Rozvoj informační ekonomiky v ČR a v zemích EU

Český statistický úřad během léta 2013 zveřejnil na svých stránkách celou řadu ať už aktualizovaných nebo i nových statistik o rozvoji informační ekonomiky v ČR a v zemích EU zahrnující údaje o investicích, produkci a zahraničním obchodu v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT).

Základní údaje

Základní údaje naleznete na následujícím odkazu: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/informacni_ekonomika

V rámci výše uvedeného byly především:

  1. Aktualizovány údaje o zahraničním obchodu jak s ICT zbožím tak ICT službami o rok 2012 za ČR a doplněno mezinárodní srovnání:
  2. Aktualizovány podrobné údaje o ekonomických subjektech s převažující činností pro vytváření informační ekonomiky, a to ať již v oblasti ICT (ICT sektor - výroba ICT a poskytování ICT služeb) nebo v oblasti tvorby a/nebo šíření obsahu primárně určeného k informování, vzdělávání a/nebo pobavení lidí prostřednictvím masových komunikačních prostředků (Informační a mediální sektor):
  3. Vytvořeny zcela nové webové stránky obsahující podrobné údaje jak o celkových výdajích a investicích do ICT tak i stránky zaměřené na výdaje domácností na ICT:

Plán dalších publikací ČSÚ

Na začátku listopadu ČSÚ plánuje na svých stránkách zveřejnit podrobné statistiky o Lidských zdrojích pro ICT. Půjde především o nové údaje za roky 2011 a 2012 o počtech studentů a absolventů vysokoškolského studia v oboru Informatika v ČR a o počtech a mzdách IT odborníku dostupné v celé řadě různých třídění. Více informací se dozvíte 5. 11. 2013.

Během léta 2013 byla do anglického jazyka dále přeložena pravidelná roční souhrnná publikace: "Informační ekonomika v číslech 2012". Publikaci je možné buď objednat v oddělení informačních služeb (objednavky@czso.cz) nebo zakoupit v prodejně statistických publikací v budově ČSÚ. Elektronická verze této publikace je v plném znění zdarma k dispozici na následujícím odkazu: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/engp/9708-12


09.10.2013 - Martin Mana