Diskuze

Jak budovat datový sklad?

Na tuto otázku dává odpověď kniha kolektivu Marka Humphriese: Data warehousing - návrh a implementace. I když nepatří mezi nejpovedenější publikace zabývající se touto tématikou, přece jen existuje řada důvodů, proč ji zařadit do vaší knihovny.

Již samotný název knihy slibuje praktickou orientaci v problematice zavádění a provozu systému datových skladů. Autoři ji naplňují prostřednictvím řady zkušeností z DW projektů, které jsou přehledně vtěleny do struktury celého textu. Nejde tedy o žádné suchopárné teoretizování. Z hlediska hloubky pojetí jednotlivých kapitol však kniha působí poněkud nevyváženě. Parafrázováno odbornou terminologií: "Granularita jednotlivých faktů je velmi různá, nedostatky hledejme v definované strategii". Kde tedy objevíte nesoulad mezi realitou a záměrem? Především ve vymezení cílové skupiny čtenářů a šířce záběru sdělovaných poznatků.

Podle autorů je kniha určena "odborníkům odpovědným za řešení DW projektu". Již úvodní část však vysvětluje základní pojmy a definice, které ocení zejména začátečníci nebo studenti zabývající se podnikovou informatikou. Ani rozbor ekonomických přínosů DW projektu není podle mého soudu dostatečný pro praktické využití, spíše má povahu velmi obecného a stručného přehledu.

Druhá část publikace je pro profesionály daleko zajímavější. Vymezuje tři důležité role lidí v procesu implementace a provozu datového skladu - IT manažera (CIO) uživatelské firmy, garanta a vedoucího DW projektu. Na více jak 60 stranách jsou přehledně formulovány metody práce, kritické faktory činnosti zmiňovaných manažerských pozic, které jsou doprovázeny řadou praktických poznatků a zkušeností.

V podobném duchu autoři dále charakterizují postupy a procesy tvorby datového skladu. Pro znalce problematiky vidím jako přínosné především kapitoly zabývající se strategií a řízením skladu. Obsahují užitečné rady a otázky k zamyšlení jak postupovat v jednotlivých fázích řešení a upozorňují na klíčové problémy. Velmi pěkná je zejména kapitola Plánování datového skladu, která systematicky a přehledně srovnává používané analytické přístupy k návrhu DW, na závěr pak shrnuté do tzv. "čtyř drah vývoje".

Čtvrtá část knihy popisuje technologie a techniky tvorby datových skladů. Hloubka rozebíraného tématu je opět dosti nevyvážená. Výrazně chybí např. detailní srovnání hardwarových a softwarových platforem, uživatelských aplikací a jejich využití. V kapitole věnované modelovacím technikám pak autoři přímo omlouvají svou stručnost a doporučují doplňující literaturu (Ralph Kimball: The Data Warehouse Toolkit: Practical Techniques). Pro profesionály jsou však vhodné i další publikace téhož autora (bohužel pouze v originále), z nichž mohou načerpat další náměty a zkušenosti týkající se návrhu a implementace datových skladů.

Publikaci uzavírá poněkud nesourodá část nazvaná:"Co dál?", která zahrnuje problematiku správy a rozvoje skladu s mnoha otázkami dotýkajícími se samotného provozu skladu a s ním spojených problémů. Tuto velmi přínosnou kapitolu doplňuje pohled na očekávaný vývoj v DW technologiích, který však s plynoucím časem velmi ztrácí na aktuálnosti. V konečném výčtu nelze opomenout také čtyři přílohy (popis produktů Business Objects, DW nástroje MS SQL Serveru, přehled informačních zdrojů na internetu a přehled DW produktů a jejich dodavatelů), na nichž bohužel také zapracoval "zub času".

I když hodnocenou knihu kolektivu Marka Humphriese nepovažuji za to nejlepší, co ve světě o návrzích a zavádění datových skladů vyšlo, přece jen existuje řada důvodů, proč ji zařadit do vaší knihovny. Jde o jedinou dostupnou publikaci svého druhu na českém knižním trhu, přehledně a srozumitelně napsanou, vyšperkovanou řadou praktických námětů a poznatků. Nezbývá tedy, než aby si z knihy každý vybral to podstatné pro svou práci či studium.

Mark Humphries a kol.: Data Warehousing - návrh a implementace
Computer Press 2002, První vydání
257 stran, 395 Kč
ISBN 80-7226-560-1


Recenze byla publikována v časopise EBIZ 2/2003.


10.07.2003 - Petr Sodomka - četlo 18793 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: