Diskuze

Plánování lidských zdrojů v informačním systému AROP

Omezené kapacity lidských zdrojů mají přímý vliv na disponibilitu strojních zařízení, pokud tato nemají jednoznačně přidělené pracovníky obsluhy. Existuje mnoho výrobních podniků, pro něž je klíčová otázka profesní skladby a kapacity pracovníků, kteří jsou schopni obsluhovat konkrétní strojní zařízení. Proměnlivost profesního týmu i dostupnost jednotlivých odborných pracovníků v daném časovém období předurčuje a omezuje reálné využití strojového parku ve výrobním podniku a tím i časová omezení očekávaných plnění. Následující článek pojednává o plánování lidských zdrojů pro potřeby výroby a možnostech simulace strojové obsluhy v omezených kapacitách HR v informačním systému AROP.

Úvod

Úkolem simulace lidských zdrojů je rozvrhnout dané kapacity na jednotlivá pracoviště jako dynamické zdroje s variabilní použitelností a s globální působností podle jejich reálné disponibility a profesní způsobilosti. Běžný je však také stav, kdy je možné lidské zdroje vnímat jako neomezené, a to v případě, kdy si výrobce může najímat pracovníky podle potřeby na trhu práce. To se ovšem týká většinou nekvalifikované pracovní síly. Je proto nutné umožnit v rámci plánování výroby definovat požadavky na obsluhu strojních zařízení pouze tam, kde pracovníci obsluhy představují úzké místo výrobního systému. Lze také mluvit o plánování lidských zdrojů na kritické cestě, tedy pouze tam, kde lidé představují jasné omezení výrobních kapacit.

Simulace lidské práce při obsluze strojů

Po implementaci interaktivních nástrojů určených k optimalizaci časového rozvrhu výroby a ke konfiguraci výrobních zakázek nabízíme s novým vývojovým stupněm simulačního modelu výrobního procesu, který rozšiřuje simulaci hmotného toku ve výrobě o simulaci strojové obsluhy v omezených kapacitách lidských zdrojů. Stále zřetelněji se ukazuje, nakolik skutečná simulace výrobního procesu ve spojení s modelováním reálného světa objektů ve výrobním systému, jejich vztahů a situační disponibility umožňuje vyřešit i ty nejsložitější problémy rozvrhování výroby do omezených kapacit s uvážením všech zdrojů potřebných k realizaci výrobního plánu.

Systém AROP tak ve své nové verzi umožňuje pružné plánování lidských zdrojů v profilech těch zařízení, která vyžadují omezené kapacity profesně připravené obsluhy. Prakticky to znamená, že každý výrobní úkol vyžadující konkrétní strojní zařízení je naplánován do výroby pouze tehdy, pokud existuje pro daný stroj v daném časovém okamžiku požadovaný počet volných pracovníků obsluhy. Současným uvedením těchto pracovníků v profilech, které nejsou jejich primární profesí, je možné i využití jejich kapacity na jiné úkoly, pokud zůstane nevyužitá a volná pro náhradní práce.

Princip situační disponibility

Princip situační disponibility zachází se jmenovitým typovým pracovníkem určité profese jako s globálním zdrojem, jehož využití není omezeno pouze na jeden stroj ani na jednu konkrétní dílnu. Jeden a tentýž pracovník může být uveden v seznamu profesních zástupců u libovolného strojního zařízení. Simulační model výrobního procesu automaticky přiděluje tyto pracovníky v souladu s jejich profesní disponibilitou na ta pracoviště a výrobní úkoly, které mají nejvyšší prioritu z hlediska plnění časového plánu výroby. Vše co pro tuto jinak náročnou a těžko řešitelnou úlohu musí uživatel udělat je, aby správně definoval u každého strojního pracoviště seznam kapacitně bilancovaných (úzkoprofilových) pracovníků, kteří jsou schopni toto zařízení obsluhovat, a stanovil jejich priority z hlediska zdatnosti pro danou profesi. Vedle kapacitně bilancovaných pracovníků může seznam u zařízení zahrnovat i pracovníky pomocné, s nimiž se při simulaci nepočítá a představují tudíž vždy dostupnou kapacitu strojové obsluhy. Dále je nutné u jednotlivých operací technologického postupu stanovit počet pracovníků nutných k obsluze daného zařízení.

Obr. 1: Zadání seznamu pracovníků obsluhy pro dané zařízení
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Podle výše uvedeného nastavení simulační model výrobního procesu zcela automaticky rozvrhne jednotlivé pracovníky na odpovídající práce tak, aby byla zaručena optimální kapacitní průchodnost výrobních úkolů požadovaných plánem výroby. Při tom je možné zvolit jednu ze dvou strategií. Základní strategie spočívá v přednostním výběru těch pracovníků, kteří jsou v dané časové periodě simulace nejméně vytíženi. Druhou strategii určuje sám uživatel interaktivním nastavením volby, při níž přednost při výběru pracovníka obsluhy má ten pracovník, který má podle své priority vyšší profesní zdatnost k obsluze daného stroje. Obě strategie lze libovolně kombinovat a na základě výstupní informace ze simulace zjistit odpovědi na otázky "co nastane když".

Výstupní informace o využití pracovníků

Součástí řešení je výsledná kapacitní bilance vytížení pracovníků obsluhy podle vybraného období. Uživatel tak dostává okamžitou informaci o tom, na jaká pracoviště a na jaké pracovní úkoly byli jednotliví pracovníci přiděleni a jaký procentuální podíl jejich zastoupení to přestavuje na kapacitě daného stroje.

Obr. 2: Kapacitní bilance a přehled úkolů vybraného pracovníka
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Doporučení

Simulace lidských zdrojů jako dynamický model rozvrhování obsluhy strojních zařízení potvrzuje, že realizace metody MSO (Modelování, Simulace, Optimalizace) v systému AROP představuje výkonný nástroj plánování výroby do omezených kapacit, jaký bude uživatel těžko nacházet v jiných systémech. Jednoduchost a přirozenost zadání vstupních podmínek pro simulaci výroby navíc předurčuje využitelnost tohoto nástroje v širokém spektru výrobních podniků, které nemají dostatečné předpoklady pro využití drahých a náročných APS systémů v jejich každodenní praxi.


30.07.2011 - Radim Lhoták - četlo 21475 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: