Diskuze

Podniky a informační technologie v roce 2015

Český statistický úřad vydal na sklonku roku 2015 publikaci o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru v ČR. Na základě této publikace nyní přinášíme výběr několika nejzajímavějších informací, najdete zde na rozdíl od vydané publikace údaje s mezinárodním srovnáním ČR a ostatních členských států EU.

Vydaná publikace neobsahuje vzhledem k předepsanému časovému harmonogramu data Eurostatu s mezinárodním srovnáním základních ukazatelů o využívání ICT. Eurostat vydal již na konci roku 2015 databázi s doplněnými údaji za členské státy EU, z níž jsme vypracovali přehledové tabulky, které naleznete na následujícím odkazu.

Publikace přináší poprvé informace o tom, do jaké míry české firmy vkládají kompetence provádět vybrané činnosti spojené s ICT do rukou vlastních zaměstnanců a do jaké míry to svěřují externistům. Testovali jsme celkem sedm oblastí: podpora kancelářského SW, bezpečnost a ochrana dat, údržba ICT, podpora/vývoj webových stránek a aplikací a podpora/vývoj SW pro řízení podniku. Výsledky za leden 2015 ukázaly, že u všech sedmi zjišťovaných oblastí se většina podniků působících v ČR častěji obrací na externí dodavatele a v podstatě jen ve velmi omezené míře nechá tyto činnosti provádět vlastní zaměstnance.

Ve srovnání s ostatními evropskými státy je přístup českých firem ojedinělý. Ve všech státech EU platí, že více podniků nechává ICT problematiku spravovat častěji externí firmy než vlastní zaměstnance. Při pohledu na následující graf je jasně patrné, že české podniky zaujímají v obou směrech prvenství: ve srovnání s ostatními státy evropské osmadvacítky je podíl podniků, které svěřují kompetence provádět sledované činnosti související s ICT do rukou externích dodavatelů, právě v České republice největší. Současně je u nás nejméně často tato problematika svěřována do rukou vlastních zaměstnanců podniku. Podobné výsledky jako v ČR vykazují také podniky působící v Itálii. Opačná situace je naproti tomu např. v podnikatelském sektoru v Lotyšsku, kde zhruba třetina tamějších podniků (tj. cca poloviční množství oproti ČR) svěřuje ICT do rukou externistů a pětina (tj. cca dvojnásobné množství než v ČR) svým vlastním zaměstnancům.

Obr. 1 – Podniky* svěřující činnosti spojené s ICT především do rukou: (údaje v %) (zdroj: Eurostat, 2015)
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Dále se v publikaci dozvíte další důležité údaje týkající se internetu a jeho využití. Zde se zmíníme o rychlosti internetového připojení v českých podnicích. V evropském žebříčku podniků s připojením k internetu rychlostí 2 Mb/s a vyšší se české podniky za leden 2015 umístily na 9. místě, vysoko nad průměrem EU28. Pokud by se ale toto pořadí sestavovalo jen z podniků s připojením k internetu s rychlostí nad 30 Mb/s, Česko by se propadlo pod evropský průměr. Bylo by to tak pochopitelně i v případě ukazatele připojení k internetu rychlostí nad 100 Mb/s.

Obr. 2 – Podniky* s připojením k internetu rychlostí: (zdroj: Eurostat, 2015)
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

V kapitole "Využití internetu ve vztahu k veřejné správě" jsme např. zaznamenali rekordní nárůst podílu podniků používajících internet k úplnému elektronickému podání určeného pro veřejnou správu (uskutečnění alespoň jednoho elektronického podání daňového přiznání). V roce 2014 tak učinilo více než 86 % českých podniků. Podíl podniků používajících internet k úplnému elektronickému podání se od roku 2010 téměř zdvojnásobil. Nejvýraznější růst jsme zaznamenali právě v nejmenší velikostní kategorii podniků (firmy s 10 až 49 zaměstnanci). V roce 2010 učinilo úplné el. podání 41 % malých podniků a v roce 2014 už 84 % z nich.

Po pětileté pauze se v nejnovější publikaci opět objevuje téma "Bezpečnost informačního systému", ve které se dozvíte, jaký podíl podniků má formálně definovanou bezpečnostní politiku informačního systému a jaká všechna rizika je tato bezpečnostní politika schopna pokrýt. V této oblasti české podniky resp. jejich přístup k zabezpečení informačních systémů nijak nevybočují z evropského průměru, naopak podle přesných údajů se pohybují těsně nad ním. Bezpečnostní politiku mají nastavenu relativně nejčastěji podniky v Litvě, Švédsku nebo Portugalsku, na opačném konci evropského žebříčku jsou naopak ostatní Pobaltské státy (Estonsko, Lotyšsko) nebo také Polsko či Maďarsko.

Bezpečnostní politika informačního systému pokrývá u necelé třetiny českých podniků rizika zničení či poškození dat nebo prozrazení důvěrných dat kvůli proniknutí do systému (v obou ukazatelích jsme mírně nad evropským průměrem). U zhruba čtvrtiny podniků jsou informační systémy chráněny před vnějším útokem (úmyslným zahlcením a jeho následným kolapsem). V tomto ukazateli se pohybujeme přesně na evropském průměru.

Obr. 3 – Podniky* s definovanou bezpečnostní politikou informačního systému (údaje v %) (zdroj: Eurostat, 2015)
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Českým podnikům se daří mimo jiné v elektronickém obchodování. Dlouhodobě platí, že procento českých podniků, které elektricky nakupují, je zhruba dvakrát vyšší než podíl těch, které elektronicky prodávají. Podíl podniků, které elektronicky nakupují, rok od roku narůstá. Rostou i celkové nákupy uskutečněné pomocí elektronických objednávek. Podíl podniků elektronicky prodávajících sice za rok 2014 klesl na nejnižší hodnotu od roku 2010, podíl tržeb z elektronických prodejů na celkových tržbách podniků ale neustále mírně roste, především díky prodejům pomocí elektronické výměny dat. V e-obchodování jsou české firmy už několik let nad evropským průměrem. V elektronických prodejích za rok 2014 zaujímají podniky působící v ČR celkově sedmé místo, v elektronickém nakupování za rok 2014 dokonce místo druhé (za Rakouskem).

Obr. 4 – Podniky* a e-obchodování přes počítačové sítě (údaje v %) (zdroj: Eurostat, 2014)
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Kde se naopak českým podnikům v evropském měřítku příliš nedaří, je oblast využívání sociálních médií. V aktivním využívání sociálních sítí, podnikových blogů a dalších typů soc. médií zaostávají české firmy za většinou členských zemí EU. V případě využívání výhod spojených s členstvím na sociálních sítích se za námi v evropském žebříčku umístily jen Rumunsko a Polsko.

Elektronickou verzi publikace z ročního šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru naleznete na tomto odkazu.

Údaje týkající se využívání ICT v podnikatelském sektoru a v dalších oblastech společnosti naleznete také v brožurce Informační společnost v číslech, kterou plánujeme vydat na jaře letošního roku.


02.02.2016 - Martin Mana - četlo 57364 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: