Diskuze

Six Sigma v informačních technologiích, proč ne?

Metoda Six Sigma již pomohla ušetřit mnoho miliard USD a zachránila tak velké společnost před krachem, ale přesto si prozatím nenašla své místo v oblasti informačních technologií. Proč tomu tak je?

Co je to Six Sigma

Six Sigma je strukturovaná metoda, pevně založená na přesných datech sloužící k eliminování defektů, ztrát či problémů v řízení jakosti ve všech směrech výroby, služeb nebo dalších obchodních aktivit. Metoda Six Sigma je založena na kombinaci ustálených technik statistického řízení jakosti, jednoduchých i pokročilých metod analýzy dat a systematického tréninku všech osob v organizaci, kteří se zabývají aktivitami a cíli určenými Six Sigma.

Sigma je původně matematický termín. Vyjadřuje se písmenem řecké abecedy a ve statistice se používá k popisu variability. Úroveň vysoké kvality označovaná jako Six Sigma připouští maximální výskyt 3,4 neshod na milion příležitostí (parts per million - ppm). Hodnota sigma naznačuje, jaká je pravděpodobnost neshody daného procesu. Na hodnocení se používá stupnice 1 - 6 Sigma. Požadavek Six Sigma lze dobře ilustrovat na normálním rozdělení procesu.

Způsobilost procesu

Původně byl proces považován za způsobilý, když -3 až +3 Sigma sledovaného znaku jakosti bylo rovno nebo menší než šířka tolerančního pole. To znamenalo, že pravděpodobnost výskytu neshody při statisticky zvládnutém a centrovaném procesu je 0,0027 tj. 2700 ppm (part per million - počet neshod na milion příležitostí). Tato úroveň kvality je dnes již pro řadu firem nepřijatelná. V posledních letech se nejen v leteckém a automobilovém průmyslu začaly objevovat mnohem přísnější požadavky na způsobilost procesů, které kladou vysoké nároky na dodavatele.

Následující obrázek porovnává očekávaný počet neshod při splnění původního požadavku na kvalitu s požadavky, kdy se uvnitř tolerančních mezí nachází -6 až +6 sigma a lze očekávat pouze 0,002 neshodných jednotek z milionu.

Křivka normálního rozdělení - Vztah modelů procesů, procesů, dokumentace [Zdroj: NAJER, T. Aplikace metody 6 Sigma pro optimalizaci výrobních procesů ]

Vybrané nástroje Six Sigma

C&E - Matrix - Matice příčin a účinků

Jde o strukturovaný způsob postupu vedoucí ke zjištění nejdůležitějších veličin, ovlivňujících proces. Jako vstupy a výstupy slouží parametry zjištěné během mapování procesu.

FMEA Analýza možných vad a jejich důsledků

FMEA se vyznačuje systematizovaným sledem činností zaměřených na vyhledání a ocenění možných vad výrobků nebo procesu a jejich důsledků, na identifikování kroků pro zabránění či omezení podmínek pro vznik vad a na dokumentování procesu.

QFD Rozvoj funkce jakosti

QFD je systematický proces, který pomáhá identifikovat požadavky zákazníka a přenáší je do všech funkcí a aktivit ve společnosti tak, že hlas zákazníka je brán neustále na zřetel.

Statistická regulace procesu (SPC)

SPC představuje preventivní nástroj řízení jakosti, neboť na základě včasného odhalení významných odchylek v procesu od předem stanovené úrovně umožňuje realizovat zásahy do procesu s cílem udržovat jej dlouhodobě na přípustné a stabilní úrovni, popř. umožnit zlepšování procesu.

Regresní a korelační analýza

Hlavním úkolem regresní a korelační analýzy je přispět k poznání příčinných vztahů mezi statistickými znaky. Úkolem regresní a korelační analýzy je matematický popis systematických okolností, které provází statistické závislosti.

Six Sigma a IT, proč ne?

Zlepšení kvality a snížení nákladů v důsledku zavedení metody Six Sigma jsou velmi dobře zdokumentovány. Společnost General Electric, jedna z prvních, která přijala Six Sigmu, zveřejnila ve své výroční zprávě za rok 2000 úspory ve výši 6,6 mld. USD zavedením metody Six Sigma. Motorola vyčíslila úspory na téměř 20 miliard USD!

Přestože mnoho společností přijalo Six Sigmu jako cestu ke zlepšení výroby, vývoje výrobku, péče o zákazníka a dalších obchodních procesů, podstatně méně jich zveřejnilo podobné úspěchy v oblasti IT. Podívejme se tedy na možné překážky, které brání aplikování metodoliogie Six Sigma v oblasti informačních technologií.

Překážka č. 1 - Dvě sady podnikových procesů

Podnikové IT každodenně obsluhují podnikové procesy. Tyto procesy analyzuje a zlepšuje prostřednictvím aplikování informačních technologií. Ale co vlastní IT procesy? Jak je IT zaměřeno na zlepšování a automatizaci jejich vlastních procesů?

Překážka č. 2 - Příliš mnoho IT procesů

Když se podíváme na nějakou větší IT organizaci najdeme stovky IT procesů. Obrázek uvedený níže znázorňuje procesní mapu organizace zabývající se informačními technologiemi. Na jedné straně s procesy, které jsou zaměřeny na poptávku po nových a vylepšených systémech a na druhé procesy řídící výrobní operace systémů. Mezi nimi existují stovky dalších procesů.

Procesní mapa společnosti vyvíjející software [Zdroj: www.mercuryinteractive.com]

Překážka č.3 - Nedostatečná digitalizace IT procesů

ERP, CRM a další podnikové systémy byly vyvinuty za účelem digitalizace nejlepšího způsobu provádění finančních, výrobních, prodejních, a mnoha dalších procesů. Tyto systémy přímo definují a kontrolují proces a umožňují úzké propojení měření, analyzování a zlepšování procesů.

Zatímco IT stojí v popředí implementování systémů jako je Six Sigma pro zbývající podnikové procesy, IT samy o sobě trpí nedostatkem takových systémů pro své vlastní procesy. Místo toho, typický IT proces používá množství nástrojů, které automatizují jednotlivé operace v procesu místo toho, aby byl digitalizován celý IT proces od začátku do konce.

Six Sigma a příležitost v IT

Jak vyplývá z uvedených překážek, oblast IT trpí nedostatkem pozornosti z hlediska optimalizace vlastních IT procesů. IT se využívá pro řízení a zlepšování procesů ze všech ostatních podnikových oblastí a procesy v oblasti IT jsou opomíjeny. Proč ale plýtvat cennými zdroji, když existují metody, které jsou schopny realizovat obrovské úspory? Nepřichází nás tato nepozornost přespříliš draho?

Pro začátek bych doporučil všem, kteří by rádi využili příležitost ke zlepšování IT procesů, aby využili model zlepšování DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control, model vycházející z původního Demingova cyklu PDAC (Plan-Do-Check-Act).

V článku byly použity tyto literární zdroje:

 1. BREYFOGLE, F.W. Implementing Six Sigma
 2. NAJER, T. Aplikace metody 6 Sigma pro optimalizaci výrobních procesů
 3. www.mercuryinteractive.com

10.02.2004 - Lukáš Kozubík - četlo 23062 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Lacko 11.02.2004 12:17:19
Vážený kolego! Trefil jste se do černého!!! Kladete otázku: SIX SIGMA proč v IT ne? Odpovídáte kladně ANO a snažíte se identifikovat, proč se tato metoda v IT nepoužívá. Já s Vašimi argumenty souhlasím, proč se nepoužívá. Možná, že by se daly vyjmenovat i některé další. Ja sám jsem na konferencích Tvorba software v Ostrave v průběhu minulých let poukazoval na to, že takové věci, jako např. FMEA, Ishikawovy diagramy se v softwarovém inženýrství u nás nepoužívají. Máte pravdu, že je to ke škodě věci! S pozdravem B.Lacko VUT Brno
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: