Diskuze

Svět informačních systémů 2010 - informace pro partnery a autory

Centrum pro výzkum informačních systémů, vydavatelství CCB zastoupené redakcí časopisu IT Systems a portálu Systemonline.cz a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská oznamují, že 7. ročník mezinárodní konference Svět informačních systémů 2010 se bude konat v termínu 16. a 17. září 2010 v hotelu Voroněž v Brně. Následující pozvánka přináší důležité informace pro potenciální partnery, autory i účastníky nadcházejícího ročníku konference.

Hlavní změny v organizaci konference

Konference Svět informačních systémů je největší pravidelnou odbornou akcí určenou pro širokou veřejnost, která se zabývá aktuálními tématy z oblasti podnikových informačních systémů. Programově je zaměřena na využití moderních informačních systémů a technologií k podpoře konkurenceschopnosti výrobních i obchodních organizací. Konferenci každoročně pořádá Centrum pro výzkum informačních systémů – odborná sekce České společnosti pro systémovou integraci, nyní ve spojení s vydavatelstvím CCB, zastoupeným redakcí časopisu IT Systems a Fakultou podnikatelskou, Vysokého učení technického v Brně.

Nad letošním ročníkem konference převzal záštitu prof. Karel Rais, rektor VUT v Brně.

Přípravný výbor konference současně rozhodl o změně tradičního jarního termínu a místa konání konference. Po šesti velmi úspěšných ročnících ve Zlíně se konference stěhuje do Brna s cílem zajistit lepší dostupnost pro účastníky z České republiky i Slovenska.

Konference se uskuteční v termínu 16. - 17. září 2010 v brněnském hotelu Voroněž.

Pro partnery

Konference je primárně určena:

 • Účastníkům z podnikové praxe (IT manažerům a vedoucím pracovníkům obchodních firem, výrobních podniků i organizací veřejné a státní správy)
 • Posluchačům MBA studia Brno Business School - Nottingham Trent University organizovaného Fakultou podnikatelskou, VUT v Brně
 • Studentům českých a slovenských univerzit se zaměřením na manažerské, ekonomické a informatické obory
 • Akademickým pracovníkům českých a slovenských univerzit s možností recenzované publikace (tzv. virtuální prezentace) v mimořádném vydání anglické mutace CVIS.CZ bez nutnosti vystoupení na konferenci

Kromě vystoupení jednotlivých přednášejících tvoří nedílnou součást konference také panelové diskuse s předními českými manažery z IT společností i uživatelských organizací.

Již nyní mohou organizace a společnosti, které mají zájem podílet se na konferenci jako partneři, oslovit pořadatele a otevřít tak jednání o formě partnerské účasti. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailu info@cvis.cz.

Další informace, včetně vyhodnocení předchozího ročníku a fotogalerie, jsou k dispozici na webových stránkách konference www.svetis.cz.

Pro autory

Namísto tradičního sborníku budou letos ke konferenci vydány dva typy publikací:

 1. Svět informačních systémů 2010 – Speciál časopisu IT Systems s odbornými texty určenými především pro podnikovou praxi, partnery konference a odbornou veřejnost.
 2. Mimořádné vydání CVIS.CZ (ISSN 1214-9489) – které je evidováno na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (RIV – 300 b., Metodika VaV – 10 b.) – určené pro publikování výsledků uznatelných dle Metodiky VaV v anglickém jazyce.

Uzávěrka přijetí anglicky psaných odborných textů pro recenzní řízení k publikaci na CVIS.CZ je 15. 6. 2010. Instrukce pro autory a šablona je k dispozici na www.cvis.cz/eng.

Pořadatelé konference

Centrum pro výzkum informačních systémů je největší odbornou sekcí České společnosti pro systémovou integraci (ČSSI). Jeho mateřskou organizací je Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů, Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. CVIS sdružuje padesát členských organizací, které se společně podílí na výzkumné a publikační činnosti v oblasti podnikových informačních systémů. CVIS rovněž poskytuje konzultační a poradenské služby, a to v oblasti analýz českého trhu s podnikovými informačními systémy, výběru a jejich implementace v organizacích. CVIS provozuje odborné elektronické periodikum www.cvis.cz.

Vydavatelství CCB působí na mediálním trhu od roku 1991. Svou produkcí patří k největším odborným vydavatelstvím v České republice. Vydává odborné časopisy IT Systems a CAD orientované na informační technologie, časopis Technika a trh zabývající se otázkami průmyslu, sportovní časopis Golf a regionální společenské tituly Brno Business a Listy jižní Moravy.

Měsíčník IT Systems se již více než deset let specializuje na problematiku podnikových informačních systémů. Pomáhá čtenářům formulovat IT strategii jejich podniku nebo instituce. Redakce časopisu IT Systems vydává také řadu samostatných tematických a branžových příloh na základě aktuálních požadavků trhu. Nezanedbatelnou součástí aktivit redakce IT Systems tvoří internetové projekty www.SystemOnLine.cz, www.ERPForum.cz a www.CRMForum.cz.

Fakulta podnikatelská (FP VUT v Brně) je jednou z osmi fakult VUT v Brně. Navazuje na tradiční obory studia VUT v Brně a rozvíjí svoji vzdělávací činnost ve dvou akreditovaných studijních programech Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika. Poskytuje strukturované vysokoškolské vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských typech studia formou prezenčního nebo kombinovaného studia. V současné době má FP VUT v Brně akreditováno 10 studijních oborů v rámci obou dvou studijních programů ve všech typech studia a 1 obor v angličtině v programu Ekonomika a management. Byla první v České republice, která akreditovala a otevřela společné studium Join Master Degree ve spolupráci s univerzitami ve Velké Británii a Polsku.

Mimo tyto obory fakulta provádí i vzdělávací činnost v programu MSc. In Business and Informatics ve spolupráci s významnou britskou univerzitou The Nottingham Trent University. Současně s touto univerzitou fakulta organizuje i prestižní manažerské studium MBA (UK-MBA) a manažerské studium (US-MBA), organizované společně s Dominikánskou univerzitou v Chicagu (USA).


19.03.2010 - Hana Klčová - četlo 24703 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: