Diskuze

Jak řídit rizika v podnikatelské praxi?

Jak zvládnout rizika, která v sobě skrývají nejistotu z budoucího děje a hlavně z budoucího vývoje? Odpověď na tuto otázku dává kniha nazvaná Řízení rizik brněnských autorů Vladimíra Smejkala a Karla Raise, kterou vydalo nakladatelství Grada.

Už na začátku mohu říci, že se oběma autorům podařilo obohatit český trh odborné manažerské literatury o další potřebnou a srozumitelnou publikaci. V jednotném celku zdařile vyjadřují a integrují své hluboké individuální teoretické znalosti, cenné praktické zkušenosti z moderního managementu obecně a řízení rizik zvláště. Co bylo cílem autorů knihy? Bezpochyby seznámí čtenáře s metodami a přístupy, které vedou ke snížení rizika neúspěchu při realizaci změn a to jak ve firmě, tak i mimo ni např. v osobním životě každého z nás.

Publikace je rozdělena na devět na sebe navazujících kapitol. První dvě kapitoly se zabývají nejprve příčinami neúspěchu v podnikání a dále pak charakteristickými znaky úspěšné firmy. Ve třetí kapitole se autoři orientují na rizika podnikatelská, a to především na ta, která firmy ohrožují nejčastěji. Zde se zaměřují zejména na proces řízení změn strategie, změny struktury a na zvládnutí krizových situací v podnicích. Část problematiky pokrývají souhrnně, část analyzují ve speciálních subkapitolách knihy.

Ve čtvrté kapitole se podrobněji zabývají rizikem obecně a to nejenom jeho definicí, ale i jeho měřením a klasifikací. V páté kapitole přicházejí na řadu metody snižování rizika. Autoři ukazují na příkladech metody pro preventivní odstranění příčin vzniku rizikových situací a metody pro snížení jejich nepříznivých důsledků. Rovněž představují princip prognózování jako nástroj ke snižování neurčitosti znalostí o budoucnosti a jako nástroj pro snižování hrozících rizik.

Další kapitoly podrobně pokrývají dílčí témata: informační riziko, investiční rozhodování a riziko a v neposlední řadě také právní rizika a jejich prevence. Tím kniha získává rozměr také praktické příručky. Kapitola věnovaná investičním rizikům a rozhodování je navíc podpořena i 3D tabulkami, které naleznete na webových stránkách Grady. Poslední kapitola nazvaná výstižně "Zásady krizového plánování" nám jasně ukazuje, jak zvládat "havarijní" a "tísňové" situace a jak správně "krizově" plánovat.

Je velmi těžké určit, která kapitola je pro čtenáře nejpřínosnější či nejzajímavější. Podle autorů je kniha určena "širokému okruhu subjektů jako např. manažerům všech úrovní, rizikovému managementu, podnikatelům, ale i studentům", s čímž určitě mohu po jejím přečtení souhlasit. Každá kapitola je vhodně doplněna jasnými příklady z českých malých i velkých firem a krizovými situacemi, které se skutečně staly a to i v nedávné době (např. Spolana Neratovice, povodně roku 2002). V knize jsou též pro lepší přehlednost zvýrazněny ikonami definice klíčových slov, důležité informace, výše zmiňované praktické příklady a poznámky doplňující hlavní téma.

V čem by hodnocená monografie mohla být lepší? Tak především - ne vždy se jedná o problematiku novou resp. nově popsanou. V textu jsou na mnoha místech obsažena obecná fakta, s nimiž se čtenář mohl seznámit již v řadě starších publikací na dané téma. Jako poněkud nadbytečný mohu zmínit např. rozbor 7S faktorů nebo organizačních struktur.

Co dodat na závěr? Knihu stojí za to si přečíst a poučit se tak z přísloví, jenž zaznělo i ze slov autorů: "Štěstí přeje připraveným".

Vladimír Smejkal, Karel Rais: Řízení rizik
Grada Publishing 2003, První vydání
272 stran, 312 Kč na Vltava.cz
ISBN 80-2470-198-7


Recenze bude publikována v časopise EBIZ 12/2003.


20.11.2003 - Zuzana Holočiová - četlo 18771 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: