Diskuze

Outsourcing v nábytkářském průmyslu

Aliance Jitona-Tusculum představuje korporaci s největším potenciálem v oblasti výroby nábytku v České republice. Následující studie popisuje, jak společnost dospěla ke kompletnímu outsourcingu informačního systému a jaké přínosy pro její podnikání znamená.

Aliance vznikla v roce 2003 spojením dvou významných českých výrobců nábytku, akciových společností Jitona a Tusculum. V současnosti dosahuje obratu více než dvě mld. Kč a exportuje 95 % svojí produkce na trhy v mnoha zemích Evropy. Ve svých výrobních závodech vyrábí dřevěný masivní, dýhovaný, laminovaný a čalouněný nábytek.

První kroky k outsourcingu

Jitona již v roce 1997 započala implementaci ERP systému MFG/PRO pro 100 uživatelů, který na českém trhu dodává společnost Minerva ČR. Tím byla nastavena funkcionalita základních procesů ve všech oblastech činností podniku s klíčovým důrazem na realizaci výroby. Sjednocením datové základny a propojením závodů byla zabezpečena potřebná firemní komunikace. Nedlouho po nasazení informačního systému se tehdejší vedení společnosti rozhodlo pro outsourcing IT. Realizace projektu outsourcingu byla rozdělena do několika fází. Nejprve jsme s naším stávajícím dodavatelem uzavřeli smlouvu o poskytování rozšířených služeb, v nichž byly zahrnuty konzultace řešení podnikových procesů, školení koncových uživatelů a rozvoj informačního systému formou programových úprav realizovaných poskytovatelem. V roce 2002 jsme ji nahradili smlouvou o poskytování outsourcingových služeb.

Nová smlouva v sobě zahrnovala navíc také správu poštovního, intranetového a datových serverů umístěných ve výrobních lokalitách, poskytování služeb sítí WAN a poskytování výpočetního výkonu serveru pro provoz informačního systému MFG/PRO. Výpočetní centrum bylo přesunuto ze společnosti Jitona do pobočky společnosti Minerva ČR v Táboře a činnost pracovníků IT oddělení byla omezena pouze na péči o koncová zařízení na ředitelství firmy a ve výrobních závodech.

Outsourcing v rámci aliance

V roce 2002 získala Minerva ČR jako zákazníka dalšího výrobce nábytku, společnost Tusculum. V součinnosti s realizačním týmem složeným z pracovníků jednotlivých útvarů zde nasadila systém MFG/PRO pro 85 uživatelů. Po uzavření aliance Jitona-Tusculum byla sloučena IT oddělení obou společností. Díky uzavření společné smlouvy na poskytování služeb WAN byl sjednocen intranet, účetní rozvrhy obou společností a výrazně se zkvalitnilo datové propojení jednotlivých výrobních lokalit aliance. Ve společnosti Tusculum byly zaveden systém čárových kódů ve výrobě a expedici.

Na počátku roku 2005 si vedení aliance vyžádalo od společnosti Minerva ČR nabídku aktualizovaného modelu outsourcingového vztahu. Nosný projekt nové smlouvy spočíval ve sjednocení dat do jedné databáze a inovaci informačního systému na nejvyšší verzi dostupné v daném období. Součástí nabídky bylo rovněž převzetí stávajících pracovníků IT oddělení a nově i správa koncových zařízení.

Sjednocení informačního systému

Souběžně s nabídkou jednotného outsourcingového vztahu pro obě společnosti aliance byla provedena analýza nákladů vynakládaných na provoz a rozvoj IT. V té době bylo ve společnosti Jitona již téměř celé IT odsunuto k poskytovateli, zatímco druhý člen aliance, Tusculum, zajišťoval chod IT vlastními silami. Na základě analýzy pak vznikl návrh dalšího postupu, který v sobě zahrnoval úkol sjednotit informační systémy prostřednictvím plánované inovace a model zajištění IT při současném snížení nákladů v součástech aliance.

Sjednocení informačního systému pak skutečně společnosti přineslo snížení nákladů. Jeden server, jedna verze systému a společné programové úpravy znamenaly úsporu prostředků vynakládaných na provoz, údržbu a rozvoj IT. Sjednocení procesů a školení funkčnosti jedné verze systému snížilo náklady na vzdělávání uživatelů. Přínosy řešení byly hmatatelné především v oblasti zlepšení dostupnosti a spolehlivosti informací a zastupitelnosti klíčových uživatelů v rámci celé aliance.

Sjednocení a inovace informačního systému v rámci aliance patřilo bezesporu k nejobtížnějším fázím projektu. Nelze přitom opomenout fakt, že projekt byl realizován ve velmi krátkém čase a za plného provozu informačního systému.

Přechod na plný outsourcing

V květnu 2005 vedení aliance rozhodlo o jednotném modelu zajištění IT formou plného outsourcingu. Od ledna 2006 již obě společnosti aliance využívají jednotný, plně outsourcovaný informační systém MFG/PRO pro 155 uživatelů.

Přínosy plného outsourcingu IT v alianci Jitona-Tusculum

Velká část odpovědnosti za řešení každodenních operativních problémů, které generuje provoz IT, se přesunula směrem k poskytovateli outsourcingových služeb. Aliance přešla z role vykonavatele do pozice zadavatele úkolů. Vedení IT nyní především dohlíží na plnění smlouvy a rozvoj informačního systému jako celku. Je důležité, aby jej všichni pracovníci aliance vnímali jako potřebný prostředek, bez něhož se neobejde fungování veškerých podnikových procesů.

Dostupnost systému a řešení problémů

Pro každou část informačního systému je nastavena standardní dostupnost, a to podle důležitosti. V případě, že skutečná dostupnost určité služby v daném období klesne pod definovanou úroveň, automaticky začínají být uplatňovány slevy za danou službu. Ty se řídí podle pravidla - čím nižší skutečná dostupnost, tím vyšší procento slevy z ceny za službu.

U předložených problémů je stanovena doba k řešení podle jejich závažnosti. V případě, že je tato doba překročena, problém je označen za nevyřešený. Pokud v daném měsíci počet nevyřešených problémů překročí stanovenou hodnotu, uplatňuje se v následujícím měsíci mechanismus slevy z ceny za danou službu.

Po zkušenostech se zajišťováním funkcionality vlastním IT oddělením mohu potvrdit, že vynakládané úsilí poskytovatele na plnění podmínek outsourcingové smlouvy odpovídá vynaloženým nákladům a společnosti významně pomohlo k soustředění se na svou hlavní podnikatelskou činnost.

O autorovi

Zdeněk Smísitel pracuje jako IT manažer akciových společností Jitona a Tusculum.


Příspěvek jsme publikovali v květnovém čísle časopisu BIZ v rámci tématu Outsourcing.


05.06.2006 - Zdeněk Smísitel - četlo 21522 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: