Diskuze

Jak proběhla mezinárodní konference Svět informačních systémů 2004?

Ve dnech 8. a 9. března 2004 se ve Zlíně konala mezinárodní konference Svět informačních systémů 2004. S téměř měsíčním časovým odstupem přinášíme zhodnocení nejvýznamnější odborné akce, kterou doposud Centrum pro výzkum informačních systémů pořádalo.

Tématické zaměření konference

Dvoudenní mezinárodní konference byla zaměřena na uplatnění moderních informačních systémů a technologií pro řízení podnikových procesů. Příspěvky přednášejících i odborná diskuse se dotýkaly především těchto témat:

 • Zpracování manažerských informací a jejich využití pro řízení českých firem,
 • Ekonomické souvislosti v podnikových informačních systémech, hodnocení jejich efektivnosti,
 • Moderní trendy a praktické poznatky z implementace a řízení informačních systémů v logistice a výrobě,
 • Vyspělá technologická řešení v podnikových informačních systémech a jejich perspektivy.

Zahájení konference

Roman Bobák proděkan

FaME, UTB ve Zlíně

Petr Sodomka předseda

CVIS-ČSSI

Aleš Gregar

prorektor

UTB ve Zlíně

Pavel Pospíšil

ředitel médií

Computer Press

Jaké bylo složení účastníků?

Konferenci během obou dnů navštívilo 370 zaregistrovaných účastníků. Z tohoto celkového počtu bylo 220 účastníků z podnikové praxe (včetně 75 studentů kombinovaného studia a posluchačů kurzu celoživotního vzdělávání) a 115 studentů prezenčního studia Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kteří přednášky na konferenci absolvovali v rámci své výuky v magisterském studijním programu.

Pohled do hlavního sálu Academia Centra (Klikněte na obrázek pro zvětšení)Jak byla hodnocena úroveň konference?

Na základě údajů získaných ze 115 anketních lístků, které byly určeny všem kromě studentů denního a kombinovaného studia a účastníků programu celoživotního vzdělávání, jsme vyhodnotili úroveň konference následovně:

Ze 115 respondentů odevzdalo vyplněný platný anketní lístek 33 účastníků. Respondenti mohli zhodnotit úroveň konference jednoduchým známkováním od 1 do 5 jako ve škole. Celková průměrná známka konference dosáhla hodnoty 1,545.

Tento vynikající výsledek je pro nás do budoucna zavazující s tím, že je třeba udržet kvalitu organizačního zabezpečení, a posunout k lepšímu programovou nabídku příštího ročníku tak, aby byla konference atraktivnější zejména pro účastníky z uživatelských firem.

Která vystoupení se nejvíce líbila?

Účastníci konference prostřednictvím anketních lístků nejlépe hodnotili vystoupení Ernieho Eichenbauma, vrchního ředitele průmyslových řešení ze společnosti SSA Global. Ernie Eichenbaum (USA) hovořil o vlivu konsolidace ERP trhu na podnikové informační systémy výrobních firem. Seznámil posluchače také s hlavními rysy podnikové strategie globální korporace SSA Global, která během posledních let zejména díky úspěšným akvizicím získala významný podíl na světévém ERP trhu, zejména pak v segmentu středně velkých výrobních firem.

Z domácích přednášejících byla nejlépe hodnocena vystoupení Miroslava Marčana, ředitele odboru informatiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Josefa Basla, viceprezidenta České společnosti pro systémovou integraci a Petra Hujňáka, ředitele společnosti Per Partes Consulting. Miroslav Marčan hovořil o problematice řízení informatiky v ústředních orgánech státní správy. Josef Basl zaměřil svou přednášku na metodiky využití ERP systémů pro řízení a inovaci podnikových procesů. Petr Hujňák prezentoval "Kolize právního a projektového přístupu v systémové integraci", jako závažný problém týkající se praktické realizace IT projektů.

Nejlépe hodnocení přednášející podle publika

Ernie Eichenbaum

SSA Global

Miroslav Marčan

MPO ČR

Josef Basl

VŠE Praha

Petr Hujňák

Per Partes Cons.

Pořadatelé konference k nejlepším přednáškám přiřadili také vystoupení profesora Karla Raise, prorektora VUT v Brně a Vladimíra Kufnera ze společnosti Hewlett Packard. Karel Rais přednášel obecně o problematice řízení rizik v podnicích, a konkrétně řízení rizik v IT projektech a Vladimír Kufner hodnotil nejpoužívanější procesní metodiky a přístupy v oblasti IT z pohledu společnosti Hewlett Packard.

K zajímavým vystoupením bezesporu patřila také přednáška Wojciecha Śledzińského (Polsko) ze společnosti IFS Poland na téma "Proč je zeštíhlení výroby jednodušší s ERP systémem?" a obě vystoupení Paola Daturiho (Itálie) ze společnosti Finmatica SCM, která byla zaměřena na řízení neurčitosti v poptávce zákazníka a následovně pak na hodnocení různých způsobů plánování a doplňování zásob.

Pro příští ročník nastavili i ostatní vystupující laťku kvality velmi vysoko

Karel Rais

VUT v Brně

Vladimír Kufner

Hewlett Packard

Wojciech Śledziński

IFS Poland

Paolo Daturi

Finmatica SCM

Velmi zajímavé a diskutované příspěvky přednesli také Jan Pour z VŠE Praha, Petr Dobšovič ze společnosti GEMMA Systems, Jiří Rakušan, ředitel IS Berghof a Pavel Janík ze společnosti IMC Zlín. Naše poděkování patří i všem ostatním vystupujícím, kteří pro další ročník konference nastavili laťku kvality velmi vysoko.

Panelová diskuse

Oba jednací dny uzavírala panelová diskuse, v nichž zástupci z dodavatelských firem a státní správy hodnotili aktuální trendy v oblasti systémové integrace a kritické faktory systémové integrace v českých podnicích. Během obou diskusí zazněla řada protichůdných názorů, zvláště pak v reakcích na otázky pokládáných z pléna. Průběh obou panelových diskusí přesvědčil o tom, jak důležité je prezentovat odborné veřejnosti rozporuplné a často i kontroverzní názory na témata, která významně ovlivňují konkurenceschopnost českých podniků.

Obě panelové diskuse moderoval Marek Kocan, šéfredaktor portálu Databázový svět společně s Petrem Sodomkou, předsedou CVIS.

Účastníci 1. panelové diskuse: zleva Jiří Stříbrný, GEMMA Systems, Petr Kacálek, Q.gir - informační technologie, Vladimír Drnek, Hewlett Packard a Miroslav Marčan, MPO ČR.
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)Účastníci 2. panelové diskuse: zleva Zdeněk Hanáček, Finmatica SCM, Jiří Špelina, IFS Czech, Svatopluk Hubáček, OMP - CZ a Petr Hanovec, Hewlett Packard.
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)Společenský večer

Účastníci konference měli možnost neformálně diskutovat a navázat kontakty během společenského večera, který se konal v přilehlých prostorách auly Academia Centra.

Zleva Petr Matulík, Accenture Switzerland, Ernie Eichenbaum a Tomáš Svoboda, SSA Global, Vladimír Kufner a Senta Čermáková, Hewlett Packard.
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)Hlasování v soutěži TOP 10 SI

Konference byla zařazena do programu TOP 10 Systémových integrátorů 2003. Její účastníci mají tedy právo v této soutěži volit nejlepšího systémového integrátora v ČR. Bližší informace naleznete na: http://top10.hottop.cz.

Sborník z konference

Při příležitosti konference byl vydán sborník přednášek v nákladu 500 ks. Obsah sborníku je uveden na stránkách http://sis.cvis.cz.

Každý kolektivní (firemní) člen CVIS, který se nezúčastnil konference, může získat sborník zdarma. Všichni kolektivní členové mohou ke sborníku získat také videozáznam přednášky Ernieho Eichenbauma na DVD. Sborník (bez DVD) si mohou zakoupit také všichni ostatní zájemci, a to za 280 Kč + poštovné a balné. Své požadavky včetně údajů pro vystavení daňového dokladu pište na adresu info@cvis.cz.

Sborník přednášek
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)
05.04.2004 - Roman Bobák, Petr Sodomka, Jaromír Habáň - četlo 25438 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Lacko 06.04.2004 17:44:11
Ja se přidávám k príznivému hodnocení konference. Take několik mým známých, se kterými jsem hovořil na konferenci bylo s průběhem velmi spokojeno a vysoce hodnotili dobrou přípravu celé konference. Pro příští konferenci by bylo možno zajistit, že slajdy, které promítají přednášející, by byly vystaveny po konferenci na strankách CVIS, okud by je přednášejcí dali k dispozici, což by neměl být problém. Myslím si, že byl dobrý nápad, umožnit studentům vyslechnout přednášky odborníků. Mluvil jsem s některými studenty a ti mi potvrdili, že si je se zájmem vyslechli. Rozhodně patří dík všem těm, kteří se o dobrý průběh konference zasloužili. B.Lacko (VUT Brno-Člen ČSSI)
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: