Diskuze

CMS: srovnání vybraných produktů pro Web Content Management

Článek přináší základní informace o tom, co lze očekávat od CMS produktů, speciálně pak zaměřených na oblast Web Content Managementu. Autoři obohatili svůj pohled srovnáním tří klíčových produktů z oblasti Open Source a rozhovorem s jejich vývojáři.

CMS: k čemu slouží?

CMS (Content Management System) systémy, někdy označované i jako ECM (Enterprise Content Management) jsou určeny ke správě strukturovaných i nestrukturovaných údajů. Jejich zdrojem mohou být nejen podnikové aplikace, ale také jednotlivé dokumenty v různých formátech. Přitom se nemusí jednat jen o textové dokumenty, ale také o obrázky, videa, zvukové nahrávky atd.

CMS podle META Group

Ve snaze přesněji vymezit působnost CMS vytvořila společnost META Group, přední výzkumná a poradenská firma v oboru informačních technologií, následující definici:

"ECM/CMS je technologie, která poskytuje prostředky pro vytváření a sběr, správu a zabezpečení, ukládání, uchovávání a likvidaci, publikování a distribuci, prohledávání, personalizaci a prezentaci, prohlížení a tisk veškerého digitálního obsahu (tj. fotografií, obrázků, textu, zpráv, videa, audia, dat o transakcích, katalogu, kódu). Tyto systémy se primárně soustředí na sběr, ukládání, vyhledávání a distribuci digitálních souborů pro podnikové užití."

Web Content Management

Důležitou součást CMS představuje tzv. Web Content Management. Ten je využíván k publikování prostřednictvím webových technologií. Ve tomto příspěvku jsme se zaměřili na hodnocení Open Source produktů, a to s důrazem na jejich podporu národního prostředí. Produkty, které v článku popisujeme, nejsou zvoleny náhodně. Při jejich výběru jsme se inspirovali výzkumem, který provedlo rakouské ministerstvo pro vzdělávání. V tomto výzkumu nejlépe uspěly tři produkty, a to z celkového počtu 280 řešení.

Za nejúspěšnější produkt bylo zvoleno Plone, a to díky své "čisté architektuře", podpoře standardů W3C a díky existenci vzdělávacího modulu EduPlone. Právě Plone spolu s dalšími oceněnými řešeními TYPO3 a PHPNuke je předmětem následujícího srovnání.

Plone

Pokud budeme uvažovat kategorii Open Source CMS řešení, pak Plone nelze v žádném případě přehlédnout. Celosvětově se jedná o jedno z nejpopulárnějších CMS řešení. Plone není samostatná aplikace, je to nadstavba nad aplikačním serverem Zope. Schopnosti tohoto produktu demonstruje domovská stránka programu, včetně demonstračního videa, které prezentuje některé vlastnosti programu. Vývojovou verzi (CVS) můžete nalézt na serveru sourceforge.net. K dnešnímu dni se na vývoji podílí 86 programátorů. Projekt Plone je velmi aktivní, domovská stránka uvádí aktivitu nad 95 % s průměrným počtem 3 500 stáhnutí za týden.

Plone je postaveno na modulárním principu. Díky flexibilnímu a rozšiřitelnému skriptovacímu jazyku Python není problémem napsat nové moduly, které buď rozšiřují současné možnosti programu, anebo přidávají nové funkce. Plone je lokalizováno do mnoha jazyků, kromě jiných i do češtiny.

Před nedávnem byla uvolněna nová verze 2.0, obohacená o řadu nových funkcí. Projekt Plone je velmi dobře dokumentován, a to formou oficiální dokumentace, návodů a videa. V případě problémů je možné se obrátit na vývojářskou nebo uživatelskou komunitu prostřednictvím mailing listů, anebo zkusit položit otázku na IRC (kanál #zope, #plone, případně český kanál #zope-cz). Příkladem použití Plone v českém prostředí je server věnovaný linuxové distribuci Danix.

Vyhodnocení

+ Velký důraz na standardy W3C konsorcia, jednoduchou a čistou sémantiku
+ FormController - systém pro ovládání formulářů, včetně validace
+ Objektovost
+ Krok zpět
+ Archetypes - framework na tvorbu nových typů obsahu (content types)
+ Škálovatelný na clusterech
+ Živá a aktivní komunita, dostupnost i placené podpory

- Malá česká komunita
- Příliš vysoký stupeň konfigurovatelnosti může odradit začátečníky
- ZMI vyžaduje prohlížeč podporující rámce
- Nízký počet skinů - vzhled je však možno změnit pomocí úpravy v CSS kódu

Webová podpora a reference

http://plone.org/newsitems/brazil-government-plone
http://plone.org/about/sites/
http://plone.org/newsitems/Ministryrecomm

TYPO3

TYPO3 je napsán v PHP, který produkuje kromě statických HTML také DHTML stránky. Jedná se o velmi rozsáhlý produkt, který je možné využít k naprogramování komplexního webového portálu. Z českých webů používá TYPO3 například server města Jablonné nad Orlicí. Na zakázku připravovanými webovými prezentacemi, založenými na tomto systému, se věnuje česká společnost Maxdorf.

Domovská stránka tohoto produktu působí jednodušším a čistším dojmem než domovská stránka Plone.

Vyhodnocení

+ Jednoduchá instalace
+ Editor s pokročilými formátovacími možnostmi a s možností kroku zpět
+ Velké množství rozšiřujících modulů

- Ne zrovna nejlepší design - ztěžuje vývoj nových rozšíření
- Složitější ovládání, delší čas potřebný na zvládnutí systému

Webová podpora a reference

http://typo3.org/
http://demo.typo3.com/

PHPNuke

PHPNuke je zástupce celé rozsáhlé skupiny jednoduchých programů postavených na PHP. Například kvůli restriktivnímu CVS přístupu autora byla z PHPNuke vyčleněna nová větev, která dala vzniknout produktu PostNuke. V České republice vznikla počeštěná verze PHPNuke (později PostNuke) s názvem Nuke CZ. K dalším významným produktům založeným na PHPNuke patří +B.

Zatímco Plone a TYPO3 můžeme považovat za skutečně komplexní a výkonné produkty, aplikace založené na PHPNuke jsou v porovnání s nimi pouze "inteligentními informačními nástěnkami". Tím však nechceme jejich význam nijak zlehčovat. V mnoha případech může být právě volba PHPNuke aplikace výhodná. Pokud však budete chtít provozovat internetový obchod, redakční systém nebo komplexní internetový portál, je vhodnější se poohlédnout po jiném řešení.

Na PHPNuke je založeno mnoho tuzemských webových stránek, takže o reference v ČR není nouze.

Webová podpora a reference

http://www.nukecz.net

Vyhodnocení

+ Nenáročnost správy
+ Rychlé zaučení
+ Velká uživatelská základna v ČR

- Vhodný pro tvrobu jednoduchých portálů a tam, kde není třeba větších úprav
- PHP přináší potenciální bezpečnostní riziko
- Nepřehledný kód

Podpora češtiny

Žádný z hodnocených systémů neměl problémy s českým kódováním, podpora kódování utf-8 anebo přinejmenším ISO8859-2, případně WIN-1250 je dnes brána jako samozřejmost. Co se týče samotné lokalizace, tak Plone a TYPO3 jsou téměř kompletně v češtině, PHPNuke dalo vzniknout samostatné české verzi tohoto CMS, což svědčí o tom, že toto řešění je v ČR skutečně populární. Pokud chcete používat češtinu, je doporučováno spíše řešení UNITED-NUKE, které je plně lokalizováno a vychází z původního PHPNuke. O tom, že programy je možné použít i v našem prostředí, svědčí i řada odkazů na českou webovou podporu.

Souhrnné hodnocení

Není snadné vyslovit jednoznačný verdikt o tom, který CMS z oblasti Open Source je nejlepší. Pokud pro vás bude důležitý propracovaný workflow systém, pravděpodobně sáhnete po Plone. Možná se vám bude hodit některý z modulů TYPO3 a tak si nainstalujete tento systém. No a v případě, že nebudete příliš nároční a budete potřebovat rychlé řešení, poohlédnete se asi po PHPNuke nebo jeho příbuzných produktech.

Námi hodnocená řešení jsou jen "kapkou v moři" obrovského množství CMS řešení, která svět Open Source nabízí. Za zmínku určitě stojí např. eZ publish nebo eGroupWare, který se zaměřuje na spolupráci více pracovníků na projektu. Vyčerpávající výčet toho, co Open Source trh nabízí, najdete na stránce http://www.opensourcecms.com.

Vývoj v této oblasti je velmi živý a tak je možné, že se v budoucnosti setkáme s řešením, které bude kombinovat nejlepší vlastnosti zmiňovaných produktů. Nic samozřejmě nebrání všem uživatelům "půjčit" si existující kód a upravit ho podle svých potřeb.

V následujícím exkluzivním rozhovoru odpovídali na naše otázky reprezentanti jednotlivých produktů, a to v tomto pořadí: Alexander Limi (Plone, spoluzakladatel), David (TYPO3, oblast marketingu), Martin McKay (PHPNuke, vývojář).

Interview

Jaký je Váš vztah k projektu? Proč a kdy jste se k němu přidal? Jste za to placen nebo jste neplaceným dobrovolníkem?

Alexander Limi (Plone): Založil jsem projekt Plone společně Alanem Runyanem v roce 2001, počáteční vizuální design udělal můj přítel Vidar Andersen. Ten pořád spolupracuje na projektu, i když spíše na jeho vizuální části než na té implementační. Plone vzniklo z podnikatelské nutnosti uspokojit zákaznické potřeby a poslední dobou si získalo mnohé pozitivní odezvy v tisku. Nejsem placen za vývoj Plone, ale my všichni máme firmy, které žijí z toho, že vyvíjí Plone pro další společnosti. Pokud má něco smysl doplnit do Plone, a tím vylepšit náš produkt, pak to uděláme. Plone už odjakživa roste na základě zákaznických požadavků. To je důvod proč tak dobře vyhovuje tolika podnikům.

David (TYPO3): Jsem neplacený dobrovolník. Mám pravomoc a zodpovědnost za webové stránky a všechny marketingové aktivity na celém světě. Jsem zodpovědný za inovační tým zavádějící nové vývojové aktivity a vše pro ně organizuji (např. růst fondu).

Martin McKay (PHPNuke): Zajišťuji servis a pomáhám při kódování Nukecops. Za práci nejsem placený, pokud nepočítám dary, jako my všichni.

Kde vidíte silné stránky Plone/TYPO3/PHPNuke oproti konkurenčním projektům?

Alexander Limi (Plone): Existuje několik oblastí, ve kterých jsme neporazitelní - například v jednoduchosti použití ihned po instalaci nebo v nadstandardní podpoře různýcvh jazykových verzí. Plone bylo přeloženo do bezmála 40 jazyků a počet lokalizací stále narůstá. Máme také velmi vstřícnou, otevřenou a aktivní uživatelskou komunitu, kanál IRC #plone je přitom hlavním centrem diskusí týkajících se vývoje. V jakoukoliv dobu je na něm přihlášeno více než 100 lidí.

David (TYPO3): Plone je spíše portál než CMS řešení. PHPNuke neznám tak dobře, abych mohl posoudit jeho možnosti. Myslím si, že hlavními konkurenty jsou komerční systémy a také ezPublish. TYPO3 má velmi dobré postavení na trhu ve střední Evropě a rychle se uchytil po celém světě (o čemž svědčí 37 lokalizací). Nabízí bohatou funkčnost a je stále velmi flexibilní a snadno rozšiřitelný.

Martin McKay (PHPNuke): PHPNuke má na svém poli docela tradici, existuje už dlouhou dobu a to i přesto, že jeho jméno bylo zneuctěno přívlastkem "nebezpečný" - poslední dobou tomu tak již není.

Kde vidíte slabá místa?

Alexander Limi (Plone): Právě teď je slabinou spíše infrastruktura kolem projektu než samotný projekt. Vyrostli jsme příliš rychle, a já osobně jsem strávil v posledních měsících spoustu času zlepšováním infrastruktury a aplikací. V nadcházejících měsících se dočkáme značného zlepšení v oblasti dokumentace, a taky našeho vlastního úložiště produktů, což přinese jednoduchou možnost sledovat vývoj vylepšení (add-on) - stejně jako samotného Plone.

Největší slabinou vlastního produktu je v této chvíli to, že plone.org (stránky projektu) neukazuje ve skutečnosti Plone z jeho nejlepší stránky, což se špatně odráží na Plone jako aplikaci. Pokud neumíme řídit náš vlastní obsah, jak to potom vypovídá o našem systému? Naštěstí Plone dělá svou práci více než dobře. Strávili jsme většinu svého času prací na nové verzi 2.0. Plone.org zatím exponenciálně rostlo bez zásahu nějakého správce, který by dbal na pořádek a věci lépe organizoval. Takže vyčištění plone.org a jeho vylepšení na nejlepší úroveň je v této chvíli naší nejvyšší prioritou.

David (TYPO3): TYPO3 představuje spíše jednoduché workflow. Počítáme ale s tím, že se to brzy změní. Systém managementu práv je velmi výkonný, ale není zatím dostatečně modulární.

Martin McKay (PHPNuke): Těžko lze PHPNuke něco vytknout. Snad velmi malý "oficiální" tým vývojářů, pokud si dobře vzpomínám, tak existuje jenom jeden.

Jaké jsou cíle a komu je produkt určený?

Alexander Limi (Plone): Cílem Plone je být nejlepší, nejvíce uživatelsky přívětivý, standardy splňující CMS. Smyslem naší práce je poskytovat CMS na podnikatelské (an enterprise-level) úrovni, CMS, který může být připravený během jedné hodiny, ale přitom může být stále nasazen pro ty nejkomplexnější portály a organizace.

David (TYPO3): Cílem je, aby se TYPO3 stal první skutečnou nabídkou Enterprise Content Managementu, kterou může svět Open Source softwaru vytvořit i pro podporu relevantních standardů a dobrého modulárního designu. Co se marketingu týče - věříme, že budeme dominovat na trhu Web Content Management systémů, a to v rozmezí 30.000-100.000 EUR za licence.

Martin McKay (PHPNuke): Cílem PHPNuke je poskytovat kvalitní CMS ze světa Open Source softwaru se zaměřením na začátečníky a to hlavně díky tomu, že PHPNuke je vysoce modifikovatelný a extrémně jednoduchý pro instalaci i používání. V současnosti navíc není problém zajistit jeho podporu.

Jak byste stručně charakterizovali současný vývoj?

Alexander Limi (Plone): To, co spatřuji jako nejúžasnější na celém procesu vývoje je, že 80 lidí z 30 různých zemí, každý se svou specifickou expertizou, vytváří stejný produkt. Spoustu z tohoto vývoje se provádí online a soustavně se zlepšuje. Jednou za čas se setkáme osobně někde ve světě, abychom naplánovali následující verzi a prodiskutovali budoucí směřování projektu. A také se každoročně koná Plone konference, která se letos uskuteční ve Vídni.

David (TYPO3): Funkční moduly jsou produkovány silnou vývojářskou komunitou s cca 10 000 členy. Vývoj jádra je v rukou velmi úzké integrované skupiny financované několika málo zainteresovanými, ale také velmi špřispívajícími průmyslovými zákazníky.

V jakém produktu vidíte největšího konkurenta Plone/TYPO3/PHPNuke?

Alexander Limi (Plone): To záleží na tom, jak definujete trh. Normálně si konkurujeme na stejném působišti s produkty, jakými jsou Interwoven a Vignette, což jsou komerční systémy s cenami přes 100 000 USD za základní instalaci. My ale máme rozdílné pojetí a jiné silné a slabé stránky. Na poli Open Source nemáme v současnosti skutečného konkurenta, ale předpokládám, že to závisí na tom, jak přímo definujete tržní segment. Spíše konkurujeme systémům založeným na Javě než na PHP, pokud to tak můžu říct. Plone má silné tržní zacílení na byznys a dobře nám posloužilo při designu aplikace.

David (TYPO3): K největším Open Source konkurentům patří zřejmě Zope, přestože má velmi rozdílný přístup. Předčí TYPO3 v některých funkčních oblastech. TYPO3 je aplikační server a většina CMS produktů (Plone, CMF, ZMS) jsou spíše portálově orientované. Mezi komerčními systémy (s uzavřeným kódem) si nejvíce konkurujeme s Reddot, Contens, Imperia, alespoň co se týče trhu střední Evropy.

Martin McKay (PHPNuke): Já osobně považuji za naše největší "konkurenty", Postnuke a Drupal, pokud je možné je za konkurenty označit.

Pro jaký typ organizací a jednotlivců je Plone/TYPO3/PHPNuke určen?

Alexander Limi (Plone): Pro jakkoliv velké firmy, skutečně. Nicméně rád doporučuji jednodušší řešení pro jednotlivce, které v podstatě slouží jenom jako blogy nebo pro účely jiného triviálního publikování. Plone je profesionální systém a nese sebou něco navíc (flexibilní workflow, šablony založené na standardech a hojné používání CSS), takže vyžaduje určitý čas v případě, že chcete změnit výchozí nastavení nějakým radikálním způsobem. Většina lidí je docela spokojená s nastavením po instalaci a v případě potřeby si najdou čas na to, aby se seznámili s dalšími částmi.

David (TYPO3): Produkt nemá žádná specifická omezení nebo zaměření. Stejně úspěšně se používá ve všech oblastech průmyslu, finančního sektoru, vzdělání, tisku a vlády.

Martin McKay (PHPNuke): Nemyslím si, že by PHPNuke byl nějak výrazně zaměřen na jeden typ organizace nebo jednotlivce. Je tak vysoce upravovatelný a existuje pro něj tolik modulů, že může být použit pro kohokoliv.

Na co se uživatelé mohou těšit v následující verzi Plone, TYPO3 a PHPNuke?

Alexander Limi (Plone): Chystá se mnoho nového, jednou ze zásadních novinek, která bude zahrnuta do nové verze, je subsystém událostí, díky němuž bude možné se registrovat pro sledování určitých akcí, například v pířpadě provádění update stránky nebo dodávání komentáře na stránku. Je to generický framework a má mnoho potenciálu na zlepšení Plone.

Já osobně jsem nejvíce nadšen z vícejazykové/překladatelské správy obsahu. Vždy jsme bývali na špici vícejazykové správy obsahu a s několika dalšími vývojářskými aktivitami, které budou vyhlášeny, se to stane velmi profesionálním a elegantním řešením, které minimalizuje údržbu a zbytečnost existence obsahu ve více jazycích paralelně. A samozřejmě, je tady neustálý vývoj uživatelského rozhraní. Je plánována spousta malých, ale i přesto užitečných vylepšení, které tím upevňují pozici Plone jako jednoho z nejvíce uživatelsky přátelských Open Source řešení správy obsahu.

David (TYPO3): 30. dubna 2004 jsme zveřejnili novou verzi, podrobnosti o novinkách jsou dostupné na www.opensourcecms.org. Budoucnost bude patřit databázově podobné platformě s Oracle, Postgre a dalšími ve smyslu publikace "digital asset management system", přepracovanému označování verzí a kompletní integraci workflow.

Martin McKay (PHPNuke): Když se podíváte na diskusní fóra, pak se k vám dostanou zásadní informace o vlastnostech nových verzí a aktuálních novinkách. PHPNuke je aktivně vyvíjen, a tak příchod nové verze netrvá tak dlouho jako např. u Postnuke.

Autoři děkují osloveným vývojářům, kteří byli ochotni poskytnout rozhovor pro tento článek a Bc. Davidu Pravcovi za odborné připomínky a rady.

Slovníček pojmů

Cluster - sada zesíťovaných počítačů, které sdílí jednu výpočetní úlohu.
Internet Relay Chat (IRC) - komunikační systém, který umožňuje připojit se na internetu do "živé" diskuse. Na připojení k diskuzi potřebujete IRC klienta a přístup na internet.
Open Source Software (OSS) - obecně se tak nazývá libovolný počítačový software, jehož zdrojový kód je buď volně dostupný nebo, a to častěji, licencovaný jednou osobou/organizací a šířený pod open-source licencí, jakou je např. GNU General Public License (GPL). Tato licence vyžaduje, aby byl zdrojový kód distribuován společně se software a dává možnost libovolné modifikace zdrojového kódu. Modifikace je ve většině prípadů možná jenom s minimálními omezeními, mezi něž patří např. požadavek zachování jmen autorů a textu copyrightu. Tento koncept je také známý jako tzv. copyleft.
Cascading Style Sheets (CSS) - kaskádové styly určující formát webové stránky. Mohou být použity k ovládání různých aspektů vizuální prezentace.
Concurrent Versioning System (CVS) - dominantní Open Source program pro správu verzí. Umožňuje vývojářům udržovat přehled při práci s verzemi zdrojového kódu bez toho, aby se obávali přepsání již existujících změn. Místo použití mnoha verzí souboru CVS spojuje změny, které vývojáři vykonají do jednoho souboru, takže každý uživatel obdrží právě aktuální kopii.
Patch - rychlá oprava části softwaru, která obsahuje chybu nebo slabé místo.
Workflow - proces, při kterém skupina lidí společně sdílí, spravuje a pracuje s informacemi. Workflow je typicky víceuživatelský, vícefázový proces.
The World Wide Web Consorcium (W3C) - organizace založená v roce 1994 za účelem získat z webových technologií největší potenciál pomocí vývoje obecných protokolů, které umožní vývoj webu a zajistí interoperabilitu. W3C má více než 350 členských organizací z celého světa a získalo si mezinárodní uznání za svůj příspěvek k růstu webu.
Zope Management Interface (ZMI) - prostředí řízení a vývoje, které umožňuje ovládat Zope, manipulovat s objekty a vyvíjet webové aplikace.

Použité literární zdroje

http://www.cites.uiuc.edu
http://www.wmo.ch
http://encyclopedia.thefreedictionary.com
http://www.ejbsolutions.com
http://practice.findlaw.com
http://www.dsm.fordham.edu
http://zope.org
http://www.w3.org

13.05.2004 - Eva Mikulčíková, Jozef Říha - četlo 28163 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
autori 03.06.2004 15:16:36
dekujeme za komentar, ale nemame nic spolecneho s CMS pouzitym na portalu www.cvis.cz. placete na spatnem hrobe :( s pozdravem, -- autori clanku
kavol 29.05.2004 18:18:40
nooo ... článek není špatný, ale ohromně mě pobavilo, jak se vyzdvihuje soulad se standardy W3C, a přitom když se člověk podívá na zdroják této stránky, chce se mu zvracet :-)
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: