Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR

Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s ČSSI, ICT Unií a MŠMT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR. Seminář se koná ve středu 26. října 2011 v Kongresovém centru U Hájků, Praha 1.

Proč seminář na toto téma?

Problémem nových investorů do oblasti ICT služeb stejně tak jako firem v ČR zavedených je dlouhodobý nedostatek volných a kvalitních ICT odborníků na trhu práce. Investoři často řeší tento nedostatek dovozem IT specialistů ze zemí východní Evropy, případně přeškolováním absolventů oborů primárně nezaměřených na IT.

Vysoká škola ekonomická provedla v uplynulých letech řadu výzkumů, které mapovaly jednotlivé součásti pracovního trhu ICT odborníků. Na Závěry těchto výzkumů reagovala řada výzkumných škol a byly reflektovány i v klíčových dokumentech strategického rozvoje konkurenceschopnosti České republiky. V uplynulém roce provedli členové řešitelského týmu další kolo tohoto výzkumného projektu. Na semináři budou poprvé prezentovány výsledky tohoto projektu a analyzován vývoj na trhu ICT odborníků za posledních pět let.

Dále zde budou diskutovány možnosti, jak by mohla ICT komunita v České republice na výsledky projektu reagovat a jaké možnosti již v dané chvíli existují na trhu práce nebo v oblasti spolupráce mezi praxí a vysokými školami.

Na jaké otázky seminář odpoví?

Termín a místo konání

Seminář se koná ve středu 26. října 2011, od 9.00 do 12. Registrace začíná od 8.30. Místo konání: Kongresové centrum U Hájků, Praha 1, Na Poříčí 42 (trasa metra "C" - stanice Florenc, tram č. 3, 8, 24 - stanice Bílá Labuť). Další informace včetně programu najdete na stránkách www.cssi.cz.


10.10.2011 - Hana Hůrková