Diskuze

Úzká místa (nejen) podnikového byznysu

Plánování a řízení výroby patří bezesporu mezi nejvíce opomíjená témata všech tuzemských knižních vydavatelství. Přitom právě na znalosti výrobních procesů a schopnosti jejich efektivního řízení stojí konkurenceschopnost firem z téměř všech klíčových odvětví české ekonomiky. Teorie omezení v podnikové praxi autorů Josefa Basla, Pavla Majera a Miroslava Šmíry tak představuje významný a zároveň ojedinělý příspěvek do diskuse o efektivitě řízení podnikových procesů, která by se měla vést nejen ve firmách, ale především ve školách.

Samotná Teorie omezení patří mezi nejprogresivnější témata podnikové praxe. Svým významem zdaleka přesahuje oblast řízení výroby. Autoři si byli dobře vědomi dimenzí TOC a proto do své monografie soustředili její uplatnění také při projektovém řízení, marketingu, obchodu, distribuci nebo řízení financí. Českému čtenáři se tak do rukou dostává ojedinělá publikace shrnující poznatky ze všech knih dr. Goldratta, které již od roku 1984 (první vydání Cíle - The Goal) studují čtenáři v zahraničí, obohacené o řadu praktických zkušeností renomovaného autorského týmu.

Kniha je rozdělena do tří hlavních částí. První z nich přináší základní seznámení z principy TOC a jejich důležitosti při řízení firmy. Autoři velmi jasně a stručně charakterizovali hlavní řídící metody a srovnali jejich využití ve vztahu k finančním metrikám. Tento reálný pohled na podnikový svět lze doporučit nejen studentům, ale také řadě praktiků, kteří často vymýšlejí složitá pravidla k přerozdělování režijních nákladů, než aby dokázali při hlubokém ponoření do své profese rozpoznat pravou podstatu problému.

Druhá, nejobsáhlejší část monografie se zabývá aplikacemi TOC v podniku. Na více jak sto stranách se autoři postupně věnují jejímu využití v marketingu, manažerském účetnictví, řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů, plánování výroby, řízení projektů a při implementaci ERP řešení. K nejzajímavějším pasážím patří zejména řešení konfliktu mezi nákladovým a průtokovým účetnictvím, a to na základě praktických příkladů. Stejným způsobem autoři přistoupili k řešení distribučního konfliktu, aplikaci Drum-Buffer-Rope pro plánování a řízení výroby a využití metody kritického řetězce při řízení projektů. Všechny zmíněné pasáže jsou doprovázeny přehlednými schématy a grafy, které díky své názornosti činí z knihy vysoce kvalitní učebnici pro široké použití.

Poslední kapitola druhé části popisuje metodu Necessary & Sufficient, nebo-li Goldrattovský pohled na implementaci ERP systémů. V principu nelze s autory nesouhlasit, nicméně vedle řešeného konfliktu dodavatele by bylo vhodné zohlednit také konflikt zákazníka. Ten se v praxi často vyskytuje ve smyslu: „Chci efektivní řízení podnikových zdrojů, ale nejsem schopen nebo ochoten do něj adekvátně investovat, kvalifikovaně rozhodnout o pořízení ERP systému a splnit nutné požadavky na jeho implementaci.“ Z tohoto konfliktu pak vyplývá velmi složitý, asymetrický vztah mezi zákazníkem a dodavatelem, který je zřejmě chronicky nejužším místem ERP projektů.

Třetí, poslední část knihy, která je zaměřena na realizaci projektů TOC, obsahuje celopodnikovou implementaci TOC, případové studie a přehled českého trhu s APS/SCM aplikacemi. Kapitola s případovými studiemi přitom představuje jedinou slabinu hodnocené knihy. Vedle mediálně známého Tonaku a družstva Lukavec by bylo jistě čtenářsky zajímavé uvést např. některé z úspěšných nasazení iBaan SCS (Škoda Steel, Buzuluk Komárov) či zahraniční případovou studii.

Teorie omezení v podnikové praxi patří rozhodně mezi nejlepší knihy, které kdy vyšly v edici Management v informační společnosti. Vzhledem k závažnosti tématu a jeho přesahu do řady oborů doporučuji tuto knihu všem čtenářům, kteří si chtějí obohatit myšlenkový pohled na svět. Pro řídící pracovníky na všech úrovních, ekonomy a studenty zmíněných oborů pak TOC v podnikové praxi představuje přímo „povinnou literaturu“, která však investovaný čas a peníze vrátí s mnohonásobnými úroky.

Josef Basl, Pavel Majer, Miroslav Šmíra: Teorie omezení v podnikové praxi
Grada Publishing, 2003, edice Management v informační společnosti, 1. vydání
213 stran, 289 Kč
ISBN 80-247-0613-X


Teorie omezení, metody řízení výrobních procesů a rozsáhlý přehled APS/SCM aplikací českého trhu jsou stěžejními tématy připravovaných čísel časopisů EBIZ a Connect!, která vyjdou 14. a 21. července.


23.06.2003 - Petr Sodomka - četlo 19958 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: