Diskuze

Změny a očekávání na světovém trhu Business Intelligence

Po akvizici Hyperion Solutions společností Oracle a ohlášeném odkoupení Business Objects společností SAP, představuje prodej kanadské společnosti Cognos do vlastnictví IBM již třetí významnou změnu na světovém trhu Business Intelligence v letošním roce. Rozhodli jsme se proto doplnit naši nedávno vydanou studii nazvanou Aktuální trendy vývoje na českém trhu Business Intelligence o komentář k těmto změnám, porovnat produktová portfolia, silné a slabé stránky hlavních hráčů na světovém trhu.

Po ohlášených a již dokončených akvizicích na světovém BI trhu se světová špička konsolidovala na několik významných dodavatelů. Jsou to společnosti Oracle, Microsoft, SAP, SAS Institute, IBM a Infor Global Solutions. Podívejme se nyní podrobněji na produktová portfolia jednotlivých dodavatelů, vyhodnoťme silné a slabé stránky jejich řešení v oblasti BI a možnosti, které nabízejí na českém trhu.

Oracle a Hyperion Solutions

Společnost Oracle je podle hodnocení Gartner lídrem trhu BI platforem i trhu s aplikacemi Corporate Peformance Management. Silnou pozici v obou segmentech měl Oracle ještě před akvizicemi PeopleSoftu, Siebelu a Hyperionu, zvláště pak díky vlastním vyspělých technologiím rozvíjeným na platformě Oracle Database. Oracle také již v té době disponoval velmi vyspělým nástrojem pro řízení výkonnosti podniku postaveným na konceptu Balanced Scorecard (Oracle CPM, nebo také Oracle BSC). Uvedené akvizice korunované letošním odkoupením Hyperion Solutions staví Oracle jednoznačně do pozice světové jedničky, co se týče komplexnosti, technologické a funkční vyspělosti BI aplikací.

Vyhodnocení ukazatele a jeho porovnávání v aplikaci Oracle CPM (zdroj: Oracle)
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Produktové portfolio Oracle zahrnuje všechny oblasti Business Intelligence. Infrastruktura BI platformy poskytuje jednotný způsob administrace a zabezpečení, jednotné uložení a správu metadat, nechybí ani integrovaný uživatelský portál. Vývojové nástroje Oracle lze použít k tvorbě i integaci BI aplikací, a to za podpory webových služeb. BI platforma poskytuje komplexní správu dat (Data Integration a Data Quality Management), včetně sdílení a správy metadat na jediném centralizovaném místě. Z hlediska možností spolupráce uživatelů a integrovaného workflow umožňuje BI platforma Oracle sdílet uživatelská data a sledovat události vybraným skupinám uživatelů na základě definovaných pravidel. Podporuje rovněž integraci s aplikacemi Microsoft Office.

BI platforma Oracle v současnosti umožňuje vytvořit plnohodnotný moderní manažerský informační systém, a to na základě využití vlastních nástrojů.

Hyperion Solutions, jehož zapracování do produktového portfolia Oracle již započalo, poskytne dosavadní BI platformě špičkové vlastnosti především v oblasti plánování a finančního řízení. Hyperion je rovněž velmi silný v oblasti správy a integrace dat (Hyperion Master Data Management, dříve Razza), zajímavé funkční možnosti poskytuje také pro analýzy webu. Hyperion dále poskytuje nástroj na modelování procesů a customizaci CPM nástrojů podle uživatelských požadavků (Business Process Management Architect).

BPM Architect umožňuje administrátorům snadnější ovládání portfolia CPM/BPM aplikací a jejich uživatelské úpravy (zdroj: Hyperion Solutions)
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Oracle má ve srovnání s ostatními konkurenty určitý náskok při integraci významných akvizicí, neboť se skupováním významných dodavatelů BI aplikací a komplementárních produktů započal dříve a ve velkém. I tak se samozřejmě nevyhne problémům se zakomponováním různorodých aplikací do stávající platformy. Slabinou Oracle je především nízká obchodní a marketingová podpora BI. Tento problém se týká především CPM aplikací, funkcionality, která by měla "táhnout" nabídku a podporovat tak prodeje jinak bezesporu špičkových a v praxi velmi užitečných BI nástrojů Oracle. Je to patrné nejen na českém trhu, kde povědomí českých manažerů o možnostech podpory Oracle při řízení výkonnosti firem je velmi nízké, ale i na trhu světovém. Tuto skutečnost uvádí jako kritický faktor rozvoje Oracle v oblasti BI např. analýza CPM trhu společnosti Gartner z roku 2006.

Například letošní představení Oracle Business Intelligence Standard Edition One, sady integrovaných analytických nástrojů a datového úložiště, určené pro segment malých a středně velkých firem, proběhlo prakticky bez jakékoliv marketingové podpory, o prezentaci v odborných médiích či podrobnějším představení podnikovým manažerům ani nemluvě.

Možnosti uplatnění BI řešení Oracle v českých firmách jsou velmi široké a cenově zajímavé. Pro menší organizace jsou k dispozici přednastavené balíčky BI aplikací určené pro řízení obchodu, marketingu, servisu a financí. Manažerům proto doporučujeme vynaložit úsilí a zjistit si podrobné informace, a to buď přímo u společnosti Oracle, nebo u jejich partnerů pro BI (Adastra, AutoCont, Logos).

Microsoft

Společnost Microsoft učinila v oblasti BI v posledním roce významné pokroky. Při nich vycházela nejenom z možností vlastního vývoje na bázi MS SQL Serveru, ale také akvizic. Tou nejvýznamnější bylo získání společnosti ProClarity v roce 2006, do té doby předního světového dodavatele BI řešení. Microsoft je v segmentu BI platforem hodnocen agenturou Gartner jako vyzyvatel s významným tržním potenciálem a zdroji pro další rozvoj (2007). I když jeho BI platforma ještě není natolik vyspělá jako např. u konkurenčního Oracle, je pravděpodobné, že Microsoft tuto ztrátu rychle dožene. Přitom se může opřít o rozsáhlou komunitu vývojových partnerů a špičkových nástrojů, které má pro ně k dispozici. Nespornou výhodou pro další rozvoj BI řešení je schopnost dobře je integrovat do prostředí Microsoft Office. Aktuálním příkladem je letos představené řešení Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 určené pro analýzu, monitoring a plánování obchodních aktivit v prostředí nejrozšířenější sady kancelářských aplikací.

Produktové portfolio Microsoftu zahrnuje všechny důležité součásti BI platformy. Umožňuje integrovat a spravovat data pocházející z jakékoliv databázové platformy či jiného datového zdroje. Samozřejmostí je jednotný způsob administrace a zabezpečení, jednotné uložení a správu metadat. Ve srovnání s Oracle chybí snad jen uživatelský portál, který by byl schopen propojit všechny nástroje Business Intelligence. Microsoft dále disponuje vyspělými nástroji pro vývoj a integraci BI aplikací, samozřejmě s podporou webových služeb. Podporuje také sdílení uživatelských dat a sledování události vybraným skupinám uživatelů na základě definovaných pravidel. Již zmíněná provázanost s Microsoft Office je neoddiskutovatelně jednou z rozhodujících konkurenčních výhod.

V oblasti CPM bude Microsoft těžit z možností PerformancePoint Serveru 2007 zakomponovaného ve známém prostředí Excelu, který jako klientský nástroj pro řízení financí, rozpočtování a výkonnosti používá snad nejvíce podnikových manažerů. PerformancePoint Server 2007 se tak stane rozhodujícím CPM nástrojem BI platformy Microsoftu, který bude napomáhat společnostem při strategickém plánování a rozhodování napříč celou organizací. Microsoft již dopředu anoncoval výrazně nižší ceny tohoto nástroje ve srovnání s konkurencí s cílem zpřístupnit jej co nejširšímu počtu uživatelů ze všech společností bez ohledu na jejich velikost.

Práce s datovou kostkou při analýzách klíčových ukazatelů v Microsoft Excel 2007 (zdroj: Enterprise-Dashboard.com)
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Microsoft má ve srovnání s ostatními konkurenty asi nejlépe nakročeno k ovládnutí trhu s BI a CPM. I když podle Gartner ještě v současnosti nepatří mezi lídry těchto trhů, lze očekávat, že se tato situace rychle změní. Microsoft totiž svým obchodním a marketingovým přístupem evidentně směřuje do širokého segmentu trhu tvořeného obchodními a výrobními organizacemi bez ohledu na velikost. Proto také slabé stránky BI platformy Microsoftu, za něž lze označit především chybějící specifickou funkcionalitu (řízení multimediálních interakcí se zákazníkem nebo optimalizace a vícerozměrné testování webových stránek), jsou ve skutečnosti zanedbatelné.

Pro české podniky je podstatné, že na bázi BI platformy Microsoftu mohou vytvořit plnohodnotný moderní manažerský informační systém. Přitom mohou využít nejenom nástrojů samotné univerzální BI platformy, ale také obchodních BI řešení partnerů Microsoftu (např. společností D3Soft, Gist nebo Ortex), které disponují zkušenostmi a oborovými řešeními z nejrůznějších průmyslových odvětví.

SAP a Business Objects

Společnost SAP je podle agentury Gartner na trhu BI platforem dlouhodobě v pozici vyzyvatele podobně jako Microsoft. Na trhu CPM je její hodnocení obdobné. SAP je pozoruhodný tím, že pro platformu SAP NetWeaver Business Intelligence získal více jak 13 000 zákazníků. Jeho pozice na trhu je z toho hlediska dominantní. Je však třeba podotknout, že SAP NetWeaver Business Intelligence je úspěšný v drtivé většině tam, kde jsou již nasazeny aplikace SAP R/3, resp. mySAP Business Suite.

Problémy BI platformy SAP spočívají ve třech oblastech: uživatelské, technologické a obchodní. Nástroje SAP NetWeaver Business Intelligence dokáží využít především pokročilí uživatelé, pro ty začínající je jejich použití obtížnější, než je tomu u srovnatelných aplikací jiných dodavatelů. Z technologického hlediska pak není jednoduché čerpat a zpracovávat data ze zdrojů, které jsou obsluhovány konkurenčními transakčními systémy. Obchodní problémy spočívají v tom, že se SAPu nedaří prodávat svou BI platformu zákazníkům, kteří využívají non-SAP ERP nebo CRM řešení.

Řízení SLA (Service Level Agreement) v aplikaci SAP (zdroj: Enterprise-Dashboard.com)
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

I přes zmíněné slabiny představuje SAP NetWeaver Business Intelligence vyspělou BI platformu, především z hlediska infrastruktury, robustnosti a škálovatelnosti datového skladu (aplikační server SAP umožňuje práci nad databázemi o velikosti několika TB) a možností integrovaných analytických nástrojů. SAP NetWeaver Business Intelligence představuje z hlediska požadovaných vlastností a funkcionality komplexní řešení ve všech oblastech BI podobně jako Oracle.

Akvizice Business Objects znamená pro SAP především získání nových zákazníků. Z technologického hlediska je na Business Objects nejzajímavější špičková kvalita ETL nástrojů. Významným přínosem začlenění Business Objects do portfolia SAP bude rovněž know-how a funkcionalita v oblasti CPM. Business Objects Enterprise Performance Management poskytuje např. specifickou funkcionalitu při aplikaci metodiky Activity Based Management ve zdravotnických zařízeních. V některých oblastech CPM překonává i vyspělejší produkty na trhu, jako jsou Cognos, Cartesis nebo Hyperion.

Portálové řešení Crystal Portal jako součást BI platformy Business Objects (zdroj: Enterprise-Dashboard.com)
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Na druhou stranu Business Objects postrádá řadu důležitých funkcí, např. v oblasti Customer Intelligence, webových analýz nebo dolování dat. Kritici akvizice rovněž upozorňují na slabou podporu OLAP pro aplikace SAP a Microsoftu.

České podniky mohou na základě BI platformy SAP vytvořit plnohodnotný moderní manažerský informační systém. Toto řešení bude výhodné především pro stávající zákazníky, kteří se již sžili se světem aplikací SAP. Přitom mohou využít bohatých zkušeností SAP a jeho partnerů s nasazením BI v nejrůznějších průmyslových vertikálách.

SAS Institute

Společnost SAS Institute je největší softwarovou korporací na světě vlastněnou soukromými osobami. Analytici agentury Gartner hodnotí SAS Institute jako lídra trhu BI platforem. V oblasti CPM je společnost řazena mezi vizionáře. SAS Institute tedy patří k absolutní špičce na obou trzích. Jeho hlavní předností je schopnost vytvářet ucelené vize pro použití detailní funkcionality analytických aplikací na úzkém tržním segmentu - typicky v sektoru bankovnictví, pojišťovnictví, veřejné správy a telekomunikací. Společnostem podnikajícím ve zmíněných oborech nabízí špičkové know-how a funkčnost především v oblasti Customer Intelligence a dolování dat. Typickým příkladem z ČR je úspěšné využívání aplikace SAS Enterprise Miner v České spořitelně, kde slouží k marketingovým analýzám a segmentaci trhu s jasnou vizí - napomáhat lepšímu porozumění finančnímu chování klientů a jejich potřebám a zvyšovat schopnost banky při komunikaci s klienty prostřednictvím marketingových nabídek jejich vlastním jazykem.

Diagram procesu segmentace v aplikaci SAS Enterprise Miner (zdroj: SAS Institute)
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

SAS Institute je silný i v dalších oblastech. Poskytuje propracovanou metodiku a nástroje pro finanční řízení, zejména v oblasti Activity Based Management. Dodává také ucelené řešení pro průmyslové podniky - známé jsou jeho analytické aplikace podporující řízení dodavatelského řetězce (SAS Supply Chain Intelligence).

Na českém trhu je SAS Institute viditelný téměř výhradně pouze v bankách, pojišťovnách, veřejné správě a telekomunikačních společnostech. V sektoru průmyslových firem se mu příliš nedaří. Souvisí to s úzkou orientací společnosti právě na zmíněné vertikály. Strategie úspěchu v průmyslových podnicích vychází z poněkud odlišných předpokladů, než je tomu ve velkých korporacích orientovaných na služby určené širokému spektru koncových zákazníků.

Optimalizace portfolia dodavatelů v aplikaci SAS Supply Chain Intelligence (zdroj: SAS Institute)
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

To však nic nemění na faktu, že českým podnikům může SAS Institute nabídnout vytvoření plnohodnotného moderního manažerského informačního systému. Disponuje k tomu nejen špičkovými technologiemi pro vytvoření infrastruktury, vývoj aplikací, správy dat, řízení workflow a spolupráce uživatelů, ale také bohatou a detailní funkcionalitou pokrývající všechny důležité oblasti Business Intelligence. Menší organizace mohou využít přednastavené BI balíčky, a to z oblasti Corporate Performance Management a řízení rizik.

IBM a Cognos

Společnost IBM až do odkoupení Cognosu nedisponovala vlastní ucelenou BI platformou a řešením CPM. Na základě databázových a integračních technologií (IBM DB2 DW Edition a IBM Information Server) a funkcionality Business Objects však dokázala poskytovat vlastní obchodní BI řešení. Pořízení Cognosu by pozici IBM na trhu BI a CPM mělo radikálně změnit. Cognos totiž patří k absolutní špičce jak mezi BI platformami, tak mezi CPM řešeními. Agentura Gartner řadí Cognos na obou trzích do kvadrantu lídrů.

Teoretický předpoklad je ale jedna věc, praktický život věc druhá. IBM už mnohokrát v minulosti ukázala, že umí nejenom vynalézat a realizovat skvělé technologie a produkty, které posouvají IT obor výrazně dopředu, ale také řadu z nich dokonale pohřbít. Za všechny stačí zmínit neúspěchy na poli operačních systémů a kancelářských aplikací, které poté vymizely z trhu (např. OS/2 a Lotus SmartSuite), byť IBM při jejich vývoji (OS/2), resp. odkoupení (Lotus) deklarovala zcela jiné záměry.

Chybně stanovené strategie, rigidnosti obchodu a marketingu IBM se obávají ve svých komentářích k akvizici Cognosu také analytici významných agentur. Očekávají především problémy při integraci Cognosu do stávající nabídky IBM a jejich vliv na zhoršení podpory a služeb pro stávající uživatele. IBM bude muset navíc věnovat dostatek času a úsilí na tento integrační proces, zatímco konkurence jej využije k inovaci svých produktů. Tvrdá konkurence na obou trzích (BI i CPM) také nedává IBM skoro žádný prostor pro "vytváření a napravování chyb". Naopak: předpokládá rychlé reagování na potřeby zákazníků a turbulentní změny na trhu, což může být pro giganta, jako je IBM, obtížný úkol. Zaznívají také obavy, že deklarované spojení přinese potíže při udržení dosavadních partnerských vztahů, které měl Cognos uzavřené s mnoha IT společnostmi po celém světě, což prodeje jeho aplikací poškodí.

Předpokládejme ale, že "Velká Modrá" si je vědoma rizik této akvizice a že 5 miliard dolarů, které na ni při odkoupení vynaloží, hodlá v relativně krátkém čase dobře zhodnotit. Pak koupě Cognosu představuje nejen vstupenku mezi ty nejlepší na trhu BI, ale rovněž dobrou výchozí pozici pro obsazení pozice světové jedničky na BI trhu místo Oracle.

Tvorba systému ukazatelů v aplikaci Cognos 8 (zdroj: Cognos)
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Cognos používá více jak 22 tisíc organizací ve 120 zemích celého světa. Silnou stránkou Cognosu je kvalitní jednotná platforma a schopnost rozsáhlé konverze dat. Aktuální verze Cognos 8 BI je již vystavěna na bázi servisně orientované architektury, která výrazně posiluje škálovatelnost, otevřenost a integraci jednotlivých součástí tohoto řešení do podnikového informačního systému. Pro Cognos není problém získávat data z nejrůznějších datových zdrojů – relačních databází, textových souborů, tabulek MS Excel, ručně vložených hodnot a samozřejmě i z ostatních komponent aplikace. Cognos funguje na všech myslitelných platformách, umožňuje budovat datový sklad na bázi vlastního OLAP serveru a podporuje technologii DOLAP.

Silnou stránkou Cognosu jsou rovněž jeho možnosti v oblasti CPM. Obsahuje podobně jako konkurenční produkty propracovaný koncept řízení výkonnosti podniku na bázi Balanced Scorecard. Systém metrik BSC v Cognosu je však velmi jednoduše sledovatelný a srozumitelný pro běžné uživatele. K tradičním slabinám Cognosu patří, např. ve srovnání s možnostmi SAS Enterprise Intelligence Platform, absence pokročilých analýz a některých dolovacích algoritmů. Omezené možnosti poskytuje také v některých oblastech Customer Intelligence a webových analýz.

Pozice Cognosu na českém i slovenském trhu je velmi dobrá. Využívá ho řada organizací bez ohledu na velikost či obor podnikání (např. DHL, Česká pošta, KORD Holding Company, ČSOB, EMOS, I.D.C. Holding). Jeho stávající dodavatelé (S&T CZ, BITERRA, ORM) disponují řadou oborových řešení a přednastavených balíčků (blueprints), např. pro řízení logistiky, výroby a controllingu.

Cognos představuje BI platformu určenou pro široký segment trhu, na níž mohou české podniky vybudovat plnohodnotný moderní manažerský systém s dobrými možnostmi intuitivní práce pro uživatele.

Infor Global Solutions

Společnost Infor zatím v hodnocení BI platforem agentury Gartner nefiguruje. V oblasti CPM je řazena mezi vyzyvatele. K této pozici se Infor dopracoval zejména díky akvizicím společností Geac a Systems Union. BI platforma Inforu, aktuálně pojmenovaná jako Infor Performance Management, nejvíce čerpá z technologií a know-how společnosti MIS AG (BI platforma MIS DecisionWare), jež patřila do vlastnictví Systems Union. Aplikace původního MIS DecisionWare jsou zajímavé především kvůli široké škále uživatelů z celého světa - jejich počet činí cca 23 000 ve více než tisícovce organizací.

Od Inforu lze v oblasti CPM očekávat především razantnější marketingovou politiku, neboť Infor jako značka na tomto trhu není příliš známa. Potenciál CPM této společnosti lze spatřovat především v segmentu středně velkých a velkých výrobních organizacích. Zde se zřejmě Infor bude střetávat s oblíbeným Cognosem, a to jak u nových, tak stávajících klientů. Mnoho současných uživatelů aplikací Infor (zejména z akvizice SSA Global) Cognos úspěšně využívá, neboť ten jim byl v rámci obchodní politiky SSA Global v mnoha případech přednostně nabízen. I když z obchodního hlediska bude zřejmě docházet ke střetům s produkty Cognosu (resp. IBM), přece jen Infor disponuje dostatečně velkou obchodní, marketingovou a také technologickou silou, s níž se dokáže s tímto problémem vypořádat.

"Technologickou sílu" v tomto případě představuje především integrační platforma Infor Open SOA. Ta byla navržena s cílem dosáhnout flexibilního propojení mnoha různorodých aplikací, které se po mnoha akvizicích nyní nacházejí v produktovém portfoliu Inforu. A právě díky Infor Open SOA bude možné učinit výhodnou nabídku integrace řešení Infor Performance Management více jak 70 000 klientům užívajícím ERP produkty Inforu.

Strategické plánování v aplikaci Infor Performance Management (zdroj: Infor)
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Za slabinu Infor Performance Management jako BI platformy lze pokládat absenci některých specifických funkcí v oblasti Customer Intelligence. Její celkové využití pro výrobní podniky to však nijak zvlášť neomezuje. Výrobní podnik (a také mnoho obchodních firem) totiž potřebuje vybudovat moderní manažerský informační systém, který by poskytl především funkčnost pro plánování, konsolidaci a výkonnostní metriky firmy na jednotné platformě. A tento záměr dokáže Infor Performance Management podpořit bezezbytku.

Pro české podniky má Infor připraveny balíčky přenastavených řešení, především z oblasti farmaceutické výroby, leasingu a řízení obchodu. Čeští manažeři ocení zejména know-how v oblasti CPM a finančního plánování, které společně s produkty přinášejí konzultanti Inforu. Jak ukazují zkušenosti z některých českých firem (např. KORD Holding Company), kvalita produktů i konzultantů Inforu je natolik dobrá, že dokáží uspět i proti konkurenci z absolutní světové špičky. Na druhou stranu Infor ještě zcela nedokončil vybudování své divize pro CPM v ČR, proto nemá zatím k dispozici dostatečný počet takovýchto konzultantů.


Autor při zpracování této analýzy vycházel z vlastních dlouhodobých poznatků a výsledků letošního šetření provedeného CVIS u dodavatelů BI platforem a obchodních řešení v ČR. Svůj komentář doplnil názory analytiků společností Gartner a Forrester Research.


22.11.2007 - Petr Sodomka - četlo 22447 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Ondřej Semela 29.11.2007 06:14:16
Je to výborný článek, protože zahrnuje krom Gartnerovského pohledu taky zkušenosti z českých firem. V Kordárně je to přesně tak, jak píšete. Cognos má problémy s plánováním a proto byl doplněn MISem. A IBM? To bych podepsal :-)) Pro uživatele Cognosu to bude katastrofa :-))
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: