Diskuze

Zpráva z Informačních dnů SSA Global v Orlandu

Ve dnech 19. až 22. září se v americkém Orlandu konaly Informační dny společnosti SSA Global. Tato každoroční akce pořádaná pro zákazníky byla tentokrát orientována na pokrok, jehož společnost dosáhla přechodem na soubor sjednocených produktů postavených na servisně orientované architektuře (SOA). Konference také oslavila mimořádné ekonomické úspěchy, jichž společnost dosáhla v uplynulém období.

Celkový výnos společnosti za rok ukončený k datu 31. července 2005 činil 711,8 milionu dolarů, což znamená oproti předchozímu roku nárůst o plných 12 %. Z tohoto rekordního růstu je patrné, že zákazníci novou produktovou strategii SSA Global uvítali. Stovky nových i stávajících zákazníků na celém světě implementují platformy SSA ERP LX a SSA ERP LN, aby mohli využívat jejich zdokonalené funkčnosti a vyspělé technologie při plánování podnikových zdrojů a efektivně je začlenit do svého aplikačního portfolia. Ti, s nimiž jsme na konferenci hovořili, tato řešení přijali a byli nadšeni.

Poslání

Posláním SSA Global je pomáhat zákazníkům zrychlit jejich podnikové operace poskytováním správných řešení, implementovat je rychle a zajistit jejich brzkou návratnost. Management SSA Global přitom dává poslání své společnosti přímo do souvislosti s její podnikovou kulturou. Tato provázanost myšlenek a chování společnosti pak lépe umožní:

1) Poskytovat správná řešení ve správný čas, a to díky plnému porozumění potřeb zákazníků.

2) Rychle a bezproblémově nasazovat požadovaná řešení v rámci celého konkrétního odvětví.

3) Poskytovat rentabilní řešení při doložení brzké návratnosti u každé investice, kterou zákazník s SSA Global realizuje.

Vize

Vizí společnosti SSA Global je udržet si zákazníky na celý život. K naplnění této vize SSA Global skupuje podíl na trhu a rozvíjí podíl u svých zákazníků. Velikost SSA Global je totiž výhodná pro její zákazníky. Již dnes proto pracuje více jak 1 300 zaměstnanců ve vývoji a přes 600 pracovníků se věnuje globální podpoře produktů. Vyšší obrat z podpory představuje vyšší úroveň služeb a kvalitnější vývoj produktů je pojistkou investic zákazníků do budoucna.

Pokud jde o rozvíjení podílu u zákazníků, pak by management SSA Global rád dosahoval 10% organického růstu. Ten by měl umožnit:

1) Rozšíření hodnoty stávajícím ERP zákazníkům dodávkou integrovaných rozšiřujících produktů.

2) Poskytování nejlepší podpory a údržby produktů ve své třídě.

3) Vytváření přidané hodnoty vylepšováním klíčových podnikových aplikací.

Hlavní cíl a jeho naplňování

Poslání a vize společnosti směřují k hlavnímu cíli jejího podnikání - stát se jediným dodavatelem podnikových aplikací u svých zákazníků. Jak se tento cíl naplňuje, ukazuje následující graf:

Jak preferují zákazníci dodavatele (Klikněte na obrázek pro zvětšení)


Hlavní a produktová strategie SSA Global

Produktová strategie SSA Global se opírá o dvě hlavní zásady:

 1. Nenechat zaniknout stávající produkty,
 2. Postupovat kupředu pomocí moderních, otevřených řešení.

Hlavní strategií SSA Global je pokračovat ve vyvíjení a poskytování takových nástrojů a funkcí, které jsou specifické pro dané odvětví a nezbytné pro zákazníky při zavádění podnikové infrastruktury. Tyty nástroje a funkce přitom musejí podporovat budování moderní infrastruktury, takové, která je snadno přizpůsobitelná vlastním požadavkům a bude umožňovat efektivní přesun dat nejen v rámci společnosti, ale i v celém dodavatelském řetězci. Klíčovým prvkem této strategie je poskytování rozšířené nabídky podpůrných služeb OnePoint, školení a správy aplikací.

Distribuce obratu podle odvětví (Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Technologické aspekty hlavní strategie

Zmíněnou hlavní strategii SSA Global podporuje SSA Open Architecture, která poskytuje výrobcům možnost flexibilně implementovat SOA (Service Oriented Architecture). Řešení SSA Open Architecture je založeno na technologii Java 2 Enterprise Edition (J2EE).

SSA Global využívá infrastrukturní produkty aplikačního serveru IBM WebSphere, což zákazníkům usnadňuje pružné zavádění nových technologií. Jelikož je IBM WebSphere založen na technologii J2EE, lze jej zavést také pro aplikace BEA, Jboss a další aplikační programy. Architektura zaměřená na služby je pro výrobce nezbytná, neboť je pro ně příslibem zjednodušeného propojení většího počtu aplikací nejrůznějších typů, ať už jde o ERP, SCM, CRM či další řešení. Použití otevřené technologické platformy založené na standardech dovoluje zákazníkům SSA Global vyhnout se dlouhodobým výdajům za značkové technologické platformy a místo toho efektivně vyřešit naléhavé obchodní problémy právě pomocí SOA.

Podpora finančních a zákonných ustanovení

Další oblastí, na kterou se SSA Global zaměřuje, je dodržování finančních a zákonných ustanovení. Produkty SSA Global dokáží vyhovět těmto požadavkům, a to v celé šíři produktového portfolia. Dodržování finančních a zákonných ustanovení se odráží v mnoha funkcích jednotlivých řešení SSA Global, postihuje řízení obchodních procesů, řízení výkonnosti podniku a přímo také plánování podnikových zdrojů. V rámci řešení pro řízení obchodních procesů (SSA BPM) mohou firmy díky aplikaci ovládající tok operací zřídit preventivní kontroly, které zajistí přísné dodržování předem definovaných obchodních procesů a pravidel. Aplikace SSA Global pro řízení událostí navíc pomáhá odhalit nevyhovující procesy a data.

V řešení pro řízení výkonnosti podniku (SSA CPM) je pomocí aplikací pro účetní evidenci, analýzu a vyhodnocování podnikání zajištěn přehled o obchodním plnění a změnách. Řešení SSA CPM běží na bázi systému Cognos, který podporuje společnost SSA Global v její snaze o dodržování ustanovení.

Konsolidační plán SSA ERP (Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Integrace ERP a podpora mezinárodních standardů

Řešení pro plánování podnikových zdrojů (SSA ERP) je úzce propojeno s aplikacemi SSA BPM, SSA CPM, SSA pro finanční hospodaření a SSA pro řízení lidských zdrojů, což zajišťuje pestrou škálu funkcí pro vyhovění požadavkům. Zejména řešení SSA ERP pomáhá firmám dodržovat ustanovení a předpisy platící např. pro farmaceutickou výrobu a samozřejmě také pro další vertikály. SSA ERP podporuje rovněž Mezinárodní standardy pro finanční reporting (IFRS), tedy předpisy pro finanční reporting ve firmách působících v Evropské unii. SSA Global začlenila do řešení SSA ERP pochopitelně i daňové funkce, díky nimž mohou zákazníci snadno a přesně zpracovávat daňovou evidenci podle ustanovení platných ve vybraných zemích (např. USA, Kanada).

SSA Global v regionu východní Evropy a Ruska (Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Podnikové aplikace SSA Global jsou cíleně vyvíjeny zejména pro výrobní organizace střední velikosti, které pro své náléhavé obchodní problémy a očekávané příležitosti hledají moderní řešení.

O společnosti SSA Global

Společnost SSA Global (NASDAQ: SSAG) je přední poskytovatel rozšířených řešení pro plánování podnikových zdrojů (ERP) určených pro organizace působící v oblasti výroby, distribuce, maloobchodu, služeb a ve státním sektoru na celém světě. Kromě základních aplikací ERP nabízí společnost SSA Global také pestrou škálu integrovaných nástavbových řešení, včetně řízení výkonnosti podniku, řízení vztahů se zákazníky, řízení životního cyklu produktu, řízení dodavatelského řetězce a řízení vztahů s dodavateli. Společnost SSA Global, jejíž hlavní sídlo je v Chicagu, má 63 poboček po celém světě a její produkty používá asi 13 000 aktivních zákazníků ve více než 90 zemích. Bližší informace naleznete na internetových stránkách společnosti SSA Global.


28.10.2005 - Greg Gorbach, Tomáš Svoboda - četlo 25146 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: