Diskuze

Seminář: Databázový svět 2003

Na začátku prosince spolupořádá Centrum pro výzkum informačních systémů a informační portál Databázový svět první ročník semináře o databázových technologiích - Databázový svět 2003. Nosným tématem akce je problematika výběru vhodné databázové platformy.

Cíl semináře:

Seminář by měl odpovědět na otázky, podle jakých kritérií vybírat databázové platformy pro různá použití s přihlédnutím na ochranu investic a celkové náklady na vlastnictví. Smyslem není uvažovat pouze o velikosti či složitosti databázového řešení, ale podle důležitosti se zaměřit také na vztah k ostatním stavebním prvkům podnikové informační architektury.

V rámci semináře budou také vyhlášeny výsledky třetího ročníku soutěže "Databázový produkt roku 2003", která proběhne formou čtenářské ankety a hlasování odborné komise v průběhu listopadu 2003.

Pořadatel:

Informační portál o databázových technologiích Databázový svět a Centrum pro výzkum informačních systémů - odborná sekce ČSSI.

Datum a místo konání:

Čtvrtek, 4. 12. 2003

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Wichterleho sál
Mostní 5139
760 01 Zlín

Program:

11:30 - 12:00 Registrace

12:00 - 12:05 Zahájení
Ing. Marek Kocan, Databázový svět a Ing. Petr Sodomka, Ph.D., CVIS

12:05 - 12:20 Postavení databázových platforem v podnikové informační architektuře
Ing. Václav Kadlec, Fakulta informatiky, MU v Brně

12:25 - 13:00 Kritéria výběru aneb podle čeho se rozhodnout?
Ing. Marek Kocan, Databázový svět

13:05 - 13:35 XML a databáze
Martin Chmelař, Cleverlance

13:35 - 13:50 Přestávka

13:50 - 14:30 Proč použít nástroj CASE?
doc. Ing. Václav Řepa, CSc., Katedra informačních technologií, VŠE v Praze

14:35 - 15:05 Open Source databázové platformy - lákavá alternativa?
Pavel Císař, IBPhoenix

15:05 - 15:20 Přestávka

15:20 - 15:50 Chcete vlastní vývojový nástroj pro databázové aplikace?
Ing. Dušan Koutný, NewLink Moravia

15:55 - 16:15 SMS zprávy a jejich profesionální využití pro správce IT
Ing. Pavel Ponížil, KONZULTA Brno

16:20 - 16:45 Nepáči sa vám žiadny databázový server? Vytvorte si vlastný!
Ján Tungli, DATAPAC Slovensko

16:50 - 17:00 Vyhlášení výsledků soutěže "Databázový produkt roku 2003"
Ing. Marek Kocan, Databázový svět

17:05 - 17:45 Panelová diskuse na téma "Budoucnost databázových technologií"
moderuje Ing. Marek Kocan, Databázový svět

Abstrakty přednášek:

Postavení databázových platforem v podnikové informační architektuře

Ing. Václav Kadlec, Fakulta informatiky, MU v Brně

Databázové platformy představují jeden ze základních kamenů podnikové informační architektury a v žádném případě je nelze považovat za osamocené ostrůvky. Rozhodování o vhodné platformě je tak ovlivněno nejen našimi požadavky, ale také nutností připojit danou databázovou platformu k ostatním stavebním prvkům podnikové architektury. Volba vhodné platformy tak může být ovlivněna celou řadou okolností, které nemusí být na první pohled patrné. Předcházení případným problémům by tedy mělo začít na úrovni pochopení role a pozice databázových platforem v celé podnikové architektuře.

Kritéria výběru aneb podle čeho se rozhodnout?

Ing. Marek Kocan, Databázový svět

Vybrat vhodnou databázovou platformu není jednoduché a vše závisí na celé řadě okolností. Bez znalosti doplňujících informací o požadavcích na výslednou aplikaci jednoznačně určit vhodnou platformu ani nelze. Na jaké technologické možnosti se ovšem při plánování aplikace a výběru provozního prostředí zaměřit? Příspěvek si klade za cíl rozdělit problematiku výběru do samostatných kvalitativních kategorií včetně způsobů vyhodnocení procesu výběru a popsat možnosti uplatnění kritérií výběru vhodné databázové platformy v praxi.

XML a databáze

Martin Chmelař, Cleverlance

XML je dnes běžně používaným formátem pro popis dat. Bývá využíván pro mnoho účelů - aplikace jej využívají k ukládání svých konfiguračních souborů a datových výstupů; nezastupitelnou roli pak hraje v oblasti integrace a výměny dat mezi heterogenními systémy. Dnes je podpora XML dat integrována i do databázových serverů, avšak v praxi se stále setkáváme s tím, že jen málo vývojářů je schopno tuto podporu využít a zbytečně programují vlastní funkce pro práci s XML.

Jak podporují nejrozšířenější databázové servery ukládání, zpracovávání a prohledávání XML dat? Jaké jsou výhody ukládání XML dat do relačních databází a možnosti využití v praxi? Tuto problematiku bychom chtěli v našem příspěvku přiblížit a vnést trochu světla do těchto doposud nepříliš probádaných oblastí.

Proč použít nástroj CASE?

doc. Ing. Václav Řepa, CSc., Katedra informačních technologií, VŠE v Praze

Za půldruhé desetiletí své existence se nástroje CASE (Computer Aided System Engineering) usadily již jako běžná součást vývojářského instrumentaria. Přesto je kvalitní výběr takového nástroje, zejména odůvodnění smysluplnosti jeho použití, a to zvláště ve smyslu ekonomickém, stále nepříliš snadnou a vpravdě expertní záležitostí. Příznačné je, že problematická není ani tak stránka nákladů, jako spíše přínosů. Klíčovou příčinu je bezesporu nutné chápat v nejširších souvislostech, kromě technických též metodických a organizačních, což bezpečně vede až ke kategoriím jakosti, rizik, znalostí apod. Celou situaci navíc přiostřuje fakt, že tyto nástroje se již dávno netýkají pouze vývoje softwarových aplikací, ale dnes prostupují prakticky všemi oblastmi řízení podniku.

Příspěvek si klade za cíl poodhalit tyto souvislosti a upozornit na významnou potřebu vnímat nástroje CASE právě v nich. Taková diskuse použití CASE vede od tradičního pohledu "odborného", spíše k pohledu "užitnému" - pohledu na celkové náklady na vlastnictví, návratnost investic a jejich ochranu a ještě dál, až k pohledu strategického řízení podniku jako celku.

Open Source databázové platformy - lákavá alternativa?

Pavel Císař, IBPhoenix

Open Source nebo Free Software představuje stále lákavější alternativu ke svým komerčním protějškům. V oblasti databázových platforem pak stojí za pozornost především produkty MySQL, PostgreSQL a Firebird. Tento příspěvek si klade za cíl pojmenovat a přehledně shrnout kladné ale i záporné stránky použití uvedených systémů a Open Source databázových platforem obecně.

Chcete vlastní vývojový nástroj pro databázové aplikace?

Ing. Dušan Koutný, NewLink Moravia

Geronimo je původní komplexní programovací prostředí, které poskytuje sadu nástrojů pro jednoduchý a rychlý vývoj aplikací v post-relační platformě Caché firmy Intersystems. Geronimo nabízí plné využití síly Caché včetně jeho objektového skriptovacího jazyka. Toto vývojové prostředí umožňuje tvorbu aplikací v grafickém uživatelském prostředí, které jsou poté provozovány s využitím architektury tenkého klienta a standardního TCI/IP protokolu pro připojení k databázi. Cílem přednášky je seznámit účastníky také s důvody pro tvorbu vlastního vývojového prostředí a s úskalími při realizaci našeho záměru.

SMS zprávy a jejich profesionální využití pro správce IT

Ing. Pavel Ponížil, KONZULTA Brno

Novým komunikačním systémem se stává SMS zpráva, která se těší několika výhodám (cenou, rychlostí, adresností, ...) včetně té, že ji lze automatizovaně poslat z libovolného IS. Výhodou systému SMS Operátor je i to, že je postaven nad MS SQL, čímž je systém jednoduše, ale robustně škálovatelný dle požadavků na zátěž od jednotlivých klientů. Jednou z profesionálních možností nasazení SMS komunikace je speciální komponenta, která běží obecně nad libovolnou databázovou platformou.

Nepáči sa vám žiadny databázový server? Vytvorte si vlastný!

Ján Tungli, DATAPAC Slovensko

Nevyhovuje vám žádná ze současných databázových platforem? Chcete či potřebujete využívat něco, co současné produkty nenabízí? Je-li alespoň jedna odpověď kladná, možná nastal čas vytvořit si vlastní databázový server. Cílem přednášky je seznámit s našimi zkušenostmi při vývoji vlastní databázové platformy pro zpracování rozsáhlých dat v prostředí ultratenkých klientů.

Registrace:

Účast je po předchozí registraci zdarma. Místo konání, termín a časový harmonogram semináře je zvolen tak, aby bylo možné přivítat všechny zájemce z celé České republiky a Slovenska.


17.10.2003 - Marek Kocan, Petr Sodomka - četlo 20481 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: