SiS 2010: ohlédnutí za 7. ročníkem konference

Konference Svět informačních systémů je největší pravidelnou odbornou akcí určenou pro širokou veřejnost, která se zabývá aktuálními tématy z oblasti podnikových informačních systémů. Sedmý ročník konference SiS 2010, který se uskutečnil ve dnech 16. a 17. září 2010 v hotelu Voroněž v Brně, uspořádalo Centrum pro výzkum informačních systémů společně s redakcí časopisu IT Systems a Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně.

Konference se těšila velkému zájmu a významné podpoře partnerů z řad výrobců a dodavatelů IT řešení. Letošní ročník aktivně podpořilo celkem osmnáct společností. Konference prokázala, že zájem podnikové i akademické sféry o klíčová témata z oblasti řízení organizací a podpory moderních informačních systémů stále trvá.

Pohled do sálu
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Stejně jako předchozí ročníky konference, které se dříve konaly ve Zlíně, nabídla konference SiS 2010 opět atraktivní a bohatý program. Spolu s výrobci a dodavateli IS/ICT se zde podělili o své zkušenosti s informačními systémy i samotní uživatelé. Příkladem může být hned úvodní přednáška pana Jiřího Majera, místopředsedy představenstva Svazu českých a moravských výrobních družstev, který poskytl účastníkům konference filozofický náhled na roli technologií při rozvoji společnosti.

Vladek Šlezingr, generální ředitel IBM ČR se zaměřil na využití moderních informačních systémů a technologií k podpoře konkurenceschopnosti českých podniků.

Vladek Šlezingr během svého vystoupení
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Za nejzajímavější vystoupení prvního dne programu označili účastníci konference vystoupení Petra Karáska, obchodního a marketingového ředitele společnosti Microsoft ČR, na téma cloud computing a jeho vliv na svět informačních systémů.

Zkušenosti s ERP systémem v praxi cestovního ruchu prezentoval Radim Jančura, generální ředitel Student Agency.

Radim Jančura, generální ředitel Student Agency
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Vysoce ceněny byly i další přednášky z podnikové praxe. Lumír Al-Dabagh, ředitel společnosti Beneš a Lát, seznámil posluchače se zkušenostmi s využitím informačního systému při řízení průmyslového podniku. O fungování ERP systému QAD v podmínkách automobilového průmyslu hovořil Miroslav Balín, manažer nákupu, logistiky a IT společnosti Fuji Koyo Czech.

Miroslav Balín, Fuji Koyo Czech
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Stanislav Sýkora, generální ředitel Asseco Solutions, si položil otázku, zda je výhodou ERP systém komplexní, nebo specializovaný.

Stanislav Sýkora, Asseco Solutions
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Jaroslav Šmarda, místopředseda představenstva společnosti Vema, se věnoval otázkám podpory personálních procesů.

Jaroslav Šmarda, Vema
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

O nové generaci EDI 2.0 přednášel David Reichel, ředitel divize eBusiness, CCV Informační systémy.

David Reichel, CCV Informační systémy
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Jaroslav Řasa, předseda představenstva United Software, na konferenci oslovil s nabídkou spolupráce ostatní české výrobce ERP.

Jaroslav Řasa, United Software
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Jan Melzer, generální ředitel DC Concept, představil principy spolupráce v partnerské síti QI.

Jan Melzer, DC Concept
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Během konference se konaly celkem tři panelové diskuse. Setkaly se s velkým zájmem účastníků konference, byly pestré a vyvolaly i několik zajímavých názorových střetů mezi diskutujícími.

První panelová diskuse, zleva: Petr Sodomka (CVIS), Vladek Šlezingr (IBM ČR), Oldřich Příklenk (KPC-Group, Gartner Representative), Jozef Kováčik (IFS Slovakia), Petr Koptík (Minerva ČR), Martin Jirmann (ABRA Software)
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Za "zlatý hřeb programu" označila podstatná část respondentů panelovou diskusi, v níž sami uživatelé debatovali o svých zkušenostech s využíváním informačních systémů. Své názory na stávající nabídku českého trhu s podnikovými aplikacemi, kritéria, podle kterých se rozhodovalo o výběru současného ERP systému, zkušenosti s konzultačními firmami a absolventy VŠ doplnili diskutující reálnými poznatky z vyhodnocování investic do IT ve své společnosti.

Pohled do sálu během panelové diskuse se zástupci uživatelských organizací
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Dvoudenní konferenci zakončila panelová diskuse se zástupci předních českých dodavatelů ERP systémů. Diskutovalo se zde o překážkách rozvoje českých softwarových firem, budování nových obchodních modelů a možnostech zkracovat inovační cyklus produktů a služeb.

Branislav Ludva, generální ředitel Karat Software, během závěrečné panelové diskuse
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Prezentace z konference Svět informačních systémů 2010 jsou k dispozici na webových stránkách www.SvetIS.cz.

Pořadatelé konference, Centrum pro výzkum informačních systémů, redakce časopisu IT Systems a portálu SystemOnLine.cz a VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, děkují všem partnerům za podporu letošního 7. ročníku konference.


26.12.2010 - Hana Štamberková, Hana Klčová