Diskuze

ERP systémy v komplexní výrobě

Současné problémy ve světové ekonomice zapříčinily, že se snižování nákladů stalo pro vrcholové manažery nejvyšší prioritou, která dnes stojí za většinou iniciativ IT dodavatelů. ERP systémy přitom nejsou žádnou výjimkou. V roce 2008 publikovala prestižní analytická agentura Aberdeen Group studii nazvanou "ERP systémy v komplexní výrobě", která mj. odhalila, že tlak na snižování nákladů posouvá do popředí oblast zlepšování servisních služeb jako hlavní strategii výrobních organizací při využití ERP systémů.

Komplexní výroba a její typické problémy

Komplexnost narůstá směrem od opakující se hromadné výroby (nízkohodnotné) k výrobě zakázkové (vysokohodnotné). Rostoucí komplexnost výroby rovněž umožňuje lépe podchytit tlaky působící na růst nákladů. Jak na tento fakt reagují špičkové firmy s komplexní výrobou? Pořizují ERP systémy, které jsou schopny pracovat v kolaborativním prostředí. Uživatelé pracující s takovými aplikacemi pak mají lepší přehled o průběhu celého procesu toku zakázky, mohou vstupovat do klíčových fází její realizace, dohlížet na kvalitu zpracování, plnění termínů a zajistit tak zákazníkovi splnění jeho požadavků definovaných v rámci objednávky. To samozřejmě vede k vyšší ziskovosti a udržení loajality zákazníka.

Komplexní výroba čelí charakteristickým problémům, k nimž bezesporu patří:

 • komplexnost ve výrobcích a výrobním procesu,
 • speciální zákaznické požadavky odpovídající výrobě na bázi inženýrských prací na zakázku (Engineering-to-Order), montáže na zakázku (Assembly-to-Order) či produkci na zakázku (Production-to-Order),
 • dlouhý životní cyklus výrobků a požadavky na kvalitní poprodejní servis,
 • definování skutečných nákladů, původ jejich vzniku a jejich správné přiřazení.

Komplexní výroba předpokládá užší spolupráci napříč celou organizací

Tyto typické problémy vytváří nutnost spolupráce mezi všemi odděleními výrobních společností. Charakter zakázkové výroby vyžaduje takovou spolupráci prodeje a vývoje výrobku, aby bylo možné splnit očekávání zákazníků. Konstruktéři musí spolupracovat s výrobou tak, aby bylo možné výrobek pro zákazníka vůbec připravit, servisní pracovníci zase musí kooperovat s konstrukcí a výrobou na tom, aby byl výsledný produkt provozuschopný v příslušných podmínkách. Řízení kvality se tak nutně stává součástí každé firemní činnosti a snižování nákladů je nejen účetní záležitostí, ale týká se každého podnikového oddělení, každého jednotlivého pracovníka.

Producenti s komplexní výrobou se musí vypořádat i s dalšími problémy. Často například vyrábějí produkty, které jsou jak složité, tak i třeba velké a těžké - tedy náročné na dopravu, energie atd. Není proto překvapením, že výzkum agentury Aberdeen Group odhalil meziroční nárůst nákladů na dopravu a energie, a to o 23 %. Kombinace těchto rostoucích nákladů s narůstající dravostí rozvíjejících se ekonomik zapříčinila, že řada špičkových firem s komplexní výrobou zcela přehodnotila své celopodnikové strategie, začala od sebe více odlišovat centrální a regionální řízení firmy a pečlivěji posuzovat možnosti sdílených služeb a outsourcingu. Pro výrobce v odvětvích jako jsou strojírenství, letectví nebo zbrojní průmysl to znamenalo další komplikace v již tak složitém období.

Hypotézy a cíle výzkumu

Agentura Aberdeen Group si před realizací výzkumu stanovila následující hypotézy a cíle.

ERP hrají hlavní roli při standardizaci, zefektivnění a automatizaci všech podnikových procesů, jsou prostředkem pro vnitřní spolupráci a součinnost s dodavateli, odběrateli a ostatními obchodními partnery.

Cílem výzkumu bude prokázat, že pro dosažení vysokého stupně flexibility a schopnosti reagovat na zákaznické požadavky musí společnosti zkombinovat strategický přístup, vnitřní schopnosti a nové technologie k:

 • vytvoření kolaborativního prostředí a generování přínosů ze všech podnikových činností, a to nejenom hodnototvorných (výroba, obchod), ale i podpůrných (účetnictví, výkaznictví),
 • poskytování online přehledu o průběhu zakázky (obchodního případu), od nabídky a potvrzení objednávky přes výrobu a expedici, až po inkasování platby a analýzu procesů s cílem podpořit kontinuální zlepšování,
 • podpoře manažerského rozhodování s cílem upozornit odpovědné pracovníky na očekávané problémy a usnadnit jim proaktivní reakci.

Výzkum byl realizován v září 2008 a to na vzorku 300 respondentů - pracovníků majících na starosti strategické řízení výrobních organizací.

Rámec pro klasifikaci nejlepších organizací s komplexní výrobou
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)Kompletní znění studie včetně definování výkonnostních ukazatelů pro klasifikaci nejlepších firem v dané kategorii a charakteristiky ERP dodavatelů poskytujících řešení pro řízení komplexní výroby je k dispozici kolektivním členům a partnerům CVIS po přihlášení v sekci Ke stažení.


13.01.2009 - Dagmar Šulová, Petr Sodomka - četlo 21291 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: