Diskuze

Jak proběhla konference IFS World 2005?

Ve dnech 18. - 20. září 2005 se konala v Göteborgu mezinárodní konference společnosti IFS, která patří mezi deset největších globálních lídrů trhu s podnikovými informačními systémy. Jako jediní zástupci novinářské obce z České republiky jsme měli příležitost tuto konferenci navštívit a přinést čtenářům hlavní postřehy z této významné světové akce.

Rekordní účast z celého světa

IFS World Conference se po několika letech vrátila zpět do Švédska, domovské země společnosti IFS. Konference se stala doposud největší akcí v historii IFS. Navštívilo ji téměř 1 300 účastníků - partnerů, zákazníků i zaměstnanců IFS, a to z celkem 31 zemí a 314 společností.

Cílem konference bylo podělit se o znalosti a zkušenosti mezi výrobcem softwaru, jeho partnery a zákazníky. To bylo podpořeno nejen oficiální přednáškovou částí programu, ale i neformálními setkáními v prostorách Göteborgského konferenčního centra a průběhem příjemného, nad běžné zvyklosti kvalitně koncipovaného společenského večera.

Investice se musejí vyplácet

Konferenci zahájil během úvodního nedělního setkání účastníků Michael Hallén, prezident a výkonný ředitel společnosti IFS. Jeho projev se nesl v duchu hlavního sloganu a tématu, který provázel celou konferenci - Creating Payback Together. Význam tohoto slovního spojení, které je s IFS spojeno více jak dva roky, spočívá v podání pomocné ruky zákazníkovi a společném efektivním realizování investice do aplikačního softwaru.

Společnost IFS si je vědoma současné situace, kdy zákazníci investují nemalé prostředky do podnikových aplikací a přitom z nich nerealizují ROI (návratnost investic). Díky komponentové architektuře a znalostí specifik průmyslu IFS nabízí implementaci svého řešení krok za krokem tak, aby se hodilo pro specifické problémy zákazníků a zajistilo rychlou návratnost investic. Zákazníci tak mohou dosáhnout návratnosti dílčí části projektu ještě před tím, než přistoupí k dalšímu kroku implementace.

Představení sedmé generace IFS Aplikací

V pondělí už největší Göteborgské konferenční centrum zaplnilo téměř třináct set účastníků. Ti očekávali zejména představení nové verze IFS Aplikací a podrobné informace o její funkcionalitě. Tato nejvýznamnější událost byla avizovaná již před konáním konference.

Michael Hallén identifikoval klíčové faktory v dnešním podnikatelském světě. Podle jeho vize, je změna stejně jako globalizace skutečností našeho života. V potřebách firem musí být proto zahrnuta agilnost a flexibilita tak, aby podniky neustále dosahovaly vysokou úroveň konkurenceschopnosti. IFS proto nabízí řešení, které je nejen agilní a globálně realizovatelné, ale také využitelné v klíčových vertikálách průmyslu.

Nová, v pořadí sedmá generace IFS Aplikací, je založena na kompletně otevřené servisně orientované komponentové architektuře (SOCA). IFS Aplikace 7 mají ambici zaujmout vedoucí postavení v oblasti produktivity uživatelů, což bylo téma na konferenci velmi akcentované. Celkově do rozvoje této verze bylo investováno 600 000 hodin práce. Největší podíl práce (54 %) přitom připadl na rozšiřování a zvyšování funkcionality v oblasti průmyslu. Představeno a diskutováno bylo rovněž nové, účelové rozhraní, které má za úkol zvýšit produktivitu uživatelů a umožnit intuitivnější práci s IFS Aplikacemi.

Nová verze systému dále zahrnuje inovace v aplikačním designu a vizualizaci informací. Její servisně orientovaná komponentová architektura přináší zákazníkům schopnost revidovat a zlepšovat procesy, stejně jako možnost přebudovat aplikace podle toho, jak vyžadují změny v procesech.

Nové uživatelské rozhraní IFS Aplikací
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Prezident společnosti Michael Hallén k nové verzi IFS Aplikací uvedl: "Naši zákazníci a také průmysloví analytici ze společností, jako jsou AMR Research nebo Gartner, se shodují na tom, že jeden z nejdůlešitějších faktorů úspěchu pro jakýkoliv projekt podnikových aplikací je jejich úplná použitelnost zákazníky - koncovými uživateli aplikace. Jedno z nových řešení v celém balíku IFS Aplikací, MaxOEE (Overall Equipment Effectiveness), jasně demonstruje naše vedoucí postavení v uživatelské výkonnosti stejně tak, jak tato použitelnost přímo ovlivňuje celkovou produktivitu a výsledek firmy. Tato část také zahrnuje hloubku průmyslových vertikál potřebných k poskytování efektivních podnikových aplikací."

Hlavní témata přednášek

Největší zájem vyvolala vystoupení Michaela Halléna, během nichž kladl velký důraz na důležitost naslouchání zákazníkům. "Musíme naslouchat zákazníkům, jinak nebudeme úspěšní. A to je to, o co se snažíme od naší minulé konference v Orlandu, od níž uplynulo již 18 měsíců. Zaměřili jsme naše plány a strategie na potřeby zákazníků, abychom jim poskytli globální podpůrnou infrastrukturu, lepší služby a produkt, který lépe vyhoví jejich požadavkům. Jdeme cestou inovace, a ovoce to nepochybně přináší. V současnosti máme 528 000 uživatelů, z nichž přibližně 100 000 bylo získáno právě od konference v Orlandu," uzavřel Michael Hallén.

K dalším atraktivním řečníkům patřil také Andy Lee, ex-CIO Pepsi Shanghai, který poskytl erudovaný pohled na to, proč Čína v současnosti představuje ekonomiku světa s pravděpodobně největším potenciálem růstu. Pan Lee uvedl, že Pepsi si vybrala IFS pro řízení svých aktivit kvůli bohaté funkcionalitě a flexibilitě řešení. Rozhodujícím faktorem však bylo také umění dodavatele naslouchat a vyhovět požadavkům. V návaznosti na slova Michaela Halléna hovořil Andy Lee o nutnosti spolupráce dodavatele a zákazníka a o potřebě dívat se na toto partnerství jako na manželství, které nemůže být ukončeno po každém sebemenším sporu. Toto partnerství má za úkol přinést pozitiva nejen jedné straně, jak je doposud mnohdy viděno, nýbrž vytvořit oboustranný vztah přínosný oběma stranám.

Na konferenci se hovořilo také o problematice nového obchodního modelu. Vedení IFS bude nadále preferovat partnerský model prodeje IFS Aplikací, jako je tomu např. v případě spolupráce IFS a NEC na japonském trhu. Partnerská síť roste rychle a stala se důležitou částí IFS komunity. V současnosti, jedna třetina všech prodejů je generována prostřednictvím partnerského prodeje.

Byla rovněž potvrzena posilující přítomnost IFS v Indii, kterou vedení společnosti dlouhodobě identifikovalo jako svůj klíčový trh. Po aktuálně provedené akvizici IFS Solutions India (joint venture založené v roce 2003), plánuje IFS rozšířit svou přítomnost v Indii a vytěžit rostoucí poptávku po podnikových aplikací v této zemi.

Specializované sekce a exkurze

Průmyslová odvětví, na něž se specializují IFS Aplikace

1. Automobilový průmysl
2. Letectví a obrana (včetně civilního letectví)
3. Energetika a utility
4. High-tech (elektronická a lékařská zařízení)
5. Průmyslová výroba
6. Zpracovatelský průmysl (chemický, potravinářský a nápojářský, dřevařský a papírenský)
7. Služby a správa majetku (včetně konstrukce sítí)

Kromě společných přednášek měli účastníci možnost navštívit speciálně zaměřené tréninkové programy, workshopy a profesně orientované sekce. Široká škála sekcí (Podniková řešení, Průmyslová sekce, Partnerská sekce atd.) umožnila účastníkům vybrat si přesně to, co využijí pro svou práci. Program tak byl doslova nabitý zajímavými tématy, proto bylo třeba pečlivě zvažovat, která ze sekcí bude pro osobní návštěvu největším přínosem. Program konference doprovázela výstava partnerů a současně i sponzorů (IBM, Oracle, HP a mnoho dalších), kteří s IFS úzce spolupracují.

Měli jsme možnost společně s několika dalšími vybranými účastníky zúčastnit se exkurze do provozu významného zákazníka IFS, společnosti Saab Ericsson Space. Ta patří k jedinečným evropským výrobcům kosmických zařízení. Specializuje se na výrobu digitálních a mikrovlnných technologií a mechanických komponent, které jsou využívány nejen v kosmických programech, ale také ve vědě a výzkumu, telekomunikacích a vojenském průmyslu. Více najdete na stránkách www.space.se.

Organizace na vysoké úrovni

Jako organizátoři vlastních konferencí i jako účastníci mnoha jiných akcí z oblasti IS/IT musíme závěrem pochválit společnost IFS za vytvoření příjemné atmosféry a vedení diskuse ve věcné rovině. Oceňujeme mimo jiné fakt, že akce nebyla pojata jako vymezování se proti konkurenci či srovnávání s jinými produkty s cílem ukázat, že "jsme nejlepší". Konference byla soustředěna výhradně na odbornou stránku věci s cílem otevřeně účastníky informovat o aktuální verzi produktu a o strategii společnosti pro nadcházející období.

Pozitivně hodnotíme také perfektní organizační zabezpečení celé konference. Škoda jen, že konferenci nenavštívilo více účastníků z České republiky, zejména pak z řad uživatelů IFS Aplikací.

O společnosti IFS

Společnost IFS patří mezi TOP 10 dodavatelů světových podnikových řešení s výrazným zaměřením na oblast výroby. IFS Aplikace jsou k dispozici také na českém a slovenském trhu a jsou dodávány společností IFS Czech, výhradním zástupcem IFS AB. Jediným systémovým integrátorem IFS Aplikací v ČR a SR je společnost Altec.

Při příležitosti návštěvy IFS World nám poskytl exkluzivní rozhovor CEO IFS, Michael Hallén, na který se můžete těšit v průběhu příštího měsíce.


06.10.2005 - Hana Klčová, Petr Sodomka - četlo 24860 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: