Diskuze

A. W. Scheer: Procesní orientace ERP systémů je nevyhnutelná

Během letošního léta jsme navštívili legendu mezi úspěšnými světovými podnikateli a předního německého odborníka v oblasti informačních technologií Augusta Wilhelma Scheera. V našem exluzivním rozhovoru se prof. Scheer vyjadřuje nejen k dosavadním úspěchům společnosti IDS Scheer, kterou před dvaceti lety založil, ale také k očekávaným trendům vývoje podnikových informačních systémů, připravenosti absolventů univerzit na podnikání a dalších aktuálním otázkám.

V roce 1984 jste založil poradenskou společnost IDS Scheer, která za loňsky rok dosáhla obratu přes 220 milionů eur, má dva tisíce zaměstnanců a zhruba čtyři tisíce zákazníků ve více jak 50 zemích světa. Jak se podle vás liší dnešní prostředí od doby, kdy jste začínal?

Když myslím na svou vlast, přicházím k jednomu závěru: v obchodu, vědě a vzdělání je nedostatek podnikatelského ducha a podnikatelské aktivity. Například jedna evropská studie odhalila, že my Němci jsme nejváhavější, pokud se jedná o zakládání nových společností. Ředitelé škol a rektoři univerzit jsou ovlivňováni anonymními tlaky byrokracie místo toho, aby hledali nezávislé zdroje, dávali podněty ke sponzorským programům s obchodní sférou a zakládali odborné programy na získávání finančních prostředků.

Dalším faktem je, že v Německu stále méně a méně mladých lidí zakládá vlastní společnosti, navíc je v této zemi na 700 000 firem s celkovým vlastním jměním okolo 1,5 miliardy EUR, které hledají nové manažery, protože ředitelé odchází do důchodu z důvodu pokročilého věku.

Snažíte se svými zkušenostmi z podnikání mladé lidi ovlivnit, aby také oni zkusili založit vlastní firmy?

Jako reakci na zmíněný stav jsem se poté, co mi byl v minulém roce udělen titul "Podnikatel roku" (Entrepreneur of the Year), rozhodl navštívit několik německých středních a vysokých škol. Mým záměrem bylo povzbudit mladé lidi, aby vzali zodpovědnost do svých rukou.

V Německu jsme zapomněli, že naše ekonomické úspěchy je možno přisuzovat podnikatelům, kteří nezískali žádné státní financování a nepocházeli z bohatých rodin. Například Robert Bosch pocházel z rodiny restaurátorů a měl osm sourozenců. Většina úspěšných podnikatelů vzešla z chudých poměrů, ale stejně jako on, nedělali ústupky od svých vizí. I proto ve školách hovořím o své vlastní motivaci, podnikatelských zkušenostech a zdůrazňuji význam nezávislé činnosti pro celé Německo.

Prof. August Wilhelm Scheer je uznávanou osobností světového byznysu. Působí jako předseda dozorčí rady IDS Scheer a člen dozorčí rady společnosti SAP. V roce 2003 mu byl udělen titul podnikatel roku v kategorii Informační technologie. Prof. Scheer je znám také svými aktivitami v akademické sféře. Působí jako ředitel Institutu pro informační systémy na Saarlandské Univerzitě a je autorem mnoha knih z oblasti podnikové informatiky a procesního řízení.

Vaše společnost pracuje v oblasti služeb, které jsou velmi úzce spojeny jak s vlastním byznysem firem, tak s technologiemi. Jaké problémy podle vás řeší v současnosti zákazníci?

Standardizace softwaru přinesla enormní rozvoj v oblasti integrace, decentralizace procesů a samozřejmě i zefektivnění výdajů. Cíl výrobců softwaru, kteří upřednostňují pokrytí veškerých potřeb všech uživatelů na celém světě prostřednictvím obecně použitelného systému je ale v rozporu s přáním zákazníků.

Zákazníci totiž nechtějí měnit obchodní procesy speciálně upravené pro své potřeby na obecně použitelný typ systému. Vzniklý konflikt nakonec směřuje k vytváření vysoce komplexních softwarových architektur vyžadujících velkou námahu při konfiguraci a adaptaci. Standardizovaný software potom poskytuje společnostem takové pokrytí procesů, které se osvědčilo jako nejlepší. Ne vždy však všem zákazníkům toto řešení vyhovuje.

Jaké jsou podle vás hlavní příčiny zmíněného konfliktu?

Na jedné straně specifické obchodní procesy v rozdílných průmyslových oblastech nemohou být náhodně standardizovány. Aplikace přinášející přidanou hodnotu, zejména SCM a CRM systémy, jsou téměř všechny ušity na míru každé společnosti tak, že reflektují jejich odlišnosti. Výsledkem je úprava podle potřeb zákazníka, která je ovšem finančně poměrně náročná.

Na druhé straně doposud vyvinutý standardizovaný software byl vytvářen relativně rigidním způsobem. To znamená, že pozdější změny v konfiguraci jsou těžce proveditelné. Uživatelé se z tohoto důvodu obávají nákladů vznikajících při neustálé adaptaci.

Stejně důležité jsou i požadavky zákazníků na flexibilitu softwaru, tzn. aby byli schopni měnit a nastavit obchodní procesy přesně podle svých potřeb. Cyklus inovací je v dnešní době velice krátký a dodavatel musí být schopen rychle reagovat na všechny tržní změny. Právě z tohoto důvodu je potřebný systém, který flexibilitu v procesech umožňuje. Flexibilita je nezbytná i v procesech, které se výroby produktu přímo netýkají, jako je např. logistika, prodej, manažerské rozhodování atd.

Nabízíte platformu ARIS, která má konfiguraci softwarových produktů usnadňovat. Uvedli jste ji už před dvanácti lety - jaký je její aktuální stav využití ve firmách?

Stále si dobře pamatuji na první tiskovou konferenci v roce 1992, která představovala produkt ARIS. Němečtí novináři sedící v hotelu Bayrischer Hof v Mnichově nechápali ani slovo z projevu, který jsem měl já a Dr. Wolfram Jost, člen komise zodpovědné za výrobky. Koncept konzultování s pomocí počítače při zahrnutí modelů obchodních procesů byl zcela nový.

Následné reakce konzultantů byly rozličné - od podezření až po odmítnutí. To vyplývalo z neopodstatněných obav, že jejich osobní znalosti budou nahrazeny počítačovým systémem, který by je z důvodu úspor mohl úplně odstavit.

Až po publikování prvních článků, které se objevily v Computerwoche a ostatních průmyslových publikacích bylo jasné, že jsme na správné cestě. Reakce byla ohromující - trefili jsme do černého. Přesto bylo trochu komické konzultantům managementu doporučovat pro jejich vlastní klienty počítačové systémy, zatímco oni sami pracovali s papírem a tužkou. Byl to do nebe volající protiklad, který neunikl pozornosti.

V dnešní době je obecně přijatelné využívat v konzultačních projektech přístupu za pomoci počítače a dokumentace založené na modelech. Byli jsme mnohem prospěšnější pro konzultační kontrakty strategického významu, než kterýkoli jiný poskytovatel IT služeb naší velikosti, o kterém bych věděl.

Jak funguje spolupráce mezi vaší společností a SAP AG? Jak byste zhodnotil její dosavadní výsledky, v čem se podle vás liší pozice IDS Scheer ve srovnání s ostatními systémovými integrátory řešení SAP?

SAP je nejdůležitější partner pro IDS Scheer. Tento vztah existuje už asi 15 let a stále více se rozvíjí. Také SAP v nás vidí hodnotného partnera, což je možno dokumentovat například faktem, že společnost má status tzv. zvláštního odborného partnerství (Special Expertise Partnership). Tento titul jsme společně s asi deseti dalšími společnostmi na celém světě získali v roce 2003.

Strategická spolupráce v oblasti řízení obchodních záležitostí (Business Process Management) je samozřejmě jiným rozhodujícím krokem směrem k vytvoření ještě bližšího vztahu. Orientace na procesy nabírá na síle a my jsme nadšeni ze spolupráce se společností SAP, která bude profitovat z našich zkušeností v této oblasti a se kterou můžeme dále rozvíjet naše ideje.

Například systém společnosti SAP pro americkou armádu byl implementován jednou z největších konzultačních firem, ovšem IDS Scheer dodává v rámci této zakázky architekturu, metody procesů a nástroje pro tento přístup. Tato situace názorně ukazuje, že máme jedinečné postavení v rámci prodejního řetězce a výjimečné odborné znalosti. Naše kombinace metod, softwaru a IT konzultačních služeb se osvědčila. Řízení obchodních procesů však ještě není na vrcholu vývoje. Naše teprve nedávno uzavřené smlouvy o spolupráci se společností SAP na integraci aplikace SAP NetWeaver a ARIS nám umožňují obrovské možnosti do budoucna.

Jak jste právě uvedl, procesní platforma ARIS bude integrována do produktu SAP NetWeaver, což je otevřená integrační a aplikační platforma. Klienti SAP budou mít tedy poprvé v historii možnost spojit modelování a optimalizaci obchodních procesů s fyzickou konfigurací a prováděním těchto procesů. Plánuje IDS Scheer podobné projekty s jinými dodavateli řešení pro systémovou integraci?

Zákazníci stále více uznávají fakt, že znalosti organizace jsou významným podnikovým zdrojem. Pokud je chcete využít, musí být vytvořena dobrá dokumentace, jenž je navíc podpořena moderními technologiemi. To je důležité pozadí pro naši spolupráci se společností SAP.

Uživatelé budou moci odvíjet konfiguraci softwaru právě na základě obchodních procesů. Popisy procesů budou zároveň základem pro měření jejich kvality během provozu. Mimoto mohou zákazníci s minimální námahou nepřetržitě upravovat software podle svých provozních požadavků. Nová flexibilita vychází z logického názoru, že služby by měly být ovládány pomocí obchodních procesů. Výrobci softwaru budou stále garantovat integraci tak, jak to činili doposud, ale procesní logika bude nakonfigurována nikoli naprogramována. Zvýšená flexibilita v rámci procesů je klíčovým bodem úspěchu. Uživatelé budou muset pochopitelně o organizaci procesů více přemýšlet.

Spolupráce mezi IDS Scheer a SAP předpokládá, že zákazníci získají širokou nabídku nejosvědčenějších modelů (Best Practices), na základě kterých budou schopni rychle a jednoduše nakonfigurovat své specifické procesy. Jakmile zákazníci provedou analýzu slabých míst v procesech nebo analýzu časově náročných obchodních procesů, budou moci přímo změnit jejich realizaci v provozním informačním systému.

Co se týče ostatních partnerů, není možné se zaměřit současně na několik spoluprací v takovém rozsahu jako se společností SAP. Tato spolupráce je pro nás strategicky důležitá.

Jakou hlavní konkurenční výhodu nabízí produkt ARIS SmartPath malým a středně velkým podnikům? V jakých typech společností a oborech podle vás nalezne nejlepší uplatnění?

ARIS SmartPath je aplikace založená na koncepci ERP poskytující všechny služby pro optimalizaci procesů malých a středních firem, která nevyžaduje další úpravy zákazníkem. Kromě softwaru zahrnuje také procesně-konzultantské a procesně-referenční modely. Jako ERP software je využíván produkt SAP All-in-One. Toto řešení je upraveno k použití v rámci vertikálních trhů a momentálně je možno jej využít asi ve 20 průmyslových sektorech, které zahrnují výrobu automobilových komponentů, chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, finanční služby, stavebnictví atd.

Protože neexistují dvě stejné společnosti, vytvořili jsme v rámci ARIS SmartPath portfolio řešení, které je sestaveno v modulech a může být uspořádáno podle individuálních požadavků našich malých a středních zákazníků. Pokud by se ale tyto společnosti zajímaly o zlepšení své konkurenceschopnosti, nestačí pouze implementovat vybraný ERP systém. Pro výrobce a prodejce ERP je typické, že se spokojí jen s pouhým zmapováním stávajících procesů v integrované IT infrastruktuře. Jakékoli zlepšení těchto procesů je pak v nejlepším případě vedlejší produkt ERP implementace vzniklý jen šťastnou náhodou. Na druhé straně orientace IDS Scheer je vždy silně zaměřena na typ zákazníkovy obchodní činnosti. Naše činnost je vedena heslem "IT následuje obchod". Tento princip je používán také u ARIS SmartPath. Řešení podporuje procesně-orientovaný přístup a zaručuje, že jeho zavedení bude rychlé a finančně nenáročné.

Jaký je podle vás další možný vývoj v oblasti řízení podnikových procesů? Které z nově přicházejících technologií sehrají při vývoji ERP aplikací hlavní úlohu?

Bezesporu budeme mít více procesně orientovaných ERP systémů. Propojení obchodních procesů a standardizovaného softwaru je nevyhnutelné. Protože tento vztah byl odhalen již dříve, společnost SAP vytvořila dokumentaci k obsahu R/3 společně s ARIS. Ta se ale zabývala pouze transparentností a ne konfigurací softwaru. V ARIS modelu uživatelé získali provozní popis systému R/3 a mohli komunikovat s jednotlivými odděleními na obecně srozumitelné úrovni ohledně funkcí i procesů.

Patrný je rovněž významný rozvoj zvláště u nových, na služby orientovaných, aplikačních architektur. Nejvýznamnější důsledek pro uživatele je ten, že obchodní procesy již nejsou kódovány rigidním způsobem či virtuálně spojeny v softwarových modulech. Standardizovaný software je specifikován prostřednictvím služeb přístupných přes web, které se např. u společnosti SAP nazývají jako "Enterprise Services". Uživatelé si tak budou schopni sami poradit prostřednictvím konkrétního druhu knihovny či propojit služby pro specifické obchodní procesy.

Děkujeme za rozhovor.


09.11.2004 - Zuzana Holočiová, Petr Sodomka - četlo 22890 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: