Diskuze

Analýza českého ERP trhu (3. část)

Nezbytnou součástí každého ERP systému je jeho hardwarová a softwarová platforma. Důležitou roli také hrají moderní technologie, přinášející zákazníkovi přidanou hodnotu např. v podobě integrovaných standardů pro výměnu dokumentů či možnosti mobilního přístupu k podnikovým aplikacím. Na vývoj v těchto oblastech se zaměříme v následující, třetí části naší analýzy.

Protože téma komplementárních produktů a moderních technologií v ERP systémech je velmi široké, odpovídalo tentokrát na naše otázky více odborníků, a to jak ze společností specializujících se na vývoj technologií, tak i z firem tyto technologie využívajících a aplikujících u zákazníků. Jmenovitě to byli:

Petr Paukner, Executive Solution Advisor (Oracle Czech)
Marek Kocan, šéfredaktor (Databázový svět)
Michal Tomek, ředitel (InterSystems)
Daniel Kutáč, konzultant (InterSystems)
Pavel Janík, projektový manažer (IMC Zlín)
Stanislav Hlobilek, obchodní a marketingový ředitel (I.F.T. Progres)
Miloš Rajtr, obchodní ředitel (IS Berghof)
Petr Železník, Business Consultant (SAP ČR)
Jiří Špelina, obchodní manažer (IFS Czech)
Jiří Stříbrný, ředitel marketingu a rozvoje (GEMMA Systems)
Jaroslav Šmarda, ředitel Divize obchodně-provozní (Vema)
Svatopluk Hubáček, ředitel (OMP-CZ)

Zásadní přelom v oblasti technologické integrace podnikových aplikací byl způsoben nástupem osobních počítačů do podnikové sféry. Počítače se přestěhovaly z klimatizovaných sálů výpočetních středisek na pracovní stoly uživatelů. Současně výrobci informačních technologií přestali dodávat integrované linie produktů a začali se specializovat pouze na vybrané komponenty. Tyto změny se samozřejmě odrazily také v budování ERP koncepce, a to již od počátku 90. let.

Vývoj databázových platforem pro ERP systémy

Databázové platformy patří bezesporu k základnímu softwarovému vybavení, s nímž je třeba při nasazení ERP systému počítat. V současnosti jsou využívány nejen jako bezpečná úložiště pro zpracovávaná data, ale také k manažerským analýzám. Tyto skutečnosti je třeba zdůraznit, neboť se velmi často setkáváme s překrýváním významu databázových platforem při budování ERP koncepce přílišným zdůrazňováním funkčnosti aplikací a služeb systému (podnikové portály, kontaktní centra, CRM atd.). Svůj význam bezesporu mají rovněž při budování strategické pozice hlavních hráčů ERP trhu a tím i z hlediska budoucího vývoje celosvětvého ERP trhu.

Mezi základní charakteristiky vyspělých databázových systémů patří zejména podpora většiny hardwarových a softwarových platforem, možnost víceuživatelského zpracování dat (a to až do počtu tisíců současně připojených uživatelů) či důsledné aplikování architektury klient/server a mnoha dalších moderních databázových technologií, včetně objektového modelu, podpory nestrukturovaných dat apod. Mezi nejčastěji využíváné platformy patří podle našeho průzkumu dlouhodobě Microsoft SQL Server a Oracle.

Podpora databázových platforem v ERP systémech

Jak již bylo zmíněno v první části naší analýzy, Microsoft dlouhodobě dominuje nejen v segmentu databázových platforem, ale zejména v podpoře operačních systémů. Díky celosvětovému posilování pozice aplikací divize Microsoft Business Solutions (Axapta, Solomon, Navision, Great Plains) se Microsoft stává hráčem číslo jedna na trhu podnikových aplikací. Jeho výjimečná pozice v segmentu komplementárních softwarových produktů mu totiž umožňuje rozsáhlé strategické manévrování v licenční politice, čímž získává významný vliv i na trhu s ERP systémy.

Společnost Oracle má klíčovou pozici ve světě databází a zároveň je úspěšná ve vývoji podnikových aplikací řady E-Business Suite. Pozice Oracle na trhu s ERP systémy a jeho softwarovými komplementy by se navíc mohla výrazně vylepšit, pokud by úspěšně proběhla akvizice společnosti PeopleSoft.

Na databázových produktech Oracle jsou ERP systémy přímo vyvíjeny nebo portovány především kvůli jejich robustnosti, spolehlivosti, výkonu a také nezávislosti na hardwaru. Vyspělost databázové platformy Oracle umožňuje také vývoj špičkových podnikových aplikací, zejména z oblasti Business Intelligence. V této vlastnosti je jediným významným konkurentem Oracle na trhu právě MS SQL Server. Právě tyto dvě databázové platformy obsahují ve svém jádru nástroje umožňující vývoj aplikací v podobě plnohodnotných datových skladů.

Ve výčtu podporovaných databázových platforem se častěji objevují také Open Source produkty, jako MySQL nebo Firebird, i když jejich využití v podnikové sféře je poněkud omezené. Základnou pro ERP se stal také postrelační databázový stroj Caché (informační systém IDEA).

Jaké hlavní přednosti podle vás nabízí českým zákazníkům Oracle ve srovnání s platformami MS SQL Server, Caché, Sybase a Linux/MySQL?

Petr Paukner (Oracle Czech): Srovnáme-li současný vývoj s minulostí, kdy byla naše databáze využívána především pro ERP a transakční systémy, vidíme nyní stále širší pole uplatnění v oblasti datových skladů, zákaznických a analytických systémů.

Databáze Oracle se i na českém trhu stala standardem pro provozování důležitých aplikací, na kterých často závisí úspěch našeho zákazníka. Ostatní produkty mohou být velmi dobré v určitých oblastech, ale žádný z nich neposkytuje komplexní přednosti Oracle, které sahají od vysokého výkonu, spolehlivosti, dostupnosti, přes bezpečnost, až po efektivní zpracování XML dokumentů.

Ve srovnání s MS SQL nabízí Oracle vyšší výkon a zabezpečení u reálných aplikací provozovaných v prostředí operačních systémů Windows a navíc neomezuje zákazníka jen na toto prostředí. Dobrou ukázkou těchto předností je Oracle Real Application Cluster - řešení pro vysoký výkon a dostupnost, které nemá v prostředí MS SQL ani vzdáleně konkurenci. Podobnou přednost má Oracle i ve srovnání s kombinací Linux/MySQL, kde zákazníci, kteří chtějí využít vysoké spolehlivosti Linuxu, často volí databázi Oracle, aby tuto spolehlivost a bezpečnost ještě zvýšili. Zbylé dva produkty (Sybase, Caché) jsou dnes specializované na úzce vymezené oblasti, ve kterých dosahují velmi dobrých výkonů. Srovnatelných výkonů však lze dosáhnout i s databází Oracle, většinou za výrazně nižší náklady na celkové řešení a jeho dlouhodobé vlastnictví. To souvisí mimo jiné s tím, že řešení založená na Oracle poskytuje celá řada partnerských firem. K dispozici je samozřejmě také největší tým vysoce kvalifikovaných konzultantů Oracle.

Jaká je podle vašeho názoru použitelnost platforem MS SQL Server, Sybase ASE a MySQL v ERP systémech?

Marek Kocan (Databázový svět): MS SQL Server i Sybase ASE patří mezi plnohodnotné databázové platformy. Podporují celou řadu moderních technologií vhodných právě pro podnikovou sféru (např. XML), dosahují vysokého výkonu a dobré škálovatelnosti. V neposlední řadě maximálně snižují celkové náklady na vlastnictví podnikové informační architektury. Proto je také dodavatelé podnikových informačních systémů plnohodnotně využívají již celou řadu let.

Pozice platformy MySQL je poněkud odlišná. Drtivou většinou možných dodavatelů je stále ještě chápána jako něco méněcenného. V nejrozsáhlejších systémech transakčního i analytického charakteru tomu tak sice skutečně je, nicméně v případě jednodušších systémů či modulů právě MySQL představuje zajímavou variantu, podobně jako například platforma Firebird. Jedna specializovaná aplikace nad MySQL je provozu například i u Českých drah.

Jak hodnotíte perspektivy databázové platformy Caché u českých zákazníků ve srovnání s konkurencí?

Michal Tomek (InterSystems): Mám pádné důvody pro tvrzení, že perspektivy databázové platformy Caché jsou u nás mimořádně dobré. Některé jsou technologické: v mnoha ohledech přináší Caché nejmodernější přístupy a technologie, přičemž nejde o "nadstavby" či "skořápky" ale o technologie týkající se základů. Jako příklad uveďme vícerozměrné ukládání dat, které se svou efektivitou a možnostmi zásadní měrou podílí na rychlosti, rozšiřitelnosti a spolehlivosti Caché. Naši relační konkurenti (Oracle, Sybase atd.) nemohou dosáhnout našich výsledků z principiálních hledisek.

Další důvody lze hledat ve vztahu k našim partnerům, tedy ke společnostem, které používají Caché pro tvorbu aplikací. Hlavní všeobecnou předností Caché oproti všem jmenovaným platformám je nesrovnatelně nižší TCO (celkové náklady na vlastnictví), a to při řešení podobně dynamickém, komplikovaném a mohutném.

Jak hodnotíte perspektivy platforem Unix/Informix a Linux/Informix? V čem myslíte, že mohou konkurovat ostatním platformám? Kterou z platforem doposud preferovali vaši zákazníci a podle jakých kritérií se při jejich výběru rozhodují?

Pavel Janík (IMC Zlín): Platforma Unix/Informix zůstává synonymem stability a robustnosti. Z tohoto pohledu (i přes určité nejasnosti vzniklé začleněním Informixu do nabídky IBM) u větších IS stále převažuje požadavek na taková řešení.

Naše společnost má konkrétní pozitivní zkušenosti s převodem aplikací z platformy Unix/Informix na platformu Linux/Informix pro středně velké zákazníky. Zákazníci oceňují nové možnosti jak v oblasti grafického rozhraní, tak v oblasti exportů do prostředí MS Office, tak také podporu vyspělých tiskových generátorů.

V současné době rovněž připravujeme metodologii a ověřujeme ji v praxi na efektivní rychlý převod rozsáhlých aplikací z platformy Unix/Informix na plnohodnotnou J2EE tříúrovňovou architekturu s automatizovaným převodem datového modelu a možností pokračovat na původní platformě (Unix/Informix) nebo zvolit jinou platformu (přechod prakticky na libovolnou databázi a prostředí v okamžiku deploymentu).

Vývoj v oblasti operačních systémů

Mezi operačními systémy došlo oproti roku 2003 k nárůstu podpory Linuxu (+10%), byť se z meziročních výsledků 2001-2002 zdálo, že jeho potenciál v oblasti ERP je již vyčerpán. Svět otevřeného Linuxu podporují zejména propagátoři z řad IT odborníků a to díky jeho vysoké úrovni parametrizovatelnosti a výhodném poměru cena/výkon. Linux podporují také někteří dodavatelé (např. I.F.T. Progres). V jeho dalším růstu jako komplementárního produktu a významného konkurenčního systému vůči operačním systémům Microsoftu mu může pomoci také nedávná akvizice SuSE, distributorské společnosti evropského významu, jiným, v minulosti velmi významným, dodavatelem komponent síťové infrastruktury, společností Novell.

Je však třeba upozornit na to, že nadšení pro Linux často překryje nepříjemné slabiny týkající se garance, možnosti reklamace systému a školení pracovníků.

Podpora operačních systémů v ERP systémech

Jak hodnotíte možnosti Linuxu? Kterou z platforem doposud preferovali vaši zákazníci a podle jakých kritérií se při jejich výběru rozhodují?

Stanislav Hlobilek (I.F.T. Progres): Je to jednoznačně perspektivní alternativa a musíme doufat, že o ni nepřijdeme v rámci nějakého sporu o autorská práva. Konkurovat může určitě poměrem cena/výkon, určitým pocitem nezávislosti na lídrech IT trhu a některými konkrétními technickými aspekty řešení postaveném na Linuxu. Naši zákazníci, což je z hlediska českého trhu segment středních a velkých společností, však preferují z 90% platformy Microsoft a Unix.

Pavel Janík (IMC Zlín): Zájem odborné veřejnosti i zákazníků o Linux je obrovský. Motivací je bohužel hlavně očekávání značného snížení nákladů na standardní software (OS, databáze, aplikační servery, atd.). V současné době však málokterý velký poskytovatel softwaru nabízí Linux verze zdarma nebo za nízké ceny, navíc vzniká problém, že ne vše je na Linux portováno a podporováno. Myslím, že Linux zůstane doménou jen určité části segmentu a že se nerozšíří masově jako alternativa pro ERP řešení.

Mainframe stále nachází své uplatnění

Stabilní pozici v oblasti ERP komplementů si drží databázové platformy společnosti IBM - Informix a DB2. Některé ERP systémy, určené především do strategických průmyslových odvětví, jsou od počátku budovány výhradně na platformě mainframe IBM OS/400 - DB2. Svou konkurenční výhodu staví na robustnosti, spolehlivosti a výkonnosti platformy IBM např. Geac/System21 Aurora, nebo také tuzemské řešení Inco/EVIS/400.

Pojem mainframe je tradičně spojován s firmou IBM (produktová řada zSeries), i když mainframy vyrábějí i jiné firmy. Tato platforma představuje maximálně výkonné, vysoce spolehlivé a škálovatelné servery a vždycky byla synonymem pro klíčové přednosti jako jsou spolehlivost, provozuschopnost a datová integrita. Přesto čelí dvěma hrozbám. První hrozbou je cena softwarových licencí, která se vypočítává podle výkonů procesorů, na kterých se software provozuje. Se zvyšující se výpočetní kapacitou narůstají také náklady na software. Další riziko spočívá v nedostatku informačních specialistů, kteří umějí programovat a dokáží mainframe řídit.

Jak hodnotíte perspektivy midrange platformy iSeries a mainframe zSeries spolu s databázovým systémem DB2? Nachází uplatnění také v českých podnicích?

Miloš Rajtr (IS Berghof): V zahraničí (např. v SRN) je mnoho zákazníků systému PSIpenta.com, kteří jej provozují na platformě iSeries a jsou velice spokojeni. Stroje řady iSeries vynikají stabilitou, snadnou administrací a téměř bezúdržbovým provozem - velice důležité vlastnosti pro hardware serveru podnikového informačního systému. Věřím, že najde uplatnění i v budoucnu a také u českých klientů, kteří zatím pro využití systému PSIpenta.com tuto platformu nepožadovali.

Pavel Janík (IMC Zlín): Tato platforma je, přes zdánlivě vyšší cenu, stále dobrým prodejním artiklem u našich západních sousedů. Je považována za záruku stability a výkonu. To je rovněž důvod, proč v našich podmínkách je využívána prakticky ve všech bankách, ale rovněž i v některých výrobních podnicích. Očekáváme, že se mainframe ještě více rozšíří i u našich zákazníků, především u větších systémů s požadavky na bezpečnost a robustnost.

O kvalitách této platformy se přesvědčili i naši zákazníci z oblasti spedice a logistiky, kterým nabízíme řešení řízení spediční přepravy. V rámci našeho holdingu reálně provozujeme na této platformě i aplikace s využitím modelu ASP (3000 registrovaných uživatelů ve 150 lokalitách s ročním objemem zpracování přes 10 milionů zásilek), a to v nepřetržitém provozu včetně doplňkových služeb jako je komunikace s vozidly a systému Track & Trace umožňující zákazníkovi sledovat online stav přepravované zásilky.

Moderní technologie v ERP systémech

Mobilní přístup či platforma XML patří k nejčastěji zmiňovaným technologickým trendům v souvislosti s moderními ERP řešeními. Některé se u tuzemských zákazníků uplatní beze zbytku, mnohé jen z části. Některé však zůstanou ještě řadu let bez odezvy, a to především díky poměrně velké vyspělosti českého ERP trhu srovnatelného se ostatními zeměmi EU, která na druhé straně kontrastuje s nesrovnatelnými problémy podnikatelského sektoru.

Web Services

V oblasti podnikových informačních systémů již pevně zakotvily internetové technologie. Do popředí se dostávají takzvaná portálová řešení, která již dnes mají značný dopad na provoz ERP systémů. Portálová řešení lze charakterizovat jako informační systém, jehož vstupní branou je internetový portál. Co se za portálovým řešením skrývá? Portál je webová aplikace, která zpřístupňuje funkčnost informačního systému, zprostředkovává pohled na jeho databázi. Jelikož se jedná o webovou aplikaci, můžeme odlišit hned dvě výhody. Stačí si spustit internetový prohlížeč a všechny poskytované služby jsou uživatelům dostupné. Druhou výhodou je nezávislost prohlížeče na operačním systému, a samozřejmě i hardwaru. V rámci portálů je často využívána rovněž správa dokumentů (document management system) včetně jejich klasifikace, vyhledávání a společného sdílení uživateli.

Zákazníci se jednoznačně odklánějí od tradičních klientských aplikací (front-end) pro přístup do ERP systému a žádají tenkého klienta bez potřeby jakékoliv instalace na straně koncového PC s integrovaným přístupem ke všem aplikacím v prostředí internetového prohlížeče. Narůstá poptávka po technologii tenkého klienta zejména v kombinaci s Microsoft Terminal Services a Citrix MetaFrame. Například SSA Baan ERP používá nulového klienta, tzv. WebTop. Konkurenční systém PSIpenta.com využívá tzv. "4-vrstvou" architekturu client/server, přičemž poslední - prezentační - vrstva je webové grafické uživatelské rozhraní, které je definováno ve formátu XML. Ovládá se prostřednictvím jednotného internetového prohlížeče jak v lokálním závodě, tak i ve firemním intranetu nebo vzdáleně prostřednictvím internetu.

Podpora vybraných technologií v ERP systémech

Tyto typy aplikací výrazně snižují náklady na instalaci a údržbu, zjednodušují administraci celého systému včetně správy oprávnění, centrální správy uživatelů a možnosti integrovaného přístupu k bezpečnostní politice společnosti. Uživateli pak ke vzdálenému přístupu postačí pouze standardní webový prohlížeč. Další důležitou výhodou tenkého, resp. nulového klienta je možnost přístupu prakticky odkudkoliv. Každý autorizovaný uživatel může pomocí síťového spojení přistoupit ke svým datům a pracovat s nimi.

Přechod z architektury klient/server na tzv. Web Services patří mezi významné technologicé trendy poslední doby. Jak hodnotíte možnosti Web Services u českých zákazníků?

Petr Železník (SAP ČR): Tento trend je patrný u všech velkých výrobců software a SAP vidí oblast webových služeb jako velmi perspektivní. Zájem o Web Services u českých zákazníků cítíme již delší dobu, zejmén když objevili výhodnost použití SAP web application serveru (WAS) jako součásti mySAP Business Suite. K výměně informací mezi aplikacemi různých dodavatelů pak slouží formát XML. Obrovský potenciál pro tyto aplikace je především u středně velkých firem, které mají velký zájem o využití otevřených informačních systémů. Masivní nástup Web Services předpokládám ve výhledu příštích dvou let a domnívám se, že ten, kdo je roce 2005 nebude používat v prostředí elektronického obchodování, pro své okolí (především obchodní partnery) přestane existovat.

Jiří Špelina (IFS Czech): Přechod na Web Services znamená zcela jasný technologický posun v čase. V dnešní době už nemůžeme hovořit o úspěšné a prosperující společnosti, která nedokáže zpřístupnit své informace mimo hranice svého závodu (interní sítě). Web Services je ale pouze jeden z moderních způsobů, jak přistupovat k informacím na základě momentální potřeby a to bez ohledu na čas a lokalitu, ve které se právě nacházíme. Jeho plné uplatnění v rámci komunikace je jen otázkou času u všech společností bez výjimky. Nicméně klasická architektura klient/server má a bude mít do budoucna své technologické opodstatnění.

Jiří Stříbrný (GEMMA Systems): V současné době je patrný trend otevírání se podnikových aplikací směrem k okolnímu světu (zákazník, odběratel, dodavatel). Na pořadu dne je schopnost různých podnikových aplikací různých společností si mezi sebou snadno vyměňovat základní aplikační transakce. K tomuto účelu se budou s největší pravděpodobností využívat Web Services, jejichž masivní podpora v podnikových aplikacích se začíná objevovat u všech renomovaných dodavatelů. Tato integrační technologie je nejen mnohem blíže přijatým technickým standardům, ale především i blíže obecné logice fungování podniků a tím je pochopitelnější a univerzálnější. Proto očekávám odklon od klasických integračních nástrojů dodavatelů podnikových aplikací směrem k širokému využití Web Services.

Electronic Data Interchange

Významnou progresívní technologií uplaňovanou u ERP systémů je EDI (Electronic Data Interchange). Standardizace elektronické výměny dat přináší vyšší rychlost a spolehlivost v komunikaci, snižuje náklady, zejména pak při napojení na další systémy v rámci ERP koncepce (např. sledování zásob pomocí čárového kódu). Podpora EDI u ERP systémů ve skutečnosti znamená přizpůsobení, která značně ulehčují pozdější možné zavedení či napojení EDI. Základem podpory EDI v ERP systémech je přítomnost modulu pro import a export dat. Takovýto ERP systém má předpřipravenou strukturu databáze k umožnění elektronické výměny dat.

Z klasické podoby EDI se v současnosti vyvíjejí nové technologie odrážející aktuální požadavky zákazníků a především možnosti internetu. Jedním z možných nástupců EDI by v budoucnu mohl být standard XML. Již ze samé podstaty fungování dodavatelských řetězců však lze odvodit, že EDI bude s největší pravděpodobností realizována v podobě více vzájemně nekompatibilních standardů, kdy třídění a distribuci jednotlivých dokumentů mezi dodavateli a odběrateli zajistí tzv. clearingové středisko (tzv. systém EDI Value Added Network). Technolgii EDI se budeme blíže věnovat v připravované analýze APS/SCM trhu.

eXtended Markup Language

Stěžejní význam jazyka XML spočívá zejména v jeho univerzálnosti. Teprve jazyk XML umožnil standardizovat formát dokumentů pro elektronického obchodování. Relativně jednoduchá syntaxe spolu s přesným vyjádřením významu a struktury dokumentů umožňuje vcelku rychlou implementaci do informačních systémů. Využití těchto možností povede k dalšímu rozšíření elektronického obchodování. Této výhody mohou využít i menší firmy, proto lze do budoucna očekávat výraznější pokrok v rozvoji elektronického podnikání.

Další velice podstatnou vlastností XML je nezávislost na platformě a programovacím jazyku. Teprve s využitím jazyka XML je možné vytvořit spojovací vrstvu mezi různorodými systémy, které spolu komunikují. Tím se otevírají nové obzory v oblasti integrace ERP systémů s dalšími podnikovými aplikacemi.

V čem vidíte hlavní přínosy technologie XML pro české podniky? Jaký je podle Vás její význam při dalším vývoji informačních systémů?

Daniel Kutáč (InterSystems): Po několika destiletích vlády řešení založených na různých textových a binárních protokolech umožnil XML protokol vznik srozumitelných a strukturovaných dokumentů pro integrování různých aplikací do jednoho organického celku. Samotné XML není žádný všelék, je to jen koncept. Ale díky své univezálnosti a nezávislosti na platformách dovoluje navrhovat nejrůznější průmyslové standardy pro výměnu informací. Význam XML spočívá v otevření informačních systémů jak na poli integračním, tak na poli obchodním (např. pro různé varianty B2B, B2C apod).

Jaroslav Šmarda (Vema): Domnívám se, že pro vzájemnou komunikaci mezi aplikacemi dosud neexistuje vhodnější jazyk než XML. V době, kdy se XML ještě nepoužívalo, jsme vytvořili vlastní textový formát pro předávání dat mezi databázemi distribuovaného zpracování v našich aplikacích, který měl řadu společných rysů s XML. Obsahoval také metadata a byl schopen popsat i složité struktury dat.

Na XML oceňuji, že se jedná o strukturovaný a rozšiřitelný jazyk, který je standardizován, využívá jmenné prostory a definice XML schémat jsou dostupné na internetu. Jazyk XML ve spojení s technologiemi pro komunikaci mezi aplikacemi určitě významně přispěje k tomu, aby naši zákazníci obdrželi integrovanější aplikační řešení, která budou efektivnější a budou lépe vyhovovat jejich potřebám.

Svatopluk Hubáček (OMP-CZ): XML je produktem inženýrů a programátorů, kteří hledali prostředí pro komunikaci a uchování informací v obecné a srozumitelné podobě. To jsou hlavní přínosy technologie XML. Je k dispozici prostředí, které umožní velmi efektivní komunikaci mezi produkty navzájem a uchování dat bez vazby na provozovanou platformu databázového prostředí. Pro českou obchodní firmu je přínosem jednoznačně uvedená schopnost datové komunikace mezi informačními systémy navzájem a rozvoj B2B a B2C produktů.

Standard XML představuje základ pro realizaci produktů s datovou výměnou, která se již dnes uplatňuje v elektronické výměně dokumentů a v budoucích letech se bude týkat elektronické výměny obecných informací. Důsledkem bude zřejmě elektronické obchodování řízené vlastními informačními systémy s optimalizací skladových zásob, zásob na cestě, spotřeby energie na dopravu a výrobu, spotřebu prvotních surovin atd.

Mobilní přístup

Rychlá expanze využívání mobilních telefonů vytváří nové požadavky ze strany uživatelů na jednoduchý mobilní přístup k aktuálním informacím bez ohledu na čas, místo a typ použitého zařízení. Uživatelé mobilních zařízení mohou profitovat ze získávání personalizovaných a lokalizovaných informací, které jsou nutné pro provádění kvalifikovaných rozhodnutí. Provozovatelům a poskytovatelům mobilních služeb umožňují tyto služby zvyšovat spokojenost svých zákazníků, udržet si jejich loajalitu, při současném zvyšování vlastní produktivity.

Perspektivy mobilního přístupu k informacím a službám v ERP systémech lze hodnotit optimisticky. Podle ohlasů některých partnerů CVIS (např. Oracle) jejich přední zákazníci spolupracují na celé řadě projektů, od zajištění mobilního přístupu k ekonomickým informacím pro management, přes zajištění efektivního přístupu k službám pro zákazníky, až po aplikace krizového řízení. Analýzy společnosti Meta Group odhadují, že na konci roku 2004 bude 50% přístupů k ERP systémům zprostředkováno pomocí mobilních zařízení.


Ve čtvrté části naší analýzy zhodnotíme vývoj trhu z pohledu tuzemských ERP řešení, porovnáme výhody, nevýhody českých produktů a celkovou konkurenceschopnost jejich producentů. V tomto kontextu se také zmíníme o cenových aspektech nabídky ERP systémů na našem trhu.


13.08.2004 - Petr Sodomka - četlo 22419 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
LiLo 16.08.2004 10:11:40
Díky za názory na mainframe, prodeje zServerů mají poslední dobou rostoucí tendenci. Nezapomínejme, že jsou také vhodnou alternativou pro Linux platformu. Linux na zServerech výrazně snižuje náklady na celé, jinak vysoce stabilní a spolehlivé řešení.
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: