Diskuze

Vema: Specialista na řízení lidských zdrojů, ekonomiku a logistiku

Společnost Vema má na českém trhu výlučné postavení. S tržbami přesahujícími 100 mil. Kč patří k předním českým producentům podnikových informačních systémů. Vyvíjí a dodává stejnojmenné Best-of-Breed ERP řešení specializované na oblast řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky, které nachází uplatnění v organizacích na širokém segmentu, a to jak z hlediska počtu zaměstnanců, tak oborového zaměření. Vema je zajímavá také tím, že svůj ERP systém dodává na vlastním nativním databázovém stroji. V neposlední řadě stojí za zmínku úspěšné prosazení pronájmu systému po internetu. 250 organizací používajících ERP systém prostřednictvím tzv. ASP modelu řadí společnost Vema na první místo v této kategorii na českém trhu.
  Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Představení společnosti Vema a její klientské báze ... (28.07.2010)
  2. Architektura a uživatelské vlastnosti systému ... (28.07.2010)
  3. Řízení lidských zdrojů ... (28.07.2010)
  4. Řízení ekonomiky, logistiky a portálové řešení ... (28.07.2010)
  5. Služby pro zákazníky, licenční model a nasazení systému ... (28.07.2010)

Architektura systému

Informační systém Vema je vystavěn na vícevrstvé architektuře. Má tedy oddělenu datovou vrstvu od aplikační a klientské. Na aplikačním serveru se přitom nachází jak databáze, tak i aplikace. Systém využívá technologii tenkého klienta, který pouze „posílá obrazovky“ ze samotné aplikace. Výhodou této architektury je specifické rozhraní mezi databází a aplikací, které je postaveno na datech v binárním tvaru, čímž je zajištěna jeho vysoká efektivnost. Výkonnostně proto postačuje využití pouze jednoho serveru s databází i aplikací. Systém pracuje s vlastní nativní databází.

Jako aplikace systému jsou označovány větší moduly, které mají svůj datový model. Ostatní moduly jsou na aplikace napojeny a poskytují nejrůznější vazby na okolí. Jednotlivých modulárních součástí systému je kolem 200, stěžejních aplikací je samozřejmě méně. Všechny moduly jsou udržovány v souladu s legislativou, a to tak, aby fungovaly jako celek.

Vývojové prostředí

Základem vývojového prostředí je programovací jazyk C++. Všechny součásti systému byly vytvořeny prostřednictvím generátoru aplikací, pomocí něhož je nadefinován datový model aplikace, její základní funkce a struktura. Potřebná propojení se doplní naprogramováním v C++.

Jádro systému je vyvíjeno společné na základě požadavků obou základních řešení - HRM a EKOS. Datový model vyžaduje možnost filtru časového období, jelikož je zapotřebí zohlednit časovou platnost legislativy. Tyto systémové funkce jsou jasně odděleny od aplikační vrstvy. Některé součásti aplikací jsou napsány ve Visual Basicu vzhledem k jeho propojení na MS Excel. Pro vývoj internetové verze klienta je využita technologie MS Silverlight.

Uživatelské vlastnosti a klientské rozhraní

Všichni uživatelé systému Vema mají k dispozici jednotné klientské rozhraní. Každý uživatel ale může mít aplikaci nastavenou podle svých potřeb. Rozhraní je koncipováno pro efektivní práci při pořizování velkého množství údajů, např. nepotřebné položky lze jednoduše skrývat. Uživatelé nejvíce oceňují fakt, že se všemi soubory všech aplikací lze pracovat na základě stejných postupů.

Obr. 2: Klientské rozhraní systému Vema
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Obr. 3: Datový editor Vema
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Každá aplikace má svoji uživatelskou příručku. Aplikace Mzdy má příručku tištěnou a je zaměřena na legislativní aspekty produktu. Příručka je aktualizována jednou ročně. Při pořízení systému dostane zákazník jednu v ceně aplikace, v dalších letech má možnost si novou zakoupit. Tímto si zákazník ušetří sledování množství předpisů, které se každoročně v této oblasti vydávají a mění.

K dalším aplikacím jsou příručky předávány pouze novým uživatelům při implementaci, změn v ostatních oblastech je minimum. Dále mají uživatelé k dispozici referenční dokumentaci, která je v aplikaci formou nápovědy. Přes webový portál je možné přistupovat k bázi znalostí, kde se nacházejí příspěvky rozdělené podle jednotlivých aplikací. Ke školení jsou vydávány metodické manuály, které obdrží všichni jeho účastníci.

Výstupy a sestavy

Systém Vema pokrývá všechny legislativně závazné výstupy, např. školské a zdravotnické statistiky, dále podklady pro nejrůznější kontroly. Ve většině případů se však sestavy tisknou, proto musí být podklady co nejpřehlednější. To oceňují zejména organizace, v nichž dochází k častým kontrolám.

Aplikace standardně nabízí řadu sestav ve formě rozborů. Organizace si ale může vytvářet sestavy vlastní, a to jak statické, tak i modernější dynamické dokumenty, které umožňují snazší práci s daty. Ty umožňují zanalyzovat některé údaje hlouběji. Např. sestava "Přehled na oddělení" nabízí uživateli podívat se na výsledky konkrétního oddělení pouhým rozkliknutím daného čísla. Tyto výsledky jsou ve formě dynamických HTML stránek a lze je samozřejmě tisknout.

Příklad: Zobrazení výplatního lístku

Výsledky výpočtů ukážou např. výplatní lístek pro zvoleného pracovníka. Důležité je zdůraznit, že zobrazení výpočtu je možné kdykoliv, nezávisle na výpočtu všech ostatních mezd, jak tomu bývá u jiných systémů. Ve spodní části obrazovky je účetní upozorňována na chyby a hlášení souvisejících s výpočtem, např. překročení povolených přesčasových hodin, špatně zadaná dovolená apod.

Obr. 4: Výplatní lístek
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Podobný výplatní lístek mohou zaměstnanci vidět přes portál, tedy svůj elektronický výplatní lístek, a to i zpětně. Některé organizace již tyto doklady netisknou na papíry a využívají pouze tuto formu.

Generátor sestav a tisk

Pro třídění dat a vytváření uživatelských sestav je v aplikaci zakomponován nástroj "Generátor sestav". Obsahuje vzory sestav, jejichž úpravu jsou schopni zvládnout i sami uživatelé. Aplikace obsahuje i další nástroje, pomocí nichž se vyberou položky, zadá se třídění dat a vygeneruje příslušná sestava (ovšem bez možnosti dalších výpočtů).

Tisk, ať černobílý nebo barevný, lze zvolit buď úplný na čistý papír, nebo do formuláře, a pak se tisknou jenom údaje v kolonkách. Tato oblast přizpůsobení sestav pro různé varianty tisku a grafické zpracování je poměrně pracná a je proto také oceňována zákazníky.


Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Představení společnosti Vema a její klientské báze ... (28.07.2010)
  2. Architektura a uživatelské vlastnosti systému ... (28.07.2010)
  3. Řízení lidských zdrojů ... (28.07.2010)
  4. Řízení ekonomiky, logistiky a portálové řešení ... (28.07.2010)
  5. Služby pro zákazníky, licenční model a nasazení systému ... (28.07.2010)

28.07.2010 - Hana Klčová, Dagmar Šulová - četlo 56145 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: