Diskuze

Microsoft Convergence 2006: Podnikové aplikace nové generace

Ve dnech 6. - 8. listopadu 2006 se v bavorském Mnichově uskutečnilo premiérové setkání zákazníků Microsoft Dynamics na evropské úrovni. Konference Microsoft Convergence 2006 EMEA tak navázala na řadu tradičních celosvětově úspěšných setkání, která probíhají na americkém kontinentu. Protože jsme měli možnost osobně tuto konferenci navštívit, přinášíme vám nyní reportáž, která více poodhalí svět podnikového softwaru a aktuálního dění v této oblasti u společnosti Microsoft.

Účastníci měli z čeho vybírat

Více než 3 000 zákazníků, partnerů a pracovníků společnosti Microsoft ze 78 zemí světa mělo příležitost vyměnit si názory a zkušenosti v příjemných prostorách mnichovského mezinárodního kongresového centra ICM. Pestrý program nabízel jak klíčové přednášky představitelů společnosti, jakými jsou např. Bill Gates, Satya Nadella nebo Neil Holloway, tak sekce speciálně zaměřené na konkrétní produkty či podnikové oblasti.

Zájemci z jednotlivých podnikových sfér měli tedy k dispozici široký výběr konkrétních témat. Uveďme alespoň poutavé přednášky z oblasti řízení dodavatelských řetězců, výroby, analýzy podnikových dat a podpory manažerského rozhodování. Zajímavé informace nabídly také sekce určené k prezentacím moderních technologií a jejich praktickému využití, jako např. Microsoft Mobile Solutions, Services and Community.

Jak už je téměř tradicí na konferencích Microsoftu, ve výstavních prostorách prezentovali svá řešení a produkty jednotliví sponzoři a partneři společnosti. Pro ty, kdo měli zájem blíže diskutovat o konkrétních aplikacích s odborníky, byli k dispozici specialisté Microsoft, a to v pavilonu speciálně vyhrazeném k tomuto účelu.

Návštěvníci si zde mohli nejen prakticky vyzkoušet nové verze produktů, ale stát se i přímo členem vývojového týmu. Pod dohledem odborníků si mohli vyzoušet na připravených příkladech práci s novým uživatelským rozhraním vyvíjených aplikací. Osobně jsme měli možnost seznámit se např. s testovací verzí ERP systému Microsoft Dynamics NAV 5.0, a to v prostředí operačního systému Windows Vista.

Zlatý hřeb konference

Nejočekávanější hvězdným vystoupením se bezesporu stala odpolední show Billa Gatese. Bezmála hodinová prezentace se nesla ve znamení komunikace, integrace a sbližování aplikací. Gates hovořil o tom, jakým výzvám dnes čelí firmy, jak jim mohou produkty Microsoftu pomoci maximalizovat výkonnost a zvyšovat jejich hodnotu, a to prostřednictvím překonání "poslední míle" oddělující produktivitu kancelářského softwaru (MS Office) a pokročilých podnikových systémů. Bill Gates dále poukázal na to, jak podniková řešení Microsoft Dynamics dokáží kombinovat software nasazený "in-house" s online službami a jak tyto možnosti povedou k větší využitelnosti podnikových aplikací a tím i k vyšší produktivitě podniků.

Bill Gates na konferenci Microsoft Convergence 2006
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

"Uživatelská práce s podnikovými aplikacemi není efektivně využita tak, jak by mohla být, nevíc u ní lze jen obtížně predikovat budoucí vývoj. Cítíme svou jedinečnost v tom, že jsme schopni tento nedostatek významně eliminovat. Jednak víme, jak lze učinit podnikové aplikace flexibilnějšími, jednak je umíme propojit sblížením workflow a vizualizace v podobě Office, na níž jsou lidé dennodenně zvyklí." řekl Bill Gates.

Podnikové megatrendy

Bill Gates hovořil rovněž o světových megatrendech, které ovlivňují a budou ovlivňovat svět podnikání. Výkonnost hardwaru byl první trend, který Gates komentoval. Mimo jiné zmínil počátky vývoje počítačů, vývoj prvního procesorového čipu 8008 a Moorův zákon. Divákům dále připomenul fakt, že oblast hardwaru se vyvíjí takřka bez hranic.

Podnikové megatrendy
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

"Současné osobní počítače nám ve srovnání s IBM PC z roku 1981 nabízejí exponenciální zlepšení, jejich výkon je milionkrát vyšší, a to za desetinu ceny prvního PC. Aktuálním trendem je paralelní zpracování úloh více čipy, což umožňuje řešit zadání, která ještě před několika lety byla nerealizovatelná. Můžeme vyhledávat v rozsáhlých databázích nacházejících se za webovým rozhraním, získávat doposud nedostupné informace, nahlížet na jejich vzorky, podívat se na to, kdy bude ukončena konkrétní transakce a kdy ne, můžeme nahlížet na vzorce, které se nacházejí za výpočtem v obrovských množstvím dat a které bychom jinak nebyli schopni pochopit. Kapacita hardwaru tedy do budoucna nebude žádným limitem," uvedl Bill Gates.

Digitální životní styl

Přednáška nabyla na atraktivitě ve chvíli, kdy Gates předvedl demonstrační ukázku, jak by v budoucnu mohlo vypadat využití všech technických vymožeností a propojení informací prostřednictvím produktů Microsoftu.

Zmínil také, že velkou výzvu do budoucna bude představovat koncept propojení soukromého a profesního života. Dostupnost informací ze všech oblastí demonstroval prostřednictvím svého mobilního zařízení. Gates v této souvislosti zdůraznil zvyšující se zájem o přenosná a bezdrátová zařízení typu Tablet PC. Pohovořil také o tom, že softwarová platforma není jen záležitostí PC ale i mobilních telefonů, kterým přidává rozšířené možnosti.

Bill Gates na konferenci Microsoft Convergence 2006
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Jak dále s Microsoft Dynamics

Bill Gates zhodnotil také stávající vývoj divize Microsoft Dynamics. Uvedl, že investice do jejich aktivit dramaticky vzrostly, a to nejen díky uskutečněným akvizicím, ale také vzhledem k podpoře programu zaměřeného na modernizaci podnikových aplikací.

Microsoft hodlá i nadále masivně investovat do této divize, což dokládá i prezentovaný plán budoucího vývoje aplikace Dynamics NAV. Veškeré aktivity kolem Dynamics zohledňují čtyři zásadní myšlenky: povědomí o produktech, zaměření na produktivitu podniku, spojení se systémem, podpora rozhodovacího procesu. Nejvýznamnější myšlenkou je bezesporu zvýšení produktivity podniku prostřednictvím konceptu postaveného na rozdělení rolí a přístupu k systému na základě jejich definice (tzv. "Role Based Solutions").

K tomu, aby se uživatelé sžili s aplikací a stala se pro ně známou a přívětivou, bude v nových verzích řešení použito rozhraní a funkcionalit Office a Windows. I když to tak na první pohled vypadá, mnoho aplikací ve skutečnosti touto cestou nejde. Například i při přechodu z MS Word do prostředí Outlooku se uživatel musí vypořádat s odlišnou koncepcí a vzhledem. To je jeden z důležitých a nejvíce zřetelných elementů.

Investice do inovací produktů
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Dalším důležitým tématem konference byla diskuse nad potřebami středních podniků. Microsoft představil nabídku nových nástrojů, služeb a řešení orientovaných na role pro usnadnění implementace, správy a podpory IT infrastruktury ve středních firmách.

"Střední podniky mají podobné potřeby jako podniky velké, ale musí se vyrovnat s omezenými zdroji. S tímto problémem jim může IT průmysl pomoci a Microsoft o to bude usilovat," prohlásil na konferenci Davide Viganó, generální manažer pro řešení pro malé a střední podniky společnosti Microsoft.

Horké novinky na trhu

Konference se již tradičně stala příležitostí pro oznámení nových verzí podnikových řešení. Jednalo se o produkty určené zejména pro evropský trh, jako jsou Dynamics AX 4.0 a Dynamics NAV 5.0. Ty jsou koncipovány tak, aby plně využily integrace a funkčnosti s ohlášenými kancelářskými aplikacemi Office 2007 a operačního systému Windows Vista.

Microsoft Outlook 2007
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Dynamics AX se soustředí na rozvoj vertikál

Pozice Dynamics AX výrazně posiluje, ve 4. čtvrtletí roku 2006 dosáhl tento produkt celosvětově 7 000 zákazníků. Dynamics AX se stále více zaměřuje na rozšiřování horizontální funkcionality. Rozšiřuje se rovněž nabídka partnerských vertikálních řešení, a to pod označením Business Builders. Cílem je kromě stávající podpory diskrétní výroby soustředit se i na pokrytí procesní výroby.

Testování nové verze Dynamics AX se zúčastnilo 1 000 současně pracujících uživatelů. Prodej nové verze bude zaměřen také na nové trhy jako je Čína, Brazílie, Japonsko, Rusko a Indie.

Microsoft Dynamics NAV nabídne zaměstnanecký portál

Dynamics NAV, dostupný ve více než 40 lokalizacích, používá k řízení svých podnikových aktivit celosvětově 50 000 zákazníků. Počet licencovaných uživatelů dosáhl jednoho milionu.

Nová verze Dynamics NAV 5.0 bude uvolněna ve dvou vlnách. Verze 5.0 bude vydána v březnu 2007 a bude obsahovat původní klientskou aplikaci (tzv. C/SIDE klient), všechny nové aplikační funkčnosti a integraci s Office 2007. Verze 5.1 bude uvolněna ve 4. čtvrtletí roku 2007 a nabídne nového klienta, třívrstvou architekturu a webové služby. Pro české zákazníky bude lokalizována až následná verze 5.1. Na rok 2008 pak Microsoft naplánoval uvedení verze 6.0.

Portálové prostředí Microsoft Dynamics NAV
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Mezi zajímavé novinky Dynamics NAV prezentované na konferenci patřilo představení zaměstnaneckého portálu. Jedná se o řešení založené na třívrstvé architektuře klient/server produktu Microsoft SharePoint Server, který bude přizpůsobován uživatelům na míru. Nebude se však jednat o náhradu plnohodnotného klienta, nýbrž o substitut.

Nový Dynamics NAV ve spojení s Office 2007 a Outlookem přinese např. schvalování nákupních a prodejních dokumentů, vystavování zálohových faktur nebo přenos dat do Wordu a Excelu prostřednictvím XML.

Portálové prostředí Microsoft Dynamics NAV
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Dynamics NAV 5.1 bude distribuován buď s původním klientem (C/SIDE klient) nebo s novým klientem založeným na rolích. Portálové řešení aplikace pak bude uzpůsobeno potřebám uživatele. Umožní mu např. sledovat deset klíčových zákazníků organizace s nadefinovanými klíčovými ukazateli (KPI) a mnoho jiných důležitých činností.

Microsoft Dynamics CRM bude pro uživatele přívětivější

Podnikovou aplikaci, od níž si Microsoft hodně slibuje, představuje nová verze Dynamics CRM V3C (Vista/Office 2007 kompatibilní verze), která by měla vyjít na konci tohoto roku. Nová verze Dynamics CRM bude dostupná prostřednictvím aktuálního licenčního programu - Business Ready, který je určený i pro všechny nabízené ERP systémy.

Dynamics CRM umožní uživatelům využít bohatou, na rolích založenou funkcionalitu, která bude těžit z propojení na Oultlook, MS Internet Explorer a nepřeberné množství mobilních zařízení.

K hlavním důvodům, proč by zákazníci měli upřednostnit Microsoft Dynamics CRM před konkurenčními světovými řešeními, jako jsou Siebel, Onyx nebo Ligotal, patří snadné přijetí aplikace uživatelem a nízké náklady na implementaci a podporu.

Microsoft Dynamics NAV
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

V současnosti má zákazník uvažující o pořízení CRM od Microsoftu na výběr ze dvou možností. Buď využije funkcionality, kterou nabízí ERP systém Dynamics NAV či AX nebo dá přednost aplikaci Dynamics CRM. Např. Dynamics NAV poskytuje v aktuální verzi pokročilou CRM funkcionalitu zahrnutou do modulů Prodej, Marketing a Servis. Ta umožňuje řídit kontakty, příležitosti, kampaně a úkoly, a to vše za podpory integrace s Outlookem. V oblasti servisu pak řídí předměty servisu, servisní objednávky, zdroje, servisní pracovníky i smlouvy.

Jaká bude budoucnost podnikových řešení?

Microsoft na konferenci představil plán vývoje jednotlivých podnikových řešení. První vlna (2005-2007) bude podporovat všechna řešení (Dynamics AX, GP, NAV, SL, CRM) a bude orientována na tyto oblasti:

 1. Systém rolí,
 2. SharePoint portály a workflow,
 3. Business Intelligence založené na SQL Serveru,
 4. Snadná integrace a rozšiřitelnost aplikace prostřednictvím webových služeb,
 5. online procesy,
 6. podpora kolaborativního prostředí a spolupráce v rámci komunit.

Komunity budou hrát v budoucnu daleko významnější roli, než tomu bylo doposud, a to zejména v oblasti podpory koncových uživatelů. Tento trend zdůraznil ve svém vystoupení také Bill Gates.

Druhá vlna (2008-2009+) bude zaměřena na rozšíření uživatelských zkušeností, na workflow a procesně orientovaný návrh systému. Zohlední rovněž nejlepší funkcionality aplikací, jednoduchý, modelem řízený rozvoj a přizpůsobení uživatelům. Tak tedy postupně vznikne jedno podnikové řešení Microsoft Dynamics.


22.01.2007 - Hana Klčová - četlo 22862 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: