Diskuze

Systémová integrace ve zdravotnictví

Další případová studie, kterou CVIS připravilo pro téma Systémová integrace časopisu EBIZ, se zabývá využitím aplikace PC DOKTOR na Železniční Poliklinice Plzeň. Studie je obohacena o zajímavý pohled na aplikace informačních technologií ve zdravotnictví, a mnoho dalších, dosud neuveřejněných podrobností.

Železniční Poliklinika Plzeň (ŽPP) zabezpečuje lékařskou a preventivní péči pro zaměstnance Českých drah v širokém rozsahu - od výroby léků ve vlastních lékárnách až po rehabilitační činnost. V současné době ŽPP zaměstnává takřka dvě stovky zaměstnanců.

Požadavky a volba systému

Před koncem minulého tisíciletí vyvstaly v této organizaci nové nároky na využití informačních technologií, které vyplynuly jak z rozrůstající se péče o pacienty, tak i z požadavků na vyšší komplexnost, výkon, stabilitu a spolehlivost. Nový informační systém měl mimo jiné řešit také výměnu lékařských zpráv, tisky receptů, vedení obrazové dokumentace apod. Mezi požadavky nechybělo ani zpřístupňování všech požadovaných informací a zajištění komunikace se zdravotními pojišťovnami. Stávající terminálově orientovaný systém se omezoval pouze na sběr informací o prováděných výkonech, neumožňoval vedení zdravotní dokumentace a způsoboval značné problémy při synchronizaci dat s detašovanými pracovišti. Projekt nebyl zaměřen pouze na dodávku programového vybavení a základního hardware, ale také na vybudování požadované infrastruktury včetně napojení na síť Českých drah. Projekt tedy nebyl zaměřen pouze na dodávku programového vybavení a základního hardware, ale také na vybudování požadované infrastruktury včetně napojení na síť Českých drah.

Ve výběrovém řízení padla volba na systém PC DOKTOR společnosti Dialog MIS. Rozhodla komplexnost nabízeného řešení, nižší počáteční i provozní náklady. Pro sedm desítek aktivně pracujících klientů stačilo využít server na bázi osobního počítače. Jádro celého systému představuje je databázová platforma Caché od společnosti InterSystems, která díky rozsáhlým možnostem, vysokému výkonu a nízkým nárokům na údržbu umožnila udržet náklady na vlastnictví (TCO) celého řešení v přijatelné výši.

Postup implementace a dosažené cíle

Nový systém byl nasazován v letech 2001 a 2002 postupně a během překlenovacího období byl provozován současně se systémem původním. Jednou měsíčně při uzávěrkách byly prováděny hloubkové kontroly. Po třech měsících zkušebního provozu byl původní systém odstaven a nový nasazen do ostrého provozu. Pouze detašovaná pracoviště využívala starý systém a jejich data se pak při uzávěrkách kopírovala do systému nového. Postupně byl PC DOKTOR nasazen i na detašovaných pracovištích a data jsou nyní předávána v offline režimu. Cílovému stavu odpovídá požadavek na postupné vybudování dostatečně rychlého datového spojení umožňující přímé napojení vzdálených pracovišť k centrálnímu serveru. Celková časová náročnost na zprovoznění systému PC DOKTOR v ŽPP odpovídá necelým pěti měsícům.

Systém PC DOKTOR dokáže ve špičce obsloužit na 70 klientů. Uchovávána jsou jak veškerá data zdravotní, tak ekonomická. Samozřejmostí je zpřístupnění veškerých potřebných katalogů, ceníků, číselníků pojišťoven. Do databáze jsou přímo pracovištěm radiodiagnostiky ukládány také rentgenové snímky.

Zabezpečení a správa datové základny

V polovině roku 2003 obsahuje databáze systému záznamy o více než 220 tisících pacientů při celkové velikosti databáze 700 MB bez obrazových dat. S obrazovými daty je náročnost na úložný prostor vyšší cca o 1 GB při ročním nárůstu 1 GB. Vzhledem k důležitosti veškerých dat je na základě automatizovaných plánů prováděno jejich pravidelné zálohování. Zabezpečena je také podpora automatického informování zodpovědných osob o případném selhání. Dostupnost dat zvyšuje také připojení záložního serveru v režimu stínování, který je ve skutečnosti identickou kopií produkčního serveru. Tento záložní server je připraven k okamžitému - v rámci několika málo minut - použití pro běžný provoz. K celkové revizi je systém odstavován přibližně jednou za šest měsíců. Aktualizace klientského programového vybavení probíhá automaticky prostřednictvím systému pro distribuci nových verzí. O administraci systému se stará skupina administrátorů. Společnost Dialog MIS zajišťuje na základě servisní smlouvy aktivní dohled prováděný jednou za čtrnáct dní.

Hardwarová platforma

Serverovou část zabezpečuje HP NetServer tc 4100/P1.13 s duální základní deskou osazenou jedním procesorem PIII 1,7GHz, 1GB RAM, 3x 18GB HD SCSI a se dvěma síťovými kartami. Využíván je operační systém MS Windows 2000. Klientská pracoviště jsou vybavena stanicemi HP s procesory PIII 2GHz, 128 až 256 MB Ram, 6 až 10GB HD. Klienti využívají operačního systému MS Windows 2000 nebo MS Windows XP.

Přínosy a výhled do budoucna

Díky systému PC DOKTOR byly pokryty takřka všechny naše požadavky, oceňována je zejména komplexnost včetně podpory spolupráce s ostatními systémy třetích stran a možnost získat požadované informace z libovolného lokálního klienta. Předpokládá se, že se do budoucna podaří stejně kvalitně vyřešit online přístup ze vzdálených pracovišť. Z nových možností získávají ovšem také pacienti, kterým například odpadá potřeba starat se o svou papírovou zdravotní dokumentaci. Zpřehlednění a zpřesnění činnosti celého systému vede z dlouhodobého pohledu také k nemalým finančním úsporám.

Na závěr jsme položili otázku, řediteli společnosti InterSystems B.V., panu Michalu Tomkovi:

V čem se podle vás liší vývoj a nabídka aplikací pro zdravotnictví od klasických podnikových informačních systémů? Na jaké nejčastější problémy narážíte při řešení IS/IT projektů ve zdravotnictví?

Nemocniční informační systémy (NIS) jsou velice odlišné od klasických informačních systémů. Pomineme-li několik jednoduchých subsystémů, jako třeba účetnictví, mzdy, skladové hospodářství a podobně, většina analogií začne velmi pokulhávat. Zdravý pacient není výrobkem nemocnice; léčbu nelze jednoduše pojmout jako službu, protože je to proces mnohem komplikovanější. Způsob vykazování práce podléhá prudkým změnám a jde o problém politický - ne vždy se tudíž řídí hlediskem snadnosti či praktičnosti. Také vztahy k subdodavatelům, plátcům za péči (zdravotním pojišťovnám), zřizovatelům a z toho se odvíjející manažerské potřeby jsou faktory neobyčejně dynamické a proměnlivé.

Samotné téma - medicína a její současná praxe - je ve své podstatě extrémně komplikované, protože se v něm snoubí věda s uměním, nejmodernější technologie s elementárními humanitními principy. A takto bychom mohli pokračovat. Nároky na NIS, jenž z uvedených i neuvedených aspektů vyplývají, jsou značné: Informace jsou heterogenní, avšak v neoddělitelných vzájemných vazbách, některé z nich jsou doslova životně důležité: za situací, při nichž v jiném typu podnikání můžete v případě problému očekávat rozzuřeného manažera, delší frontu na přepážce banky nebo pozdě doručený balík, může jít v nemocnicích o zdraví či život. Přes tyto obtíže, či snad právě pro ně, zůstávají programátoři a analytici NISů své profesi věrni.


10.09.2003 - Stanislav Janovský, Petr Sodomka - četlo 19045 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Škerko 15.02.2004 13:20:07
Myslím si, že je to asi o tomto: 1) pan Soukol hledá asi kvantifikované přínosy a jestli chápu dobře, naráží na pojem systémová integrace, což určitě není nasazení IS (NIS) na nějaké platformě např. fy HP 2) pan Sodomka v dobré víře říci čtenářům o tom, že i zdrav. zařízení typu poliklinika se rozhodlo (mmch. je jich již spousta v ČR) implementovat NIS asi přehání (asi jste byl dobře ohodnocen) vyzdvihnutí jedné firmy z mnoha Přeberte si to jak chcete.
Jan Soukol 10.10.2003 19:07:08
Vaša reakcia ma prekvapila. Ja som Vás upozornil, že článok nemá myšlienku. Miesto toho, aby ste poprosil o radu, ako napísať profesionálny článok, reagujete ako malé dieťa. Podľa Vašej reakcie a prázdnoty článku usudzujem, že ste absolventom VŠE. Mýlim sa? Soukol
Petr Sodomka 09.10.2003 08:02:00
Pane Soukole, pokud nemáte konkrétní připomínky, a chcete se nadále vyjadřovat tímto způsobem, pak bych vás poprosil, abyste psal jinam, nebo nejlépe nepsal vůbec. Petr Sodomka
Jan Soukol 08.10.2003 12:55:45
Článok je o ničom, také niečo môže napísať iba amatér. Ak už niekto napíše článok, musí byť jasné, prečo a komu ho adresuje. Článok musí priniesť novú informáciu, znalosť. Žiaľbohu, všetky články na www.cssi.cz sú o ničom. Ako IT profesionála ma to deprimuje. Soukol
Emil Rezek 01.10.2003 21:17:22
Článek rozhodně není špatný, přínosy ze zavedeného systému jde vyčíst "mezi řádky". Asi by je mohli autoři přesněji rozebrat, v ideálním případě kvantifikovat. Je ale otázka, jestli takové informace uživatel vůbec poskytne.
Jan Soukol 01.10.2003 18:51:10
Ďakujem za odpoveď, ale asi došlo k nedorozumeniu. Chcel som vedieť, akú informáciu a komu tento článok prináša. Ak mal za úlohu iba informovať, že v konkrétnom zdravotníckom zariadení boli nasadené IT, stačilo pár riadkov. Z článku nie je možné dozvedieť sa to základné - prínos pre zdravotnícke zariadenie. Je to niečo podobné, ako keby murár /zedník/ napísal článok o tom, ako staval dom, ale v celom článku by tento dom ani nepopísal, ani neuverejnil jeho fotografiu. Čitateľ by si nedokázal urobiť predstavu o tom, aký dom vlastne postavil. Z Vášho článku si vôbec neviem predstaviť, čo bolo výsledkom nasadzovania IT v tom konkrétnom zariadení. Zaoberáte sa procesom, nie výsledkom. Jediná informácia v celom článku je, že v konkrétnom zdravotníckom zariadení boli nasadené IT. Nič viac. Soukol
Petr Sodomka 01.10.2003 11:54:11
Vážený pane, autoři samozřejmě mají zájem na komunikaci se čtenáři, ale při své vytíženosti nedokáží reagovat okamžitě. Omlouvám se tedy za mou pozdější reakci. Nyní k vašim otázkám: 1. Článek měl za úkol informovat o nasazení informačních technologií v konkrétním zdravotnickém zařízení a poukázat na jeho specifika. 2. Pro koho byl napsán? Pro každého, kdo má o daný problém zájem. 3. Proč byl nazván jako "Systémová integrace ve zdravotnictví?" Protože pojednává problematice nasazení a provozu informačního systému resp. jeho součásti v daném odvětví. Pokud máte pocit, že jste se z článku nedozvěděl to, co byste rád, napište nám své konkrétní připomínky, aby bylo o čem diskutovat. S pozdravem Petr Sodomka
soukol 28.09.2003 21:47:53
Zdá sa, že články nikoho nezaujímajú. Ani autori sa nenamáhajú zodpovedať otázky. Škoda. Soukol
Jan Soukol 27.09.2003 14:06:39
1. Prečo bol vlastne tento článok napísaný? Aké informácie a komu prináša? 2. Prečo má v nadpise slová "systémová integrácia"? Dúfam, že autori článku mi dokážu moje otázky zodpovedať. Ďakujem. Soukol
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: