Diskuze

Jak využívají technologii gridu evropské podniky?

Oracle Grid Index vyjadřuje pravidelných intervalech pokrok v prosazování technologií gridu v Evropě. Článek přináší aktuální výsledky průzkumu využívání gridu v evropských podnicích, který provedla analytická společnost Quocirca.

Oracle Grid Index mapuje prosazování gridu v Evropě

Společnost Oracle představila Oracle Grid Index, který bude v pravidelných intervalech vyjadřovat pokrok v prosazování technologií gridu v Evropě. Oracle Grid Index tvoří jediné číslo, které vychází z průzkumu technologií výpočetních sítí používaných v evropských firmách. Nejnižší skóre je 0 a nejvyšší 10. Celkový Oracle Grid Index pro Evropu za srpen 2004 je 3,1 (1).

Průzkum provádí přední analytická firma Quocirca, která dotazovala 603 respondentů z řad IT manažerů firem v Beneluxu, Francii, Německu, Itálii, Skandinávii, Španělsku a Velké Británii. Odpovědi shromážděné v prvním průzkumu naznačují, že přijímání výpočetních sítí následuje podobné vzorce jako přijímání internetu. Firmy v tuto chvíli již koncepci dobře rozumějí a existuje přímý vztah mezi porozuměním této technologii, oceňováním jejích výhod a praktickým využitím ve firmách.

Pozoruhodná zjištění průzkumu:

 • Společnosti s obratem 1 miliarda eur nebo 10 000 zaměstnanců mají vyšší celkový Grid Index než společnosti s obratem 100 miliónů eur nebo 1 000 zaměstnanců (3,2 a 2,9). Větší společnosti mají také vyšší odhodlání zavádět technologie související s gridem (Commitment Index 2,0 a 1,4).
 • Zájem o grid je nejvyšší mezi maloobchodními firmami, společnostmi v odvětví finančních služeb a provozovateli technických služeb, což není překvapivé, protože v těchto odvětvích jsou na infrastruktury informačních systémů kladeny nejvyšší nároky.
 • V zemích Beneluxu, ve Francii, Německu a Velké Británii je vyšší zájem o technologie gridu, než je evropský průměr.

Průzkum také vnáší světlo do některých rozhodnutí, která vedou k přijímání technologií gridu. Více než 40 procent respondentů s velkým zájmem o grid uvedlo, že celkové zatížení a využití jejich infrastruktur IT se pohybuje nad průměrem, což naznačuje, že snaha o dosažení rovnováhy infrastrukturní kapacity bude hrát významnou roli. Většina respondentů (51 procent) také uvedla, že hlavní výhodou gridu je možnost snížit celkové kapitálové výdaje na IT a provozní náklady.

"Je povzbuzující vidět, že už v této rané fázi hodně evropských ředitelů IT chápe výhody gridu a někteří z nich už dokonce zaznamenávají hmatatelnou návratnost investic," řekl Sergio Giacoletto, výkonný viceprezident společnosti Oracle Corporation pro Evropu, Střední východ a Afriku. "Informace odhalené v rámci průzkumu Oracle Grid Index by měly být inspirací pro další ředitele IT, aby se chopili této příležitosti. Ve společnosti Oracle pracujeme na vývoji technologií výpočetních sítí, protože jsme přesvědčeni o výhodách, které nabídnou našim zákazníkům. Progresivní firmy jednoznačně souhlasí. Na dnešním globálním trhu, kde na IT záleží celkový podnikatelský úspěch společností, si náskok před konkurencí udržují právě inovativní firmy. Věříme, že grid, stejně jako předtím internet, nabízí našim zákazníkům velkou příležitost předběhnout jejich rivaly."

Mnoho z nich se už na zavádění gridu začalo připravovat standardizací a konsolidací. Překvapivě jsme zaznamenali povzbudivé signály i od společností, které zatím přímo výpočetní sítě nezavádějí. Průzkum Oracle Grid Index ukázal, že už vytvářejí podmínky pro pozdější přijetí této technologie. Více než polovina respondentů uvedla, že už jejich firmy dokončily, případně provádějí standardizaci a konsolidaci klíčových prvků infrastruktury včetně databázových systémů - a Oracle standardizaci a konsolidaci považuje za rozhodující první kroky na cestě ke gridu. Menším překvapením je další zjištění průzkumu, že firmy, které už grid přijaly, jsou ve standardizaci a konsolidaci informačních systémů mnohem dál; 65 procent z nich už standardizovalo svá databázová prostředí a dalších 62 procent tato prostředí zkonsolidovalo.

Povědomí je klíčem

Zpětná vazba naznačuje, že významným faktorem, který ovlivňuje přijímání gridu, je nedostatečné povědomí o této technologii a jejích výhodách. Mezi obecnou populací evropských manažerů IT existují určité znalosti o sdružování a virtualizaci aplikačních serverů a úložných systémů (35 a 33 procent), ale povědomí o výpočetních sítích je nižší (22 procent). Jasně to ukazuje, že mimo firmy, které grid zavádějí jako jedny z prvních, je velice potřeba vzdělávací program. Kromě toho účastníci průzkumu vnímají tento pojem jako novou oblast, o které se hovoří v marketingových materiálech výrobců, komentářích médií a odborných analytiků, což dává společnosti Oracle jasný mandát zvyšovat povědomí o této technologii a přispívat k jejímu přijímání mezi širokou veřejností.

Mnoho firem už začíná standardizací a konsolidací klíčových prvků jejich infrastruktur IT, což jim umožní snáze integrovat technologie související s gridem. Oracle Grid Index naznačuje, že Evropa stejně jako s internetem je na správné cestě k přijetí gridu, protože si stále vyšší počet zákazníků uvědomuje finanční výhodnost a zkvalitnění provozu svých sítí.


Vysvětlení indexu

Evropa získala známku 3,1 v hodnocení Oracle Grid Index

Pomocí níže popsaných logických principů a přístupů je společnost Quocirca schopna vytvořit celkovou známku vyjadřující přijetí, porozumění a zájem o technologie související s gridem v Evropě. Aktuální známka na stupnici 0 - 10 je 3,1. Analýzou dílčích výsledků také lze odhalit vzorce, které se v Evropě objevují. Je například jasné, že evropské firmy mají celkově vyšší známky v indexech standardizace (4,8) a konsolidace (5,0). Svědčí to o tom, že integrace infrastruktur IT je důležitou prioritou a pracuje se na ní. Indexy znalostí (2,7) a oceňování výhod (2,2) jsou nižší, což je v souladu s očekávaným cyklem prosazování této technologie. Naznačuje to, že se zatím do této fáze dostalo méně firem. Je také pochopitelné, že index pro návratnost investice je ještě nižší (1,2), ale jasný vzorec dílčích indexů dokládá, že evropské organizace všeobecně směřují k přijetí gridu. Zjištění navíc potvrzují, že myšlenka výpočetních sítí má v raných fázích přijímání široký ohlas a grid není pokládán za okrajovou technologii.

Poznámka o logice a pojetí Oracle Grid Indexu

Zhodnocení a sledování pokroku a přijímání nových nápadů a technologií je výzva. Sledovat pouze koncový bod, například počet společností, které už dosahují návratnosti investic, by mohlo být zavádějící - bylo by pak obtížné rozlišit mezi technologií s širokým ohlasem, která je pouze na začátku širokého přijetí, od okrajové technologie, která v určitých oblastech dosáhla rychlého přijetí, ale má omezený potenciál pro další růst. Proto je celkový Oracle Grid Index založen na podrobnějších ukazatelích, které vycházejí z aktivit v průběhu cyklu přijímání - získání znalosti (Knowledge Index), uznání nebo dosažení výhod (Benefit Index), aktivita nebo odhodlání jednat (Commitment Index) a dosažení nebo očekávání návratnosti investice (ROI Index). Korelací těchto ukazatelů je jednak možné potvrdit naše předpoklady o životním cyklu (například ti, kteří rozumí, mají tendenci jít dál, aby mohli ocenit výhody, ti, kteří oceňují výhody, obvykle brzy poté začínají jednat, atd.) a sledovat průběh aktivity dlouho před dosažením koncového bodu. Absolutní hodnoty samotných indexů jsou mnohem méně důležité než rozdíly mezi nimi a jejich změny v průběhu času. S postupem času a zveřejňováním dalších čísel Oracle Grid Index se nám podaří "kalibrovat" tento index a vyvinout určitá měřítka na základě výsledků dosažených nejodhodlanějšími firmami. Mezitím se můžeme hodně dozvědět srovnáváním hodnot indexu.

 • Toto číslo samo o sobě může být pouze obecným ukazatelem pokroku Evropy na cestě ke gridu. Analýza dílčích indexů a čísel, jejichž konsolidací vznikne Oracle Grid Index, však ukazuje některá zajímavá fakta a statistiky.
 • Respondenti byli rozděleni do kategorií na základě úrovně svých znalostí o gridu, jež jsou ve zprávě vyjádřeny jako Knowledge Index. O lidech s nejvyšším Knowledge Indexem od 6,7 do 10,0 se hovoří jako o názorových lídrech.

Další informace naleznete na těchto stránkách.


17.09.2004 - Marta Lipovská, Michal Srba - četlo 26355 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: