Diskuze

Microsoft Dynamics NAV v distribuci inzertních časopisů

Případová studie popisuje nasazení ERP systému Microsoft Dynamics NAV ve společnosti EastMedia. Dynamics NAV zajišťuje veškeré jeji obchodní procesy s následnou analýzou dat a sledování distribuce časopisů pomocí laserových terminálů. Tím pomáhá zefektivnit práci při veškerých obchodních a distribučních operacích.

Situace

EastMedia je středně velká vydavatelsko distribuční společnost působící v následujících zemích: Česku, Slovensku, Polsku, Maďarsku a Francii. Zabývá se vydavatelskou a distribuční činností inzertního časopisu Mag Real, který se specializuje na nákup a prodej realit.

Vedení společnosti EastMedia se rozhodlo změnit podnikové řešení, a tím zlepšit služby, které poskytuje svým zákazníkům a také zvýšit efektivitu práce při sledování pohybu časopisů na jednotlivých distribučních místech. K dalším požadavkům patřilo sjednocení systémů v rámci celé společnosti a posílení jeho stability, která umožní takřka neomezený růst a rozvoj i do dalších zemí. Jedním z nejdůležitějších požadavků bylo propojení laserových terminálů s nově zaváděným podnikovým řešením. Ve společnosti byla pro řízení procesů používána jedna zastaralá aplikace, která nebyla dostatečně flexibilní, pokud se jednalo o její úpravy a změny. Účetní agendu vedla doposud společnost EastMedia u externí účetní firmy. K problémům docházelo zejména při tvorbě dokladů, které se musely vždy vytvářet dvakrát. Nejdříve ve formě Microsoft Excel ve společnosti EastMedia a následně v externím účetnictví.

Obchodní cíle

Na nové řešení byly kladeny následující požadavky:

 • zavedení nového systému sledování pohybů (odběrů) jednotlivých časopisů na distribučních místech pomocí laserových terminálů a následné propojení na vyhodnocovací nástroje v Microsoft Dynamics NAV
 • integrace všech procesů společnosti (finance, nákup, prodej, zásoby, majetek a řízení vztahů se zákazníky) do jednoho řešení
 • zlepšení služeb a usnadnění komunikace se zákazníky
 • zlepšení obchodních procesů a následných vyhodnocovacích nástrojů, mezi které patří:
  • tabulky obratů po jednotlivých číslech vydání
  • tabulky obratů dle jednotlivých měsíců
  • tabulky obratů dle obchodních zástupců
  • přehledy pohybů a časů u jednotlivých distributorů
  • týdenní přehledy odběrů a zůstatků po jednotlivých distribučních místech
 • zlepšení sledování finančních cílů a přesný přehled nad výsledky společnosti v jakémkoliv okamžiku
 • zvýšení obratu společnosti na základě snížení časových prostojů v podnikových procesech

Řešení

Společnost EastMedia si vybrala pro nové podnikové řešení systém Microsoft Dynamics NAV. Následné kroky probíhaly v rámci implementační metodologie OnTarget (metodika používaná při implementacích informačního systému Microsoft Dynamics NAV). Tyto kroky směřovaly k nastavení systému, provedení potřebných úprav systému a jejich testování, zaškolení uživatelů a v konečné fázi ke zdárnému převodu dat z původního systému a uvedení nového systému do "ostrého provozu".

Fáze projektu

listopad 2005 - první fází projektu, která trvala čtrnáct dní, byla podrobná analýza požadavků zákazníka. Vyústila do návrhu budoucí architektury a funkčnosti řešení na bázi Microsoft Dynamics NAV.
prosinec 2005 - druhá fáze zahrnovala vývoj a testování systému, kde docházelo k vývoji jednotlivých zákaznických úprav, postupnému nastavení systému a zaškolení uživatelů. Tato fáze trvala tři týdny.
prosinec 2005 - v třetí fázi docházelo k přípravě ostrého provozu u zákazníka. Postupně byly předány jednotlivé moduly a zákaznické úpravy. Vyústěním této fáze bylo ostré navedení dat a předání projektu. K ostrému provozu došlo 3. ledna 2006.
leden 2006 - během čtvrté fáze došlo ke kompletnímu odladění všech používaných funkčností aplikace a dokončení všech dodatečných uživatelských požadavků včetně předání laserových terminálů a aplikace, která slouží ke komunikaci mezi Microsoft Dynamics NAV a laserovými terminály.

Společnost EastMedia využívá moduly Finance, Prodej a marketing, Nákup, Sklad, Zdroje a Dlouhodobý majetek. Nadstavbovými moduly pak jsou: Distribuce a komunikace s laserovými terminály.

Systém používá v současné době 5 uživatelů, v blízké budoucnosti se plánuje začlenění dalších třech evropských firem a nárůst uživatelů na 20. Připojení poboček bude probíhat pomocí terminálu.

V těchto dnech ukončila implementaci podnikového řešení Microsoft Dynamics NAV slovenská pobočka, společnost Slomedia. Tato pobočka je zařazena do jedné společné databáze informačního systému, který respektuje požadavky odlišných legislativ České a Slovenské republiky.

Společnost získala podnikové řešení, které je schopno přesně sledovat jednotlivé pohyby časopisů na daných distribučních místech a také datumy s časy, kdy se pracovník na distribučním místě pohyboval. Pro možnost tohoto sledování byly na veškeré skladové operace zavedeny čárové kódy a mobilní laserové terminály. Nové podnikové řešení je tak přímo provázáno s distribučním modulem, který byl vyvinut v rámci implementace systému na základě požadavků zákazníka přímo v Microsoft Dynamics NAV.

Distribuční modul je rozdělen do následujících integrovaných částí:

 • Speciální objednávkový systém, který umožňuje celoroční tvorbu objednávek pro jednotlivá čísla vydání a v nich umístění vybraných inzerátů
 • Sledování vytíženosti po číslech vydání, systém umožňuje sledovat umístění inzerátů dle zákazníků v jednotlivých číslech. Největší výhodou této části je možnost sledovaní neobsazeného místa v časopise
 • Terminály - tato část umožňuje pomocí laserových terminálů sledování pohybu jednotlivých časopisů a také sledování pohybu distributorů. Nasnímaná data jsou denně přenášena do systému Microsoft Dynamics NAV, kde jsou následně vyhodnocována managementem společnosti

Distribuční modul také slouží ke zprůhlednění a k odstranění časových ztrát distributorů při rozvážení časopisů na jednotlivá distribuční místa.

Spolupráce mezi dodavatelem řešení, firmou Axiom SW a společností EastMedia, nadále probíhá na úrovni konzultací.

Přínosy

Mezi hlavní přínosy projektu patří:

 • integrace všech operací do jednoho systému - propojení prodeje, nákupu, zásobování, distribuce a dlouhodobého majetku
 • mimořádně krátká doba implementace nového systému od započetí analýzy do předání celého díla za pouhý měsíc a půl
 • provázanost nového podnikového řešení přímo s distribučním procesem pomocí laserových terminálů a aplikace, která slouží k přenosu dat
 • zefektivnění práce veškerých skladových a distribučních operací díky zavedení čárových kódů a používání mobilních laserových terminálů
 • přehled výsledků společnosti ve kterémkoliv okamžiku pomocí vytvořených finančních a statistických reportů, i přímý náhled do dat
 • snadný přístup vedení společnost k finančním výsledků a hospodaření podniku
 • růst efektivity práce při zpracování a analýze finančních a skladových dat
 • aplikace umožňující neomezený růst společnosti


09.08.2006 - Ludmila Bittnerová - četlo 22391 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: