Diskuze

SI 2005: Informační podpora řízení výrobních a logistických procesů

Ve dnech 13. - 14. června 2005, se koná na pražském Žofíně již 13. ročník mezinárodní konference Systémová integrace. Centrum pro výzkum informačních systémů se letos podílí na této akci garancí a řízením bloku odborných přednášek na téma "Informační podpora řízení výrobních a logistických procesů". Co vám, účastníkům konference, můžeme v této oblasti nabídnout?

Několik slov úvodem

Hlavním záměrem konference je ukázat nejen možnosti nových informačních a komunikačních technologií, ale zejména způsob a cesty, jak tento potenciál využít pro dosažení zásadních ekonomických a podnikatelských úspěchů. Tomu napovídá i její podtitul - Řízení moderní organizace s podporou informačních technologií.

Základním požadavkem na podnikové informační systémy výrobních i obchodních organizací je především informační podpora páteřních procesů, které koordinují materiálové, hodnotové a informační toky. Proto jsme také pro letošní ročník konference připravili blok odborných přednášek zaměřených na informační podporu řízení výrobních a logistických procesů. Bylo nám potěšením zhostit se garance tohoto bloku, neboť právě řízení výrobních a logistických procesů je klíčovou oblastí vědecko-výzkumné, odborné a publikační činnosti našeho mateřského pracoviště, Ústavu managementu výroby - průmyslového inženýrství, FaME, UTB ve Zlíně i odborné sekce ČSSI - Centra pro výzkum informačních systémů.

SOA mění svět

Informační podpora řízení výrobních a logistických procesů přímo navazuje na blok předcházející - Zvyšování výkonnosti a efektivnosti podnikových procesů. Proto jsme jako úvodní přednášku zvolili téma automatizace podnikových procesů založené na standardech.

Komplexnost dnešních výrobních a logistických procesů vyžaduje jejich stále důkladnější plánování, testování, sledování a neustálé modifikace podle aktuálních okolností. Pro společnost, která má podnikové procesy automatizovány, a tedy i monitorovány, je změna procesu výrazně jednodušší. Na procesním modelu lze rychle nalézt místa pro provedení změn, na stejném modelu lze otestovat případné vlivy na jiné části procesu nebo na další procesy, a modifikovaný proces lze následně aplikovat do produkčního prostředí. Pohled společnosti Oracle prezentovaný v úvodním příspěvku, je zajímavý zejména z pohledu prosazení a aplikace jazyka BPEL (Business Process Execution Language). Tento standard se stal základem pro vytvoření servisně orientované architektury (SOA - Service Oriented Architecture) a jejího uplatnění v praxi.

SOA jako ucelený koncept vede společně s webovými službami k vývoji tzv. kompozitních aplikací, které slučují dosud dvě oddělené součásti - vývoj aplikací a jejich integraci. Tvorba kompozitních aplikací spočívá v převedení stávající funkcionality do podoby webové služby a v koordinaci jejího využívání. To má za důsledek výraznou redukci nákladů na vývoj a provoz systému a rychlé zavádění nových služeb do praxe, mj. právě v oblasti logistiky.

Téma Automatizace podnikových procesů založená na standardech bude prezentovat Jiří Holubec ze společnosti Oracle Czech (pondělí, 14:00 - 14:30, Sál A).

Efektivně řízené sklady

K "průřezovým" podnikovým procesům, na jejichž řízení a správu pomocí otevřených standardů je zaměřen úvodní příspěvek, bezesporu patří také řízení skladů v dodavatelském řetězci, které bude prezentovat zástupce společnosti ICZ. Příspěvek názorně ukazuje, že se moderní logistika neobejde bez efektivní spolupráce mezi jednotlivými články logistického řetězce a její efektivní fungování závisí na integraci do podnikových informačních struktur (v tomto případě se jedná o řízení skladového provozu).

Postupně se zvyšující komplexnost aplikací logistiky v průmyslových podnicích nabývá formu integrace dílčích řešení:

 • integrace procesní, zabezpečení celého řízeného procesu (od první do poslední operace);
 • integrace horizontální (v případě výroby od předvýrobních etap přes zásobování, vlastní výrobu, prodej, expedici výrobků, servisní služby);
 • integrace vertikální od technologického procesu přes řízení výroby až po řízení organizace jako celku;
 • integrace aspektová, integrované řešení technických, technologických, organizačních, ekonomických a sociálních aspektů řízeného systému;
 • integrace řídící, propojení jednotlivých řídících činností (plánování, organizování, rozvrhování, operativního řízení, evidence a kontroly);
 • integrace řízení a administrativních činností;
 • integrace s prostředím, propojení organizace s prostředím, ve kterém působí (dodavatelé, odběratelé, peněžní ústavy, státní správa, specializované organizace, mezinárodní databáze).

Pohled ICZ je zajímavý právě z tohoto hlediska. Poukazuje totiž na nutnost integrace řízených skladových procesů jak do několika řídících úrovní (vertikální integrace), tak do širšího okolí v rámci dodavatelského řetězce (horizontální integrace).

Téma Řízený sklad v dodavatelském řetězci bude prezentovat Josef Černý ze společnosti ICZ (pondělí, 14:30 - 14:50, Sál A).

Sofistikované plánování

Příspěvek přednášejících ze společností GEMMA Systems a Buzuluk Komárov jsme do tohoto bloku zařadili s vědomím, že nepůjde jen o propagaci plánování a rozvrhování výroby na bázi TOC a DBR, ale také o reflexi uplatnění těchto metod v praxi včetně obecného doporučení pro české výrobní podniky. Jaké jsou tedy dlouhodobé praktické zkušenosti se sofistikovaným plánováním výroby?

V této souvislosti není bez zajímavosti uvést názor na nasazení APS systému, který poskytl Centru pro výzkum informačních systémů vedoucí výroby Buzuluku Komárov, Pavel Rydrych při prvním uveřejnění této případové studie v roce 2003: "Než jsme zavedli APS systém, byli jsme schopni určit úzká místa výroby. Problém ale spočíval v tom, že se tato úzká místa mění podle vyráběného sortimentu. Při plánování na měsíc dopředu nešlo na kapacitní omezení výroby včas reagovat. Dnes jsme proto přešli na týdenní a například ve slévárně až na denní plánování výroby. Po zavedení APS systému dosahuje dnes naše dodávková spolehlivost zhruba devadesát pět procent. Dříve se pohybovala kolem padesáti, šedesáti procent. V grafickém výstupu programu pak vidíme, u kterých zakázek je ohrožen termín dodání zákazníkovi a tak včas poznáme, že je třeba něco dělat. Například zavést na přetíženém pracovišti třetí směnu nebo hledat jiný výrobní postup. Lze říci, že systém předčil naše očekávání."

Téma Nové metody výrobního plánování budou prezentovat Tomáš Hanáček ze společnosti GEMMA Systems a Jaroslav Fikar ze společnosti Buzuluk Komárov (pondělí, 14:50 - 15:10, Sál A).

Kybernetická regulace

Informační podporu řízení výrobních a logistických procesů uzavírá přednáška vzácného hosta ze SRN, Thomase Plankeho, vedoucího vývoje společnosti Berghof Systeme. Pan Planke bude hovořit o uplatnění regulačních obvodů při řízení podnikových zdrojů ve výrobních firmách, nebo-li o kybernetické regulaci.

Přizpůsobování parametrů v systému ERP je trvalý proces, který může být optimálně podporován vytvořením regulačních obvodů. Tyto regulátory jako softwarové moduly mohou porovnávat definované podnikové cíle se skutečností. Zároveň mohou propočítávat parametry pro vhodné nastavení ERP systému, čímž umožní velice rychle reagují na změny trhu.

Rozhodující řídící veličinou je průběžná doba výroby produktu při požadované dodací spolehlivosti. Průběžná doba výroby se zde vztahuje na kompletní produkt, tedy včetně montážních skupin a jednotlivých dílů. Pomocí plně automatizované prognózy na bázi historických dat (spotřeby a vzniklých potřeb) a dat z budoucnosti (zakázky v budoucnosti, zpožděné zakázky) získáváme informace o budoucím vývoji potřeby a spotřeby, takže můžeme připravit systém ERP na případné poruchy.

Kybernetická regulace podnikové logistiky může nejvíce přinést především středně velkým firmám s opakovaným typem výroby, ať už jde o sériovou výrobu nebo o zakázkovou výrobu se širokou škálou variant. Uplatní se také u obchodních firem, zejména v oblastech skladového hospodářství, nákupu, řízení dodavatelských řetězců, prodeje a podnikového plánování.

Téma Uplatnění systému regulačních obvodů při řízení podnikových zdrojů ve výrobních firmách bude prezentovat Thomas Planke ze společnosti Berghof Systeme (pondělí, 15:10 - 15:40, Sál A).

Další informace o mezinárodní konferenci Systémová integrace 2005, včetně podrobného programu, naleznete na stránkách http://si.vse.cz.


31.05.2005 - Roman Bobák, Petr Sodomka - četlo 24841 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: