Diskuze

Svět ERP se mění, co přinese aktuální vývoj zákazníkům?

Světový trh s podnikovými aplikacemi prošel za poslední roky mnoha významnými změnami. Segment s ERP systémy přitom není žádnou výjimkou. Dodavatelé postupně koncentrují své síly, aby byli schopni zabezpečit dlouhodobou globální podporu a rozvoj svých produktů. Ti silnější proto průběžně skupují konkurenční řešení, vybrané technologie, know-how, vývojářské týmy, části produktových portfolií nebo rovnou celé společnosti. Významnou roli v procesu akvizic hrají také komplementární či substituční produkty a jejich dodavatelé. Nyní, před koncem roku 2006, si můžeme shrnout ty nejdůležitější změny, které se udály u lídrů trhu, podíváme se na aktuální technologické trendy a na to, co pravděpodobně přinesou firmám a uživatelům ERP systémů.

Zákazníky je třeba respektovat

Akvizice, k nimž dochází na ERP trhu, můžeme rozdělit na dva základní proudy. Tím prvním jsou nákupy uskutečňované s cílem získání nových technologií a rozšíření produktového portfolia (Infor Global Solutions). Druhý proud představují akvizice provedené za účelem vstupu na nové trhy (Microsoft) či získání tržních podílů a zákazníků (Oracle).

Akvizice prováděné za účelem získání zákazníků a tržních podílů mohou být velmi problematické, zvláště pokud jde o takzvaná nepřátelská převzetí. K hlavním rizikům pro zákazníky odkoupených společností patří zejména nejistota udržení podpory stávajících aplikací, tlak vyvíjený novým dodavatelem, který má za cíl přesvědčit je o přechodu na jiný systém apod. Akvizice má pro zákazníka smysl pouze v případě, že přináší know-how a obohacuje produktové portfolio.

Skutečné ohrožení zákazníků ze získaných akvizicí by se ale z dlouhodobého hlediska vymstilo i dodavateli. Trh s podnikovými informačními systémy je velmi konkurenční. Vyznačuje se rychlým technologickým pokrokem a zkracováním životního cyklu softwarových produktů. Neschopnost dodavatele rychle a efektivně integrovat takové akvizice do vlastních struktur (personálních, organizačních, produktových, obchodních atd.) by měla nakonec nepříznivý dopad na jeho podnikání, a to v podobě ztráty finančních toků plynoucích ze servisních poplatků, odchodu zákazníků ke konkurenci, která je jim schopna aktivně nabídnout zajímavé podmínky apod.

Od nepřátelského převzetí k pragmatické podpoře

Takovýto nepříznivý vývoj předpovídaly renomované výzkumné agentury společnosti Oracle. Její původně nepřátelské převzetí PeopleSoftu (Oracle's Hostile Bid) bylo započato již v červnu 2003 a ukončeno v prosinci 2004 potvrzením transakce ve výši 10,3 mld. USD. V lednu 2005 nakonec vedení Oracle veřejně deklarovalo podporu produktových řad PeopleSoft i JD Edwards minimálně do roku 2013 a ohlásilo projekt Fusion, jehož cílem je do budoucna integrovat nejlepší vlastnosti produktů získaných akvizicemi do jednoho řešení. První sada aplikací podle projektu Fusion by měla být k dispozici na trhu již v roce 2008.

V roce 2006 uvedla společnost Oracle novou verzi produktu JD Edwards EnterpriseOne, která přináší nejen zdokonalené funkce, zejména pro potravinářský a nápojový průmysl, ale i zcela nové moduly. JD Edwards EnterpriseOne je nyní certifikován pro využití na platformě Oracle Fusion. Jeho uživatelé tak již dnes mohou využívat moderní komponenty Oracle, jako např. BPEL Process Manager - nástroj, pomocí něhož lze navrhovat a analyzovat podnikové procesy. Díky podpoře platformy Fusion pak budou moci postupně přejít na moderní technologie svým vlastním tempem, a to bez narušení chodu vlastní organizace.

Novinky z Oracle OpenWorld

Letošní světové setkání partnerů a zákazníků - Oracle OpenWorld přineslo také představení zcela nové verze sady původních aplikací Oracle E-Business Suite. Rozhodující vlastností 12. vydání tohoto ERP systému je podpora manažerského rozhodování vycházející ze zprostředkování globálního pohledu na podnikové aktivity a jeho promítnutí do řízení organizace. Nová funkcionalita poskytuje jednotný globální přehled o zákaznících, dodavatelích, partnerech i provozu. Rozhodnutí managementu tak mohou být přijímána na základě úplných informací ze systémů, které nejsou závislé na regionech, divizích či jiných organizačních jednotkách.

Oracle OpenWorld poodkryl také nové trendy technologického vývoje. Oracle oznámil, že ve spolupráci s Adobe bude vyvíjet nástroje, které umožní vývojářům snadno vytvářet interaktivní podnikové aplikace využívající technologie Web 2.0. Uživatelům by se tak měla otevřít cesta k mnohem snadnějšímu chápání vztahů v organizaci, ať už na operativní nebo strategické úrovni. Řešení zvaná "podnikový mashup" budou tvořena kombinací technologií a oblíbených prvků interaktivního uživatelského rozhraní. Budou moci obsahovat animované grafy a vizualizace založené na technologiích Adobe Flash, HTML nebo AJAX.

Jak využije svůj potenciál Microsoft

Dalším významným hráčem na ERP trhu je společnost Microsoft. Světová jednička na trhu komplementárních produktů k ERP systémům (MS SQL Server, MS Windows) a trhu s kancelářskými aplikacemi typu Office vstoupila do ringu dodavatelů ERP řešení v roce 2002 odkoupením dánského Navisionu, jenž se rok předtím spojil se společností Damgaard. Tato akvizice iniciovala vznik divize Microsoft Business Solutions, která se v roce 2006 proměnila na Divizi podnikových řešení. Po reorganizaci portfolia podnikových aplikací (Solomon, Great Plains, Axapta, Navision) činí Microsoft postupné kroky k vytvoření jednotného podnikového řešení (pod značkou Microsoft Dynamics). Na ERP trhu mu patří podle odhadů AMR Research "pouze" páté místo.

Síla Microsoftu na trhu se softwarem je všeobecně známa. Když k ní připočítáme široké portfolio podnikových produktů vybudované z části akvizicemi, z části vlastním vývojem, tak nám v součtu vyjde pozice nejsilnějšího hráče, který má sílu uskutečnit na ERP trhu takřka libovolnou strategii. Hlavní konkurenční výhoda Microsoftu tedy spočívá ve variabilitě možných postupů proti ostatním soupeřům.

V průběhu let 2003 a 2004 vyjednával Microsoft o odkoupení společnosti SAP. To se sice nakonec nerealizovalo, ale není vyloučeno, že se podobný krok může v budoucnu opakovat.

Vývoj světového ERP trhu v letech 2003-2005
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Vše musí být na internetu

Rozvoj podnikových řešení plánuje Microsoft ve dvou vlnách, které zároveň poměrně přesně vystihují priority společnosti. V první vlně je zdokonalována uživatelská přívětivost aplikací a prohlubována jejich integrace s Microsoft Office. Ve druhé vlně, kterou společnost zahájí v roce 2008, pak bude věnována největší pozornost možnostem modelování procesů přímo uživateli. Cílem je napomoci uživatelům výrazně snížit náklady na implementace řešení a zároveň ještě více zvýšit schopnost uskutečňovat rychlé změny v podnikových procesech.

Podobně jako Oracle, i společnost Microsoft hostila v letošním roce odbornou veřejnost na svých světových fórech, jako např. Microsoft WorldWide Partner Conference a Microsoft Convergence. Jak ukázaly prezentace klíčových řečníků na těchto akcích, hlavní trend, který zasáhne bezpochyby i sféru podnikových aplikací, lze pojmenovat slovy "chceme mít všechny produkty na internetu".

V oblasti ERP systémů půjde především o jejich zpřístupnění prostřednictvím portálových řešení typu Microsoft SharePoint. Cílem je nabídnout informace podnikových aplikací téměř každému zaměstnanci podniku tak, jak mu to nejlépe vyhovuje. Microsoft proto bude silně podporovat integraci externích aplikací a webových služeb tak, aby partnerské organizace mohly ještě hlouběji rozvíjet svá oborová řešení.

Dlouhodobě na špici

SAP, další z gigantů softwarového trhu, byl založen v roce 1972 pěti systémovými analytiky, kteří původně pracovali pro IBM. Jejich vývojářským snem bylo vytvořit softvérový standard pro zpracování datových procesů v reálném čase. S odstupem téměř 35 let lze říci, že se jim podařilo tento sen naplnit vrchovatě. SAP je v současnosti tržní špičkou v oblasti podnikového aplikačního softwaru.

K tradičním produktům SAP v oblasti ERP systémů patří mySAP Business Suite jako vlajková loď integrující komplexní funkcionalitu pro řízení rozsáhlých procesů velkých podniků. Dalším klíčovým produktem, resp. obchodní značkou je mySAP All-in-One představující standardizované (nikoliv však krabicové) řešení, přizpůsobené konkrétním odvětvím průmyslu, obchodu a služeb. Malým a středně velkým podnikům je určen SAP Business One, zcela odlišný produkt od předchozích řešení. Sadu aplikací, na jejichž základě vznikl tento systém, získal SAP akvizicí od izraelské společnosti TopManage a představil je poprvé veřejnosti na veletrhu CEBiT v roce 2002. SAP Business One je, podobně jako řešení Microsoft Dynamics, dodáván výhradně prostřednictvím nepřímého obchodního modelu, poskytuje jej několik desítek partnerských společností.

SAP nezaostává ani v technologické oblasti. Aktuálně směřuje k širšímu využití servisně orientované architektury (Service Oriented Architecture - SOA). Všechny produkty SAP čeká postupné přebudování tak, aby vyhovovaly konceptu ESA (Enterprise Services Architecture). ESA představuje vlastní koncept SAP, jak krok po kroku řídit strategickou transformaci na architekturu SOA s ohledem na individuální potřeby a při zachování produktivity existujících systémů.

SAP investuje do výzkumu a vývoje

Na rozdíl od ostatních konkurentů se akvizičních aktivit příliš neúčastní. Přesto významně posiluje své produktové portfolio směrem ke všem typům organizací bez ohledu na velikost a obor podnikání. Společnost SAP je známá tím, že investuje do výzkumu a vývoje softwaru nemalou částku svého ročního obratu. V loňském roce zaměstnala téměř 2 000 nových pracovníků a v současnosti každodenně téměř 12 000 lidí v SAP vyvíjí nové produkty. Tito odborníci pomáhají proměňovat představy, trendy a technologie v taková řešení, která umožňují zákazníkům stát se dobře řízenými podniky a organizacemi, a to nezávisle na jejich velikosti či odvětví.

SAP rovněž rozšiřuje síť certifikovaných partnerů. Díky nim může lépe nabízet společná odvětvová řešení pro menší a středně velké společnosti a využít synergii z mnohaleté zkušenosti v dodávce špičkových podnikových aplikací. Tyto postupy jsou součástí úspěšné strategie dlouhodobého organického růstu společnosti a základním předpokladem pro nový vývoj jakéhokoliv produktu SAP.

Jaké jsou úmysly s průmyslem

Na akvizice společností dodávající nejrůznější typy podnikových aplikací se v minulosti dlouhodobě zaměřil další, dnes už neexistující lídr světového ERP trhu, SSA Global. Společnost postupně nakoupila několik klíčových světových řešení, která společně zahrnovala tisíce zákazníků. K nejvýznamnějším patří akvizice divize Baan od společnosti Invensys. SSA Global se tak stal světovou jedničkou mezi dodavateli pro trh středně velkých výrobních firem.

Za investicemi SSA Global stály silné finanční instituce Cerberus Capital Management a General Atlantic Partners, do jejichž portfolia patří pro zajímavost např. Lenovo, dříve divize IBM (Atlantic), nebo světoznámý výrobce sportovního oblečení a obuvi značky FILA (Cerberus). Hlavní cílovou skupinou SSA Global byli zákazníci z průmyslových podniků. Význam SSA Global však nerostl jen vzhledem k počtu zákazníků, ale také díky jejich strategickému postavení. Produkty společnosti slouží špičkovým korporacím podnikajícím v automobilového průmyslu (Honda, Mazda, Volvo), leteckém průmyslu (Boeing), farmaceutickém průmyslu nebo i potravinářství (Wrigley, Nestle). V České republice je využívají např. společnosti Buzuluk Komárov, Tatra či Motorpal Jihlava, na Slovensku pak strojírenské podniky, jako např. Strojstav Nové Mesto nad Váhom nebo Chemosvit.

Se silnými investory v zádech

Infor Global Solutions patří z hlediska akvizic konkurentů k nejdravějším a nejrychleji rostoucím softwarovým korporacím. Zaměřuje se podobně jako v minulosti SSA Global na segment výrobních a logistických podniků, ovšem ne výhradně. Operuje také na trhu Business Intelligence (akvizice MIS AG) a ERP systémů určených pro obchodní firmy a neziskový sektor (SunSystems).

Stejně jako v případě SSA Global stojí i za Inforem nadnárodní finanční korporace disponující miliardami dolarů, kterými ovlivňují nejen ERP trh, ale i mnoho dalších oblastí podnikání. Infor Global Solutions financují investiční společnosti Golden Gate Capital a Summit Partners. Ty, pro zajímavost, investují např. do Herbalife (Golden Gate) či ProClarity (Summit), které však již v tomto roce patří Microsoftu.

Jedná se spíše o střednědobé finanční, než strategické investory. V roce 2006 Golden Gate Capital odkoupil nejprve Geac Computer (System21 Aurora), poté společně se Summit Partners oznámil akvizici SSA Global. Produkty Geac i SSA Global se tedy během letošního roku staly součástí produktového portfolia společnosti Infor.

Odhad podílů na světovém ERP trhu v roce 2006
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Trendy podporované Inforem

K nejznámějěším produktům dodávaným touto společností na český a slovenský trh tak patří informační systémy Infor ERP Visual, Infor ERP SyteLine a Infor ERP XPPS (dříve Brain XPPS, nová verze ponese název Infor ERP Xpert), což je řešení zaměřené výhradně na automobilový průmysl (Best-of-Breed). Součástí Infor Global Solutions jsou dnes i významná řešení pocházející z portfolia SSA Global, z nichž k těm nejznámějším patří Infor ERP LN (dříve Baan), Infor ERP LX (dříve BPCS) a Infor ERP MAX+.

Jak ukázala prosincová konference Inforum Central Europe 2006, společnost hodlá pokračovat v původní strategii SSA Global, což znamená zajistit trvalou podporu pro všechna řešení a poskytovat jejich postupná vylepšení založená na servisně orientované architektuře (Infor Open SOA). Tato architektura nabízí rozsáhlejší funkčnost pro vertikální odvětví a také integraci do strategických řešení (od jediného dodavatele), díky níž mohou zákazníci podporovat podnikové procesy v celé aplikaci.

Ze současného produktového portfolia podporují SOA řešení Infor ERP LN a Infor ERP LX. Pro organizace z toho plyne celá řada výhod. Propojenými systémy mohou dobře sledovat změny stavu, což jim umožní pohotověji reagovat a zvyšovat tak nejen vlastní konkurenceschopnost, ale i napomáhat lepší informovaností partnerům v dodavatelském řetězci. Podniky si budou moci snadněji vybudovat vlastní dodavatelské sítě řízené poptávkou a vyhovět přibývajícím zákonným a regulačním požadavkům.

Důležitou oblastí rozvoje pro Infor bude také komplexní řízení výkonnosti a hodnoty podniku (CPM - Corporate Performance Management).

Kdo konkuruje lídrům ERP trhu

V současnosti, tedy před koncem roku 2006, patří Infor Global Solutions s ročními výnosy vyššími než 2,1 mld. dolarů na třetí místo mezi světovými ERP dodavateli, tedy hned za SAP a Oracle. V jeho vlastnictví se ocitlo více jak 20 ERP systémů s globální podporou po celém světě.

Posledním dominantním hráčem světového ERP trhu je společnost Sage Group (4. místo za Inforem). Ta se na českém a slovenském trhu zatím příliš neetablovala. Ve světě však aplikace Sage využívá více jak 4,7 milionů zákazníků, především z oblasti malých a středně velkých podniků, na jejichž potřeby se firma cíleně orientuje.

K významným konkurentům SAPu, Oracle, Inforu, Sage a Microsoftu bude bezesporu patřit Lawson Software, který v roce 2006 dokončil spojení s dalším globálním dodavatelem, švédskou společností Intentia International. V segmentu středně velkých a velkých výrobních firem zaměřených na oblast strojírenství, leteckého průmyslu, hi-tech technologií, ale i potravinářství a farmacie pak budou s lídry ERP trhu bojovat tradiční dodavatelé s mnoha referencemi v těchto oborech po celém světě, jako jsou společnosti IFS (IFS Aplikace) a QAD (MFG/Pro).

Trh s podnikovými aplikacemi velmi pravděpodobně nezůstane zakonzervován v této podobě a nabídne nám, jako v minulosti mnohokrát, ještě řadu překvapení.


10.12.2006 - Petr Sodomka - četlo 21406 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: