Diskuze

Jak funguje mezinárodní outsourcing vývoje softwaru?

Naše společnost se již od svého založení zabývá převážně outsourcingem vývoje softwaru pro klienty z německy a anglicky mluvících zemí. Kromě obecných výhod a nevýhod má tento typ outsourcingu také celou řadu vlastních specifik, které na domácím trhu nenajdeme.

Mezinárodní outsourcing v praxi

Mezinárodní nebo-li offshore outsourcing by bylo možné charakterizovat jako odsunutí podnikových činností do jiné země. Z pohledu poskytovatele outsourcingu se jedná o zajištění specializovaných služeb zahraničními zákazníkovi. Offshore outsourcing znamená především využití levnější kvalifikované pracovní síly. Například kontaktní centra britských společností jsou outsourcována do zemí Britského společenství národů (Commonwealth), jako je Indie nebo Jihoafrická republika. Náklady na pracovní sílu jsou v těchto zemích tak nízké, a její dostupnost tak vysoká, že si britské společnosti mohou klást vysoké požadavky na odbornost i jazykovou způsobilost obsluhujícího personálu tak, aby zákazník využívající služeb takového kontaktního centra vůbec nepoznal, že je obsluhován mimo britské ostrovy.

Outsourcing vývoje softwaru

Podobný příklad představuje vývoj softwarových produktů. I když jsou programátoři najímáni v nejrůznějších koutech světa, výsledkem jejich společné práce je původní britský nebo německý software. Jaká specifika přináší mezinárodní outsourcing vývoje softwaru?

K hlavním kritériím výběru dodavatele a souvisejícím výhodám pro klienta patří ekonomická výhodnost, silná komunita odborníků v regionu dodavatele a rychlý a bezproblémový start projektu. Potenciální problémy můžeme shrnout následovně. Je třeba očekávat vyšší pravděpodobnost komunikačních problémů a problémů plynoucích z kulturní odlišnosti. Ke klíčovým rizikům mezinárodní spolupráce patří rovněž převod kompetencí ze strany klienta na stranu dodavatele.

Ekonomická výhodnost

Patří k nejvýznamnějším výhodám mezinárodního outsourcingu. Pokud se klient rozhodne pro vývoj softwaru tímto způsobem, hledá logicky vhodného dodavatele v takových zemích, kde jeho náklady budou nižší než na domácím trhu. Z naší zkušenosti můžeme uvést srovnání finanční náročnosti outsourcingu vývoje softwaru v České republice a Německu. Náklady v ČR dosahují pro našeho německého klienta přibližně 30% úrovně nákladů, které by vznikly v případě, že by se rozhodnul pro domácího dodavatele. Tento fakt lze tedy chápat jako výhodu nejen pro zahraničního klienta, který ušetří, ale také pro dodavatelskou firmu, která tím získává dlouhodobé, konstantní a ziskové vytížení svých kapacit.

Odborníci v regionu dodavatele

Dalším kritériem, podle něhož se rozhoduje řada potenciálních klientů, je existence silné komunity odborníků v regionu dodavatele. Bylo by mylné se domnívat, že ekonomické hledisko je jediné a dostačující kritérium pro správný výběr dodavatelské firmy. Outsourcingový projekt mnohem lépe funguje, pokud si klient vyhledá dodavatele v regionu se silnou komunitou odborníků pro danou oblast. Tím si zaručí vyšší pravděpodobnost kvalitních výsledků projektu a mnohem nižší výskyt problémů. S tímto aspektem jsme se setkali nedávno při konkurzním řízení u jednoho klienta. Zvažoval zda uzavřít spolupráci s naší firmou v ČR nebo v Indii. Po ekonomické stránce bylo mírně výhodnější získat dodavatele z Indie. Nicméně právě fakt, že odborná komunita žádaná klientem je v naší zemi mnohem kvalitnější, spolu s ekonomickou výhodností rozhodl právě pro naši firmu a ČR.

Rychlý start projektu

Neméně důležitou výhodou je samozřejmě také úspora času v počáteční fázi projektu. Outsourcing vývoje softwaru je charakteristický možností okamžitého startu vývojových prací na infrastruktuře dodavatele. Nasadí-li se odborníci dodavatele v počáteční fazi projektu, odpadá pak take čas na jejich získávání. Dodavatel je tak schopen okamžitě po podpisu smlouvy zahájit vývoj pro klienta. To znamená nesporný přínos, který rozhoduje u mnoha společností o využití outsourcingu.

Potencialní komunikační problémy

Při outsourcingu pro zahraničí narážíme na několik úskalí, která si vyžadují mimořádnou pozornost. Prvním z nich je větší pravděpodobnost komunikačních problémů. Primárním faktorem pro jejich vznik je jazyk, který není mateřským ani pro jednu stranu. Typicky se jedná o angličtinu. Z toho plyne řada nedorozumění v běžné projektové komunikaci kdy si partneři vyměňují informace o úkolech a termínech. Nezřídka se v takových případech stává, že si obě strany odnáší mírně odlišná očekávání, na nichž pak staví své další kroky při řešení projektu. Tomuto lze samozřejmě předcházet zejména znalostí mateřského jazyka klienta na straně dodavatele.

Kulturní odlišnosti

I kulturní odlišnosti v zemi klienta a dodavatele mohou zapříčinit vznik problémů. Na základě těchto odlišností se setkáváme s jiným způsobem myšlení, mentalitou a tím i přístupem při řešení projektu. V tomto směru máme bohaté zkušenosti s rozdílným myšlení českých a německých pracovníků. Německý občan je zvyklý vše plánovat dopředu, ve svém jednání se opírá o formální struktury. Pokud vyvstane nějaký problém, rád se do těchto struktur vrací. Čech naopak rád improvizuje a hledá raději nové řešení, než aby se držel formálních postupů. Pro úspěšnou spolupráci mezi partnery z odlišných kultur je důležité znát motivy vedoucí druhou stranu k určitému jednání a vstřícně na ně reagovat.

Převod kompetencí

Převod kompetencí ze strany klienta na stranu dodavatele je velmi citlivým bodem. Klient se na základě uzavření dlouhodobé smlouvy s dodavatelem outsourcingu zbavuje kompetencí, na nichž závisí určitá část jeho procesů. Roste provázanost obou firem a tím má dodavatel možnost zpětně ovlivňovat chovaní klienta. U zaměstnanců klienta to může vyvolat obavu z budoucnosti, která při absenci komunikace v procesu řízení změn vede ke snižování produktivity práce. V některých případech převodu velmi citlivých kompetencí jsme zaznamenali snížení až o téměř 10%.

Výše zmíněná úskalí mohou zapříčinit neúspěch i dobře připraveného outsourcingového projektu. Pozornost je tedy namístě. Všem těmto problémům lze předcházet v podstatě jednoduchým řešením a to častou a kvalitní komunikací mezi klientem a dodavatelem. Ochota a schopnost komunikace spolu s vyspělým projektovým řízením často stačí na výrazné omezení zmíněných rizik.


Martin Šebesta působí jako ředitel společnosti USU Software.


17.05.2005 - Martin Šebesta - četlo 21564 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: