Diskuze

Na trh přichází Oracle Database 11g, co nabídne uživatelům?

Společnost Oracle uvedla na trh Oracle Database 11g, novou verzi nejoblíbenější databáze na světě. S více než 400 novými funkcemi, 15 milióny hodin testování a dobou vývoje ekvivalentní 36 tisícům měsíců práce jednoho člověka patří Oracle Database 11g k absolutní špičce softwarových produktů, které kdy Oracle uvedl na trh.

Stručná charakteristika na úvod

Oracle Database 11g je jediná databáze navržená pro grid computing. Oracle vydáním verze Oracle Database 11g zjednodušuje správu podnikových informací více než kdy předtím, umožňuje zákazníkům vědět víc o jejich byznysu a inovovat rychleji. Oracle Database 11g přináší vysoký výkon, škálovatelnost, dostupnost, zabezpečení a snadnou správu v levných sítích standardizovaných úložných zařízení a serverů. Oracle Database 11g je navržena tak, aby ji bylo možné efektivně provozovat na malých blade serverech, na největších víceprocesorových serverech i na clusterech všech velikostí. Je vybavena automatickými funkcemi pro správu, které zaručují snadný, cenově výhodný provoz. Vzhledem k jedinečné schopnosti nativně spravovat veškerá data, od obvyklých podnikových informací přes dokumenty XML až po 3D prostorové informace, je Oracle Database 11g ideální volbou pro zpracování online transakcí, podporu rozhodování a správu obsahu.

Hlavní novinky verze 11g

Technologie Real Application Testing

Oracle Database 11g obsahuje vyspělé funkce samočinné správy a automatizace, které pomohou organizacím dodržovat podmínky dohodnutých SLA (Service Level Agreement). Organizacím, které se potýkají s pravidelnými upgrady databází a operačních systémů, změnami hardwaru a informačních systémů, přináší Oracle Database 11g technologii Oracle Real Application Testing. Jako první databáze tak pomůže zákazníkům testovat a řídit změny jejich informačního prostředí rychle, kontrolovaně a s rozumnými náklady.

Vyšší návratnost investic do řešení pro Disaster Recovery

Technologie Oracle Data Guard v Oracle Database 11g umožňuje zákazníkům používat záložní databázi nově nejen pro ochranu před poruchou systému a celosystémovým zhroucením, ale i ke zvýšení výkonnosti produkčního prostředí. Oracle Data Guard umožňuje simultánní čtení a obnovu záložní databáze, kterou tak lze využívat ke generování sestav, k zálohování, testování a implementaci upgradů produkčních databází. Tím, že dovoluje přesunout pracovní zátěž z produkčního systému na záložní, pomáhá Oracle Data Guard zvyšovat výkonnost produkčních systémů a poskytuje finančně výhodnější řešení pro obnovu po havárii.

Zdokonalená správa životního cyklu informací a úložných zařízení

Oracle Database 11g významně rozšiřuje možnosti v oblasti partitioningu a komprese dat a tím zaručuje finančně výhodnější správu životního cyklu informací (ILM) a jejich uložení. Oracle Database 11g automatizuje řadu manuálních operací spojených s členěním dat na oddíly a rozšiřuje stávající možnosti členění dat pomocí rozsahů, hashovací funkce a výčtů o možnost použití intervalů, referencí a virtuálních sloupců. Oracle Database 11g navíc poskytuje komplexní sadu funkcí pro kompozitní partitioning, jež umožňuje lépe spravovat datová úložiště na základě obchodních pravidel. Oracle Database 11g navazuje na kvalitní mechanismy komprese dat v předchozích verzích a nabízí vyspělou kompresi strukturovaných i nestrukturovaných dat (LOB) jak v aplikacích typu datových skladů, tak nově i pro transakční aplikace a správy obsahu. S vyspělými kompresními funkcemi Oracle Database 11g lze u všech typů dat dosáhnout dvou či trojnásobného poměru komprese, případně i vyššího.

Kompletní obnovení změn dat

Nová verze dále obsahuje funkci Oracle Total Recall, která umožňuje administrátorům definovat tabulky, pro které se bude automaticky dlouhodobě ukládat historie změn. Pomocí běžných dotazů pak vybraní uživatelé mohou pracovat s informacemi k zadanému datu v minulosti. Tato funkce nabízí snadný a praktický způsob, jak přidat k datům časový rozměr pro sledování změn, audit a zajištění shody s předpisy.

Maximální dostupnost informací

Oracle je dlouhodobě na špičce v ochraně databázových aplikací před plánovanými i neplánovanými odstávkami provozu. Oracle Database 11g v tomto trendu pokračuje a umožňuje správcům ještě snáz plnit očekávání uživatelů z hlediska dostupnosti databází. Mezi nové funkce pro zajištění dostupnosti patří Oracle Flashback Transaction, jež umožňuje snadno vrátit zpět omylem provedenou transakci i všechny na ní závislé transakce, Parallel Backup and Restore, která pomáhá zlepšit výkonnost zálohování a obnovy rozsáhlých databází, a "hot patching", jež přispívá k vyšší dostupnosti systému tím, že umožňuje instalovat aktualizace bez nutnosti vypínat databáze. Nový poradce Data Recovery Advisor navíc pomáhá správcům výrazně zkrátit dobu potřebnou pro obnovení, neboť automatizuje rozbor problému, inteligentně určí vhodný plán obnovení a zvládne různé situace poruchy.

Oracle Fast Files

Oracle Fast Files představuje novou generaci funkcí pro ukládání rozsáhlých objektů (LOB), například obrázků, velkých textových objektů nebo komplikovanějších datových typů včetně XML, lékařských snímků a trojrozměrných objektů, v databázi. Oracle Fast Files zajišťuje databázovým aplikacím při práci s těmito typy dat výkon plně srovnatelný se souborovými systémy. Díky ukládání širšího spektra podnikových informací do databáze a jejich rychlému a snadnému načítání mohou podniky mít lepší přehled o svém byznysu a rychleji reagovat.

Rychlejší zpracování XML

Oracle Database 11g obsahuje výrazná vylepšení výkonu technologie XML DB, která umožňuje zákazníkům nativně ukládat a manipulovat s daty XML. Nová podpora binárního XML rozšiřuje široké možnosti volby ukládání XML v závislosti na požadavcích konkrétních aplikací a na požadovaném výkonu. XML DB také umožňuje manipulovat s daty XML pomocí standardizovaných rozhraní, podporuje specifikace XQuery, Java Specification Requests (JSR)-170 a SQL/XML.

Transparentní šifrování

Oracle Database 11g navazuje na bezkonkurenční bezpečnostní vlastnosti předchozích verzí významnými novými vlastnostmi. Obsahuje zdokonalenou technologii Oracle Transparent Data Encryption, která přesahuje šifrování na úrovni sloupců. Oracle Database 11g nabízí šifrování tabulkových prostorů, jehož pomocí lze zašifrovat celé tabulky, indexy a další uchovávaná data. Šifrovat lze rovněž objekty LOB uložené v databázi.

Zabudované OLAP kostky

Oracle Database 11g také přináší inovace v oblasti datových skladů. Takzvané OLAP kostky byly zdokonaleny, takže se chovají jako materializované pohledy v databázi. Díky tomu mohou vývojáři používat standardizované SQL dotazy a přitom využívat vysoký výkon OLAP kostek. Nová funkce Continuous Query Notification umožňuje okamžitě upozorňovat aplikace, pokud dojde k důležitým změnám dat v databázi, aniž by bylo třeba zatěžovat databázi neustálým dotazováním.

Sdružování připojení a mezipaměti výsledků dotazů

Funkce Oracle Database 11g v oblasti výkonu a škálovatelnosti mají pomoci organizacím udržovat vysoce výkonnou a škálovatelnou infrastrukturu, která zajistí uživatelům nejvyšší kvalitu služeb. Oracle Database 11g dále upevňuje vedoucí pozici společnosti Oracle v oblasti výkonu a škálovatelnosti novými funkcemi, jako je například Query Result Cache, jež pomocí mezipaměti zvyšuje výkon a škálovatelnost aplikací a opakovaně používá výsledky často volaných databázových dotazů a funkcí na úrovni databáze i aplikací. Database Resident Connection Pooling zvyšuje škálovatelnost webových systémů sdružováním připojení jednovláknových aplikací.

Vylepšené nástroje pro vývoj aplikací

Oracle Database 11g nabízí vývojářům širokou paletu vývojových nástrojů a zjednodušený proces vývoje aplikací, který naplno využívá klíčové funkce nové verze. Jedná se o nové funkce jako Client Side Caching (mezipaměť na straně klienta), binární XML pro vyšší výkon aplikací, zpracování XML, ukládání a načítání souborů. Oracle Database 11g také obsahuje nový Java just-in-time kompilátor pro spouštění javových procedur v databázích bez nutnosti používat kompilátor třetí strany, nativní integraci s nástrojem Visual Studio 2005 pro vývoj aplikací .NET na platformě Oracle, nástroj Oracle Application Express pro migraci databázových aplikací z databáze Access, a SQL Developer pro snadné a rychlé programování rutin SQL a PL/SQL.

Zdokonalené funkce samočinné správy a automatizace

Novinky ve správě Oracle Database 11g mají pomoci organizacím snadno spravovat podnikové IT prostředí a plnit požadavky uživatelů na úroveň poskytovaných služeb. Oracle Database 11g přináší nové mechanismy samočinné správy a automatizace, jež pomohou zákazníkům snížit jejich náklady na správu systémů a zároveň zvýší výkon, škálovatelnost, dostupnost a zabezpečení databázových aplikací. Mezi nové funkce Oracle Database 11g v oblasti správy patří automatické ladění SQL a paměti, nový Partitioning Advisor, jenž automaticky radí správcům, jak dělit tabulky a indexy do diskových polí, aby bylo dosaženo lepšího výkonu, a vylepšená diagnostika výkonu databázových clusterů. Oracle Database 11g navíc obsahuje nový panel Support Workbench, který ve snadno použitelném rozhraní prezentuje správcům informace o incidentech souvisejících se stavem databáze spolu s informacemi, jak rychle zvládnout řešení těchto incidentů.

Shrnutí

Oracle Database 11g pomůže organizacím lépe kontrolovat podnikové informace, získat lepší přehled o chodu byznysu a rychle a s jistotou se přizpůsobovat rychle se měnícímu konkurenčnímu prostředí. Pro tyto účely obsahuje jedinečné mechanismy pro clusterování databázových serverů, automatizaci správy datového centra a řízení zátěže. S bezpečnými, vysoce dostupnými a škálovatelnými sítěmi dostupných serverů a úložných zařízení mohou zákazníci Oracle zvládat i nejnáročnější úlohy v oblasti transakčního zpracování, datových skladů a správy obsahu.

Andy Mendelsohn, senior viceprezident společnosti Oracle pro technologie databázových serverů komentoval uvedení nové verze databázové platformy následovně: "Oracle Database 11g vychází z našich třicetiletých zkušeností s vývojem databází a představuje novou generaci řešení správy podnikových informací. Naši zákazníci se dnes více než kdy v minulosti potýkají s rychlým růstem dat, se zvýšenými nároky na integraci dat a s finančními tlaky na IT."

"Oracle Database 10g přinesla průlomovou koncepci Enterprise Grid a více než polovina zákazníků Oracle již na tuto verzi přešla. Oracle Database 11g přináší řadu klíčových vlastností požadovaných našimi zákazníky pro ještě snazší a širší nasazení gridových sítí Oracle. Jde o skutečné inovace, řešící skutečné problémy skutečných zákazníků. A právě ti potvrzují, že nová databáze představuje skutečnou inovaci řešící skutečné výzvy," dodává Andy Mendelsohn.

Pozice Oracle podle agentury Gartner

Oracle Database je podle agentury Gartner databázovou platoformou číslo 1. Gartner uvádí 47,1 % podíl Oracle na celosvětovém trhu relačních databází za rok 2006.

Agentura Gartner nedávno zveřejnila údaje o podílu na trhu podle operačního systému za rok 2006 vycházející z celkových tržeb z prodeje softwaru. Oracle podle analytiků Gartner vzrostl tržní podíl ze 46,8 % (2005) na 47,1 % (2006)005). S tržbami 7,2 miliardy dolarů dosáhl Oracle růstu tržeb 14,9 %, což představuje o šest desetin procenta více, než činil růst celého trhu. Oracle také dlouhodobě udržuje větší podíl na trhu než jeho dva nejbližší konkurenti dohromady.


13.07.2007 - Hany Farghali - četlo 22925 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: