Diskuze

Platforma Caché v autodopravě

Společnost Connex Morava, a.s. je největším autobusovým dopravcem v České republice. Případová studie přínáší ukázku nasazení datového skladu v dopravní společnosti.

Data a informace jsou obvykle to nejcennější, co má každá firma k dispozici. Jinak tomu nemůže být ani v případě společnosti Connex Morava, která se specializuje na pravidelnou i nepravidelnou osobní dopravu včetně provozu integrovaných dopravních systémů. Connex Morava je členem skupiny Connex Transport AB, která je součástí největší soukromé dopravní společnosti v Evropě - Connex Group.

Integrované informační systémy umožňují plánování a řízení dopravy, Connex Morava využívá jako nosný systém této kategorie produkt společnosti ISIT - ISAD (Informační systém pro automobilovou dopravu). Základem tohoto systému je databázová platforma Caché a v rámci potřeb jej lze využívat po jednotlivých modulech či jako komplexní celek. Pro zrychlení a zkvalitnění řídícího procesu přistoupila firma Connex Morava v roce 2001 k nasazení datového skladu od dodavatele ISADu. Celý datový sklad je provozován jako nadstavba nad uvedeným Informačním systémem pro automobilovou dopravu.

Platforma Caché

Před nasazením datového skladu probíhalo zpracování dat decentralizovaným způsobem na dvanácti lokálních databázích. Výsledná data byla zasílána do centrály v různých časových intervalech podle potřeb manažerů, nejméně však jednou měsíčně. Data byla sehrávána do jedné databáze, nad kterou byla následně provedena požadovaná operace, nejčastěji měsíční uzávěrka. Poté byla vyexportována pro další zpracovaní v tabulkovém procesoru, pomocí kterého si řídící pracovníci již upravili výstupy k obrazu svému. "Ruční" shromažďování dat bylo ovšem zdlouhavé, složité, náchylné k chybám a také finančně náročné. Nové řešení mělo zabezpečit bezchybnou a včasnou kompletaci dat v centru.

Souběžně s nasazením platformy Caché na výkonném centrálním serveru byla inovována komunikační infrastruktura společnosti. V současné době jsou propojeny všechny lokality ve firemní síti, celkem jde o sedm desítek uživatelů. Cílem bylo vytvořit jednotnou databázi přístupnou z jakékoli lokality on-line, každému uživateli z jakéhokoli modulu ISAD beze změny technologie. Toto vše bylo nutným krokem k rychlému a kvalitnějšímu zajištění včasného a kvalitativně úplného přístupu manažerů k datům. Dále bylo nutné vytvořit nadstavbu ISADu - manažerský systém využívající historických dat pro tvorbu přehledů, statistik, časových řad a grafů - pomocí technologie, kterou nabízela a splňovala platforma Caché. Společnost ISIT navrhla vyřešení tohoto problému pomocí nového modulu ISAD WRH, tedy datového skladu nad ostatními moduly ISAD. WRH je navržen tak, aby uživatel, který většinou umí velice dobře pracovat s kancelářskými aplikacemi, mohl snadno klást své uživatelské dotazy a vytěžit z dat maximum. Uživatel má možnost přes webové rozhraní ukládat již vytvořené dotazy a pohledy.

Klientské prostředí

Modul datového skladu v současné době prochází dalším vývojem. Je vytvářeno kvalitnější rozhraní pro uživatele tak, aby byl schopen snadněji tvořit nové pohledy na data v datovém skladu. Tato vylepšení umožní uživateli ukládat pohledy do různých výstupních formátů (html, pdf, xml, xls atd.). Klientské prostředí je vytvořeno pomoci technologie Caché Server Pages. Součástí řešení je také bezpečnostní podsystém, který dokáže podle přihlášení zpřístupnit uživateli pouze data, na která má dostatečné oprávnění.

Zadání dotazu

Klikněte na obrázek pro zvětšení

Výsledek dotazu

Klikněte na obrázek pro zvětšení

Přínosy řešení

Plnění datového skladu bylo zahájeno v lednu 2003, v současné době jsou zpětně nahrávána data z let 2002 a předchozích. Manažeři již běžně tento datový sklad využívají pro potřeby taktického a strategického řízení a plánování.

S nástupem Caché 5 se o 300 % zrychlilo načítaní dat díky využití bitmapových indexů. Vzhledem k flexibilitě Caché a možnosti spolupráce této platformy s dalšími databázovými prostředími pomocí SQL Gateway není žádným problémem propojení datového skladu s jinými provozními či analytickými databázemi.

Do centralizace dat a zpracování byly nutné nemalé investice (zakoupení centrálního serveru, nasazení Caché, vybudování komunikačních linek). Rovněž vývoj modulu WRH, aby splňoval náročné požadavky uživatelů, byl časově i finančně náročný. Zjistit však přímé úspory vzniklé výše popsaným řešením není jednoduché. Ty se projevují reálností a úplností dat v databázi na centrálním serveru, dále pak zkrácením termínů uzávěrek a reportů pro management společnosti Connex Morava.

Přehled dávek

Klikněte na obrázek pro zvětšení


09.01.2004 - Aleš Raška, Jaromír Habáň - četlo 20715 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: