Diskuze

Jsou v malých firmách velké peníze?

SME (Small and Middle Enterprises) patří v poslední době k oblíbeným zaklínadlům světa podnikových informačních systémů. Jde o trh do značné míry nepokrytý, který si většinou vystačí s ekonomickým softwarem, excelovskými tabulkami či specifickými aplikacemi ušitými "na míru". Jsou dny těchto nesystémových, zastaralých řešení již skutečně sečteny?

Jak "velcí" zbrojí na "malé"

Zdá se, že ERP dodavatelé mají jasno. SME se staly nejen nedílnou součástí jejich marketingové rétoriky, ale také důležitým prvkem podnikatelské strategie. Nejprve se podívejme, co mohou nabídnout českým podnikům. Dvojka světového trhu s podnikovými aplikacemi, společnost Oracle, připravila pro malé a střední firmy vybranou sadu aplikací Oracle E-business Suite Special Edition. Ta je zaměřena na pokrytí klíčových ekonomických procesů, hlavním "tahákem" je pevně určená cena a garantovaná doba implementace. Oracle tak může zúročit dlouhodobé zkušenosti s implementační metodologií Fast Forward přizpůsobenou k efektivnímu plnění cílů IS/IT projektu (minimalizace času, nákladů a zajištění optimální funkčnosti).

Tuzemská konkurence drží krok

Microsoft přichází pro "mid-market" s podobným řešením. Microsoft Business Solutions - Navision Standard obsahuje sadu původních modulů, které jsou však oproti klasické verzi omezeny funkčně a počtem desíti on-line pracujících uživatelů. Cena balíku Standard včetně nasazení systému je přitom zhruba poloviční oproti aktuální plné verzi Navisionu 3.70. Podrobnější přednastavení a zjednodušení Navisionu Standard dostala od Microsoftu za úkol společnost Cígler Software. Tato smluvně deklarovaná spolupráce má za cíl promítnout tradičně dodávanou funkcionalitu určenou malým firmám, s nimiž má Cígler Software bohaté zkušenosti, do řešení vhodných pro středně velké podniky, pro něž se jinak nákladně "customizuje" na míru. Řadu funkčních detailů zapracovaných do Navisionu může poskytnout také široká základna systémových integrátorů - certifikovaných partnerů.

Nezaháleli ani tuzemští konkurenti. Společnost LCS International připravila řešení LCS Noris Now. LCS garantuje dobu implementace do 1 měsíce od podpisu smlouvy, stejně jako cenu kompletní zakázky nasazení systému. Ta se v základní konfiguraci pohybuje od 500 tisíc do 1 milionu korun (podobně jako Navision), a to včetně licence, implementace systému a MS SQL Serveru. Jediným omezením Norisu je maximálně 10 současně pracujících a 20 definovaných uživatelů.

Linux jako konkurenční výhoda

Do boje o "mid-market" se zapojila také společnost IBM. Již v červnu byla představena platforma IBM Integrated Platform Express. Ta by měla umožnit obchodním partnerům a nezávislým vývojářům přidávat podnikové aplikace založené na Linuxu do integrovaného balíku hardwaru a softwaru. IBM Integrated Platform Express obsahuje servery IBM s procesory Intel a software IBM Express. Levná a komplexní linuxová řešení by měla posloužit jak malým a středně velkým firmám, tak vývojářům jako dostupná platforma pro testování a implementaci nových linuxových aplikací. Doporučená cena balíku začíná pod cenou 4 000 dolarů a prodávají jej obchodní partneři IBM. Uvidíme, zda se i v českých podnicích potvrdí trend "linuxového růstu", ve světě podle Gartner Group již Linux používá nebo testuje 45 procent středně velkých firem.

IBM společně se SAPem

IBM ale nespoléhá pouze na Linux. Firma nedávno rozšířila strategickou alianci s jedničkou ERP trhu, společností SAP. Na jejím základě může "Velká modrá" se svými partnery dodávat řešení SAP pro malé a středně velké firmy (mySAP All-in-One) při využití platformy IBM Integrated Platform Express. Společnosti už společně provádějí pilotní implementace produktů mySAP All-in-One, opírající se o nejlepší postupy pro jednotlivá průmyslová odvětví. Společnost IBM a její divize Business Consulting Services v současnosti disponuje nejobsáhlejším portfoliem 27 odvětvových řešení mySAP All-in-One, která jsou nabízena na vybraných trzích po celém světě, zejména v Evropě, Austrálii a Japonsku. Řešení IBM pomůže zákazníkům účinněji spravovat klíčové podnikové procesy, jako jsou finance, prodej, plánování výroby a logistika. Nabídka SAPovských "Best Practices" je k dispozici přímo u IBM, která zabezpečuje také implementační služby. Obchodní partneři IBM se podílejí na dodávce potřebným hardwarem a softwarem, vydělat mohou také rozpracováním obchodních příležitostí, jejichž dokončení poté přebírá IBM.

Na letošní rok připravuje SAP premiéru SAP Business One, nového produktu, který byl speciálně připraven pro potřeby SME trhu.

Chybí peníze a znalosti

Zpřístupnit možnosti špičkových moderních systémů středním a malým podnikům je jistě potřebná věc. Otázka ale je, zda široké spektrum velmi rozdílných firem dokáže dobře tyto předpřipravené systémy využít. Jsou odvětvová i univerzální řešení skutečně cenově přístupná a dokáží splnit kladené požadavky bez dodatečných nákladů na jejich úpravy? Na tyto problémy mohou narazit plány dodavatelů, jejichž zisky na SME trhu by měly plynout především z opakovaných prodejů "krabicových" systémů.

Neopomeňme také, že právě řada malých a středních podniků tvoří prvky subdodavatelského řetězce velkých dominantních firem, které nemilosrdně ordinují pružnost v dodávkách a střídmost v nákladech. Pružnost sice nutí zabezpečit řízení procesů kvalitní podnikovou informatikou, na druhé straně nízké marže a nevýhodné platební podmínky znamenají razantní úspory. Ty jsou znát nejen v oblasti technologií, ale zejména v lidech. Absence odborníků s kvalitními profily hybridních kariér (znalosti a zkušenosti z oblasti IT i oblasti podnikových procesů) malé a středně velké firmy diskvalifikuje a až na výjimky je řadí spíše k subjektům, na nichž dodavatelé mnoho nezbohatnou.

Co dodavatelé nevidí?

Nejenom vnitřní problémy firem snižují potenciál SME trhu. Mnoho dodavatelů až příliš sází na úspěch marketingové kampaně, než aby poskytovali seriozní informace a nabídli vstřícnější přístup k požadavkům malých, kapitálově podhodnocených tuzemských firem. O "informačním embargu" se snadno přesvědčíte, pokud začnete zkoumat možnosti "nízkonákladových" informačních systémů na internetu tak, jako by to učinil manažer z malého podniku. Ceny branžových řešení i univerzálních one-to-many systémů odpovídají spíše možnostem středně velkých podniků vyspělých zámořských států.

Srovnání kriterií pro hodnocení malých a středně velkých firem podle Evropské komise a IDC

 

Podle specifikace Evropské komise

Podle specifikace IDC

Typ firmy

Roční obrat

Počet zaměstnanců

Roční obrat

Počet zaměstnanců

Mikrofirma

neuvedeno

<10

neuvedeno

neuvedeno

Malá firma

<220 mil. Kč

10-49

<150 mil. Kč

neuvedeno

Středně velká firma

220 mil.-1,4 mld. Kč

50-250

150 mil.-10 mld. Kč

neuvedeno

Velká firma

>1,4 mld. Kč

>250

>10 mld. Kč

neuvedeno

Ze specifikace IDC, která odráží podmínky a možnosti právě těchto ekonomik, vycházejí při svých strategických záměrech právě dodavatelé renomovaných světových systémů. Nelze se proto divit, že pak nabízejí "ořezaný" informační systém za šesti až sedmimístnou částku v korunách a přitom jsou přesvědčeni o nepochybném budoucím úspěchu. Malý český podnik pak pochopitelně zůstává u svého Excelu a účetního softwaru, popř. využije nabídky pružnější konkurence, která o "místo na slunci" teprve bojuje. To také potvrzuje šetření Centra pro výzkum informačních systémů z roku 2003, které zkoumalo na reprezentativním vzorku téměř 10 000 referencí tržní podíly v segmentu malých a středně velkých podniků. Připomeňme, že na All-in-One ERP trhu malých firem do 49 zaměstnanců vládnou v ČR domácí dodavatelé (84%) v čele s LCS International (LCS Helios IQ).

Co požadují malé a střední firmy?

Začněme informovaností. Konkurenční tlak sice do jisté míry nutí dodavatele ke strategii "utajení cen a možností systému do poslední chvíle", nicméně bez dobře dostupných a transparentních informací zůstane velká část potenciálu SME nevyužita. Důležité jsou zejména cenově přijatelné konzultační služby, neboť informační a znalostní bariéra je skutečně propastná.

Pro malé a střední firmy je na rozdíl od velkých podniků rozhodující každý detail, jako např. "kolik bude stát rozšíření systému o dalšího uživatele". Možnosti růstu systému společně s požadavky firmy jsou zejména z hlediska nákladů a díky omezením některých předpřipravených řešení klíčovým problémem. Ten by mohl brzdit přirozený vývoj firmy, z malé a střední, na velký prosperující podnik.

Přínosy, náklady a platební podmínky

U malých a středních firem je důležité orientovat podnikovou informatiku spíše na přínosy v oblasti produktivity, než na úsporu již tak nízkých provozních nákladů. Málokteré "krabicové" řešení však tento předpoklad splňuje. Výrazná omezení můžete nalézt v řízení vztahů se zákazníky, řada předpřipravených balíků vůbec nepočítá s plánováním a řízením výroby, nemluvě o aplikaci moderních metod, jako je TOC a DBR pro výrobní subjekty. V neposlední řadě pak rozhodují celkové náklady na pořízení a "způsob placení". Obtížně řiditelné peněžní toky si nemůže management malých podniků dovolit zatížit nevhodnými platebními podmínkami. Ve hře je možnost leasingu a rozložení splátek do delšího období. Celkovou cenu může snížit rychlá implementace za minimálního zatížení firemních uživatelů společně se školením poskytnutým po internetu (např. Oracle). Pronájem po internetu formou ASP zůstane díky nedůvěře asi ještě dlouho mimo zájem českých firem.


Článek vyšel v aktuálním čísle časopisu Connect! 1/2004 a byl také uveřejněn na portálu Živě.cz.


02.01.2004 - Petr Sodomka - četlo 18837 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: