Diskuze

ERP tuning: Generování přínosů z libovolného ERP systému

Plánování na jakékoli úrovni je ve výrobním podniku královskou disciplínou, která zásadním způsobem ovlivňuje jak spokojenost zákazníka, tak i vynaložené úsilí, náklady a v neposlední řadě i existenci firmy. Následující článek přináší charakteristiku možností systému adaptivní regulace, který v rámci softwarové aplikace pod názvem Adaptive Manufacturing Control dodává na českém trhu společnost IS Berghof.

Jak fungují samoregulační mechanismy

Plánování obecně a především systémy pro pokročilé plánování (APS) jsou, jak známo, extrémně citlivé na kvalitu dat. Není v lidských silách průběžně aktualizovat dispoziční parametry u tisíců položek a průběžně je přizpůsobovat měnícím se podmínkám. Následkem bývá zbytečně vysoká vázanost kapitálu na skladech, dlouhé dodací lhůty nebo potíže s dodržováním přislíbených termínů. Tyto činnosti lze s úspěchem automatizovat s pomocí níže popsaného softwarového řešení od společnosti Berghof.

AMC/SRM (SamoRegulační Mechanismy) jako první část modulárního systému adaptivní regulace Adaptive Manufacturing Control (AMC) automatizovaně počítá prognózy budoucí potřeby výrobků, polotovarů i materiálu na základě historických dat a statistických pravděpodobností. Prognózy se vytvářejí automatizovaně, uživatel nemusí být expertem na statistiku a není zatěžován nastavováním potřebných simulačních modelů. Na základě zjištěných informací navrhuje AMC/SRM vhodné dispoziční strategie pro systém ERP a průběžně optimalizuje jejich nastavení podle aktuální situace.

AMC/SRM pracuje jako přídavný regulátor, či automatická převodovka k mateřskému ERP. Zajišťuje dosažení a udržení zvolených podnikových cílů (např. optimalizace zásob, zkrácení dodací lhůty či zvýšení spolehlivosti dodávek).

AMC/SRM pracuje obdobně regulátor teploty (při vzniku odchylky od požadované teploty následuje reakce regulátoru). Podnikový informační systém kategorie ERP (značky Infor, SAP, PSIpenta atd.) se dá v tomto případě přirovnat k topení, ventil odpovídá dispozičním parametrům systému a podnikové cíle si můžeme představit jako požadovanou teplotu. AMC/SRM průběžně zjišťuje odchylky a vhodně nastavuje parametry informačního systému k zajištění definovaných podnikových cílů.

Obr. 1: Schéma systému samoregulačních mechanismů
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Dynamická synchronizace procesů

Pokud jsou kmenová data ERP v souladu s realitou, může následovat nasazení druhé části AMC s názvem DSP (Dynamická Synchronizace Procesů). AMC/DSP je fungující adaptivní pokročilé plánování s reálným časovým modelem, které navíc automatizovaně reaguje na poruchy a přizpůsobuje se měnícím podmínkám, aktivně pomáhá zkrátit dodací doby, zvýšit spolehlivost dodávek, snížit skladové zásoby a výrazně zlepšit ekonomiku výroby.

Budoucí uživatel AMC/SRM nejde prakticky do žádného investičního rizika - před rozhodnutím o implementaci lze na základě konkrétních historických dat předem změřit potenciál přínosů. Zkušenosti z desítek realizovaných projektů potvrzují významné přínosy (minimalizace zásob při zachování dodací spolehlivosti, zkrácení průběžných dob při stávajících zásobách) a krátkou dobu návratnosti investic vložených do projektu optimalizace, a to již v době dvou až šesti měsíců).

Uživatelé oceňují na modulech AMC skutečnost, že se mohou soustředit na podstatné věci. Pracují inteligentněji - s minimem přesčasů a maximálním užitkem.

Zkušenosti z podnikové praxe

"V našem regionu sídlí řada výrobních firem, které jsou v současnosti pod velkým tlakem trhu vyrábět co nejefektivněji. Častou překážkou efektivní výroby nejsou ani tak jejich vlastní ERP systémy jako spíše nekvalitní vstupní data. Systémy založené na principu samoregulačních mechanismů těmto firmám pomáhají optimalizovat data tak, aby dosahovaly podnikových cílů a dokázaly uspět na náročných trzích," uvádí Jan Pohanka, ředitel Okresní hospodářské komory Brno-venkov.

"Německé výrobní firmy jsou po celém světě vnímány jako etalony rentabilní a do každého detailu propracované výroby. Systémy skupiny Berghof vyrostly právě na spolupráci s německými podniky, a tak know-how obsažené v řešeních Adaptive Manufacturing Control je i know-how těch nejúspěšnějších výrobních podniků. Proto s potěšením vítám tuzemské projekty založené na této spolupráci, kdy v tvrdé konkurenci získané zkušenosti uplatňují ve prospěch českých podnikatelských subjektů a zvyšují jejich konkurenceschopnost," dodává Jaroslav Havelka, ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc.

"V prvních třech měsících po uvedení AMC/SRM do provozu se podařilo zredukovat zásoby o více než 1 mil. EUR, což odpovídá snížení zásob o 15 % u první produktové skupiny a 25 % u druhé skupiny. Investice se nám vrátila za necelé dva měsíce," shrnuje přínosy adaptivní regulace Matthias Fick, vedoucí zakázkového centra společnosti GEMÜ.

Obr. 1: Výhled stavu zásob znázorněný v systému AMC/SRM
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Klíčové vlastnosti AMC/SRM pro ERP tuning

 • ABX/XYZ analýza (podíl na spotřebě, četnost spotřeby).
 • Prognóza s automatickým výběrem statistického modelu a zohledněním průběhu potřeb.
 • Výpočet řídících veličin dispozice dle budoucího průběhu spotřeb, ne na základě historie.
 • Výpočet pojistné zásoby na základě kritických potřeb, přičemž se jedná o potřeby, které je možné řešit pouze v rámci předzásobení, na zajištění má disponent kratší dobu, než je dodací lhůta položky.
 • Výpočet objednacího množství na základě požadované obrátkovosti (s využitím korigované prognózy), dynamizace definice dávek, resp. množství objednávky na základě cílové obrátky vztažené k ABC/XYZ klasifikaci. Při změně kategorie je pak automaticky korigována cílová obrátka a tím i samotný výpočet dávek.
 • Analýza chybějících dílů (které nejsou k dispozici na skladě k termínu výdeje do výroby) a příčin chybějících dílů (včetně odhalování chyb synchronizace v rámci plánování, zpoždění dodavatele, disponenta atd.), která je zaměřena na:
  • historii (díly, které byly postrádány v minulosti a příslušné příčiny).
  • přítomnost (díly se současným nastavením dispozice, které nebudou pro dle současných potřeb dostupné).
  • budoucnost (díly se současným nastavením dispozice a očekávaným průběhem, které nebudou dostupné pro prognózované potřeby).

Další důležité charakteristiky AMC/SRM

Aplikace AMC/SRM obsahuje prezentační webově orientovaný nástroj (SRM Chart), jehož prostřednictvím lze sledovat průběh dispozice (výhled zásob, přezásobení, obrátku, prognózu), poskytovat standardní reporty obsahující know-how z řady obdobných projektů a vytvářet vlastní projekty. Dále zahrnuje automatický konektor na ERP/APS, který umožňuje periodické čtení dat, hromadné zpracování navržených veličin disponentem a možnost nastavit toleranční interval, při němž např. změna veličiny do 20 % je pak systémem převzata automaticky.

AMC/SRM dále poskytuje nástroj pro komunikaci s dodavatelem (forecast netto), jehož prostřednictvím lze vytvářet rámcové objednávky a zasílat zpřesňované prognózy nákupu. Systém tedy zohledňuje potřeby a na jejich základě pracuje s objednávkami, skladovými zásobami, prognózami a dispozičním nastavením tak, aby dodavatel obdržel informace o budoucích objednávkách přímo uzpůsobených aktuálnímu nastavení. Systém také pracuje s rámcovými objednávkami, přičemž využívá termínu jejich vyčerpání. Systém také analyzuje dodací lhůty nákupu tak, aby průběhy objednávek odpovídaly nastaveným dodacím lhůtám. Umožňuje nastavit parametry regulační smyčky v závislosti na definované skupině položek (např. u kritických dílů, kdy je požadavek na předzásobení 99 % potřeb, zatímco u ostatních postačí 80 %).

Proč se zajímat o systém adaptivní regulace

Jedná se o ověřené standardní řešení s hmatatelnými referencemi a přínosy z řady projektů, které umožňuje aplikovat metodiku jak na nakupované, tak na vyráběné položky. Poskytuje informace o dílech, jimiž se podnik musí předzásobit, aby byl schopen splnit dodací lhůty. Dokáže pomoci s regulací a optimalizací zásob na základě předem definovaných dodacích lhůt, což je velice vhodné k předzásobení komponent pro variantní produkty a zamezení možných redundancí. V neposlední řadě umožňuje optimalizaci důležitých parametrů (časového modelu) pro reálné plánování zakázek a příslušných kapacit, vyhodnocení zpětné vazby (dle odvádění výroby) tak, aby bylo možné ověřit reálný výkon pracoviště, skutečné doby předání mezi pracovišti a identifikovat střední zásobu práce na každém z nich.

Přínosy AMC/SRM jsou zjistitelné dopředu pomocí vstupní analýzy, čímž se snižují rizika investice na minimum.

"Jako většina společností s velmi širokým portfoliem výrobků se i Česká zbrojovka periodicky potýká s neúměrnou výší zásob. I sebelepší ERP systém pro řízení výroby je náchylný na kvalitu vstupních dat, a proto jsme se rozhodli implementovat právě systém adaptivní regulace. Nejvíce si slibujeme od funkcionality definované jako "regulační smyčka". Automatická zpětná vazba sníží pracnost při údržbě parametrů řídicího systému přímo v nákupním oddělení a umožní výrazné snížení skladových zásob, což se prokázalo již při vstupní analýze," uvádí Mojmír Šťastný z divize průmyslového inženýrství, společnosti Česká zbrojovka, Uherský Brod, která má již nasazení AMC/SRM od společnosti IS Berghof úspěšně za sebou.


26.01.2014 - Milan Hruška - četlo 22504 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: