Diskuze

Představujeme osobnosti Světa informačních systémů 2008

Ve dnech 14. a 15. dubna se na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně uskuteční mezinárodní konference Svět informačních systémů 2008. Během obou jednacích dnů vystoupí významní hosté z podnikatelské i akademické sféry. Následující představení některých z nich přijměte jako naši srdečnou pozvánku na konferenci.

Jan Mühlfeit, Chairman Europe, Microsoft Corporation

Jan Mühlfeit je jedním z nejvýše postavených Čechů v nadnárodní korporaci. Ve společnosti Microsoft je odpovědný za kontakty s evropskými státními úřady a tvůrci politiky, akademiky a jinými zájmovými sociálními skupinami v Bruselu a v rámci členských států EU. Jeho úkolem je zajistit, aby společnost Microsoft nadále působila jako důvěryhodný, otevřený partner, který respektuje evropský program, přispívá k němu a vytváří tím podmínky pro dlouhodobý růst, místní ekonomickou konkurenceschopnost, vznik nových pracovních míst a inovaci. Jan Mühlfeit je držitelem prestižních ocenění Manažer roku 1999 a Česká hlava 2002. Jan Mühlfeit vystoupí na konferenci s přednáškou na téma: Globalizace, technologie a leadership v 21. století.Jiří Majer, předseda Dřevozpracujícího družstva Lukavec a Manažer roku 2001

Jiří Majer vystudoval Fakultu strojní ČVUT v Praze. Od roku 1990 je předsedou Dřevozpracujícího družstva Lukavec. Za pomoci spolupracovníků a s využitím netradičních metod řízení se družstvo podařilo vyvést z dluhů čtyřnásobně převyšujících roční obrat. Z výnosů cca 250 mil.Kč v roce 1989 se firma dostala na výnosy přes 2 mld.Kč v roce 2005. Jiří Majer získal za své konkrétní manažerské výsledky titul Manažer roku 2001. Nyní kromě funkce předsedy Dřevozpracujícího družstva je i viceprezidentem České manažerské asociace a místopředsedou Svazu českých a moravských výrobních družstev. Jiří Majer patří mezi propagátory teorie omezení podle Eli Goldratta. Na konferenci bude hovořit o zvyšování výkonnosti organizace za pomoci moderního informačního systému.Dana Bérová, ředitelka pro rozvoj obchodu, KPC-Group, Gartner Representative

Dana Bérová působí ve společnosti KPC-Group od ledna 2007. V letech 2005 a 2006 byla členkou vlády České republiky a ministryní informatiky. Na Ministerstvu informatiky zastávala od roku 2003 funkci náměstkyně ministra a ředitelky sekce e-Government. Dříve pracovala mimo jiné jako redaktorka Československé a České televize, v období 1994–1998 byla ekonomickou ředitelkou Správy majetku Karla Schwarzenberga, od roku 2000 do roku 2002 pak zastávala funkci programové ředitelky regionální televizní stanice TV 3. Dana Bérová bude na konferenci hovořit o aktuálních problémech a změnách priorit ředitelů pro informatiku v českých i světových podnicích.Registrovat svou účast můžete na stránkách konference http://sis.cvis.cz, a to prostřednictvím menu REGISTRACE.František Kostka, generální ředitel, Siemens IT Solutions and Services

František Kostka působí v této pozici od roku 1998. Během této doby se mu podařilo vybudovat jednu z nejvýznamnějších firem nabízející služby v oblasti IT na českém trhu. Svou profesní dráhu začal jako vývojář ve zlínské společnosti Incoma, poté působil na manažerských pozicích ve společnosti Siemens. Absolvoval také řadu pracovních a odborných stážích a zahraničních školení. František Kostka vystoupí v panelové diskusi nad aktuálními trendy v oblasti řízení firem a podnikové informatiky.Milan Sameš, generální ředitel, Oracle Czech

Milan Sameš byl v lednu 2008 jmenován generálním ředitelem společnosti Oracle Czech a stal se také členem managementu středoevropského regionu Oracle Corporation. Má mnohaleté zkušenosti z oboru informačních technologií. Do společnosti Oracle přišel z českého zastoupení Ness Technologies, kde zastával pozici generálního ředitele a zároveň byl členem evropského managementu firmy. Před tím působil na klíčových řídících pozicích například ve společnostech LogicaCMG a Nokia. Několik let také působí jako lektor MBA na Brno Business School se specializací na oblast organizačních změn a informačních systémů. Milan Sameš bude na konferenci prezentovat akviziční strategii společnosti Oracle a zúčastní panelové diskuse o aktuálních trendech v oblasti řízení firem a podnikové informatiky.Karel Rais, rektor, Vysoké učení technické v Brně

Karel Rais patří k nejvýznamnějším osobnostem českého vysokého školství. Původním vzděláním je informatik, postupně se specializoval na oblast operační a systémové analýzy, problematiku tvorby znalostních systémů, rozhodování v podniku a řízení rizik. Za svůj dosavadní profesní život působil v mnoha oblastech, počínaje konzultační a projektovou činností v podnikatelské praxi, až po pedagogickou, vědeckou a výzkumnou práci na českých i zahraničních univerzitách. Za všechny uveďme přednáškovou činnost na Staffordshire University a Univerzitě M. Koperníka v Toruni či organizační vedení MBA studia na VUT v Brně ve spolupráci s Nottingham Trent University. Karel Rais bude na konferenci hovořit o řízení rizik akvizic a outsourcingu.Lumír Al-Dabagh, ředitel společnosti Beneš a Lát

Lumír Al-Dabagh patří k nejúspěšnějším českým manažerům. Pod jeho vedením získala společnost Beneš a Lát prestižní ocenění PX Firma roku 2007. Společnost se zaměřuje na dodávky komplexních odlitků a obrobků. Jejími zákazníky jsou významné průmyslové a strojírenské koncerny z celého světa. Podařilo se jí také formou akvizice úspěšně vstoupit do zcela odlišného segmentu trhu – výroby a prodeje hraček. Lumír Al-Dabagh seznámí účastníky konference se zkušenostmi týkajícími se správného výběru ERP systému s ohledem na budoucí rozvoj firmy.Jaroslav Řasa, generální ředitel, ABRA Software

Jaroslav Řasa je spoluzakladatelem společnosti ABRA Software, výrobce informačních systémů ABRA. Společnost pod jeho vedením dosáhla během uplynulých 15 let nemalých úspěchů. Za všechny uveďme alespoň tisíce zákazníků užívajících produkty ABRA Gx na platformě klient/server. Jaroslav Řasa je absolventem ČVUT v Praze. Významně podporuje také aktivity v oblasti vzdělávání. Stál u založení Soukromé školy výpočetní techniky a je také jedním z iniciátorů projektu Diplomová práce roku vyhlašovaným společně s Českou společností pro systémovou integraci. Jaroslav Řasa se na konferenci zúčastní panelové diskuse nad budoucností informačních systémů a příležitostmi jejich využití v podnikové praxi.Manuel Schneider (SRN), vedoucí logistiky, Gemü Valves

Manuel Schneider vystudoval Univerzitu v Heilbronnu (Německo) a od roku 2004 pracuje v divizi Logistika ve společnosti Gemü. Je odpovědný za kompletní vnitropodnikovou logistiku včetně jejího přechodu z manuálního plánování na automatizovaně regulované procesy s využitím regulačním obvodů. V současnosti se zabývá nastavením globálních regulátorů pro regulaci jednotlivých závodů v rámci celé společnosti. Manuel Schneider obdržel v roce 2004 cenu Hospodářské komory Heilbronn za aplikaci kybernetického přístupu v rámci logistických řetězců. Na konferenci bude prezentovat projekt regulace procesů ve společnosti Gemü Valves.Branislav Ludva, generální ředitel, KARAT Software

Branislav Ludva začínal podnikatelskou kariéru na pozici obchodního manažera ve společnosti Diskont Trade. V roce 1995 převzal ve společnosti Diskont IS pozici obchodního ředitele s odpovědností za prodej produktů a rozvoj obchodních příležitostí. Po roce působení a reorganizaci původní společnosti přešel na pozici obchodního ředitele u současné společnosti KARAT Software, působící v té době ještě pod názvem I.F.T. Progres. Od roku 1999 je Branislav Ludva generálním ředitelem společnosti KARAT Software. V letech 1998-2002 absolvoval řadu specializovaných manažerských kurzů u společností Altego a Mercuri International. V roce 2005 získal studiem executive managementu titul MBA na University of Chicago. Branislav Ludva vystoupí v panelové diskusi nad budoucností informačních systémů a příležitostmi jejich využití v podnikové praxi.Martin Cígler, generální ředitel a předseda představenstva, Cígler Software

Martin Cígler založil společnost Cígler Software již v březnu 1990. V současnosti patří tato společnost k největším českým výrobcům podnikových informačních systémů. Martin Cígler původně začínal jako programátor-analytik, od roku 1996 se profesně orientuje převážně na oblast marketingu a managementu. V roce 2007 získal prestižní titul Osobnost roku české informatiky a telekomunikací. Martin Cígler vystoupí s příspěvkem na téma Software jako služba a ERP systémy a bude hostem panelové diskuse nad budoucností informačních systémů a příležitostmi jejich využití v podnikové praxi.Otakar Smolík, senior viceprezident, Ness Europe

Otakar Smolík pracuje ve společnosti Ness Europe od roku 2004. V současnosti zastává pozici senior viceprezidenta se zodpovědností za obchodní rozvoj ve střední a východní Evropě, a to v oblastech akvizic, outsourcingu, bankovního sektoru a pojišťoven. Otakar Smolík působí také jako lektor MBA studia na Brno Business School. Intenzivně se věnuje publikační činnosti, je autorem nebo spoluautorem více jak 60 odborných prací. Otakar Smolík vystoupí s prezentací zaměřenou na problematiku řízení rizik akvizic a outsourcingu.Stanislav Sýkora, generální ředitel a předseda představenstva, LCS International

Stanislav Sýkora vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Po studiích nastoupil do společnosti Agrodat, kde působil jako programátor. V roce 1990 se stal zaměstnancem společnosti LCS International, ve které prošel různými pozicemi. V srpnu 2007 byl jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva. Stanislav Sýkora se na konferenci zúčastní panelové diskuse nad budoucností informačních systémů a příležitostmi jejich využití v podnikové praxi.Petr Koptík, předseda představenstva, Minerva Česká republika

Petr Koptík má více než dvacetileté zkušenosti v oboru IT. Ve společnosti Minerva Česká republika působí od roku 1992, kdy byla společnost založena. Od roku 1999 zastává pozici obchodního ředitele a od března 2008 je také ve funkci předsedy představenstva. Pod jeho vedením obchodních aktivit získala Minerva své místo mezi pěti předními dodavateli ERP systémů v České republice, kde se již několik let drží na čtvrtém místě. Na základě tohoto úspěchu Minerva expandovala také na zahraničních ERP trzích, zejména na Slovensku, v Rusku, na Ukrajině a v Litvě. Petr Koptík vystoupí v panelové diskusi nad aktuálními trendy v oblasti řízení firem a podnikové informatiky.Václav Jakoubek, generální ředitel českého zastoupení, Infor Global Solutions

Václav Jakoubek je v prostředí odborné komunity středoevropského regionu vysoce respektovanou osobností. V minulosti byl jedním ze spoluzakladatelů společnosti JBA, jež byla v roce 2001 odkoupena firmou GEAC. Před nynějším nástupem do společnosti Infor pracoval jako International Enterprise Account Manager v Hewlett-Packard v Praze, kde řídil obchodní týmy pro největšího zákazníka HP – společnost DHL. Generálním ředitelem českého zastoupení společnosti Infor byl jmenován k 1. březnu 2008. Václav Jakoubek bude hostem panelové diskuse k aktuálním trendům v oblasti řízení firem a podnikové informatiky.Jan Tomíšek, ředitel Divize služeb, Vema

Jan Tomíšek absolvoval v roce 1988 obor Elektronické počítače na fakultě elektrotechniky VUT v Brně. Po ukončení studií pracoval jako odborný asistent na Ústavu informatiky téže školy, kde se zbýval kromě výuky problematikou databázových a informačních systémů. Od roku 1995 se věnuje podnikání v oblasti IT. V roce 2000 se stal členem představenstva a ředitelem Divize služeb akciové společnosti Vema. Odborně se specializuje již více jak deset let na problematiku ASP. V roce 2005 stál jako vedoucí projektu u vzniku komerčně velmi úspěšného systému ASP Vema. Jan Tomíšek seznámí účastníky konference s předpoklady úspěchu pronájmu podnikových aplikací po Internetu.Daniel Mareš, softwarový architekt a vedoucí projektů, SEFIRA

Daniel Mareš je absolventem fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Ještě jako student vysoké školy byl v roce 1995 u založení společnosti SEFIRA, kde dodnes působí jako softwarový architekt a vedoucí projektů. Daniel Mareš má zkušenosti z vedení komplexních IT projektů, návrhu architektury a zavádění informačních systémů u zákazníků z různých segmentů trhu. Je senior expertem pro technologie Oracle a návrh komplexních architektur databázových systémů. Vedl řadu významných projektů, vč. oblasti bankovnictví, energetiky či zdravotnictví. Daniel Mareš na konferenci představí úspěšný projekt komunikační infrastruktury ve skupině ČEZ.Registrovat svou účast můžete na stránkách konference http://sis.cvis.cz, a to prostřednictvím menu REGISTRACE.31.03.2008 - Hana Klčová - četlo 22204 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: