Diskuze

Uplatnění EDI při komunikaci s obchodními řetězci v ČR

Elektronická výměna dat (EDI) se v dodavatelsko-odběratelských vztazích výrobců a distributorů rychloobrátkového zboží (FMCG) v České republice stává nutností. Kvalita řešení EDI komunikace a stupeň její integrace do podnikového informačního systému ovlivňuje jeho efektivní využití, a také uživatelskou oblíbenost. Z těchto faktorů pak plynou výhody uplatňování EDI komunikace ve firmě.

Představení společnosti Gaston

Uplatňování výhod EDI je demonstrováno na příkladu firmy Gaston, spol. s r.o. Společnost byla založena v roce 1991 jako rodinná tradingová firma. Od počátku své činnosti se zaměřuje na import a distribuci potravin v rámci České republiky. Původně dovážela převážně rybí konzervy, od roku 1996 rozšířila spektrum výrobků postupně o konzervovanou zeleninu, masové konzervy, kompoty, olivy a olivové oleje.

V současné době je společnost Gaston v pozici největšího dovozce konzervovaných potravin do České republiky, její sesterská společnost Goral má stejné postavení na Slovensku. Druhým rokem fungují také dceřinné společnosti v Polsku a Maďarsku. Trhy Rumunska, Chorvatska, Bulharska a Slovinska zásobují regionální distributoři prostřednictvím dodávek zajišťovaných firmou Gaston.

V současnosti společnost Gaston nabízí více než 80 výrobků ve dvou výrobkových řadách Giana (značka standardní kvality a konkurenceschopné ceny) a Franz Josef (nově budovaná značka výrobků, zaměřená na vysokou kvalitu).

Rozhodující podnikové procesy ve firmě

Společnost Gaston je obchodní firmou, která stojí na druhém místě dodavatelského řetězce výrobce - distributor(agent) - obchodní síť - zákazník. Zajišťuje pravidelné dodávky rychloobrátkového zboží téměř všem obchodním řetězcům na českém trhu. Struktura odběratelů je od roku 1996 víceméně stabilní, změnu resp. rozšíření odběratelů může představovat ojedinělý vstup nových řetězců na trh (např. LIDL v roce 2003).

Na českém trhu jsou pro Gaston klíčovými zákazníky představujícími 60% obratu následující obchodní firmy:

 • Makro - síť cash-and-carry, zajišťuje velkoobchodní prodej širokého sortimentu potravinářského a nepotravinářského spotřebního zboží
 • Kaufland - diskontní řetězec s prodejnami hypermarketového typu a vysokým počtem obchodovaných artiklů
 • Penny Market - klasický diskontní řetězec s omezeným počtem obchodovaných položek
 • Ahold - provozovatel řetězců Albert a Hypernova

Společnost Gaston spolupracuje s výrobci po celém světě. Přesto podstatná část současných dodavatelů je z oblasti jihovýchodní Asie. Současná struktura dodavatelů "tradičních" výrobků je víceméně stabilní, ke změnám dochází nejvíce u zboží ve fázi zavádění na trh, resp. růstu.

Jak funguje EDI?

EDI představuje elektronickou výměnu strukturovaných standardních zpráv mezi dvěma aplikacemi dvou nezávislých subjektů.

Elektronickou výměnou dat se rozumí výměna dokumentů elektronickou cestou, tedy za použití elektronických přenosů (online), tedy že jedna aplikace předává data druhé bez jakéhokoliv zásahu člověka. Hlavní výhodou plynoucí z EDI komunikace je minimalizace vlivu lidského faktoru při opakujících se úkonech výměny dat. Z toho plynou následující přínosy:

 • Redukuje administrativní náklady a zabraňuje opakované evidenci dat;
 • Znamená zlepšení kvality zamezením zdrojů chyb minimalizací lidského faktoru;
 • Podporuje přímé postoupení informací, m.j. pružnou produkcí a tím redukování skladových zásob;
 • Umožňuje jako strategický nástroj integraci obchodních postupů přes hranice podniků.

Při elektronické komunikaci lze využít různé typy sítí - telefonní sítě nebo datové sítě (Internet, IBM IMNS síť, sítě lokálního charakteru budované na komerčním základě), satelitní a rádiové spojení. Takto uskutečňovaná výměna dat je obvykle neinteraktivní. To znamená, že před začátkem komunikace je připraven celý datový blok, který je odeslán najednou. Odesílání dat tedy neprobíhá zároveň s tvorbou dat.

Strukturovanými daty se potom rozumí data definovaná jistými pravidly. Takovými daty jsou například data v databázovém formátu, data pevné délky apod. Syntaxe těchto strukturovaných dat je zpravidla definována odvětvovými, národními a mezinárodními normami. Je pochopitelné, že je nutné použití mezinárodní normy pro zajištění kompatibility s jinými systémy.

Standardní zprávou se zpravidla míní předem definovaný typ zprávy, v němž má každá položka své dopředu stanovené místo (standardní zprávou může být například formulář). Vzhledem k tomu, že se předpokládá široké uplatnění v různých oblastech výměny dat, je ve standardech definována celá řada různých zpráv pro různé oblasti využití. Např. v případě z jednoho z odběratelů firmy Gaston, obchodního řetězce Globus, se používá typ zprávy tzv. ORDERS D.96A. - což je označení pro objednávku. Ve zprávě ORDERS je odesílán EAN, případně i název výrobku a objednávané množství.

Informační systém ve firmě Gaston

S růstem společnosti jsou spojeny také zvýšené požadavky na informační a komunikační zabezpečení. Počátkem roku 2003 bylo nasazeno řešení společnosti CGCC - informační systém Voice. Drobné úpravy a příprava nových modulů k zajištění pokrytí všech aktivit činnosti společnosti pokračuje ještě v současné době. Jedním z posledních rozšíření je modul na zpracování výkazů o zpoplatněných obalech stejně jako právě řešení pro elektronickou výměnu dat.

Elektronická komunikace jako nutnost

Zavádění EDI (Electronic Data Interchange) komunikace mezi dodavateli a odběrateli se v dnešní době stává všeobecně vyžadovaným standardem. V případě komunikace s obchodními řetězci v ČR, které ovládají rozhodující část trhu, je schopnost EDI komunikace dokonce součástí nově uzavíraných obchodních smluv a je na ně kladen velký důraz. Proto i řešení EDI u daného informačního systému může být pro dodavatele obchodních řetězců dokonce hodnotícím kritériem při výběru nového informačního systému i argumentem pro změnu systému stávajícího. Elektronická výměna dat je v dnešní době v dodavatelsko-odběratelských vztazích postavena na úroveň logistických služeb partnera nebo další významný faktor konkurenceschopnosti.

Architektura a funkčnost EDI řešení

Ve firmě Gaston jde prostřednictvím EDI o dvousměrnou komunikaci. Odběratel zasílá elektronickou objednávku, dodavatelův IS ji přijímá a "zpracovává", a následně na základě vyřízené objednávky posílá odběrateli fakturu elektronickou formou. Řešení se skládá ze 2 prvků:

 1. IS - Voice
 2. Přenosový komunikační modul - zajišťuje komunikaci a odesílání datových packetů

Bohužel řešení ve stávající podobě nesplňuje požadavky na komplexní zajištění elektronického přenosu: objednávka je sice komunikačním modulem přijata, nedojde ale k elektronickému přenosu dat do informačního systému a obdrženou objednávku je nutné ručně zavést. Na druhou stranu vyřízení objednávky, včetně vystavení a odeslání faktury probíhá plně v rámci elektronické konverze a přenosu dat.

Zhodnocení stávajícího řešení

V současné době probíhá testovací fáze u dvou významných odběratelů firmy Gaston: Makro a Globus. Ovšem lze říci, že aktuální řešení nevyužívá plně potenciálu elektronické komunikace. Kritickým místem je ruční přenos datové zprávy objednávky do informačního systémů a neefektivita a ztráty s tím spojené. Elektronickou výměnou dat v této fázi splňuje firma požadavky na ní kladené jejími partnery, nikoliv uplatňování výhod elektronické komunikace pro Gaston samotný.

Pro plné uplatňování výhod EDI je zejména nutné zajistit komplexnost přístupu k přenosu dat, konkrétně zajistit konvertor přijaté objednávky zákazníka přímo do IS Voice. Tím se odstraní úzké místo komunikace a zrychlí a zkvalitní využívání výhod elektronické komunikace ve společnosti Gaston.


03.03.2004 - Martin Trojan - četlo 21521 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: