Poslání centra

Poslání centra

Podnikové informační systémy představují nenahraditelný nástroj k řízení každé moderní firmy. V současné době jsou považovány za samozřejmou součást podnikové infrastruktury, na níž jsou vynakládány značné finanční prostředky. Neustále se však setkáváme s rozdílnými, dokonce až rozporuplnými názory, a to snad na každou záležitost, která se jich dotýká. Hlavní příčinu spatřujeme především ve velkých rozdílech v informovanosti a úrovni znalostí, ať už mezi zákaznickými firmami a dodavatelskými organizacemi, nebo mezi uživateli a managementem jednoho podniku, stejně tak, jako mezi odborníky z praxe a akademické sféry.

Domníváme se, že tomu tak je z několika důvodů. Především v České republice stále chybějí odborníci dostatečně vzdělaní v této oblasti. Zatímco v knihkupectvích naleznete řadu publikací o marketingu, účetnictví nebo psychologii, knihy o řízení a plánování výroby nebo tvorbě datových skladů a podpoře rozhodovacích procesů musíte objednávat v zahraničí. Rovněž vysoké školy až na čestné výjimky neposkytují dostatek prostoru pro rozvíjení oborů souvisejících s podnikovou informatikou a systémovou vědecko-výzkumnou činnost v této oblasti. Chybí také autoři odborných publikací, znalci moderních informačních technologií a zároveň prostředí českých výrobních i obchodních firem.

Tyto skutečnosti nás vedly k myšlence vytvořit odbornou sekci České společnosti pro systémovou integraci – Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS). Posláním odborné sekce CVIS je posilovat informační a znalostní bázi v oboru podnikové informatiky, podpořit a rozvíjet dosavadní činnost ČSSI v této oblasti.

CVIS své poslání hodlá uskutečňovat těmito záměry:

 • Sdružovat uživatelské organizace a dodavatelské firmy s profesním zájmem o podnikové informační systémy a vědecko-výzkumnou činnost v této oblasti.
 • Sdružovat doktorandy, asistenty i diplomanty, podnítit jejich snahu a podpořit odborný růst v oboru podnikové informatiky i nabytí praktických zkušeností pro své budoucí povolání.
 • Být nejen pojítkem mezi mladými budoucími odborníky a podnikovou praxí, ale přímo je získat k systematické spolupráci na vědecko-výzkumné a publikační činnosti v rámci CVIS.
 • Podporovat a systematicky mapovat rozvoj podnikových IS/ICT produktů na českém trhu – dosáhnout vytvoření platformy pro systémový výzkum ERP, APS/SCM, CRM a DW/BI aplikací.
 • Popularizovat činnost CVIS i celé ČSSI u odborné i laické veřejnosti vědecko-výzkumnými aktivitami, jejich veřejnou presentací a odbornou publikační činností.

Prostor pro publikování výsledků vědecko-výzkumné činnosti zabezpečí portál CVIS.CZ, mezinárodně registrovaný v české i anglické jazykové mutaci. Anglická mutace CVIS.CZ je zaměřena na publikování původních vědeckých prací, které jsou recenzovány respektovanými odborníky z akademické i podnikové sféry.

Nelze opomenout ani klíčovou roli dalších partnerů, dodavatelských a zákaznických firem, bez jejichž účasti by nebylo možné vytvořit širokou odbornou platformu pro naplnění poslání CVIS. Proto budeme podporovat také jejich zájmy, a to především popularizací společných aktivit, přednostním poskytováním výsledků vědecko-výzkumné činnosti a spoluvytvářením dobrého jména partnerů.
 

Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: