen pro hromadné online zpracování dat, dokumentů a plateb advokátní kanceláře. Systém intuitivně podporuje práci uživatele po celou dobu "života" případu, vede k němu plně elektronickou agendu a podporuje interní procesy, metodiky, toky informací jako hlavní podklad pro manažerské rozhodování na všech úrovních. Fibeus dále disponuje řadou podpůrných služeb pro skenování dokumentů, hromadnou korespondenci, rozesílání listových zásilek a lustraci dat ve veřejně přístupných databázích.

Aby společnost dosáhla u své aplikace uvedené vlastnosti, použila pro její vybudování databázovou platformu Caché a prostředků poskytovaných prostředím ZEN. Výkonnost a rychlost databáze se projevila jako odpovídající náročnosti celé aplikace, např. nebylo nutné "přepínat" objektový a relační přístup při jejím návrhu. V současné době Fibeus používá 5 subjektů s celkem 250 tisíci případy. Lze jej poskytovat také jako službu prostřednictvím modelu SaaS.

Chvíle oddechu po náročném dni

Touto prezentací byla ukončena pracovní část Symposia a účastníci se vydali na sportovní klání do blízkého sportoviště, kde je čekalo 5 neobvyklých soutěžních disciplín.

Večerní program zahájil dechový orchestr mladých ZUŠ F. Chopina v Mariánských Lázních a skupina 16 mažoretek. Celým večerem pak hosty provázela jazzová kapela, která navodila přátelskou atmosféru. Večer byl ukončen minivýletem k jedné ze zajímavých atrakcí Mariánských Lázní – zpívající fontáně.

Obr. 3: Příjemný večer u zpívající fontány
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

"Ceníme si příležitosti sejít se s našimi partnery a klienty v netradičním prostředí. Velká koncentrace technických a obchodních novinek z kuchyně InterSystems se zde snoubí s příjemnou atmosférou společenského setkání všech příznivců technologií InterSystems. Každoročně zaznamenáváme, že účast na symposiu je pro partnery otázkou prestiže," uvádí Peter W. Mengel, marketingový ředitel pro CEE.

"Interakce s partnery je pro nás obrovským přínosem – ze vzájemných podnětů pak čerpáme při dalším vývoji," uzavírá pan ředitel Wengel.

Jednotlivé přednášky a fotografie ze symposia InterSystems naleznete na adrese http://www.intersystems.cz/education/sympos10/1_sympos10.html.


05.11.2010 - Dagmar Šulová, Petr Sodomka - četlo 25697 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: