Diskuze

Oracle OpenWorld: novinky a trendy ze světa podnikové informatiky

Konference Oracle OpenWorld se stejně jako v minulých letech uskutečnila v americkém San Franciscu, tentokrát ve dnech 22. - 26. října. Opět přinesla mnoho nových informací jak pro stávající, tak i potenciální zákazníky a partnery. K významným strategickým zprávám bezesporu patřily ty, které se týkaly podpory a vývoje podnikového portfolia, spravovaného společností Oracle. Očekávanou událostí zejména pro zákazníky pak bylo představení nové verze podnikového systému Oracle E-Business Suite. O těchto i dalších zajímavostech si můžete přečíst v následujícím shrnutí těch nejzásadnějších představených novinek.

Strategie zacílená na inovace produktových řad

Strategickým směrům rozvoje společnosti Oracle se na konferenci věnoval ve svém vystoupení John Wookey, senior viceprezident pro vývoj aplikací. Budoucí vývoj společnosti komentoval slovy: "Oracle bude pokračovat v poskytování nejvyšší míry flexibility a výběru zákazníkům a bude podporovat další inovace současných aplikací. Strategie pokračování v inovaci našich současných produktových řad za situace, kdy jsme již uvedli další generaci nových aplikací, je v softwarovém průmyslu unikátní. Umožní ale zákazníkům přejít na novou generaci softwaru až ve chvíli, kdy to pro ně bude mít smysl."

Zájem společnosti Oracle na vylepšování existujících produktových linií demonstroval John Wookey představením nové verze Oracle E-Business Suite Release 12. Dále připojil názory a zkušenosti uživatelů s novým systémem, rozšířené o zkušenosti expertů ze dříve odkoupených společností PeopleSoft a JD Edwards, které jsou dnes součástí firmy Oracle.

"Systém Oracle E-Business Suite Release 12 byl vytvořen proto, aby zajistil společnostem bez ohledu na velikost i obor činnosti, účinné působení v prostředí ekonomiky, jejíž míra globalizace neustále stoupá. Díky svému zaměření na pomoc společnostem při dosahování kvalitnějšího rozhodování, efektivnější činnosti a řízení činnosti při nižších nákladech, pomáhá systém Oracle E-Business Suite Release 12 těmto společnostem zvládat složité otázky globálního obchodního prostředí," charakterizoval vznik a zaměření nové verze klíčového balíku podnikových aplikací John Wookey.

Aplikace bez omezení

Strategické inovace se netýkají pouze Oracle E-Business Suite, v současnosti jsou o ně obohacovány všechny produktové řady. Jedná se o aktivity, které jsou v souladu se zájmem Oracle na jeho dlouhodobém programu "Applications Unlimited" (Aplikace bez omezení), který je zaměřen na trvalé zlepšování stávajících aplikací Oracle. John Wookey upozornil na nové horizontální a průmyslové funkcionality přidané k současným verzím produktů Oracle jako jsou PeopleSoft Enterprise 9, JD Edwards EnterpriseOne 8.12, JD Edwards World A9.1 a aktuální verzi Siebel 8.

"Ať už jde o PeopleSoft Enterprise, Siebel, JD Edwards EnterpriseOne nebo Oracle E-Business Suite, chceme, aby se jejich uživatelé a tedy naši zákazníci mohli spolehnout na kvalitní podporu poskytovanou příslušnými softwarovými partnery. Díky odborníkům a dalším zdrojům, které jsme získali prostřednictvím uskutečněných akvizic, jsme schopni takovouto kvalitní podporu zajistit", ujistil John Wookey zákaznické fórum konference.

Jak řídit firmu bez hranic

Oracle E-Business Suite Release 12 přináší svým potenciálním uživatelům především podporu pro podnikání v prostředí současné globální ekonomiky. Nabízí zcela nové přehlednější uživatelské rozhraní a stovky univerzálních funkcí, které pokrývají požadavky od plánování podnikových zdrojů přes správu vztahů se zákazníky až po řízení dodavatelských řetězců.

Rozhodující vlastností je podpora manažerského rozhodování, která vychází ze zprostředkování globálního pohledu na podnikové aktivity a jeho promítnutí do řízení organizace. Nová funkcionalita poskytuje jednotný globální přehled o zákaznících, dodavatelích, partnerech i provozu. Rozhodnutí managementu tak mohou být přijímána na základě úplných informací ze systémů, které nejsou závislé na regionech, divizích či jiných organizačních jednotkách.

K nově zakomponovaným funkcím dvanácté verze Oracle E-Business Suite například patří:

 • Oracle Profitability Manager - přináší uživatelům rozšířené možnosti analýzy efektivnosti a tvorby přehledů, a to podle libovolných provozních parametrů, které lze vázat na produkty, typy obchodních kanálů, tržních segmentů nebo až na úroveň jednotlivých zákazníků.
 • Oracle Strategic Network Optimization - umožňuje uživatelům průběžně vyhodnocovat důsledky jednotlivých rozhodnutí ovlivňujících globální dodavatelský řetězec společnosti.
 • Oracle Projects Portfolio Analysis - přináší možnost na základě analýzy "co-když" určovat priority a financovat globální projekty.

Další příklady nové funkcionality

Dvanáctá verze Oracle E-Business Suite dále přináší nové funkce pro správu procesů, které pokrývají více obchodních jednotek. V rámci modulu Oracle Financials lze tak např. vytvořit pro jednu transakci více účetních zápisů pro místní i celofiremní mezinárodní standardy. Oracle Financials dále usnadňuje konsolidaci údajů a tvorbu přehledů. Oracle Compensation Workbench dokáte zobrazit na jednom místě všechny druhy odměn zaměstnancům, a to bez ohledu na jejich zeměpisnou nebo organizační příslušnost.

Globálním řízením k nižším nákladům a vyššímu výkonu

Historie dokazuje, že zavádění a správa aplikací, které pokrývají více provozních jednotek nebo územních složek, dosud vyžadovalo značný čas i prostředky. Systém Oracle E-Business Suite Release 12 proces instalace, správy i rozšiřování usnadňuje a zlevňuje. Přitom využívá těchto hlavních oblastí:

 • Zkušeností uživatelů - nová verze systému využívá zkušeností stávajících uživatelů k dalěímu zjednoduěení práce s aplikacemi. Nové uživatelské rozhraní pomáhá zvýšit možnou produktivitu práce.
 • Globální správa aplikací - Oracle Enterprise Manager 10g for Oracle E-Business Suite Release 12 obsahuje přednastavené funkce správy systému, které zákazníkům pomáhají maximálně využít již nasazené podnikové aplikace. Nové funkce Oracle E-Business Suite také významně zjednodušují procesy instalací a aktualizací software.
 • Rozsáhlé integrační funkce - systém přináší rozšířenou podporu pro integraci aplikací společnosti Oracle s aplikacemi třetích stran. Systém navíc obsahuje knihovnu webových funkcí, které popisují stovky služeb obsažených v systému

Společnost Oracle dále plánuje ověření systému Oracle E-Business Suite Release 12 pro Oracle Fusion Middleware, který obsahuje Oracle BPEL Process Manager určený ke správě procesů podporovaných více různými aplikacemi.

Oracle Applications World Tour

Zákazníci, kteří mají zájem o další informace o podnikových aplikacích Oracle, mohou navštívit kteroukoliv z tisíce akcí, které se budou konat po celém světě v rámci Oracle Applications World Tour. Tyto akce jsou určeny k prezentaci strategie Oracle v oblasti podnikových aplikací a přehledu budoucích produktů. V České republice proběhne nejbližší akce z této série 21. listopadu ve Slovanském domě v Praze. Bližší informace o World Tour jsou uvedeny na webových stránkách www.oracle.com/worldtour.

Práce na projektu Oracle Fusion jsou v plném proudu

Kromě dalšího investování do existujících softwarových produktů, Oracle směřuje k vytvoření nové generace Oracle Fusion Applications. John Wookey k tomu během svého vystoupení uvedl: "Již jsme dospěli do fáze, kdy máme plně navrženou architekturu a procesy k rozběhnutí Oracle Fusion".

Viceprezident Wookey dále podrobně hovořil o návrhu Oracle Fusion Applications jako standardním aplikačním balíku využívajícím Oracle Fusion Middleware na bázi servisně orientované architektury (SOA). Standardní, komerčně dostupná platforma pak partnerům umožní snadno rozšiřovat a inovovat aplikační vrstvu informačního systému.

"Příští generace podnikových aplikací Oracle bude zásadně více otevřená a flexibilní. Poskytne prostor nové skupině uživatelů – lidí, kteří vyžadují kolaborativní prostředí a k tomu potřebné moderní technologie jako např. Web 2.0," uzavřel své vystoupení John Wookey.

Spolupráce Oracle a Adobe přinese lepší uživatelské rozhraní

Společnosti Oracle a Adobe oznámily, že budou spolupracovat na vývoji nástrojů, které umožní vývojářům snadno vytvářet interaktivní podnikové aplikace využívající technologie Web 2.0.

Díky spojení technologií Java a Adobe Flash tak podniková data "ožijí" a uživatelům se otevře cesta k mnohem snadnějšímu chápání vztahů v organizaci, ať už na operativní nebo strategické úrovni.

Řešení zvaná "podnikový mashup" budou tvořena kombinací technologií a oblíbených prvků interaktivního uživatelského rozhraní. Budou moci obsahovat animované grafy a vizualizace založené na technologiích Adobe Flash, HTML nebo AJAX.

"Oracle Application Development Framework (ADF) umožňuje vývojářům vytvářet kvalitní uživatelská rozhraní. Možnost spojit na stejné úrovni komponenty ADF s technologií Flash, kódem HTML a dalšími funkčně bohatými prvky ale nabídne zákazníkům našeho infrastrukturního softwaru i aplikací ještě podstatně kvalitnější uživatelské prostředí. Spolupráce se společností Adobe nám umožňuje nejen přidat do řešení Oracle Fusion Middleware interoperabilitu s technologií Flash, ale také připravuje půdu pro vývoj špičkového uživatelského prostředí další generace opírající se např. o funkčně bohatou integraci s kancelářskými aplikacemi," komentoval zamýšlenou spolupráci Adobe a Oracle Luke Kowalski, architekt podnikového uživatelského rozhraní ve společnosti Oracle.

Graficky bohatá rozhraní pro hlavní aplikační balíky

Integrace Oracle Fusion Middleware s technologiemi Adobe nabídne zákazníkům aplikací Oracle E-Business Suite, PeopleSoft EnterpriseOne a Siebel nové příležitosti k jejich rozšiřování o graficky bohatá uživatelská rozhraní. Integrace bude fungovat se současnou generací produktu Oracle Portal a s budoucími prostředími interakce s uživatelem, která Oracle vyvíjí. Společnosti Oracle a Adobe mají v úmyslu rozvíjet inovace graficky bohatých portálových prostředí v pracovních skupinách standardů JSR 168, JSR 286 a WSRP2.0 Portlet.

Další technické informace o kombinaci technologií Oracle a Adobe najdete na webu Adobe Developer Center na této adrese.

Rozšiřování podpory otevřených standardů

Oracle naváže také na svou více než 25letou historii vývoje otevřených standardů, a to uvedením rozšířené podpory jejich vývoje, zavádění, správy a zabezpečení na bázi platformy orientované na služby v rámci řešení Oracle Fusion Middleware. Komplexní řada standardizovaného middlewaru Oracle Fusion Middleware umožňuje zákazníkům zavést a provozovat architektury orientované na služby v heterogenních počítačových prostředích. Řešení Oracle Fusion Middleware nyní používá více než 31 000 zákazníků včetně předních organizací v odvětví finančních služeb, telekomunikací, výroby, maloobchodu, farmacie, zdravotnictví a také ve veřejném sektoru.

"Prosazování otevřených standardů je odjakživa stěžejní součástí produktové strategie společnosti Oracle. Víme totiž, že mnoho organizací usiluje ve svých informačních prostředích o jednoduchost, možnost volby a interoperabilitu," zdůvodňuje klíčovou strategickou orientaci Oracle její senior viceprezident pro serverové technologie, Thomas Kurian.

"Podpora otevřených technologických standardů v řešení Oracle Fusion Middleware přináší skutečné výhody, mezi něž bezesporu patří zkracovaní doby vývoje aplikací, úspora nákladů na jejich údržbu, dosažení lepší součinnosti mezi systémy a efektivnější využívání stávajících aplikací. To přispívá ke zvyšování hodnoty stávajících investic do IT a zabraňuje závislosti na jediném dodavateli," uzavřel své vystoupení Thomas Kurian.

Oracle se u řešení Oracle Fusion Middleware podílí na definování, vývoji a prosazování nových otevřených standardů v následujících oblastech:

 • Vývoj Java aplikací další generace
 • Architektura orientovaná na služby a komponentově integrované aplikace
 • Web 2.0, portály a podniková složená řešení "mashup"
 • Zabezpečení podnikových systémů a zabezpečení architektury orientované na služby
 • Řešení pro různá průmyslová odvětví.

Další informace o podpoře společnosti Oracle pro otevřené standardy najdete na tomto webu.

Cesta integrace do dalších aplikací

Na konferenci byl také uveden produkt Oracle Identity Management. Ten bude sloužit jako bezpečnostní páteř Oracle Fusion Middleware. Pomůže zákazníkům a partnerům snižovat bezpečnostní rizika v rozmanitých IT prostředích a současně bude napomáhat řešit potřeby související se shodou se zákony a předpisy.

Sally Hudson, ředitelka výzkumu společnosti IDC uvedení produktu Oracle Identity Management komentovala následovně: "Jde o další krok v oblasti správy identit a přístupu, který se vyznačuje začleněním správy identit uživatelů do podnikových aplikací. To umožní využívat sdílených služeb správy identit a přístupu prostřednictvím rozhraní založených na standardech a pomocí architektur orientovaných na služby."

Oracle Identity Management podporuje oborové standardy jako WS*, XACML, SAML a SPML a umožňuje zákazníkům a partnerům jednodušeji integrovat aplikace do stávajících systémů. Nejkvalitnější software této třídy, který lze používat jako celek nebo jen jeho části, zahrnuje nástroje Oracle Identity Manager, Oracle Access Manager, Oracle Virtual Directory, Oracle Internet Directory, Oracle Enterprise Single Sign-On Suite, Oracle Identity Federation a Oracle Web Services Manager.

Integrovaná podpora nástroje Oracle Identity Manager pro sadu aplikací Oracle E-Business Suite, aplikace PeopleSoft Enterprise a Siebel je dnes dostupná na celém světě. Integrovaná podpora řešení JD Edwards EnterpriseOne, iFlex Flexcube, PeopleSoft Enterprise Campus Solutions a aplikace Oracle Clinical/Healthcare se očekává v roce 2007. Více je o této problematice pojednáno na stránkách http://www.oracle.com/identity.

Oracle Identity Management
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Oracle Identity Management přináší výrazně rozšířenou podporou integrace do více než 200 IT řešení. Patří mezi ně např. aplikační servery, databáze, LDAP adresáře, portály a webové servery jiných dodavatelů. V rámci produktů Oracle se podpora rozšíří například na JD Edwards EnterpriseOne, i-flex Flexcube, PeopleSoft Enterprise Campus a aplikace Oracle určené pro zdravotnictví.

Nový systém pro správu uživatelských účtů tak bude možné nasadit společně s jakýmikoliv produkty Oracle a celou řadou partnerských řešení. Identity management s rozšířenou podporou dalších aplikací bude dostupný v příštím roce.


12.11.2006 - Hana Klčová - četlo 25158 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: