Diskuze

Zbrojení ve světě informačních systémů

Baan čeká restrukturalizace, PeopleSoft dokončuje akvizici J.D.Edwards, Oracle zvyšuje nabídku. To jsou hlavní zprávy ze světa informačních systémů, které jsme obohatili o poznatky z nedávné diskuse s top managementem Baanu, abychom vám mohli nabídnout souhrn toho nejdůležitějšího z probíhajících válečných příprav.

Výroba stále patří mezi nejdůležitější podnikatelské aktivity všude ve světě. Proto je také pečlivě zaměřena v hledáčku dodavatelů informačních systémů a investorů ERP byznysu. V posledních letech však jeden z nich zbrojil a zaměřoval více než konkurence. Namísto velkého humbuku s každým příslovečným "holubem na střeše" potichu a pečlivě sbíral "vrabce do hrsti". Až teprve po kapitálním úlovku v podobě Baanu si veřejnost všimla, kdo chytře nabírá na síle a kdo naopak zaspal.

Kdo je dobyvatelem?

SSA Global Technologies je významným světovým vývojářem a poskytovatelem podnikových aplikací pro procesní typ výroby, spotřebitelské služby a veřejný sektor. Zaměřuje se zejména na průmyslové podniky z oblasti farmacie, spotřebního zboží, potravinářství a nápojového průmyslu, automobilových dodavatelů a strojírenství. Původně vznikla koupí společnosti System Software Associates Inc. skupinou investorů vedených společností Gores Technology Group. Původní SSA dosáhla v roce 1999 obratu 316 miliónů dolarů.

Po letošním odkoupení Baanu má SSA GT více než 16 500 zákazníků (před akvizicí to bylo 10 000) a kombinovaný obrat téměř 610 miliónů dolarů, z čehož 160 mil. tvoří příjem z licenčních poplatků produktů pod vlastní správou. Celkový počet instalací dosáhl po akvizici sumy 33 000 (původně 18 000). Firma se sídlem v americkém Chicagu má společně s "evropským" Baanem zastoupení ve 100 zemích světa. SSA GT je vlastněna ze 75 % investorskou skupinou Cerberus Capital Management a z 25 % obchodní společností General Atlantic Partners.

Kdo utrácí miliony?

Cerberus Capital Management je soukromá investiční firma, která má velmi silnou pozici díky řadě profesionálních finančních partnerů. Disponuje volným kapitálem ve výši 9 mld. dolarů, přičemž od roku 1992 již proinvestovala 25 mld. dolarů. Po celém světě zaměstnává 225 pracovníků.

General Atlantic Partners patří k nejvlivnějším soukromým obchodním společnostem. Zaměřuje se především na informační technologie, outsourcingové služby a komunikace. Od roku 1980 společnost investovala ve více než 120 IT firmách po celém světě, v současné době může využít k dalšímu byznysu 5 mld. dolarů. General Atlantic jsou dohromady zastoupeni 140 pracovníky na čtyřech kontinentech.

Jak probíhají přípravy k boji?

Jasným strategickým záměrem SSA GT bylo rozšířit portfolio produktů směrem k diskrétní výrobě a dodavatelsko-odběratelským řetězcům. Další důležitou vizí bylo více se orientovat také na evropské a asijské trhy, které jsou důležitým bojištěm pro každého vládce v oboru informačních technologií. V neposlední řadě šlo také o získání trhu středně velkých podniků. Postupně tedy SSA GT za pomoci svých investorů odkoupila MAX International (březen 2001) a portfolio aplikací společnosti Computer Associates (červenec 2002).

Letos přišel klíčový okamžik. Po oznámení koupě Baanu následovalo také dokončení této gigantické transakce. Došlo tak ke spojení bohatství reprezentující několik klíčových světových řešení, které na trhu středně velkých výrobních firem činí z SSA GT světovou jedničku. Význam SSA GT však neroste jen vzhledem k počtu zákazníků, ale také díky jejich strategickému postavení (např. Unilever, Johnson & Johnson, Mazda, Wrigley a mnoho dalších).

Zatím poslední krok učinilo vedení SSA GT nedlouho po koupi Baanu. Pohlcením společnosti Elevon bylo doplněno know-how o elektronické obchodování a správu expertních znalostí (knowledge management). Za 20 mil. dolarů byl získán 100% podíl ve firmě, která obsluhuje 125 zákazníků z řad velkých společností (např. světová logistická špička - společnost Ryder, která po celém světě zaměstnává 30 000 lidí).

Čím získávají zákazníky?

Začněme vlajkovou lodí, informačním systémem BPCS. Ten má velmi silnou pozici v oblasti automobilového průmyslu (Honda), farmacie (Novartis), nebo potravinářství (Nestle). BPCS vyniká svou schopností integrace s aplikacemi pro elektronický obchod, business intelligence, CRM a APS/SCM. Systém nachází uplatnění zejména u velkých a globálně působících organizací. Nasazován bývá nejčastěji na mainframové platformě IBM, čímž poskytuje zákazníkům špičkovou robustnost, stabilitu a bezpečnost pro provozované aplikace.

Naopak MAX, dnes již ve verzi MAX+, je určen pro operační systémy Unix a Windows. Jeho globální dosah je podobný jako u BPCS, nicméně akvizice MAX International jasně směřovala k trhu malých a středních firem. Produkt MAX je velmi silný ve strojírenství a diskrétní výrobě, u dodavatelů automobilového průmyslu a v některých okrajových oblastech, jako jsou dodávky kancelářských potřeb (orientace na distribuci), oděvní průmysl a výroba nábytku. MAX má navíc velmi dobré předpoklady pro další růst, neboť nabízí bohatou funkcionalitu za velmi příznivých nákladů na vlastnictví (TCO), což je pro středně velké a malé firmy rozhodujícím faktorem. Od realizovaného převzetí tyto předpoklady také naplňuje, a to nárůstem o celých 100%.

Důležité produkty zákazníkům nabízí také významná část původního portfolia podnikových řešení Computer Assotiates. ERP systém CAS má velmi dobré jméno v leteckém a vojenském průmyslu (nasazen např. u Lockheed Martin), pro řízení dodavatelských řetězců se osvědčilo řešení MK Enterprise (Ford Performance Vehicles). Systémy datových skladů Warehouse BOSS se mohou stát zajímavou příležitostí pro všechny stávající i budoucí uživatele ERP aplikací, zvláště v době, kdy sílí poptávka po manažerských informačních systémech.

Zaostřeno na Baan

Samotný Baan představuje nejdůležitější milník v růstu SSA GT. Je to významný krok směrem ke klíčovým zákazníkům (Boeing, Volvo, atd.) v oblasti diskrétní výroby a směrem na euroasijský trh. Pro SSA GT je velmi potřebná podpora finančních investorů a dostatek vlastních manažerských zkušeností, aby byli schopni Baan restrukturalizovat a učinit z něj po čase opět ziskovou firmu. Rozhodně lze očekávat redukci řady překrývajících se aktivit a také značné propouštění zaměstnanců. Vedení SSA GT se proto rozhodlo převzít plně do svých rukou všechny řídící aktivity, vyjma marketingu, obchodu a podpory zákazníků. Připomeňme si jen, že v roce 2000 byl Baan koupen společností Invensys za 708 mil. dolarů a o tři roky později jej SSA GT převzala za 135 mil. dolarů, nebo-li jeho tržní cena poklesla na 20% původní hodnoty.

I když tato čísla mohou vypadat hrozivě, přece jen vyhlídky do budoucna nejsou tak špatné. Baan, který má ve světě podnikových informačních systémů více jak 25letou tradici, v posledním období značně investoval do podnikových řešení nabízejících služby třetí generace tzv. Enterprise Backbone (známé též jako "Gemini"). Koncepce Gemini bude v listopadu představena na světové konferenci uživatelů ve Spojených státech. V první polovině roku 2004 by měla být uvedena také v Evropě a v Asii. V posledním čtvrtletí roku 2002 navíc Baan získal 52 nových zákazníků. Podle výzkumů Dataquest-IDC jsou klienti Baanu dlouhodobě velmi spokojeni s nabízenými produkty i úrovní poskytovaných služeb.

Jak na dalších bojištích?

Během letošního horkého léta došlo k pohybu také u ostatních armád. Po řadě problémů, které způsobila nabídka Oracle na převzetí PeopleSoftu, nakonec přece jen PeopleSoft uskutečnil původní záměr a odkoupil přibližně 110 miliónů akcií J.D.Edwards (88% podíl). Zároveň byla přijata dohoda na dokončení transakce do konce srpna a došlo také k personálnímu propojení obou firem.

Oracle zatím posunuli termín pro převzetí PeopleSoftu na 19. září a zvýšili nabídku pro akcionáře na 19,50 dolarů za akcii. Rovněž zahájili "vysvětlovací kampaň", která má za úkol napravit špatný dojem z tlaku na nepřátelské převzetí PeopleSoftu. Nicméně většina komentátorů i poradenských firem neustává ve své kritice politiky Larryho Ellisona. Např. Gartner Group hovoří o "pilulce jedu" pro akcionáře PeopleSoftu připravenou odkladem nabídky Oracle na konec třetího čtvrtletí. Management obou právě sloučených společností však pilně pracuje na nové produktové řadě, která by měla přesvědčit investory o pozitivním výhledu do budoucna a zabránit tak výprodeji akcií do spárů Oracle.

Udrží investoři nervy na uzdě?

Zákazníkům PeopleSoftu a J.D.Edwards momentálně nezbývá nic jiného než vyčkat. A co investoři? Abychom byli spravedliví: akcionáři musejí vyhodnotit situaci bez emocí, bez ohledu na proklamované "nepřátelství" Oracle. V byznysu rozhoduje nejen okamžitá nabídka za slušnou cenu, ale také perspektiva budoucího vývoje (nebo-li v tomto případě náklady ušlé příležitosti) . Rozhodující bude, jak se podaří Peoplesoftu dotáhnout akvizici J.D.Edwards do konce. Lze předpokládat, že J.D.Edwards bude více směřovat ke středně velkým firmám, zatímco PeopleSoft zůstane orientován na velké společnosti. Ačkoliv sloučení obou firem vypadá na první pohled jednoduše, skutečně efektivní propojení, ať už po produktové nebo organizační stránce, bude velmi komplikované. Vždyť hodnota celé transakce činí 1,7 mld. dolarů, což je přibližně 13x vyšší částka než v případě Baanu. PeopleSoft se jistě bude snažit minimalizovat administrativní výdaje a bude hledat úspory i v každodenní operativě. Při hledání rovnováhy bude muset brát také v úvahu nutnost zachování a rozvoje vývojových týmů, potřebného technického zázemí a početné zákaznické podpory.

Realizace zamýšlené strategie, při níž se rozdělí působnost PeopleSoftu a původního J.D.Edwards, může přinést své ovoce. Může se ale také ukázat, že bude nutné přistoupit k dalším, dnes nepředpokládaným změnám (globálním nebo i vnitřním). Ty si mohou vynutit další "přeskupení sil", ať už v produktové řadě, lidech nebo technologiích. Návratnost investic by se tak značně zkomplikovala a akcionáři by mohli litovat, že nevyhověli Ellisonovi v jeho poněkud megalomanském záměru.


Článek bude uveřejněn v časopise Connect!, který vychází 15. 9. Zářijové vydání Connect!u je mimo jiné zaměřeno na IP technologie, v hlavním tématu se tedy dočtete vše o protokolu TCP/IP, IP telefonii a standardech pro přenos hlasu, dat a videa po IP. Specializované rubriky pak budou obsahovat následující témata: Problematika přepínání datových sítí a přehled hraničních přepínačů, Call centra a jejich architektura, Podrobné informace o dění na trhu poskytovatelů IS, Možnosti platformy JAVA a velký přehled a popis nejzákeřnějších virů a červů. Seriál Systémová integrace nabídne řešení problémů s uživateli informačních systémů.


14.08.2003 - Petr Sodomka, Zuzana Holočiová - četlo 18889 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: