Diskuze

Novinky v aplikacích Oracle E-business Suite a jejich přínos pro zákazníky

Na konferenci Oracle OpenWorld 2004 byla představena nová verze sady aplikací Oracle E-Business Suite. Ta by měla zákazníkům přinést novou funkčnost pro různá odvětví, dokonalejší integraci a funkce pro analýzu informací. Zlepšená integrace nástrojů pro správu bude nápomocna při snížení celkových nákladů na vlastnictví, zkvalitnění automatizace podnikových procesů a provozní efektivity.

Co nabízí nová verze aplikací Oracle E-business Suite?

Sada Oracle E-Business Suite verze 11i.10 nabídne významnou novou funkčnost pro různá odvětví. Bude obsahovat funkce pro analýzu podnikových informací, které mají přinášet podrobné informace za podstatně nižší cenu než tradiční informační projekty. Kromě toho mohou zákazníci využívat zdokonalenou integraci aplikací Oracle a softwaru jiných společností, která usnadní postupné zavádění aplikací Oracle a automatizaci v heterogenních prostředích.

Rozsah a hloubka odvětví

Aby Oracle zajistil, že jeho aplikace budou vyhovovat jedinečným požadavkům vertikálních odvětví, úzce spolupracuje se zákazníky a odbornými skupinami uživatelů na vývoji vylepšení, která vycházejí z potřeb a problémů jednotlivých odvětví. Mezi odvětví, na něž je tato verze zaměřena, patří: letecký a obranný průmysl, automobilový průmysl, chemický průmysl, komunikace, výrobci spotřebních produktů, energetika, zdravotnictví, špičkové technologie, průmyslová výroba, přírodní vědy, veřejný sektor, maloobchod, cestovní ruch, doprava a technické služby.

Příklad: Vyšší účinnost ve zdravotnictví

Zdravotnické organizace v současnosti hledají technologická řešení, která podporují průmyslové standardy a nejlepší postupy. Oracle Healthcare Transaction Base pomáhá zdravotnickým organizacím integrovat, vyvíjet a provozovat zdravotnické aplikace. Oracle Healthcare Transaction Base doplňuje obecnou a průmyslově specifickou funkčnost aplikací Oracle E-Business Suite 11i.10. Specifické funkce sady Oracle E-Business Suite 11i.10 pomohou zdravotnickým organizacím spravovat nedostatek lidských zdrojů v podmínkách silnější regulace, poskytovat kvalitnější péči a snižovat celkové provozní náklady.

Jak řešit nedostatek lidí a dodržování předpisů?

Aplikace Oracle iRecruitment, která automatizuje proces náboru pracovních sil, bude obsahovat rozšířenou správu odbornosti a funkce pro vyhledávání vhodných kandidátů. Kromě toho aplikace Oracle iRecruitment umožní zdravotnickým organizacím účinněji prověřovat žadatele, zvát na pohovory a najímat ty, kteří splňují odborné požadavky. Pomůže tak zajistit, aby zaměstnanci, kteří se podílejí na poskytování zdravotní péče, splňovali různé požadavky na způsobilost, případně licence.

Jak zabezpečit lepší provozní efektivitu?

Kvůli nutnosti zlepšovat kvalitu péče a zároveň snižovat provozní náklady bude sada Oracle E-Business Suite 11i.10 obsahovat zdokonalené funkce správy lékových vozíků v rámci aplikace Oracle Supply Chain Management. Tyto funkce jsou nezbytné, aby byl na místě péče k dispozici běžně potřebný lékařský materiál. Funkce pro správu lékových vozíků budou poskytovatelé zdravotnické péče moci efektivně propojit s aplikací Oracle Supply Chain Management, aby byl příslušný materiál dodáván na správné místo v příhodný čas.

Příklad: Zlepšování efektivity a vykazatelnosti ve veřejném sektoru

Oracle E-Business Suite 11i.10 bude obsahovat novou funkčnost, která má pomoci organizacím ve veřejném sektoru minimalizovat smluvní rizika, zlepšit správu smluv, maximalizovat kupní sílu a eliminovat chybné platby.

Jak zdokonalit proces řízení nákupu?

Aplikace Oracle Procurement Contracts bude poskytovat funkce správy smluv pro pracovníky nákupu ve státních úřadech včetně sofistikované knihovny smluvních podmínek, robustního sledování toho, co má být dodáno, a správy formálních změn. Tento produkt pomůže organizacím ve veřejném sektoru zkvalitnit správu dlouhodobých dodavatelských smluv, v nichž se zavazují utratit po dobu platnosti smlouvy určitou částku. Kromě toho aplikace Oracle Services Procurement pomůže státním úřadům zoptimalizovat proces nákupu a správy služeb, například dočasné práce, správy budov, marketingu, informačních technologií a poradenství.

Jak zdokonalit přístup k informacím ve složkách?

Aplikace Oracle Service byla zdokonalena tak, aby její rozhraní bylo lepším nástrojem pro uživatele ve státních úřadech, kteří pracují na správě případů, a poskytovala jim lepší přístup ke všem informacím o složce nebo případu.

Příklad: Rozšířená podpora pro výrobní sektory

Oracle E-Business Suite 11i.10 bude obsahovat novou funkčnost pro výrobní sektory, která pomůže organizacím zvýšit provozní efektivitu a optimalizovat dodržování odborných a regulačních požadavků. Konkrétně půjde tyto vlastnosti:

 • Podpora RFID - Oracle E-Business Suite 11i.10 obsahuje komplexní podporu technologie rádiové identifikace (RFID) pro procesy řízení dodavatelského řetězce. Nové funkce aplikace Oracle Warehouse Management pro RFID pomohou společnostem snížit náklady na skladové zásoby a distribuci prostřednictvím dokonalejšího řízení inventáře a lepšího přehledu o dodavatelském řetězci.
 • Lepší spolupráce s partnery - Kvůli podpoře spolupráce s partnery, která je nedílnou součástí dnešních globálních výrobních prostředí, bude sada Oracle E-Business Suite 11i.10 obsahovat aplikaci Channel/Partner Management Dashboard, jež má přispívat k rychlejší a přesnější komunikaci s partnery a zajistit konzistentní uplatňování zásad v organizacích.
 • Shoda se směrnicemi 21 CFR Part 11 - Kvůli potřebám výrobců spotřebního zboží, lékařských zařízení a léků dále Oracle zdokonalil své řešení pro vedení elektronických dokladů, aby vyhovovalo směrnicím 21 CFR Part 11 úřadu FDA. Ty vyžadují, aby postupy a kontrolní mechanismy používané společnostmi zajišťovaly autentičnost, integritu a důvěrnost elektronických dokladů. Aplikace Oracle E-Records bude ve verzi 11i.10 obsahovat další možnosti konfigurace, které umožní výrobcům lépe kontrolovat a spravovat elektronické doklady a elektronické podpisy.
 • Efektivní výroba - Společnosti v různých odvětvích včetně automobilového průmyslu, špičkových technologií, průmyslové výroby a výroby lékařských přístrojů stále zkoumají nové způsoby, jak zefektivnit fungování dodavatelského řetězce. Nové funkce sady Oracle E-Business Suite 11i.10 budou zahrnovat alokaci nedostatečného inventáře, přijímání LPN a čísel balíků/sériových čísel, podporu zachycování váhy a určování ceny pro jednotlivé balíky zvlášť.

Příklad: Propojení poskytovatelů komunikačních služeb s nižšími celkovými náklady na vlastnictví

Oracle E-Business Suite 11i.10 bude obsahovat nové funkce, které mají pomoci poskytovatelům komunikačních služeb zvýšit účinnost, snížit náklady a maximalizovat hodnotu pro zákazníky. Aplikace Oracle Telecommunication Service Ordering bude obsahovat nové funkce správy objednávek s podporou procesů MACD (move, add, change, delete; přesunout, přidat, změnit, vymazat), užší integraci s aplikací Oracle Telco Provisioning a předem připravená rozhraní mezi aplikacemi Oracle E-Business Suite a účtovacími systémy jiných dodavatelů. Tato funkčnost pomůže poskytovatelům komunikačních služeb automatizovat více procesů objednávek telekomunikací, snížit počet chyb v objednávkách a celkové náklady na vlastnictví.

Oracle E-Business Suite 11i.10 bude také obsahovat nové funkce aplikace Oracle Network Lifecycle Management. Nové funkce aplikace Network Logistics - včetně nakládání s majetkem pro interní objednávky, práce s majetkem v HTML nástroji a automatických finančních aktualizací - pomohou poskytovatelům služeb zvýšit návratnost kapitálových investic maximálním využitím majetku.

Každodenní analýza obchodních informací

Jako jediná úplná sada podnikových aplikací, které jsou postaveny na jediném společném datovém modelu, může Oracle ve stejném systému poskytovat analýzu podnikových informací a transakční informace. Zákazníci tak mohou prakticky v reálném čase sledovat stav svého podnikání s podstatně nižšími náklady než u tradičních informačních projektů. Ve verzi Oracle E-Business Suite 11i.10 společnost Oracle podstatně rozšířila možnosti aplikace Oracle Daily Business Intelligence, která bude obsahovat o 82 procent víc sestav, o 53 procent víc klíčových ukazatelů a o 13 procent víc ovládacích panelů pro různé role.

Snižování nákladů a rizik spojených s provozem a správnou informačních systémů

Další významnou novinkou sady Oracle E-business Suite 11i.10 je integrace nástrojů Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control (Oracle Grid Control) a Oracle Applications Manager. Ty by měly zákazníkům umožnit snížit náklady a rizika spojená se správou informačních technologií a podnikových systémů. Toto řídící řešení pomůže zákazníkům aplikací Oracle E-Business Suite automatizovat administrativní úkoly, agregovat informace o výkonu, provádět administraci založenou na zásadách a spouštět distribuované úlohy napříč různými součástmi infrastruktury Oracle. Nově integrované funkce by měly být k dispozici při uvedení sady Oracle E-Business Suite 11i.10.

Aby společnosti měly skutečně komplexní přehled o podnikových provozech a byly schopny spravovat a automaticky reagovat na události, potřebují nástroje pro správu systémů, které na jediném místě monitorují nejen provoz IT, ale také stav podnikových procesů, služeb a pracovního toku. Integrace osvědčených funkcí nástroje Oracle Grid Control pro správu a monitorování informačních technologií s administrativními funkcemi nástroje Oracle Applications Manager pro diagnostiku a opravu podnikových aplikací umožní společnostem řídit veškerý provoz systémů z jediného, integrovaného webového portálu.

"Gartner Research odhaduje, že až 70 procent rozpočtů na IT padne na infrastrukturu a provoz. S rostoucími objemy informací, vyšší složitostí podnikových procesů a ještě větším spoléháním podniků na podnikové aplikace toto číslo nejspíš ještě poroste," řekl Ray Paquet, analytik výzkumu ve společnosti Gartner Research. "Firmy potřebují komplexní řídicí nástroje, které umožňují monitorovat, automatizovat a spravovat veškeré technologie a aplikace a pomohou jim nejen minimalizovat složitost a náklady spojené s infrastrukturou IT, ale také zajistí správné fungování každodenních podnikových procesů."

Automatizace podniku: Stát se agilní firmou

Oracle Applications Manager zabudovaný v sadě Oracle E-Business Suite umožní firmám, které používají Oracle Grid Control, spravovat z jediné konzoly několik systémů Oracle E-Business Suite i aplikační a databázové servery, na nichž tyto systémy běží.

Nástroje Oracle Grid Control a Oracle Applications Manager mají snižovat celkové náklady na vlastnictví a zvyšovat účinnost provozu tím, že minimalizují dobu mimo provoz a optimalizují údržbu a podporu systémů. Proaktivní upozorňování na bezpečnostní opravy a jejich podrobná analýza pomůže společnostem naplánovat údržbu dříve, než dojde k problémům. Diagnostické nástroje navíc pomáhají minimalizovat neplánované výpadky identifikací potenciálních problémů, automatizací jejich řešení a usnadněním komunikace s podporou společnosti Oracle.

Oracle Applications Manager poskytuje diagnostiku, odstraňování problémů, správu konfigurace a správu jiných systémů z prostředí Oracle E-Business Suite. Také umožňuje společnostem mapovat systémové komponenty podnikovým procesům a sledovat výkon a dostupnost těchto komponent. Oracle Grid Control umožňuje administrátorům spravovat složité informační systémy, v nichž běží kombinace technologií Oracle a jiných dodavatelů. Tento řídicí software se širokou funkční výbavou sníží náklady a složitost správy podnikových aplikací v prostředí gridu.

Zdokonalené integrované funkce budou k dispozici při uvedení sady Oracle E-Business Suite 11i.10, jejíž uvedení je plánováno během 60 dní.


08.09.2004 - Marta Lipovská, Michal Srba - četlo 21576 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: