Diskuze

Tenký klient ve službách restrukturalizace společnosti Skanska CZ

Studie pojednává o využití technologie tenkého klienta při restrukturalizaci společnosti Skanska CZ. "Tenkologie" tedy nemusí být pouze dalším slovním novotvarem bez věcného obsahu, ale ve své podstatě se může stát označením pro významný nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků.

Jak funguje technologie tenkého klienta?

Snad všechny firmy by si přály mít informační technologie, které zajišťují všem pracovníkům dostupnost jakýchkoli informací v reálném čase, které vedou ke zvyšování efektivity, produktivity práce a snižování nákladů ve všech oblastech. Je možné dosáhnout těchto cílů s využitím technologie tenkého klienta? Dokáže tzv. tenkologie co nejlépe zjednodušit přístup k aktuálním informacím ve společnosti?

Tenkologie umožní přistupovat k centrálně spravovaným informacím, koncová zařízení jsou obsluhována prostřednictvím terminálového provozu. U uživatele/klienta se neukládají žádná data, což představuje vysokou úroveň zabezpečení důležitých dat před jejich zneužitím nebo ztrátou. Aplikace jsou instalovány, spravovány a provozovány na jednom místě - centrálním serveru. Po síti jsou přenášeny pouze obrazovky, stisky klávesnice, pohyby a kliknutí myší, což umožňuje rychlejší a bezpečnější přenos.

Přínosy a rizika tenkologie v podnikové praxi

K podstatným výhodám tenkologie patří on-line přístup nejen k aktuálním informacím, ale i také k aplikacím. Ty mohou být snadno centrálně instalovány. Díky minimalizaci přenášených dat jsou kladeny minimální nároky na síťovou infrastrukturu. Uživatelé mohou ke svým aplikacím přistupovat z jakéhokoliv zařízení, třeba i zastaralého počítače, ať už jde o terminál, notebook, Pocket PC apod. Není podstatná ani přítomnost jednotného operačního systému. Tenkologie si poradí jak Windows, DOS, tak i s platformou Unix.

Centrální zpracování dat také znamená významné riziko. Při výpadku centrálního serveru nebo některé významné komponenty síťové infrastruktury je celá struktura nefunkční a tudíž může dojít k ekonomickým ztrátám plynoucím z ochromení provozu informačního systému.

Vraťme se ještě zpět k výhodám tenkologie. Při výčtu pozitiv nezapomínejme zejména na prodloužení inovačního cyklu počítačové techniky. Tenkologie významně snižuje výdaje na IT, což je v podnicích za běžných podmínek jen velmi těžko dosažitelný požadavek. Díky implementaci software pro vzdálenou správu je možné v jakýkoliv okamžik zjistit konfiguraci a stav koncových zařízení, efektivněji plánovat změny a především ušetřit náklady při zavádění změn do provozu (např. při sledování nákladů na tisk a kopírování). Mezi další výhody patří také jednoduchá a efektivní údržba sítě. Technologie tenkého klienta je velmi výhodná pro organizace s pobočkami, dále v případě vysokého počtu uživatelů, či při potřebě vzdáleného přístupu a požadavku na práci v heterogenním prostředí. Odpadá nutnost použití speciálního emulačního software, změn konfigurace systému nebo přeprogramování aplikací.

K autorizovaným systémovým integrátorům tenkologie patří v ČR společnosti, jako např. 3 NET, CDL SYSTEM, Grall, nebo OrBit.

Tenkologie ve službách společnosti Skanska CZ

Skanska představuje největší stavební skupinu na českém trhu. Působí také ve Slovenské republice, kde patří mezi přední společnosti tamnějšího stavebního trhu. Zajišťuje všechny práce pozemního stavitelství včetně ekologických staveb, dopravního stavitelství, výroby stavebních hmot a dílců, ale i technického vybavení budov. V čele této skupiny stojí mateřská společnost Skanska CZ a.s., která tvoří šest divizí zaměřených oborově nebo regionálně.

V roce 2001 bylo rozhodnuto o změně struktury skupiny společnosti tak, aby lépe odrážela podmínky na trhu. toto rozhodnutí bylo hlavním momentem, který spustil procesy vedoucí k nákladové optimalizaci ve skupině. Původní IPS a.s. spolu s dceřinnými společnostmi se měla po vstupu švédského koncernu Skanska přeměnit ve skupinu Skanska v ČR a SR.

Jelikož toto rozhodnutí mělo bezprostřední vliv na provozování, správu a údržbu informačních technologií, muselo vedení IT reagovat na veškeré změny aktivně, a přitom samozřejmě zabezpečit kontinuitu provozovaných IT řešení. Jednotlivé společnosti byly reorganizovány a uvnitř skupiny probíhala konsolidace a přeměna na divizní uspořádání.

Dceřinné společnosti přinesly do skupiny Skanska svá vlastní informační řešení, vlastní struktury oddělení a fungování IT. Nad touto strukturou se vykonávalo pouze metodické vedení. Hlavním úkolem vedení IT bylo omezit investice do počítačů, prodloužit jejich inovační cyklus, optimalizovat využívání lidských zdrojů v oddělení IT a stabilizovat informace a data v celé skupině. Tento požadavek odrážel nezbytnost udržet všechny organizace skupiny na špici stavebního trhu, minimalizovat jejich provozní náklady a transformovat IT na službu, která podpoří obchodní rozvoj a konkurenceschopnost celé skupiny. Na základě těchto požadavků započal proces centralizace IT jako logický důsledek rozvoje společnosti.

Jak byl projekt centralizace realizován?

Centralizace ve vztahu k IT byla zahájena v květnu 2001 a proběhla v několika krocích. Nejprve byla veškerá pracovní místa IT převedená do ústředny IPS Skanska a.s. s tím, že pracovníci nadále řídili a spravovali svá mateřská informační řešení. Protože tehdy využívaný IT model předpokládal, že každý uživatel bude vybaven vlastní pracovní stanicí, začaly být zvažovány další, méně nákladné varianty.

Ještě před zahájením změn v podnikových IT přicházelo v úvahu nasazení systému Tarantela, případně řešení prostřednictvím Microsoft SMS Serveru sjednocením platformy a nastartováním čtyřletého cyklu renovace hardwaru. Tato řešení ale předpokládala přítomnost relativně výkonných a nákladných pracovních stanic u uživatelů a nedokázala odpovědět na otázku, jak centralizovat správu a ochranu dat. Proto bylo učiněno rozhodnutí, že následující kroky vývoje IT ve skupině Skanska v ČR a SR budou uskutečňovány s využitím technologie tenkého klienta.

Hledání partnera a průběh implementace

Vedení IT začalo hledat konečnou formu nového řešení a partnera, který měl dostatek zkušeností s rozsáhlými projekty centralizace aplikací i dat. Na začátku roku 2002 byla společností OrBit v ověřovacím provozu implementována technologie provozování aplikací na serverech a jejich "doručování" uživatelům prostřednictvím terminálových služeb. Společnost OrBit zde využila serverových produktů Microsoft Windows a Citrix MetaFrame. Testovací provoz, v němž byl uživatelům poprvé poskytnut mzdový systém terminálovým způsobem, byl úspěšný. Partnery pro tento, v České republice ojedinělý projekt, našla Skanska CZ v rámci výběrového řízení. Jeho vítězem se stala společnost Hewlett-Packard jako hlavní dodavatel a garant a společnost OrBit jako řešitel projektu.

Implementace proběhla v poměrně krátkém časovém úseku. Budování serverové farmy a přesouvání aplikací určených pro terminálový provoz do čtyř centrál začalo už koncem roku 2002. Jako první připravila společnost Orbit serverovou farmu v ředitelství Skanska CZ a.s. v Praze. Jednalo se celkem o 13 serverů MetaFrame - cluster, dva management servery a deployment servery pro 1000 uživatelů. Následně byly vybudovány serverové farmy v lokalitách Praha Peruská a to tři servery MetaFrame - cluster pro 150 uživatelů, Třinec - čtyři servery MetaFrame - cluster pro 180 uživatelů a poslední Prostějov - pět MetaFrame - cluster pro 250 uživatelů. Počínaje únorem 2003 byli k řešení postupně připojováni další uživatelé, v březnu a dubnu to byly lokality na Moravě.

Předání do provozu a přínosy řešení

Implementované řešení pro Skanska v ČR a SR bylo ve shodě s plánem postupně předáváno klientovi. V květnu 2003 bylo řešení odsouhlaseno a spuštěno do rutinního užívání. Společnost Skanska CZ však nadále pokračuje v přesouvání dat z více než 2000 počítačů celé skupiny Skanska. V současnosti farmu serverů využívá již většina uživatelů.

Ředitelství odboru IS/IT společnosti Skanska CZ hodnotí celý projekt pozitivně. Hlavních cílů bylo dosaženo, přestože si Skanska slibovala razantnější přeměny uvnitř společnosti, vlivem nestejnorodosti a složitosti používaných aplikačních řešení byl přechod na technologii tenkého klienta pozvolnější. Realizací tohoto projektu IT oddělení společnosti Skanska CZ posílilo svou pozici spolehlivého partnera, který podporuje obchodní zájmy celé skupiny Skanska v České i Slovenské republice.

Využití technologie tenkého klienta může být velkým přínosem nejen pro společnost Skanska CZ a.s., ale i pro jiné organizace, které může tento projekt inspirovat ke změně. Největší výhody spatřuje management společnosti ve snížení počtu pracovníků v IT oddělení, v delším cyklu obnovy PC a v levnější správě a údržbě počítačů. K dalším přínosům patří správa dat, která jsou umístěna v bezpečí centrály a IT oddělení je schopno doslova do hodiny přeskupit poskytování aplikací nebo doručit aplikace na jakoukoliv stavbu.

Aplikace realizované prostřednictvím technologie tenkého klienta

 • Microsoft Office 2000
 • Microsoft Project 2000
 • AutoCAD a AutoDesk VoloView Express
 • SAP BW, CRM
 • Adobe Acrobat Reader CE
 • Coda Financials, Oracle NET Klient
 • IPOS
 • Odysea
 • WinKaRok
 • ASPIWIN, Démonia, Firemní právník
 • IXOS 3I
 • Evidence SOD
 • ScrewDriver pro kompresi tisku
 • OVEL
 • Slovník PC Translator, Lexicon a Prodict
 • IXOS 3I
 • ProfiDATA
 • Evidence SOD
 • GeoBaze
 • MediaMon
 • WinZip, WinRAR
 • Správce software a hardware
 • AppSense Application Manager pro zabezpečení systému
 • VirtuaControl pro správu uživatelského prostředí

Autorky využily k napsání tohoto textu interní materiály poskytnuté společností Skanska CZ, a.s. a následující informační zdroje:

http://www.perseus.cz
http://home.zcu.cz/projekty/lps/seminare/
http://www.orbit.cz
http://www.grall.cz

19.05.2004 - Marie Koutská, Michaela Kolářová - četlo 26432 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: