Diskuze

Svět informačních systémů 2009 úspěšně završil cyklus dvoudenních konferencí

Ve dnech 20. a 21. dubna 2009 uspořádalo Centrum pro výzkum informačních systémů společně s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a manažerskými studii UK-MBA Vysokého učení technického v Brně mezinárodní konferenci Svět informačních systémů 2009. Šestým ročníkem v řadě jsme společně s našimi spolupořadateli a partnery úspěšně završili cyklus dvoudenních mezinárodních konferencí, které si získaly jak zájem akademické, tak i podnikové sféry. V následující reportáži přinášíme stručné shrnutí letošní akce a očekávaný výhled do budoucna.

Partneři a účastníci letošní konference

Letošní ročník konference aktivně podpořil rekordní počet 20 partnerských organizací (z toho 5 na pozici generálního partnera a 11 spolupartnerů) a čtyři mediální domy. K tradičním partnerům patřily společnosti Microsoft, Karat Software, LCS International, ABRA Software, Vema, Minerva ČR, Siemens IT Solutions and Services, Cígler Software, IFS, SIKO Koupelny, IS Berghof a vydavatelství odborných periodik Extra Publishing, Euronews a CCB. Nově jsme letos přivítali partnerskou spolupráci se společnostmi Exact Software, IBM, Altec, InterSystems a Arbes Technologies, v rámci marketingové kampaně konferenci nově podpořilo vydavatelství Economia.

Také návštěvnost publika dosáhla letos úctyhodné úrovně. Konference se zúčastnilo 550 registrovaných návštěvníků, z toho 200 studentů a 350 účastníků z podnikové praxe – ziskového i neziskového sektoru. Oproti minulému ročníku se již počet účastníků nezvýšil, nicméně padl jiný rekord. V průběhu obou dnů se na konferenci skutečně dostavilo 96 % zaregistrovaných návštěvníků.

Počet a složení účastníků v jednotlivých letech
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Podíváme-li se na účastníky podle velikosti organizace a oboru podnikání, pak zjistíme podobné rozložení jako v loňském roce. Konferenci navštívilo více jak 70 % zaměstnanců ze středně velkých firem a velkých organizací. Oba segmenty reprezentuje přibližně stejný, 35%ní podíl účastníků.

Návštěvníci konference pocházejí z organizací, jejichž oborem činnosti je strojírenství, výroba softwaru a systémová integrace, služby, vzdělávání a zdravotnictví, velkoobchod a maloobchod. Tyto čtyři segmenty jsou dlouhodobě vyrovnány, každý reprezentuje cca 12-13% z celkového počtu účastníků, dohromady jde tedy téměř o polovinu všech návštěvníků z praxe (350). Stejně jako loni, tak i letos se těmto čtyřem segmentům vyrovnal pátý – konference se stala atraktivní také pro veřejnou a státní správu. Téměř 13 % účastníků pochází z organizací, jako jsou krajské a městské úřady, zdravotnická zařízení, neziskové organizace zřizované státem apod. K pravidelným návštěvníkům konference patří zaměstnanci automobilového a plastikářského průmyslu (dohromady skoro 13 %), v menším počtu také lidé z potravinářských a elektrotechnických firem. Podle pracovního zařazení tvoří účastníky konference především manažeři na nejrůznějších pozicích (cca 42 % z 550) a studenti magisterského studijního programu Fakulty managementu a ekonomiky (cca 36 % z 550).

Složení účastníků konference podle pracovní pozice, velikosti a typu organizace - první a třetí graf nezahrnuje studenty
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Na závěr naší statistiky účastníků můžeme uvést důležitý fakt, který vyplynul z dotazníkového šetření a potvrzuje i loni uvedená zjištění. Více jak 60 % respondentů z řad zaměstnanců firem a neziskových organizací uvedlo, že při rozhodování o pořízení informačních systémů a technologií mají u svého zaměstnavatele minimálně spolurozhodující nebo poradní hlas, což znamená, že tento proces mohou do určité míry ovlivňovat.

Pohled do sálu během první panelové diskuse
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Hodnocení konference z řad publika

Jako každý rok, tak i letos měli účastníci konference možnost vyjádřit se ke kvalitě jednotlivých příspěvků a vystoupení. Ankety se zúčastnilo celkem 456 respondentů. Podle jejich názoru patřili k nejlepším vystupujícím letošního ročníku konference Petr Karásek (Microsoft), Petr Maňas (LCS International), Lumír Al-Dabagh (Beneš a Lát), Martin Maisner (ROWAN LEGAL), Karel Rais (VUT v Brně), Otakar Smolík (Ness Europe) a Josef Babák (VZP ČR). Účastníci rovněž vysoce ocenili vystoupení zahraničních přednášejících, jimiž byli Karl Troeger (PSIPenta Software Systems) a Konrad Pfadenhauer (Siemens IT Solutions and Services).

Karel Rais a Otakar Smolík při svém společném vystoupení
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Oba jednací dny uzavíraly publikem dlouhodobě oblíbené panelové diskuse. Aktuální trendy v oblasti řízení firem a podnikové informatiky – tak znělo téma pondělní diskuse, které se zúčastnili Petr Karásek (Microsoft), Václav Urban (Exact Software), Petr Koptík (Minerva ČR) a Petr Havlík (IBM). Hosty úterní panelové diskuse byli již tradičně zástupci českých softwarových domů – Martin Cígler (Cígler Software), Jaroslav Řasa (ABRA Software), Branislav Ludva (Karat Software) a Stanislav Sýkora (LCS International). Společně hovořili o budoucnosti informačních systémů a jejich vývoji v podmínkách českých softwarových producentů. Obě diskuse byly letos „postiženy“ aktuální hospodářskou situací, mnoho otázek směřovalo právě do oblasti ekonomického vývoje, vlivu recese na softwarový průmysl, rozvoj trhu, zákazníky apod. Publikum ocenilo především otevřenost názorů a skutečnost, že se hosté nevyhnuli ani odpovědím na kriticky míněné otázky.

Lumír Al-Dabagh v jednom z nejlépe hodnocených vystoupení
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Druhá panelová diskuse, zleva: Branislav Ludva, Stanislav Sýkora, Martin Cígler a Jaroslav Řasa
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Výstupy z konference a výhled do budoucna

Pro účastníky konference a členy CVIS byl vydán tištěný sborník přednášek v rozsahu 276 stran s celkem 45 odbornými příspěvky. Všichni kolektivní členové CVIS, kteří se nemohli konference zúčastnit, mohou získat sborník na vyžádání zdarma či v elektronické podobě ke stažení v členské sekci webu www.cvis.cz. Pro všechny ostatní zájemce je sborník k dispozici za cenu 400 Kč včetně poštovného a balného. Své požadavky včetně údajů pro vystavení daňového dokladu pište na adresu info@cvis.cz. Prezentace přednášejících lze získat rovněž v členské sekci webu www.cvis.cz.

Ročníkem 2009 končí mezinárodní konference Svět informačních systémů ve své dosavadní, velmi úspěšné dvoudenní podobě. Ke změně nás vede celá řada faktorů. Především bychom rádi do budoucna vyzkoušeli nový model odborných akcí, který by byl pro naše členy a partnery atraktivnější. Nový model budeme diskutovat v následujících měsících jak s našimi dosavadními partnery a členy CVIS-ČSSI, tak i s dalšími potenciálními spolupracovníky, kteří by obohatili naše odborné akce o nové myšlenky a přínosy.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří konferenci Svět informačních systémů podporovali, kteří se jí s potěšením účastnili, a věříme, že se do budoucna budeme setkávat při našich odborných akcích i nadále.


27.05.2009 - Petr Sodomka, Hana Klčová, Eva Juřičková - četlo 22851 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: