Diskuze

PDM systémy: proč se bojí české podniky této konkurenční výhody?

Při neustálém tlaku na snižování nákladů a na uvádění nových výrobků v co nejkratších termínech na trh lze velmi dobře uplatnit PDM systémy (Product Data/Document Management), které dokáží zabezpečit správu údajů a dokumentace o výrobku. Proč si české firmy nevšímají PDM systémů, a to i přes jejich zjevné výhody?

Snaha lidí o dosažení co nejlepšího výsledku, při co nejmenší námaze, je zřejmá od počátku dějin lidstva. Zvláště co se týče výrobních činností, nejsou lidé neomylní a výsledky se mohou rozcházet s představami. Od minulého století se riziko zklamání začalo výrazně snižovat, když začaly vznikat kreslící programy, systémy pro přípravu a řízení nákupu, výroby, prodeje, vztahů se zákazníky. V dnešní době již existují systémy pro všechny činnosti v podniku i pro komunikaci mimo něj.

I když jsou zavedeny tyto počítačové systémy v podniku, nemusí to každopádně znamenat stálou konkurenční výhodu oproti jiným firmám. Vývoj podnikových systémů je velmi rychlý a musí se jednat hlavně o správný výběr systému, který je co nejvýhodnější pro běh firmy.

Jak lze rozumět pojmu PDM systém?

Průmyslové podniky mají obvykle velice dobře vedenou technologickou agendu o vyráběných součástech a výrobcích. Tyto záznamy nejsou ovšem podrobné tak, jak by uživatelé potřebovali. Data Management systémy zefektivňují jejich práci. Umožňují řízení atributů, produkčních dat, nastavovat vazby mezi těmito komponenty. Uchovávají všechna data v relační databázi a jsou schopny je klasifikovat. Process Management zase poskytuje nástroje pro řízení aktivit uživatelů, definuje postupy k vytváření dat a jejich modifikaci.

PDM pak představuje ideální spojení kategorií systémů Process a Data Management. Komplexně pak řeší otázky, jak bude výrobek vypadat, jaké budou jeho vlastnosti a funkce. PDM systémy je vhodné aplikovat v průmyslových podnicích, nejlépe s vlastním vývojovým oddělením.

Situace u českých firem

Mnoho českých výrobních podniků si možná myslí, že pouhým využíváním (CA) technologií, MRP, CRP, DRP či PPS systémů zvyšují svou konkurenceschopnost. Vysvětlování těchto pojmů se nestane součástí tohoto článku, zmínil bych se pouze o ERP (Enterprise Resource Planning) systémech, které řeší funkce uvedených systémů, tedy řízení a plánování zakázek.

Úloha PDM a ERP v podniku

Právě ERP systémům věnují české podniky více pozornosti než relativně nové skupině PDM systémů. V podnicích zajišťujících pouze výrobu není potřeba organizovat inženýrská data. Tedy vystačí si pouze s ERP systémy nebo mohou přistupovat do PDM systémů svého zákazníka. Naopak firma zabývající se i vývojem bude potřebovat PDM. V tomto případě je systém ERP podřízeným řešením.

Zatímco PDM systémy pracují převážně s informacemi v předvýrobních etapách, systémy ERP zabezpečují plánování a řízení výroby. Objektem zájmu PDM je výrobek, pro ERP zakázka. Který z nich je nadřazený a který podpůrný systém? Neexistuje jednoznačná odpověď, neboť závisí na konkrétním podniku a výrobku. V případě jejich společné implementace nejsou od sebe odděleny, pracují se stejnými daty a jsou propojeny.

Využití PDM systémů u českých firem

Ve vyspělých státech po boomu CAx technologií směřoval zájem do předvýrobních etap. Inženýrská data postrádala úroveň organizovanosti a kvalitu. Proto se ozývaly hlasy volající po PDM řešení. Ve světě se PDM systémy staly součástí informačních systémů významných firem. Přesto jejich nepočetné implementace v českých podnicích nedávají pro potenciální zákazníky ani představu, co se pod tímto pojmem skrývá.

Zavedeno je má pouze něco přes 30 českých firem. A v nabídkách prodejců se vyskytují téměř ojediněle nebo pod jinými názvy a aplikacemi. Většina českých výrobních podniků však řeší i vývoj, proto by v nejbližší době měly implementovat PDM systémy. Zvláště po vstupu do Evropské unie je budou potřebovat pro rychlejší a méně nákladné inovace jako faktor konkurenceschopnosti. Jiná situace může být u českých výrobních firem vlastněných nadnárodními koncerny, nebo pro ně vyrábějící. V tomto případě lze využít klientského vstupu, například přes internet, do jejich PDM systémů.

Jakou jsou důvody nízké poptávky českého trhu po PDM systémech?

Hlavním důvodem je cena. Ta se pohybuje řádově nad 100 000 Kč za jedno pracoviště. Při plošném nasazení, i třeba jen pro technické pracovníky, vypadá cena přemrštěně. Zde nezbývá technikům, kteří jejich potřebu chápou většinou jako jediní v podniku, nic jiného než bojovat s vrcholovým vedením o prosazení PDM systémů. Přitom přínosy z úspěšného zavedení PDM systému významně přesahují technické útvary. Zapojení vedení podniku je pro úspěch implementace PDM rozhodující.

Dalším důvodem k odmítání PDM je složitost jejich zavedení. Ta je ovšem pro pořádek v datech nutností. Každého manažera bude asi zajímat hlavně cena a otázka návratnosti investice. Pokud si vybere pro hodnocení návratnosti PDM systému jako faktory čas pro uvedení nového výrobku na trh, vývojových a výrobních nákladů nebo kvalitu, zjistí při střízlivých odhadech návratnost během 2-3 let. Záleží ovšem na typu podniku, stávajících informačních technologiích a rozsahu implementace. Prokázaná návratnost investic do implementace správy dat podniku by se mohla stát "hnacím motorem", který způsobí akceleraci PDM systémů v českých firmách.

Problémem českých podniků pro zavedení PDM je i jejich kultura, špatná správa dat, psychologická stránka rozhodování. Tím je myšlen nedostatek vůle strategicky plánovat, nechuť převzít odpovědnost za rizikový projekt či války o investiční prostředky mezi útvary.

Z jakých PDM systémů prodávaných na českém trhu lze vybírat?

Je třeba najít vhodného profesionálního dodavatele, posoudit výchozí situaci, stanovit cíle a strategii implementace. Její časový rozsah bývá obvykle 1-2 roky. Z dostupných PDM systémů od českých prodejců bych se zmínil o verzi systému iMAN V6 od výrobce Unigraphics Solutions, který je založena na technologii Java umožňující bezešvou komunikaci v podniku i mimo něj.

PDM systém eMatrix nabízí nástroje pro přístup k zatříděným informacím a souborům s modely, jejich procesní zpracování a následně centrální uložení. Data i dokumenty spravuje pomocí datového skladu, nad kterým lze provozovat aplikace pro konfiguraci výrobků, jejich kusovníků či pro týmovou spolupráci ve virtuálním pracovním prostředí.

Solid Edge Insight je nenápadný, přehledný PDM s minimálními pořizovacími náklady. Na rozdíl od konvenčních systémů pro správu dat není Solid Edge Insight samostatný softwarový balík s dlouhou implementační dobou. Solid Edge Insight je nedílná součást Solid Edge, která je dostupná bez navýšení ceny, nevyžaduje rozsáhlá školení uživatelů a může být implementována v řádu hodin.

Jaké jsou silné a slabé stránky PDM systémů?

Silné stránky PDM systémů

 • redukce času na uvedení výrobku na trh
 • zlepšení produktivity návrhu výrobku
 • komfortní využití systému
 • zabezpečení integrity dat
 • lepší řízení projektu
 • zabezpečení kvality

Slabé stránky

 • složitost implementace
 • cena

Jak by měl vypadat vývoj implementace PDM systémů v českých podnicích?

Včasná investice do PDM je nezbytnou podmínkou pro získání dobré pozice mezi světovými výrobci, neboť na hlavní konkurenční výhodě - levné pracovní síle - nemohou české firmy už dlouho stavět. Proto by měly hledat i jiná konkurenční hlediska a nasazením PDM systémů je naleznou. Sníží se náklady, sníží se chybovost a tím se zlepší kvalita. Implementace PDM systému je dlouhodobější proces, který je vhodný u subjektů s vysokou organizovaností, definovanými procesy a rozvinutou firemní kulturou. Pokud nejsou tyto podmínky splněny, je lepší nejdříve provést například procesní reengineering.

U českých firem je výrazný deficit v implementaci systémů a ve zkušenostech se správou údajů o výrobku. Je tedy příležitost, aby si firmy udělaly pořádek v datech, zavedly vhodný systém pro správu výrobkových informací a vytvořily si tak konkurenční pozici.

Autor článku využil těchto informačních zdrojů:

 1. www.johnstark.com
 2. www.cimdata.com
 3. www.systemonline.cz
 4. www.intbohemia.cz


12.03.2004 - Jan Gerych - četlo 21799 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: