Diskuze

Systémová integrace ve stavebnictví

Třetí případová studie, kterou Centrum pro výzkum informačních systémů připravilo pro téma Systémová integrace časopisu EBIZ, přináší informace o implementaci informačního systému KARAT ve společnosti CIDEM Hranice.

CIDEM Hranice je tradiční výrobce pálených zdících materiálů a cementotřískových desek a patří mezi nejvýznamnější výrobní firmy severní Moravy. CIDEM Hranice se zabývá cihlářskou výrobou ve svých pěti závodech - Hlučín, Hrachovec, Kunín, Olomouc a Štíty a výrobou cementotřískových desek na závodě CETRIS. Součástí implementace je proto rovněž pobočkové řešení umožňující centrální správu dat a řízení výrobních procesů všech filiálek.

Sortiment pálených zdících materiálů je rozdělen do dvou základních výrobních řad. První z nich jsou klasické výrobky (plné cihly, cihly odlehčené, voštinové, děrované atp.), druhou řadu tvoří termozdicí tvarovky nabízené jako stavební komplexní cihlový systém Citherm® určený pro hrubou stavbu v různých modulových řadách. Počátky novodobé cihlářské historie sahají do roku 1945, přičemž společnost CIDEM Hranice, a.s. byla založena jako nástupnická organizace státního podniku Severomoravské cihelny v roce 1991. Už v roce 1992 byla tato společnost privatizována během první vlny kupónové privatizace.

Skupina tvořená kolem akciové společnosti CIDEM Hranice zahrnuje 12 obchodních společností. Výše základního kapitálu celé konsolidované skupiny včetně společnosti CIDEM Hranice, a.s. činí přibližně 1 miliardu korun a celkové výnosy tohoto celku za rok dosahují zhruba 1,9 miliardy korun. Celkový počet zaměstnanců skupiny činí asi 1920, samotná společnost CIDEM má přibližně 400 zaměstnanců.

Základní požadavky a volba systému

K rozhodnutí o výměně informačního systému vedla vedení společnosti skutečnost, že používaný informační systém již nedostačoval potřebám firmy ani z hlediska datové základy ani z hlediska výčtu nabízených funkcí a flexibility, což mělo přímý důsledek na konkurenceschopnost firmy na trhu. Základním požadavkem byla garance převodu již pořízených dat a zachování historie společnosti v datové základně. Dále pak bylo požadováno sjednocení doposud používaných programů v jednotlivých oblastech (sklady a odbyt, finance a ekonomika, personalistika a mzdy, podpora výrobních procesů atd.) jedním informačním systémem, který by navíc zajistil i on-line propojení se všemi výrobními závody a divizemi. Velký důraz byl rovněž kladen na robustnost, škálovatelnost a připravenost IS na další růst společnosti.

Původní systém byl rovněž dodán společností I.F.T. Progres a jednalo se o vývojově starší aplikaci pracující pod operačním systémem MS DOS. Při výběru nového řešení sehrály roli dlouhodobě dobré vzájemné vztahy a znalost dodavatele systému. Aktuálně nasazený systém KARAT pokrývá oblast výroby, skladové logistiky a distribuci, komplexní účetní a finanční řízení, přičemž jej využívá 80 zaměstnanců CIDEM. Jeho součástí je také KARAT CRM a pobočkové řešení umožňující centrální správu dat a řízení výrobních procesů všech filiálek.

Průběh implementace

Úvodní předimplementační analýza byla realizována od července do poloviny srpna 2002. Samotná implementace pak probíhala od poloviny září 2002 do ledna 2003, přičemž od listopadu 2002 byl nastaven zkušební provoz pro ověření a doladění zakázkových úprav specifických pro společnost CIDEM. Během posledního měsíce implementace pak byly rovněž realizovány instalace IS KARAT na všech 6-ti pobočkách a výrobních závodech.

Architektura řešení

Společnost CIDEM Hranice má své sídlo včetně vedení a ekonomického zázemí umístěno v Hranicích nad Moravou. Zde je také provozován centrální databázový server (Sybase ASE) a nainstalované aplikace IS KARAT.

Ve výrobních závodech a divizích v Hranicích nad Moravou (CETRIS), Kuníně, Hlučíně, Hrachovci, Olomouci a Štítech je z hlediska IS a zpracování dat provoz zajišťován on-line terminálovým způsobem s připojením do Hranic pomocí technologií tenkého klienta.

Na centrále firmy je provozován komplex všech modulů IS KARAT, zejména tedy ekonomické a finanční moduly, skladové a odbytové moduly a zakázkové moduly a funkce podpory výroby (Výrobní evidence a Údržba a plány oprav) a další. Na jednotlivých výrobních závodech a divizích se pak používají zejména skladové a odbytové moduly a zakázkové moduly a funkce podpory výroby.

Počet uživatelů

 • V prostředí centrály (přímé připojení): max. 50
 • Vzdáleně, v on-line režimu (terminálové služby): max. 25
 • Celkový počet uživatelů vstupujících do systému: cca. 80

Hardwarové vybavení

Servery:

Databázový server:

 • IBM xSeries235, 2 x Intel Xeon 2,2 GHz, 2,5 GB DDR RAM, RAID level 1 (mirroring) 2x 18GB HDD + RAID level 5 3 x 73 GB HDD, Smart - UPS 1500I NET, IBM 40/80 GB Half-High DLTVS Tape Drive
 • Windows 2000 server + SP3

Terminálový:

 • IBM xSeries220, 2 x PIII 1.4 GHz, 2,2 GB SDRAM, RAID level 1 (mirroring) 2x 36 GB HDD, Smart - UPS 1500I NET, 3 x Microcom ISDN Porte, Microcom DeskPorte 56K Internal
 • Windows 2000 server + SP3, terminálové služby + Citrix Metaframe XPs 1.0 FR 2 + SP2, MS Office XP

Stanice:

 • Pro terminálové připojení: od Intel 486 DX2, 16 MB RAM, Windows 95, a vyšší...
 • Pro přímý přístup: od Intel Pentium 266 MHz, 32 MB RAM, Windows NT 4.0 Workstation, a vyšší...

LAN:

 • twisted pair, mezi servery 1 GB/s, ostatní 100 MB/s

Síť WAN:

 • Mezi 3 výrobními závody a centrálou pronajatá VPN
 • Mezi 2 výrobními závody a centrálou ISDN linka
 • Mezi jedním závodem a centrálou bezdrátový kanál

Přínosy a výhled do budoucna

Nasazení KARATu především sjednotilo programové vybavení v celé společnosti. Zabezpečením on-line propojení mezi všemi výrobními závody a divizemi na jedné straně a vedením společnosti a centrálou na straně druhé došlo také ke zprůhlednění všech firemních procesů a tím pádem i k důslednějšímu používání doporučených pracovních metodik. Díky zakázkovým modulům a funkcím bylo možné velmi efektivně nejen propracovat a sjednotit podporu výroby ve všech závodech, ale i zachovat a rozvinout vnitrofiremní know-how ve všech požadovaných klíčových procesech. Byla také rozšířena možnost plánování a vyhodnocování informací pro vedení společnosti CIDEM, čímž výrazně vzrostla efektivita nastavených rozhodovacích procesů. Do budoucna se bude klást větší důraz na méně používané moduly (CRM, manažerská nástavba) a očekává se rozšíření stávajícího řešení o řízení dokumentace.


24.09.2003 - Martin Mlčák, Jaromír Habáň - četlo 20624 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: