Diskuze

SyteLine v České zbrojovce: efektivní plánování a řízení výroby

Případová studie pojednává o implementaci informačního systému SyteLine v akciové společnosti Česká zbrojovka, Uherský Brod. Tento projekt byl zaměřen především na řešení problémů spojených s plánováním a řízením výroby. Studie zahrnuje také podrobné hodnocení přínosů implementace SyteLine pro zákazníka, včetně analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb.

Představení České zbrojovky

Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod, byla založena již v roce 1936. Společnost je dlouholetým výrobcem ručních palných zbraní. Původně byl podnik zaměřen na výrobu ručních vojenských zbraní, avšak s postupem času byla výroba rozšířena také o výrobky pro civilní použití, a to jak v oblasti sportovní, tak i lovecké.

Významným rysem zbraní je jejich kvalita, dlouhodobá spolehlivost a přesnost. Tyto vlastnosti přináší trvalý zájem o nákup a používání těchto výrobků. V současné době Česká zbrojovka představuje jednoho z největších světových producentů ručních zbraní, prodává své výrobky přibližně do 100 zemí světa. Česká zbrojovka také vyrábí a dodává svým zákazníkům strojírenské výrobky, díly a sestavy určené zejména pro letecký a automobilový průmysl.

Jak se plánovalo v minulosti?

Výchozí stav plánování výroby a s ním spojené problémy popisuje Jiří Kundrata, vedoucí plánování výroby: "V minulosti jsme plánovali výrobu na tři měsíce dopředu (materiál s výhledem na 6 měsíců) s obtížnou možností změn v již schváleném operativním plánu. V případě, že došlo ke změně (rozpisky materiálů, technologické postupy, objednávky, odbytové zakázky, výrobní příkazy), nedokázali jsme včas identifikovat vzniklé problémy. Vesměs se dopady změn projevily až na montáži nedostatkem potřebných dílů, jak nakupovaných, tak vyráběných. Výsledkem byly neefektivně vynaložené náklady."

V minulosti se používal většinou jeden speciální program pro konkrétní podnikovou oblast. IT oddělení je následně propojovalo prostřednictvím dávkových přenosů. Provozovaly se tak tyto samostatné aplikace:

 • Evidenční systém
 • Kniha zbraní
 • Odved
 • Mezi 350
 • Mzdy

Vedle těchto aplikací byl v provozu také informační systém SAP R/3, který shromažďoval a zpracovával podniková data.

Výběrové řízení

Vedení společnosti se rozhodlo řešit nevyhovující stav vypsáním výběrového řízení na dodávku informačního systému. V závěrečné etapě se výběr dodavatelů zúžil na tři společnosti: SAP ČR, Logis a ITeuro.

Možností, jak vyhodnotit jednotlivé nabídky, resp. přísliby dodavatelů, bylo mnoho. Vedení společnosti nakonec rozhodovalo na základě porovnání a zhodnocení těchto klíčových parametrů:

 • pokrytí potřeb České zbrojovky funkcionalitou informačního systému
 • uživatelská přívětivost informačního systému
 • náklady na informační systém pro období následujících pěti let
 • reference
 • moderní sofistikované softwarové technologie
 • možnost využití metody pokročilého plánování výroby a tím získání řady klíčových konkurenčních výhod (rychlost reakce na požadavky zákazníka apod.)
 • záruky ze strany dodavatele informačního systému
 • snaha neimplementovat informační "monstrum", které neumožňuje pružnou reakci na požadavky uživatele

Důvody pořízení informačního systému SyteLine

Hlavním důvodem, proč byl nakonec zvolen informační systém SyteLine od společnosti ITeuro, jsou jeho možnosti v oblasti plánování a řízení výroby. Dušan Ondrášek, výrobní ředitel České zbrojovky, k tomu uvádí: "Hledali jsme vhodný softwarový nástroj podporující rozhodování za současného respektování všech stávajících omezení v podniku (dostupnost strojů, pracovníků, materiálu). Tento software měl zabezpečit spolehlivou informovanost o přesných termínech dodávek výrobků zákazníkovi a dodržování následného plnění. Chtěli jsme významně zvýšit propustnost výroby bez navýšení její fyzické kapacity (především počtem strojů a zařízení), snížit zásoby rozpracované výroby a skladových zásob a dále zkrátit celkovou průběžnou dobu výroby."

"Dalším důležitým přínosem mělo být zvýšení pružnosti reakce na požadavky zákazníků a zvýšení dodavatelské spolehlivosti. Proto jsme požadovali software, který zajistí včasné zadání výrobních dávek do výroby, naplánuje jejich optimální průběh výrobou s platnou technologickou dokumentací a uhlídá termíny na kompletaci montáže. Dalším požadavkem byla potřeba odhalit úzká místa ve výrobě a zajistit jejich řízení. Nezbytným požadavkem pak bylo sjednotit datovou základnu a následně tím odbourat jednotlivé samostatné aplikace, které neumožňovaly plánování," dodává Dušan Ondrášek.

Přínosy z realizace projektu

V první řadě se podařilo sjednotit datovou základnu do jednoho komplexního systému. Pomocí informačního systému SyteLine je dnes možné pro všechny provozy České zbrojovky (provoz zbrojní a automobilové výroby) zjistit informace o stavech skladů, nákupních objednávkách, zakázkách a výrobě.

Harmonogram obsahu projektu (Klikněte na obrázek pro zvětšení)Důležitým krokem celé implementace bylo napojení SAP R/3 a ASEPO (aplikace pro TPV) na SyteLine. Oba výše uvedené systémy jsou zdrojem některých vstupních dat pro plánovací algoritmus systému SyteLine. Program ASEPO je zdrojem dat pro technologické kusovníky, podle kterých systém SyteLine plánuje, řídí a odvádí výrobu. Ze systému SAP R/3 jsou do SyteLine přenášeny zakázky, nákupní objednávky a materiál. Opačným směrem se přenášejí požadavky na nákupní objednávky, materiálové a účetní transakce.

Největším přínosem implementace systému SyteLine je možnost efektivního řízení a plánování výroby. Jiří Kundrata k tomu dodává: "Hlavní změnou je zcela nový způsob plánování, který umožňuje provázání plánů od nákupu přes výrobu až po odbytové zakázky. Velmi důležitou změnou je on-line odvádění nedokončené výroby při současném vykazování mzdy zaměstnanců. Taktéž se zásadně změnil způsob předávání požadavků na nákup jednicového materiálu a uvolňovaní výrobních příkazů, což se příznivě projevilo na trendu snižování zásob (materiálu, nedokončené výroby, hotové výrobky). V současné době probíhá změna procesu plánování zásob hotových výrobků a zajišťování odbytových zakázek."

Díky SyteLine je možné přeplánovat celou firmu denně, což znamená, že se do plánu promítnou každodenní změny:

 • v kapacitách
 • zásob materiálů a vyráběných položek
 • ve výrobních příkazech na základě online odvádění
 • v požadavcích na nákup a nákupních objednávkách
 • v odbytových zakázkách
 • v hlavním plánu výroby.

Schéma řešení (Klikněte na obrázek pro zvětšení)Jak přeplánování probíhá? Jiří Kundrata k tomu doplňuje: "Přeplánování je prováděno v nočních hodinách a celý proces trvá přibližně jednu hodinu. K analyzování výsledků přeplánování používáme nástroj SyteLine Analyzer, pomocí kterého dokážeme identifikovat zpožděné zakázky a jejich příčiny. Zakázky je možné analyzovat přes celý kusovník, konkrétní pracoviště, rezervaci zásob až po nákupní objednávky. Nyní se můžeme podívat na vývoj zásob v čase u nakupovaných a vyráběných položek."

"Dokážeme rovněž zaplánovat prognózy a prověřit, co se stane, kdybychom zaplánovali mimořádné zakázky, se kterými jsme v původním plánu vůbec nepočítali. Získáme tím dostatečně přesnou informaci o vzniku případného problému ještě před jeho fyzickým vznikem. Na základě těchto informací jsme schopni problém včas odstranit (rozšíření kapacity, zvýšení směnnosti, přesčasovou prací, změnou technologie apod.) nebo se zákazníkem můžeme dohodnout jiný, avšak reálně dosažitelný termín splnění jeho zakázky. K přesnějšímu stanovení prognóz využíváme modul SyteLine Forecasting, který nám zobrazí trendy na základě historických dat," dodává Jiří Kundrata.

SWOT analýza projektu (Klikněte na obrázek pro zvětšení)Miroslav Kaleta, vedoucí projektu za Českou zbrojovku, zhodnotil přínosy implementace následovně: "Nasazením systému SyteLine získala Česká zbrojovka především kvalitní nástroj pro řízení a plánování výroby. Spojení původních aplikací do jednoho celku umožnilo také zprůhlednit a zefektivnit většinu procesů všech podnikových oblastí. Realizací projektu jsme dosáhli těchto podstatných výsledků:

 • snížení zásob za prvních 6 měsíců provozu o 25 mil. Kč
 • snížení průběžné doby výroby ze 75 na 45 dnů
 • zvýšení dodavatelské spolehlivosti (dodržení slíbeného termínu dodání) ze 70 na 90%
 • snížení počtů aktuálně otevřených výrobních příkazů
 • včasná identifikace přebytečných skladových zásob a rozpracované výroby
 • včasná identifikace nedostatku nakupovaného materiálů a vyráběných položek
 • identifikace maloobrátkových zásob materiálů a hotových výrobků
 • identifikace a řešení budoucích možných zpoždění (zakázek, výroby)"

15.06.2005 - Ladislav Lisník - četlo 22083 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Lubo 09.08.2005 17:43:45
Tento clanok som nasiel
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: