Diskuze

Money S3 a Stereo 2004: uživatelské srovnání ekonomických aplikací

Autoři ve svém článku porovnávají dva často využívané ekonomické informační systémy Money S3 a Stereo 2004. Z pohledu účetního hodnotí uživatelské prostředí, srovnávají jednotlivé moduly a popisují základní rozdíly v zadávání dokladů a účtování.

Charakteristika dodavatelů

Money S3 dodává akciová společnost Cígler software sídlící v Brně. Její produktové portfolio zahrnuje kromě Money S3 také aplikace pro podporu manažerského rozhodování (Analyst S3), pro řízení výroby (AROP), pro řízení vztahů se zákazníky (CRM S3) a další oblasti. Cígler software se také ve spolupráci s Microsoftem podílí na lokalizaci a dodávkách ERP systému Navision.

Firma Kastner software s.r.o. má své sídlo v Kostelci na Hané a dodává pouze aplikaci Stereo 2004. Výhoda této malé firmy spočívá v tom, že je blíže svým zákazníkům, což se projevuje ve schopnosti pružné reakce na jejich přání a požadavky. Rozsah produktového portfolia Cígler software zase umožňuje sdílení know-how, velikost a pozice společnosti na trhu do značné míry zaručuje budoucí vývoj a podporu aplikací.

Základní charakteristika srovnávaných aplikací

Obě aplikace fungují v prostředí Windows. Svými funkcemi, složením i ovládáním jsou oba programy velmi podobné. Pouze některé části jsou jinak pojmenovány nebo jinam zařazeny. Skladba modulů obou programů je standardní:

MONEY S3 STEREO 2004
Agenda Soubor
Účetnictví Účetnictví
Adresář Nákup a prodej
Sklady Majetek
Objednávky Mzdy
Mzdy Sklady
Majetek Kancelář
Jízdy Ostatní
Pomůcky Okno
Nástroje Nápověda
Nápověda  

Uživatelské prostředí

Money S3 se ovládá prostřednictvím klasického roletového menu, ikon nebo klávesových zkratek. Základní pohyb v programu se provádí pomocí myši, v dokladech pomocí tabulátoru a šipek. Doklady se ukládají pomocí tlačítka Enter.

Stereo 2004 kromě roletového menu nedisponuje klasickými ikonami, ale jedinečnou mapou programu, která účetního při práci přímo vede. V mapě programu na jednotlivých listech jsou zobrazeny kroky firemních a účetních procesů s grafickým vyobrazením. Tím je program mnohem přehlednější a práce rychlejší. Ovládání programu je prostřednictvím klávesových zkratek, myš není takřka zapotřebí. Pohyb v dokladech je pomocí šipek a klávesnice Enter, doklady se ukládají dvojstiskem Enter + Alt. Zabezpečení přístupu do programu je u obou programů úplně stejné. V rámci zadávání uživatele je možno zvolit i heslo a profil přístupu k jednotlivým částem programu.

Účtování

Každé účtování začíná zadáváním dat. U obou programů je zadávání dat řešeno podobně. U programu Stereo 2004 je uživatel nucen více používat klávesové zkratky, což může být výhoda i nevýhoda zároveň. Vhodnějším uspořádáním údajů oproti Money S3 je však práce mnohem rychlejší. Zadávání daně z přidané hodnoty je vhodně řešeno přes navigační klávesu F12. Po zobrazení DPH kalkulátoru, ve kterém jsou zobrazeny všechny varianty výpočtu daně od ceny bez daně až po cenu s daní ve všech sazbách a různých zaokrouhleních, si může účetní vybrat vhodné údaje.

V případě účtování dokladu s více položkami je naopak lepší Money S3. Uživatel nemusí přepínat mezi dokladem a položkami jako u Sterea 2004, ale položky jsou součástí dokladu. U Sterea 2004 nastává velký problém při rozúčtování jednotlivých položek. Nejdříve je nutno zadat doklad s položkami a zaúčtovat. Poté otevřít peněžní deník a rozúčtovat jednotlivé částky. V Money S3 stačí u jednotlivých položek uvést odlišný druh účtování a program v peněžním deníku rozúčtuje automaticky. Práce je pak snadnější a rychlejší.

Velkou výhodou u Sterea 2004 pro podnikatele, kteří vedou účetnictví jednou za čas stylem "krabice od bot", je možnost třídění a přečíslování dokladů dle zvoleného kritéria. Odpadá tak stornování či mazání dokladů a opětovné vypisování dokladů. Přečíslování je možné jak automaticky tak ručně. U Money S3 změna čísla dokladu není možná.

Zadávání dokladů

Při zadávání pokladních dokladů je u Sterea 2004 určováno, zda jde o příjmový nebo výdajový doklad na základě vyplněného druhu účtování. U Money S3 musí uživatel zvolit zda si přeje vyplnit příjmový nebo výdajový doklad. Tento systém zadávání se nám nejeví příliš šťastný s ohledem na nemožnost oprav. Snad nejvíce se liší zadávání bankovních výpisů.

U Money S3 je to řešeno podobným způsobem jako u pokladních dokladů. Naopak u Sterea 2004 je zadávání rozděleno na seznam výpisů, položky, detail položky a položky všech výpisů. Účetní tak má na výběr z mnoha možností zadávání výpisu do účetního programu. U zadávání ostatních dokladů je práce obdobná jako u zadávání pokladních dokladů. Zpracování dokladů ve Stereo 2004 je o něco přehlednější a jednodušší než u Money S3 tak, jak jsme již uvedli.

Výkazy a tisk

Oba programy využívají pro tvorbu výkazů sekundární program. U Money S3 je to tzv. Editor formulářů, ve kterém je možno upravovat vzhled dokladů a formulářů těsně před tiskem. K tisku je třeba kliknout na ikonu v menu, kde se zobrazí další možnosti. V programu Stereo 2004 je tato situace řešena úplně odlišně. Tisk je možný po stisku klávesnice F6, kdy se ihned zobrazí náhled tištěného dokladu a je možno hned vytisknout, nebo pomocí dvoustisku Ctrl + P, kde jsou zobrazeny všechny doklady. Vyplnění výkazů umožňuje další program FORMasist - jde o vyplňování daňových, sociálních a pracovních formulářů, poštovních a účetních dokumentů. Podobné formuláře program Money S3 neobsahuje.

Zálohování a obnova dat

Zálohování a obnova dat jsou opět takřka totožné. U Sterea 2004 je možné zálohovat jak samostatnou firmu, tak vytvořit jednu zálohu pro všechny účtované firmy. Je možné hned nastavit i rozdělení záložního souboru na diskety. Záloha je ukládána ve formátu ZIP. Obnova dat je možná do úplně prázdného programu.

V Money S3 se zálohuje pouze aktuální firma do formátu LZ. K obnově dat je nutno v programu vytvořit nejdříve firmu a zadat její základní údaje, a až pak je možno obnovit data. Tento způsob hodnotíme jako značně nevyhovující.

Uživatelská podpora

I v této oblasti jsou na tom oba programy takřka stejně. Pouze u Stereo 2004 je reakční doba odpovědí na e-mail mnohem kratší, někdy i několik hodin a technická podpora po telefonu je na běžnou pevnou linku narozdíl od Money S3, kde je uživatel odkázán na placenou linku. Aktualizace programu jsou u Sterea 2004 mnohem častější než u Money S3, což odpovídá zejména změnám legislativního okolí podnikání.

Společnosti Cígler software bychom z hlediska podpory nejvíce vytkli nekonzistentní přístup k jejímu uplatňování. Stalo se nám, že po řádném zaregistrování podpory a obdržení prvního dopisu s aktualizací, klubovou kartou a dopisem s gratulací k pořízení podpory, jsme již další aktualizace neobdrželi. Poté nám bylo tvrzeno, že jsme si podporu vůbec nezaregistrovali, místo toho, aby se omluvili za vlastní chybu v komunikaci.

Verze Start

Obě společnosti nabízí plnohodnotnou verzi Start. Jediné omezení programu spočívá v počtu přípustných položek v agendě. Money S3 START je plnohodnotná verze obsahující všechny dostupné moduly plných verzí omezená počtem záznamů v databázích. Licence Money S3 START je dostupná zdarma. Je určena pro živnostníky a malé společnosti, omezena počtem záznamů v databázích, 500 záznamů v účetním/peněžním deníku, skladu, objednávkách, nabídkách, 200 záznamů v adresáři, 15 výplat, a omezena možnost vedení více agend po bezplatné registraci. Verzi START dnes používá pro komerční účtování více než 10.000 tisíc živnostníků a společností. Při překročení těchto limitů je možné okamžitě přejít na kteroukoliv z licencovaných verzí programu.

Program Stereo 2004 připouští 100 položek v peněžním deníku. Tento počet umožňuje malému podnikateli vést evidenci či účetnictví bez problému a plně využít možnosti softwaru, přitom za program nezaplatí ani korunu. Při stáhnutí z internetu je software k dispozici zdarma.

Funkcionalita/verze programu Stereo Standard Money Mini Stereo Professional Money Standard Stereo Multi Money Business
Daňová evidence 1990,- 1900,- 2990,-   4990,-  
Daňová evidence, mzdy, sklady 3990,-   4990,- 3900,- 6990,- 7900,-
    Office   Professional   Premium
Účetnictví 3990,- 7900,- 4990,-   6990,-  
Účetnictví, mzdy, sklady 7990,-   9990,- 14900,- 13900,- 19900,-

Stereo 2004 je nabízeno ve třech variantách:

 • Standard - jedna firma na jednom počítači
 • Professional - neomezený počet firem na jednom počítači
 • Multi - neomezený počet firem na neomezeném počtu počítačů

Money S3 je nabízeno v následujících verzích:

 • Lite - jedna firma na jednom počítači, omezené množství 1700 položek
 • Mini - neomezený počet firem na neomezeném počtu počítačů, bez skladů
 • Standard - neomezený počet firem na neomezeném počtu počítačů, mzdy do 25 zaměstnanců
 • Business - neomezený počet firem na neomezeném počtu počítačů
 • Premium pro daňové poradce - podvojné účetnictví a daňová evidence,sklady a mzdy
 • Office pro daňové poradce - podvojné účetnictví a daňová evidence, sklady a mzdy do 25 zaměstnanců(*)

*Při objednání tohoto kompletu je nutné předložit kopii živnostenského listu o poskytování účetních služeb nebo registraci daňového poradce nebo auditora.

Celkové hodnocení

Naše hodnocení je ryze subjektivní a vyplývá z našich osobních zkušeností s používáním obou programů. Každý účetní či uživatel má jiné návyky a jiný způsob práce, proto se náš názor nemusí nutně shodovat s názorem čtenáře.

Při hodnocení jsme použili klasické školní stupnice 1 - 5 (1 - nejlepší, 5 - nejhorší).

Hodnocené vlastnosti a funkce Stereo 2004 Money S3
Přehlednost prostředí 1 3
Zadávání dat 1 4
Účtování 2 3
Rozúčtování 4 1
Zpracování DPH 1 3
Pokladna 3 2
Banka 1 2
Interní doklady 3 2
Majetek 1 2
Mzdy 1 4
Úprava dokladů a výkazů 2 3
Tisk dokladů a výkazů 1 4
Nastavení programu 1 3
Zálohování dat 1 2
Obnova dat 1 4
Podpora 1 5
Zabezpečení 3 3
Verze Start 4 1
Cena 2 3
Průměrná známka 1,79 2,84

Pro účetní, kteří účtují mnoho malých a středních firem a účtují velmi často, bychom jednoznačně doporučili program Stereo 2004. Ten umožňuje rychlejší práci, lepší funkce v oblasti daňové správy. I když i tento program vykazuje určité nedostatky - připomeňme např. nevhodné řešení rozúčtování dokladů - je komplexně lépe řešen. Naopak pro začínající a malé podnikatele, kteří upřednostňují minimální náklady na pořízení účetního programu, doporučujeme Money S3 ve verzi Start, kdy 500 položek plně dostačuje agendě malého podnikatele.

Odkaz na polemiku nad závěry tohoto hodnocení naleznete ZDE .


01.06.2004 - Martin Belko, Romana Fojtíková - četlo 22071 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Pavel 27.08.2004 04:22:29
Chvilemi mam dojem, ze recenzujete uplne jine Money, nez se kterym pracuji :-). Bez urazky - misty jste spis nepochopili, jak se Money ovlada a z toho vyplyva Vase spatne hodnoceni. Priklad za vsechny - obnova ze zalozni kopie samozrejme nevyzaduje vyplneni vsech udaju o firme - uplne staci to odkliknout prazdne a pak do teto prazdne, nepojmenovane agendy obnovit zalohu. A s tou upravou formulare vzdy tesne pred tiskem jsem take nepochopil... Pavel
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: