Diskuze

Jak proběhla mezinárodní konference Svět informačních systémů 2005?

Centrum pro výzkum informačních systémů uspořádalo ve dnech 4. a 5. dubna druhý ročník mezinárodní konference Svět informačních systémů 2005. Co nového konference přinesla oproti loňskému roku? Jak se líbila účastníkům? Na tyto i další otázky najdete odpověď v našem následujícím vyhodnocení nejvýznamnější akce, kterou CVIS pořádá.

Hlavní témata konference

Stejně jako v loňském roce, tak i letos jsme konferenci tématicky zaměřili na tři klíčové oblasti, v nichž podniková informatika hraje dominantní úlohu či které naopak podnikovou informatiku významně ovlivňují. Jednalo se o ekonomiku a podnikový management, výrobu a logistiku a moderní informační technologie.

Diskutovanou problematiku jsme navíc rozšířili o oblast praxe a znalostí. Inspirovaly nás k tomu stále rostoucí požadavky praxe na kvalitní absolventy ekonomických a manažerských oborů s profilovými znalostmi a dovednostmi, a to zejména z oblasti informačních systémů a informačních technologií. Problematika přípravy absolventů a jejich uplatnění v praxi byla jako stěžejní průřezové téma diskutována v rámci všech programových bloků, nejživěji pak během všech čtyř panelových diskusí, které jednotlivé bloky přednášek uzavíraly.

Zahájení konference

Roman Bobák proděkan Fakulty managementu a ekonomiky

Petr Sodomka předseda CVIS - odborné sekce ČSSI

Vnislav Nováček děkan Fakulty managementu a ekonomiky

Pavel Pospíšil

ředitel médií vydavatelství

CP Media


Kolik účastníků navštívilo konferenci?

Významný skok kupředu učinila konference v počtu zúčastněných posluchačů. Zatímco v loňském roce jsme evidovali 370 účastníků, letos jich konferenci navštívilo 507, tedy o 137 více. Následující graf ukazuje složení posluchačského auditoria.

Složení účastníků konference (Klikněte na obrázek pro zvětšení)Jak byla hodnocena úroveň konference?

Slosovatelné anketní lístky s hodnocením konference odevzdalo 434 účastníků, což je o 319 více než v loňském roce. Respondenti mohli zhodnotit úroveň konference jednoduchým známkováním od 1 do 5 jako ve škole. Oproti loňskému ročníku jsme tentokrát požádali o názor také studenty presenční i kombinované formy studia, neboť jsme byli zvědavi na jejich kritické názory, s nimiž se často setkáváme během naší práce na akademické půdě.

Zmíněný vysoký počet respondentů udělil konferenci velmi přívětivé hodnocení, známku o průměrné hodnotě 1,75. Pokud bychom vyslechli názor pouze účastníků z praxe, pak by průměrná známka konference činila dokonce hodnotu 1,44, což je ještě lepší hodnocení jak u prvního ročníku.

Ros Wilson, manažerka SCM řešení pro střední a východní Evropu a zástupkyně generálního partnera konference, společnosti SSA Global, k celkovému hodnocení konference uvedla: "SSA Global jako hlavní hráč ERP trhu je hrdý, že se mohl zúčastnit jako generální partner takovéto prestižní akce. Tato forma komunikace mezi softwarovými firmami, zákazníky a akademickou sférou je nezbytná, pokud chceme poskytovat IT řešení podle skutečných potřeb praxe."

Tyto vynikající výsledky jsou pro nás významnou motivací, nejen k tomu, aby se nám podařila udržet vysoká úroveň konference do budoucna, ale také k hledání dalších možností zatraktivnění jejího programu.

Hlavní sál Academia Centra během prvního jednacího dne (Klikněte na obrázek pro zvětšení)Která vystoupení nejvíce zaujala publikum?

Vysoký počet respondentů hodnotící ankety nám umožnil lépe analyzovat, jaké jsou preference a očekávání pochluchačů mezinárodní konference, jejíž program je orientován nejen na výměnu informací důležitých pro každodenní práci v podnikové sféře, ale také pro systematické studium podnikové informatiky. Z této analýzy vyplývají následující závěry:

 • Z anketních lístků oproti minulému roku zaznívají daleko častěji a výrazněji doporučení k zajištění většího počtu zahraničních přednášejících. Špičkoví zahraniční speakeři tedy přinášejí znalosti a zkušenosti, které zřejmě ani v době internetu nelze zprostředkovat auditoriu lépe jinak, než osobním kontaktem a skvěle propracovanými prezentacemi.

  Zmíněná doporučení se mj. opírala také o výrazný úspěch letošních zahraničních prezentací. Největší ohlas u účastníků konference zaznamenali Ros Wilson (SSA Global), Thomas Planke (Berghof Systeme), Wojciech Śledziński (IFS CEE) a Clive Mattson (Infor).

Zahraniční přednášející podali podle publika vynikající výkon

Ros Wilson

SSA Global

Great Britain

Thomas Planke

Berghof Systeme

Germany

Wojciech Śledziński

IFS CEE

Poland

Clive Mattson

Infor

Great Britain • Akademičtí pracovníci mají auditoriu, z něhož většinu představují lidé z praxe, velmi mnoho co říci. Tento závěr potvrzuje vynikající hodnocení přednášek Petra Sáhy, rektora UTB ve Zlíně a Jiřího Voříška, prezidenta ČSSI, zejména pak právě od účastníků z podnikové sféry.

Svět praxe a znalostí pohledem akademických pracovníků

Petr Sáha

rektor

UTB ve Zlíně

Jiří Voříšek

prezident ČSSI

VŠE Praha

Ján Hudec

prezident SSSI

UMB B. Bystrica

Karel Rais

prorektor

VUT v Brně • Zájem akademické části publika nejvíce upoutaly přednášky vycházející z praktických zkušeností při řešení IT projektů, jako tomu bylo v případě prezentace Pavla Kačaly (Control) a Tomáše Kubelky (Aktis). Své místo na odborné konferenci mají také produktově orientované prezentace, zvláště pak pokud jsou podávány s výrazným osobním vkladem přednášejících. O tomto faktu nás přesvědčil mimořádný ohlas prezentací Michaela Hankeho (IDS Scheer ČR) a Jiřího Malíka (SAP ČR).

Úspěch slavily praktické i produktově orientované prezentace

Pavel Kačala

Control

Tomáš Kubelka

Aktis

Michael Hanke

IDS Scheer ČR

Jiří Malík

SAP ČR • Podle názoru publika byla velmi zajímavá také vystoupení, která se věnovala problematice systémové integrace a aktuálním trendům při řešení IT projektů. Z této oblasti byla nejlépe hodnocena vystoupení Přemysla Hrubého a Miloše Vodičky (Hewlett-Packard) a Istvana Hahna (InterSystems).

Systémová integrace a problematika implementace patřily k velmi ceněným tématům

Přemysl Hrubý

Hewlett-Packard

Miloš Vodička

Hewlett-Packard

Istvan Hahn

InterSystems

Svatopluk Hubáček

CDL System • Konference se do budoucna neobejde ani bez tématu moderních informačních technologií. Technologické novinky a zajímavosti jsou přitažlivé pro posluchače ze všech oblastí, jak nás o tom přesvědčilo výborné hodnocení a komentáře respondentů k přednáškám Lukáše Václavíka (U&SLUNO) a Jaroslava Tedy (Vítkovice CAD/CAM systémy).

Technologické zajímavosti jsou přitažlivé pro všechny posluchače

Jaroslav Šmarda

Vema

Jaroslav Teda

Vítkovice CAD/CAM systémy

Marek Hejna

I.F.T. PROGRES

Milan Mydlář

Siemens Business ServicesPoděkování organizátorů konference patří také všem ostatním vystupujícím, kteří nejenže udrželi laťku kvality velmi vysoko, ale také připravili kvalitní texty svých přednášek do sborníku.

Hlavní sál Academia Centra během druhého jednacího dne (Klikněte na obrázek pro zvětšení)Panelové diskuse

Pro letošní ročník konference jsme se rozhodli zařadit čtyři panelové diskuse, tedy o dvě více, než loňský rok, a to tak, aby každá z nich uzavírala tématický blok přednášek. K nejzajímavějším z nich podle publika patřila "akademická" panelová diskuse uzavírající Svět praxe a znalostí a diskuse, které zakončila Svět výroby a logistiky. V prvně jmenované panelové diskusi byly konfrontovány názory na podporu vědy a výzkumu ze strany státních institucí a přípravu absolventů vysokých škol pro podnikovou praxi, a to za účasti Libora Lukáše, hejtmana Zlínského kraje, Petra Sáhy, rektora UTB ve Zlíně, Jiřího Voříška, prezidenta ČSSI, Jána Hudce, prezidenta SSSI a Karla Raise, prorektora VUT v Brně.

Účastníci panelové diskuse Světa praxe a znalostí: zleva Karel Rais, Petr Sáha, Libor Lukáš, Jiří Voříšek, Ján Hudec
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)Na tuto diskusi z velké části navázala druhý jednací den druhá, nejlépe hodnocená debata, a to ze Světa výroby a logistiky. Této diskuse se zúčastnil Jiří Rakušan, ředitel IS Berghof, Jiří Stříbrný, ředitel pro marketing a rozvoj, GEMMA Systems, Jiří Špelina, obchodní ředitel, IFS Czech, Pavel Kačala, obchodní ředitel, Control a Tomáš Kubelka, manažer výrobního řešení, Aktis. Hovořilo se především o úrovni znalostí v zákaznických organizacích a jejich vlivu na rozvoj IS/IT podporujících výrobní a logistické procesy. Na dotazy z pléna byly zmiňovány také požadavky dodavatelských i zákaznických výrobních firem na absolventy vysokých škol s ekonomickým a manažerským zaměřením.

Zajímavé názory zazněly také v ostatních panelových diskusích

Jiří Špelina

IFS Czech

Jiří Stříbrný

GEMMA Systems

Vladimír Drnek

Hewlett-Packard

Roman Bartoš

KONZULTA Brno

Jiří Rakušan

IS Berghof

Michal Tomek

InterSystemsSpolečenský večer

Společenský večer jsme tentokrát připravili v prostorách Interhotelu Moskva. Neformální diskuse tak mohly nerušeně pokračovat za zpěvu, tance a ochutnávky moravských vín.

Fotogalerie ze společenského večera (Klikněte na obrázek pro zvětšení)Sborník z konference

Pro účastníky konference byl vydán tištěný sborník přednášek, v rozsahu 368 stran a v nákladu 500 ks. Všichni firemní členové CVIS, kteří se nemohli konference zúčastnit, mohou získat sborník na vyžádání zdarma. Pro všechny ostatní zájemce je sborník k dispozici za cenu 350 Kč + poštovné a balné. Své požadavky včetně údajů pro vystavení daňového dokladu pište na adresu info@cvis.cz.

Sborník přednášek
25.04.2005 - Roman Bobák, Petr Sodomka, Jaromír Habáň - četlo 21747 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: