Diskuze

Aktuální trendy vývoje českého trhu Business Intelligence (závěrečná část)

Český trh s aplikacemi Business Intelligence je, podobně jako světový trh, široký a nepřehledný jak co do počtu, tak i typů dostupných produktů a technologií. Druhou, závěrečnou část studie jsme proto věnovali charakteristice trhu, přehledu nabízených BI platforem a dílčích komponent využívaných při tvorbě manažerských informačních systémů. V této části studie rovněž uvádíme a komentujeme výsledky výzkumu českého BI trhu, částečně již uveřejněné v knize Informační systémy v podnikové praxi z roku 2006, které jsme aktualizovali na základě šetření provedených v letošním roce.

Několik slov na úvod druhé části

Nabídku českého BI trhu lze v podstatě rozdělit do tří oblastí. První z nich jsou platformy Business Intelligence a obchodní BI řešení vytvořené na základě těchto platforem. Ty představují ucelená řešení, pomocí nichž lze vybudovat manažerský informační systém s komplexní funkcionalitou, která však může být zabezpečována subdodávkami třetích stran. Druhou oblast představují BI nástroje v transakčních systémech, které jsou buď integrální součástí řešení (ERP, CRM), nebo bývají zajišťovány subdodávkou funkcionality BI platformy. Poslední oblast tvoří dílčí nástroje a technologie. Ty můžeme shrnout do čtyř hlavních skupin, kterými jsou databázové platformy, ETL nástroje, pokročilé analytické aplikace a nástroje pro dolování dat.

Následující analýza zahrnuje především první dvě oblasti, jimiž se dlouhodobě zabýváme. Naše vlastní poznatky doplňujeme u každé oblasti citací příslušné studie agentury Gartner, která je aktuální právě k danému tématu.

Trh s BI platformami

Na českém stejně jako na světovém trhu jsou nabízeny BI platformy (řešení) orientované buď výhradně na analytickou funkcionalitu (SAS Enterprise Intelligence Platform) nebo platformy, které jsou integrální složkou komplexního podnikového řešení (SAP NetWeaver Business Intelligence jako součást mySAP Business Suite apod.). Podle aktuálního hodnocení agentury Gartner z počátku roku 2007 patří mezi lídry tohoto segmentu trhu řešení SAS, Cognos, Hyperion Solutions a Business Objects (u posledně jmenované platformy se očekává odkoupení společností SAP). Nově se k této špičce zařadila také společnost Oracle (ještě před akvizicí Hyperion – viz dále). Microsoft a SAP patří k vyzyvatelům s vysokou schopností realizace, přičemž Microsoft zaznamenal významný posun k segmentu lídrů.

Gartner, podobně jako některé další renomované analytické agentury, očekává pokračování dvou významných trendů v této oblasti. Prvním je konvergence světa BI platforem s aplikacemi sloužícími k měření výkonnosti a optimalizaci podnikových procesů a tedy předpokládaná užší spolupráce s hráči na tomto trhu, jako jsou společnosti Tibco a BEA Systems. Bude tak více akcentována úloha CPM (Corporate Performance Management) v rámci BI platforem. Dále lze očekávat, že rostoucí zájem o trh s BI platformami ze strany Microsoftu, Oracle a SAP bude akcelerovat také zájem velkých systémových integrátorů a technologických inovátorů, jako jsou HP, IBM a Sun Microsystems. Zároveň lze předpokládat, že některé moderní technologie (AJAX, MDX) umožní lépe integrovat funkcionalitu BI do kancelářských aplikací, které obvykle představují uživatelské rozhraní analytických systémů (např. MS Excel). Tím se poněkud sníží výhody stávajících technologií dodávaných tradičními producenty BI.

Požadavky na BI platformy a jejich komponenty

K typickým požadavkům na vyspělé BI platformy patří nezávislost na operačním systému a databázové platformě. V této charakteristice jsou nejsilnějšími produkty na českém trhu (dle šetření z roku 2007) SAS Enterprise Intelligence Platform, Cognos 8 BI, SPSS a SAP NetWeaver Business Intelligence. Při splnění požadavku nezávislosti BI platforma nabídne především kompatibilitu, která dovoluje přizpůsobit se infrastruktuře v dané společnosti, znalostem a zaběhnutým praktikám jejich správců tak, aby byly co nejlépe zhodnoceny dosavadní investice do IS/ICT.

Dalším důležitým požadavkem je vysoká kvalita podporované databázové platformy. U BI má významný vliv na rychlost a kvalitu zpracování a uložení dat, která jsou do jejího vlastního datového skladu jako centralizovaného úložiště čerpána z transakčních systémů a externích zdrojů. Podle robustnosti řešení je toto úložiště tvořeno buď jednou databází, určenou k uchovávání i ke čtení, nebo databází sloužící pro uchovávání (relační databáze) a několika dalšími, nad nimiž se budují datová tržiště (multidimenzionální OLAP databáze).

Databázové platformy pro využití v BI

Na trhu jsou dostupné jak databázové platformy poskytující tvorbu relační i multidimenzionální databáze (Oracle Database, MS SQL Server apod.), tak také specializované platformy pro využití v oblasti BI, které jsou dostatečně výkonné při čtení a lze je zároveň využít jako datové úložiště (Teradata, Sybase AS IQ atd.). Podle Gartner patří k lídrům trhu databázových platforem, určených pro Business Intelligence, produkty Oracle Database, Teradata a IBM DB2. Podle poslední analýzy uveřejněné koncem roku 2006, přibyla do skupiny lídrů také platforma MS SQL Server.

Většina dostupných databázových platforem je v současnosti (2007) dostatečně kvalitní na to, aby zvládla i ty nejnáročnější požadavky BI. Výslednou výkonnost silněji ovlivňuje spíše návrh architektury a datových struktur. Kvalitní databázová platforma poskytne BI řešení zejména vysokou výkonnost, spolehlivost a bezpečnost. Tyto vlastnosti jsou určující pro fungování jakéhokoliv informačního systému, u manažerského řešení se jedná přímo o kritické faktory úspěchu jeho nasazení a využívání, zvláště budou-li se zpracovávat objemy dat větší než v řádu terabajtů.

Podpora databázových platforem v BI řešeních na českém trhu
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Svět datových pump

Vyspělá BI platforma se neobejde bez možnosti využití nezávislé komponenty ETL nástrojů. Nezávislá ETL komponenta zajistí při vytváření manažerského informačního systému především konzistentnost – schopnost integrace, sdílení a centrální správy metadat celého podniku, kontrolu datové kvality – vytvoření jedné verze skutečnosti a eliminaci nadbytečných informačních úložišť. Náklady jsou pak ušetřeny nejen díky jednodušší správě a údržbě, ale také tím, že není třeba vyvíjet vlastní ETL nástroje.

Lídry ETL trhu jsou podle Gartner (2005) produkty společností Informatica (PowerCenter), Oracle (Warehouse Builder) a Ascential (DataStage). ETL nástroje od prvních dvou jmenovaných společností lze na českém trhu nalézt v BI platformách Oracle Business Intelligence a SAP NetWeaver Business Intelligence. Společnost Ascential patří od roku 2005 IBM, takže s jejími ETL nástroji se bude možné setkat v rámci BI platformy IBM DB2 Data Warehouse Edition. Analýza Gartner (konec roku 2006) zaměřená na schopnost ETL nástrojů integrovat data již uvádí Ascential pod značkou IBM. IBM společně s produktem PowerCenter řadí do kvadrantu lídrů. Od obou společností se očekává, že budou postupně své ETL nástroje konvergovat do víceúčelových řešení, a to za využití možností konceptu servisně orientované architektury (SOA – Service Oriented Architecture).

Podpora ETL nástrojů v BI řešeních na českém trhu
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Nástroje pro uživatele

Nástroje pro koncové uživatele patří k nejvíce podceňovaným součástem BI platformy. Přitom jde o jediné hmatatelné pojítko mezi uživatelem a manažerským informačním systémem. Nabídka nástrojů pro koncové uživatele přitom bývá velmi široká – od možnosti pasivního prohlížení přednastavených reportů, přes funkcionalitu umožňující provádět vlastní analytické dotazy, až po podporu komplexního řízení výkonnosti podniku (Corporate Performance Management).

Uživatelské nástroje lze tedy rozdělit do tří hlavních skupin. První z nich jsou tzv. reportingové nástroje. Ty primárně představují prostředek, jímž uživatel přistupuje k datům, ať už umístěných v datovém skladu, dočasném úložišti či OLTP databázi ERP systému. Umožňují převážně statický reporting s omezenou interaktivitou, která ale na druhé straně dovolí vytváření sestav nad složitými datovými strukturami. Vytvořené sestavy pak lze v nejrůznějších formátech distribuovat elektronicky uvnitř podnikové infrastruktury nebo za využití mobilních technologií.

Další skupinu tvoří analytické nástroje. Ty jsou na rozdíl od reportingových určeny k tvorbě vlastních analýz. Nutnou podmínkou je uživatelská přívětivost a možnost intuitivní práce tak, aby se manažer-ekonom nemusel při své práci spoléhat na IT specialistu. Možnosti distribuce výsledků jsou podobné jako u reportingových nástrojů.


Neveřejné kapitoly studie zahrnují problematiku řízení výkonnosti podniku, analýzu kritických faktorů realizace BSC v českých podnicích, analýzu aktuálních změn na CPM trhu, problematiku dolování dat, analýzu využití BI nástrojů integrovaných v transakčních systémech, uplatnění BI platforem na českém trhu, hodnocení vývoje přednastavených řešení a očekávané trendy BI v komerčním i nekomerčním sektoru. Součástí studie je přehledová tabulka s podrobnou charakteristikou všech významných BI platforem a některých vybraných obchodních BI řešení nabízených na českém trhu.

Kompletní znění studie Aktuální trendy vývoje českého trhu Business Intelligence je k dispozici pro firemní (kolektivní) členy CVIS-ČSSI po přihlášení na webu CVIS.CZ.

Získat tuto studii mohou i nečlenové. Pro bližší informace o podmínkách pište na e-mailovou adresu info@cvis.cz.

Úvodní část této studie si můžete přečíst zde. Článek, který komentuje aktuální změny na světovém trhu Business Intelligence a porovnává produktová portfolia hlavních hráčů, naleznete v tomto odkazu.


06.11.2007 - Petr Sodomka - četlo 22714 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: