Diskuze

Užitná hodnota a náklady na ERP řešení podle Aberdeen Group

Analytická společnost Aberdeen Group uveřejnila v červenci dvě zajímavé výzkumné zprávy nazvané Celkové náklady na vlastnictví ERP u středně velkých společností a Náklady na funkčnost ERP řešení. Pěkných výsledků dosáhly především společnosti QAD, Lawson, Infor Global Solutions a Epicor. Podívejme se blíže na některé důležité aspekty těchto dvou studií.

Celkové náklady na vlastnictví a funkčnost využitá uživateli

Celkové náklady na vlastnictví (TCO - Total Costs of Ownership) představují významný faktor ovlivňující strategická rozhodnutí vedoucích manažerů v oblasti plánování podnikových zdrojů (ERP - Enterprise Resource Planning). I když implementace a provoz informačního systému generuje širkou škálu nejrůznějších výdajů po celou dobu životního cyklu, průzkum analytiků Aberdeen Group porvrdil, že manažeři zvažují při pořízení ERP systémů především cenu softwaru, cenu servisních služeb a náklady na údržbu. Výdaje se samozřejmě mění s velikostí, resp. růstem organizace.

Společně s úrovní celkových nákladů na vlastnictví hraje důležitou roli při výběru ERP systému také šíře a detailnost jeho funkcionality. Faktor funkcionality a TCO pak lze chápat jako ukazatel jakosti nabízeného ERP řešení.

Východiska pro provedení průzkumu

Výsledky prezentované v obou výzkumných zprávách jsou založeny na průzkumu uskutečněném na vzorku 1 680 výrobních společností všech velikostí včetně 645 výrobních společností dosahujících roční tržby ve výši 50 mil. - 1 mld. USD (SME segment dle Aberdeen Group). Zde je vhodné připomenout, že dle specifikace Evropské komise, kterou používá při hodnocení trhu CVIS, patří mezi malé a středně velké firmy ty, které dosahují obratu 220 mil. - 1,4 mld. Kč. Ani konkurenti Aberdeen Group, jako např. IDC nepoužívají shodnou metodiku pro hodnocení velikosti firem. Např. již zmiňovaná společnost IDC řadí mezi malé a středně velké firmy ty, které dosahují obratu 150 mil. - 10 mld. Kč.

Společnost Aberdeen Group vybrala pro sestavení obou zpráv dodavatele na základě velikosti vzorku, který měla k dispozici ve svém souboru respondentů účastnících se průzkumu. Vzorky na jednoho dodavatele se pohybovaly v rozsahu 41 až 275 respondentů. Jestliže byla velikost vzorku menší než 100, byli příslušní dodavatelé do studie zahrnuti jenom tehdy, jestliže byly jejich odpovědi homogenní a konzistentní.

Vybrané výsledky průzkumu

Výzkumná zpráva Celkové náklady na vlastnictví ERP u středně velkých společností hodnotí TCO a nejrůznější odvozené ukazatele u šesti světových dodavatelů (a ostatních), jejichž ERP systém vlastní malé a středně velké organizace ze zkoumaného vzorku průzkumu Aberdeen Group. Hodnotit tedy můžete SAP, Oracle, Infor Global Solutions, Lawson, Epicor a QAD navzájem, ve srovnání s průměrnými hodnotami ostatních dodavatelů či průměrnými hodnotami celého zkoumaného vzorku SME segmentu.

K nejzajímavějším výsledkům studie patří tyto:

 • Nejnižší průměrné ceny ERP softwaru na jednoho uživatele poskytují společnosti Infor, Lawson, QAD, Epicor, SAP a Oracle (v pořadí od nejlevnějšího po nejdražšího - Infor je tedy nejlevnější).
 • Nejnižší náklady na servisní služby vztažené na jeden dolar investovaný do ERP softwaru poskytují společnosti Infor, Epicor, QAD, SAP, Oracle a Lawson (Infor tedy opět nejlevnější).
 • Nejnižší průměrnou cenu ERP softwaru, z níž je odvozován předchozí údaj, ovšem vykazují společnosti Epicor, Lawson, QAD, Infor, SAP a Oracle (opět od nejlevnějšího po nejdražšího).
 • Nejnižší průměrné celkové náklady na jednoho uživatele pak poskytují Epicor, Lawson, QAD, Infor, SAP a Oracle (Epicor tedy vykazuje nejnižší náklady).
 • Nejefektivnější využití nákladů vynaložených na ERP řešení, resp. jejich přeměna na měřitelné přínosy v oblasti snižování nákladů na zásoby, při operativním řízení výroby, na administrativu, dodržování časového harmonogramu výroby a zlepšení v oblasti distribuce poskytují řešení společností Lawson, Epicor, Infor, QAD, SAP a Oracle. Lawson vykazuje nejnižší náklady vynaložené na každý procentní bod zlepšení v hodnocených procesech.

Výzkumná zpráva Náklady na funkčnost ERP řešení se zabývala jak šíří a detailností použité funkcionality jednotlivých ERP produktů, tak i pořizovacími náklady ERP softwaru, náklady na servisní služby a údržbu. Tento průzkum pracuje se vzorkem 1 680 firem (respondentů) a hodnotí produkty společností SAP, Oracle, Infor Global Solutions, Lawson, Epicor, QAD a Microsoft Dynamics.

Studie prezentuje především zajímavé výsledky z hlediska využitelnosti pořízeného ERP softwaru uživateli. Hodnotí uvedené společnosti také podle nákladů na procentní bod použité funkčnosti.

Obě studie jsou k dispozici v plném znění pro členy CVIS-ČSSI po přihlášení na webu CVIS.CZ.


19.08.2007 - Petr Sodomka - četlo 21774 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: